MeehoweCK

Untitled

Oct 29th, 2020
673
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // main.cpp
 2. #include <iostream>
 3. #include <cstdlib>
 4. #include <ctime>
 5. #include <conio.h>
 6. #include "head.hpp"
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12.     srand(time(NULL));
 13.  
 14.     int komenda;
 15.  
 16.     komenda = menu();
 17.  
 18.     switch(komenda)
 19.     {
 20.     case 1:
 21.         system("cls");
 22.  
 23.         gra();
 24.  
 25.         break;
 26.  
 27.     case 2:
 28.         system("cls");
 29.  
 30.         najlepszy_wynik();
 31.  
 32.         break;
 33.  
 34.     case 3:
 35.         system("cls");
 36.  
 37.         wyczysc_plik();
 38.  
 39.         break;
 40.  
 41.     case 4:
 42.         return 0;
 43.  
 44.     }
 45.  
 46.     cout << "Wcisnij dowolny klawisz, aby kontynuowac.";
 47.  
 48.     getch();
 49.  
 50.     system("cls");
 51.  
 52.     main();
 53.  
 54.     return 0;
 55. }
 56.  
 57. // funkcje.cpp
 58. #include <iostream>
 59. #include <fstream>
 60. #include <conio.h>
 61.  
 62. using namespace std;
 63.  
 64. int menu()
 65. {
 66.     char znak;
 67.  
 68.     cout << "Wcisnij odpowiedni klawisz, aby wykonac operacje: " << endl;
 69.  
 70.     cout << "1 - zagraj" << endl;
 71.  
 72.     cout << "2 - wyswietl najlepszy wynik" << endl;
 73.  
 74.     cout << "3 - wyczysc dotychczasowe wyniki" << endl;
 75.  
 76.     cout << "4 - wyjdz z programu" << endl;
 77.  
 78.     do
 79.     {
 80.         znak = getch();
 81.     }
 82.     while(znak < '0' || znak > '4');
 83.  
 84.     return(static_cast<int>(znak) - 48);
 85. }
 86.  
 87. void gra()
 88. {
 89.     int losowana = rand() % 100 + 1, liczba, n= 1;
 90.     ifstream plik_in;
 91.  
 92.     plik_in.open("wyniki.txt");
 93.  
 94.     bool flaga;
 95.     plik_in >> flaga;
 96.  
 97.     int wynik;
 98.  
 99.     if(flaga)
 100.         plik_in >> wynik;
 101.  
 102.     plik_in.close();
 103.  
 104.  
 105.     do
 106.     {
 107.         cout << "Podaj liczbe: ";
 108.         cin >> liczba;
 109.  
 110.  
 111.         if(liczba < losowana)
 112.         {
 113.             cout << "Podana przez ciebie liczba jest zbyt mala!"<< endl;
 114.             n++;
 115.         }
 116.         else if(liczba > losowana)
 117.         {
 118.             cout << "Podana przez ciebie liczba jest zbyt duza!" << endl;
 119.             n++;
 120.         }
 121.     }
 122.     while(liczba != losowana);
 123.  
 124.     cout << "Udalo ci sie odgadnac za " << n << " razem." << endl;
 125.  
 126.     if(!flaga || n < wynik)
 127.     {
 128.         // wpisujemy dane "zwyci√™zcy"
 129.         string imie;
 130.         cout << "Osiagnales/osiagnelas najlepszy wynik! Wpisz swoje imie: ";
 131.         cin >> imie;
 132.  
 133.         ofstream plik_out;
 134.         plik_out.open("wyniki.txt");
 135.         plik_out << 1 << '\t' << n << '\t' << imie;
 136.         plik_out.close();
 137.     }
 138. }
 139.  
 140. void najlepszy_wynik()
 141. {
 142.     ifstream plik_in;
 143.     int wynik;
 144.     string imie;
 145.  
 146.     plik_in.open("wyniki.txt");
 147.  
 148.     plik_in >> wynik >> wynik >> imie;
 149.  
 150.     cout << "Najlepszy wynik: " << wynik << " " << imie << endl;
 151.  
 152.  
 153.  
 154.     plik_in.close();
 155. }
 156.  
 157. void wyczysc_plik()
 158. {
 159.     ofstream plik_out;
 160.  
 161.     plik_out.open("wyniki.txt");
 162.     plik_out << 0 << endl;
 163.     plik_out.close();
 164.  
 165. }
 166.  
 167. // head.hpp
 168. int menu();
 169. void gra();
 170. void najlepszy_wynik();
 171. void wyczysc_plik();
RAW Paste Data