Advertisement
desislava_topuzakova

06. Vowels Sum

Jan 29th, 2022
1,020
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.util.Scanner;
 2.  
 3. public class SumVowels_06 {
 4.     public static void main(String[] args) {
 5.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 6.         String text = scanner.nextLine();
 7.         //всяка позиция от 0 до последната (дължина - 1)
 8.         //повтарям: взимам символа на позицията + проверка
 9.         //начало: 0
 10.         //край: дължина - 1
 11.         //промяна: ++
 12.         int sum = 0; //сума от гласните букви
 13.         for (int position = 0; position <= text.length() - 1; position++) {
 14.             char currentSymbol = text.charAt(position);
 15.             //a, e, i, o, u
 16.             switch(currentSymbol) {
 17.                 case 'a':
 18.                     sum = sum + 1;
 19.                     //sum += 1;
 20.                     break;
 21.                 case 'e':
 22.                     sum = sum + 2;
 23.                     //sum += 2;
 24.                     break;
 25.                 case 'i':
 26.                     sum = sum + 3;
 27.                     //sum += 3;
 28.                     break;
 29.                 case 'o':
 30.                     sum = sum + 4;
 31.                     //sum += 4;
 32.                     break;
 33.                 case 'u':
 34.                     sum = sum + 5;
 35.                     //sum += 5;
 36.                     break;
 37.             }
 38.         }
 39.         System.out.println(sum);
 40.  
 41.     }
 42. }
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement