datafile

Biệt Phủ Biệt Phủ - VP Bá Vương, TDK | HoatHinh.tv | Kw7w0JLGfLWW

Jul 24th, 2021
1,344
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Biệt Phủ  Biệt Phủ - VP Bá Vương, TDK  | HoatHinh.tv | Kw7w0JLGfLWW Lyrics up by vnflix.com Ngoài kia toàn khói bụi
 2. Đất chật người đông
 3. Hôm nay là cuối tuần
 4. Ở nhà ở không
 5. Chạy đua cùng danh vọng
 6. Mãi có mệt không?
 7. Tránh xa khỏi drama
 8. Ở nhà tỉnh tâm
 9.  
 10. A Phủ là nickname của anh đây
 11. Và Ma Ngủ là đặc quyền của anh
 12. Không phải người âm phủ bởi vì anh "0" buồn
 13. Ở nhà sướng muốn chết à nhầm sướng muốn sống
 14. Đi đâu chi em ơi nhà anh là biệt phủ
 15. Nếu Mị muốn sang chơi lòng hiếu khách Phủ đầy một tủ
 16. Anh chỉ nói chơi thôi vì hôm nay bận ngủ
 17. Hẹn bữa khác Mị ơi, hôm nay Phủ thiệt phũ
 18.  
 19. Ôi ó ôi ôi dà
 20. Ở nhà vẫn vui
 21. Ôi ó ôi ôi dà
 22. Chẳng muốn la cà
 23. Ôi ó ôi ôi dà
 24. Bởi "Nhà" là niềm vui
 25. Ôi ó ôi ôi dà
 26. Ở nhà...
 27.  
 28. Cả nhà cùng dzui dzui dzui!
 29. Cả nhà cùng dzui dzui dzui!
 30. Cả nhà cùng dzui dzui dzui!
 31.  
 32. Muốn mặc gì cũng được
 33. Chẳng lo mặc cảm
 34. Muốn ăn gì cũng được
 35. Chẳng lo ăn năn
 36. Lướt tiktok cày phim netflix đến cày game bỗng có tiếng mẹ kêu: "Đi nấu cơm, rửa chén xong đi
 37. quét nhà!"
 38. Thanh lọc cơ thể, sống chậm lại đâu dễ, nhưng nhận ra chẳng có gì quý giá hơn "Nhà"!
 39.  
 40. Ôi ó ôi ôi dà
 41. Ở nhà vẫn vui
 42. Ôi ó ôi ôi dà
 43. Chẳng muốn la cà
 44. Ôi ó ôi ôi dà
 45. Bởi "Nhà" là niềm vui
 46. Ôi ó ôi ôi dà
 47. Ở nhà...
 48.  
 49. Cả nhà cùng dzui dzui dzui!
 50. Cả nhà cùng dzui dzui dzui!
 51. Cả nhà cùng dzui dzui dzui!
 52.  
 53. Cần chi đi kiếm niềm vui ở đâu vì thiên đường là khi ta ở nha!
 54.  
 55. Cả nhà cùng dzui dzui dzui!
 56. Ở nhà sướng muốn chết à nhầm sướng muốn sống
 57. Đi đâu chi em ơi nhà anh là biệt phủ!
RAW Paste Data