idevpas

"Informácie bez cenzúry"

Mar 3rd, 2021 (edited)
54
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 3.00 KB | None | 0 0
 1. "Informácie bez cenzúry"
 2. ---------------
 3. www.inenoviny.sk
 4.  
 5. Tento internetový informačný portál sa síce tvári ako alternatíva bez cenzúry, ale doteraz mi tam zodpovedný správca nezverejnil ani jeden môj slušný komentár.
 6. No bodaj by nie, keď v skutočnosti ide o zákulisím vytvorený a financovaný spravodajský projekt s cenzúrovanou diskusiou, kde prispievajú iba platení troli (presnejšie hlavne jeden platený trol "Igor", okrem ktorého tam už skoro žiadneho iného diskutéra nenájdete).
 7. U každého článku je ako autor uvedený platený agent-infiltrant "jj", ktorého niektorí alternatívci môžu poznať z občasnej diverzie realizovanej v minulosti na Leva-nete, potom v pôvodnej (dnes už neexistujúcej) Hoxovej DVTR diskusii (ktorej sa neskôr zmocnilo zákulisie za pomoci agentov a trockistov), vrátane jej novej verzie "vodaksb" vytvorenej tiež Hoxom (ktorá už dnes takisto neexistuje), kde pôsobil pod maskou konzervatívca.
 8. "Jeho" internetový "startup" (ktorý vznikol v auguste roku 2020, teda prakticky v roku spustenia globalizačnej curvid operácie a v roku vzniku "Matovičovej" vlády) má za úlohu informačne zabezpečovať zákulisné riadenie nespokojnej časti davu v rámci davo-"elitárnej" spoločnosti polygónu SR (vrátane nabíjania súčasného anti-matovičovského naratívu), poskytovať určitý skreslený výklad hlavných aktuálne prebiehajúcich domácich a svetových procesov, a odvádzať od určitých židovských riadiacich persón a subjektov a ich sluhov pozornosť, pomocou označovania iných za židovských sluhov (či už oprávnene alebo na vyfabulovaných podkladoch a dez-interpretáciách).
 9. Je určený predovšetkým pre jednoduchších alternatívcov, ktorí ešte neidentifikovali blblický projekt globalizácie a jej zákulisných vlastníkov; ktorí nie sú schopní konštruktívnej kritiky, a spôsobilí samostatne citlivo a z viacerých strán do hĺbky chápať, analyzovať a správne interpretovať dané skutočnosti (iba plytko a priamočiaro - napr. v zmysle, že ten a ten sa stretol so židmi a tak to predsa zákonite musí byť ich sluha).
 10. O nejakej ich schopnosti identifikácie riadiacich procesov, z ktorých tieto fakty vyvierajú, je škoda hovoriť); a ktorí navyše žijú aj v zajatí kultúry (či kultu) neustáleho fňukania a nihilizmu, ktorej podstata spočíva v tom, že židia vraj o všetkom rozhodujú, a preto je vraj zbytočné sa snažiť o nejakú zmenu (viď - https://www.youtube.com/watch?v=uud51_8Nong&t=5367s).
 11. Kto disponuje príslušnou metodológiou chápania objektívnej reality a práce s informáciami, tak mu tento projekt odporúčam ako určitú zvodku tých relevantnejších informácií z domova a zo sveta, ale ostatní z toho budú mať iba kaleidoskop.
 12. Toľko v skratke k tomuto spoločnému zákulisnému imitačno-provokačnému projektu globalizátorov a americkej regionálnej/štátnej "elity", vytvorenému práve pomocou štruktúrnych nástrojov americkej regionálnej/štátnej "elity".
Add Comment
Please, Sign In to add comment