Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Aug 16th, 2022
524
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.80 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. unsigned nwd(unsigned a, unsigned b)
 6. {
 7.     if(a * b == 0)
 8.         return 0;
 9.     while(a != b)
 10.     {
 11.         if(a > b)
 12.             a -= b;
 13.         if(b > a)
 14.             b -= a;
 15.     }
 16.     return a;
 17. }
 18.  
 19. unsigned nww(unsigned a, unsigned b)
 20. {
 21.     return a * b / nwd(a, b);
 22. }
 23.  
 24. int main()
 25. {
 26.     unsigned a, b;
 27.     cout << "Podaj dwie liczby naturalne: ";
 28.     cin >> a >> b;
 29.  
 30.     unsigned wynik = nwd(a, b);
 31.     if(wynik == 0)
 32.         cout << "Przynajmniej jedna z podanych liczb wynosi 0, wiec nie posiadaja one wspolnego dzielnika naturalnego.\n";
 33.     else
 34.         cout << "Najwiekszy wspolny dzielnik liczb " << a << " i " << b << " wynosi " << wynik << ", a najmniejsza wspolna wielokrotnosc wynosi "
 35.         << nww(a, b) << endl;
 36.  
 37.     return 0;
 38. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement