SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 22nd, 2019 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. O ti umotani!1627 /1/ Probdij noć, osim malog dijela; /2/ polovinu njezinu i malo manje od nje; /3/ ili malo više od nje, i uči Kur’an polagahno.1628 /4/ Mi ćemo ti, doista, teške riječi slati. /5/ Ustajanje noću, zaista, jače djeluje1629 i izgovor je razboritiji, /6/ a ti danju, doista, imaš vremena mnogo.1630 /7/ I spominji ime Gospodara svoga i Njemu u potpunosti odan budi, /8/ On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim Njega, Njega uzmi za zaštitnika! /9/ I otrpi ono što oni govore i izbjegavaj ih na lijep način, /10/ a prepusti Meni one koji te u laž ugone, koji raskošno žive, i daj im malo vremena; /11/ bit će u Nas, doista, okova i ognja, /12/ i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne, /13/ na Dan kada se Zemlja i planine zatresu i planine mehke pješčane dine postanu. /14/ Mi smo vam zaista poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas, isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, /15/ ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. /16/ Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati Dana koji će djecu sijedom učiniti?! /17/ Nebo će se tada rascijepiti, i obećanje Njegovo bit će ispunjeno. /18/ Ovo1631 je, doista, pouka; i ko hoće, put ka Gospodaru svome prihvatit će! /19/ Gospodar tvoj sigurno zna da ti klanjajući provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu, ili trećinu njezinu, a i skupina od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana, On zna da vi to nećete moći izdržati pa vam prašta, a vi iz Kur’ana učite ono što je lahko, On zna da će među vama biti bolesnih, i onih koji će po svijetu putovati, i Allahove blagodati tražiti, i onih koji će se na Allahovu putu boriti. Pa učite iz njega ono što je lahko, i namaz obavljajte, i zekat dajite, i Allahu lijep zajam dajte! A dobro1632 koje za sebe unaprijed date naći ćete kod Allaha da je još bolje i s nagradom većom.1633 I molite Allaha da vam oprosti. Allah je, uistinu, Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je. /20/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top