daily pastebin goal
18%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib> /
 3. #include <windows.h> // biblioteka pozwalajaca nam wykorzystac komendy z zakresu system("...")
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. void plansza(char p[]) // algorytm rysujacy plansze 9x9 z pustymi komorkami oznaczonymi p[i]
 8. {
 9.      cout << "\n---+---+---+---+---+---+---+---+---+\n";
 10.     for(int i=1; i <= 81; i++)
 11.   {
 12.     cout << " "<< p[i] <<" ";
 13.     if(i % 9 )
 14.       cout << "|";
 15.     else if(i != 10000)
 16.       cout << "\n---+---+---+---+---+---+---+---+---+\n";
 17.     else
 18.         cout << endl;
 19.   }
 20. }
 21.  
 22. char ruch(char p[]) //funckja odpowiedzialna za wpisaywanie wartosci w odpowiednie miejsca na planszy
 23. {
 24.     int r;
 25.     char w;
 26.  
 27.     cout << "Wybierz pole:";
 28.     cin >> r; // r oznacza miejsce, w ktore gracz chce wpisac jakas liczbe
 29.  
 30.     if((r >= 1) && (r <= 81) && (r != 3) && (r != 5) && (r != 7) && (r !=9) && (r != 11) && (r != 12) && (r != 17) && (r !=19)
 31.        && (r !=33) && (r != 35) && (r != 37) && (r != 38) && (r !=39) && (r != 43) && (r != 54) && (r != 63) && (r !=67) && (r != 69)
 32.        && (r !=75) && (r !=79))
 33.         {
 34.             cout << "Podaj wartosc, ktora ma byc wpisana w wyzej podane pole:";
 35.             cin >> w; // w oznacza liczbe ktora gracz chce wpisac w miejsce podane wyzej
 36.                 if((w='1') || (w='2') || (w='3') || (w='4') || (w='4') || (w='5') || (w='6') || (w='7') || (w='8') || (w='9'))
 37.                 // if, ktory ma za zadanie pozwolic wpisywac tylko wartosci z zakresu 1-9
 38.                     {
 39.                         p[r] = w;
 40.                     }
 41.                     else cout << "bledna wartosc!";
 42.         }
 43.     else cout << "Bledna wartosc!";
 44.  
 45.     Sleep(750); // funkcja usypia program na 750 mili sekund
 46.     system("cls"); // po czym czysci ekran konsoli cmd
 47.     return *p;
 48. }
 49.  
 50. bool Wygrana(char p[])
 51. {
 52.     int IloscZnalezionych=0;
 53.     bool wygrana = false;
 54.  
 55.         for (int i=1;i<82;i++)
 56.         {
 57.             if ((p[i] == '1') || (p[i] == '2') || (p[i] == '3') || (p[i] == '4')
 58.                 || (p[i] == '5') || (p[i] == '6') || (p[i] == '7') || (p[i] == '8') || (p[i] == '9'))
 59.                 {
 60.                     IloscZnalezionych++;
 61.                 }
 62.         }
 63.  
 64.         if(IloscZnalezionych == 81)
 65.             {
 66.                 wygrana = true;
 67.             }
 68.  
 69.     return wygrana;
 70. }
 71.  
 72. int main()
 73. {
 74.     char p[82]; // p[82], a nie 81 ze wzgledu na nie uwzglednienie numeracji od 0 w tablicach c++
 75.  
 76.     for(int i=0; i<82; i++)
 77.     {
 78.         p[i]='0';
 79.     }
 80.  
 81.     p[3]='1';   p[5]='8';     p[7]='2';   p[9]='3';     p[11]='9';
 82.     p[12]='2';  p[17]='7';    p[19]='7';  p[33]='7';    p[35]='1';
 83.     p[37]='9';  p[38]='3';    p[39]='2';  p[43]='8';    p[54]='9';
 84.     p[63]='5';  p[67]='8';    p[69]='9';  p[75]='6';    p[79]='9'; // recznie zostala uzupelniona w niektorych miejscach plansza sudoku
 85.  
 86.     for(int i=0; i<82; i++)
 87.     {
 88.         if ((p[i] != '1') && (p[i] != '2') && (p[i] != '3') && (p[i] != '4')
 89.         && (p[i] != '5') && (p[i] != '6') && (p[i] != '7') && (p[i] != '8') && (p[i] != '9'))
 90.             {
 91.                 p[i] = ' ';
 92.             }
 93.     }
 94.  
 95.     bool wygrana=false;
 96.  
 97.     while(!wygrana)
 98.         {
 99.             plansza(p);
 100.             *p = ruch(p);
 101.             wygrana = Wygrana(p);
 102.         }
 103.  
 104.     cout << "Brawo! Wygrales";
 105.  
 106.     cout << "Nacisnij dowolony przycisk, aby opuscic gre:";
 107.     system("pause>nul");
 108.  
 109.     return 0;
 110. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top