SHARE
TWEET

tvoja mama

a guest Oct 21st, 2019 99 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 1.  Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
  2. 2.  Zagotavljanje konkurenčnih storitev z naprednimi tehnologijami.
  3. 3.  Postati podjetje, ki bo ustvarilo pomemben delež letnih prihodkov s prodajo informacijskih storitev.
  4. 4.  Postati vodilni partner spletne prodaje s celovito integracijo informacijskega, blagovnega in denarnega toka pri dostavi blaga končnim kupcem v notranjem in mednarodnem prometu.
  5. 5.  Uvedba novih in nadgradnja obstoječih storitev s pomočjo novih tehnologij (npr. mobilne poštne aplikacije, hibridna pošta).
  6. 6.  Posodobitev in nadgradnja obstoječe IT infrastrukture in varnostnih sistemov.
  7. 7.  Nudenje možnosti opravljanja prakse in štipendiranja vsaj treh perspektivniih IT študentov.
  8. 8.  Prilagoditi spletne in druge poštne storitve za ljudi s posebnimi potrebami (slepi, gluhi, slabovidni).
  9. 9.  Izboljšava in ureditev vlog ter odgovornosti v podjetju, s pomočjo IT tehnologij.
  10. 10. Upravljanje razvojnih in vzdrževalnih nalog v sodelovanju s specializiranim zunanjim izvajalcem.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top