Guest User

Untitled

a guest
Dec 14th, 2019
90
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Ангел е голям запалянко на ски спорта и иска да се научи да кара ски, но все още няма екипировка.
 2. Ангел има определен бюджет и се нуждае от ски, щеки, ски облекло и, разбира се, ски обувки.
 3. Напишете програма, която да изчислява дали той ще се вмъкне в бюджета си, като знаете, че:
 4. • Ски обувките са с 60% по-евтини от ските
 5. • Ски облеклото е с 40% по-скъпо от ските
 6. Ако общата цена(без щеките) е над 800лв той ще получи щеките безплатно.
 7. Вход
 8. Входът се състои от точно 3 реда:
 9. 1. Бюджетът, с който разполага Ангел – реално число в интервала [1.00 … 10000.00]
 10. 2. Цената на ските – реално число в интервала [1.00 ... 1000.00]
 11. 3. Цената на щеките – реално число в интервала [1.00 ... 300.00]
 12. Изход
 13. Да се отпечата на конзолата един ред:
 14. • Ако бюджета е достатъчен:
 15. "Angel's sum is {общата сума} lv. He has {оставащата сума} lv. left."
 16. • Ако сметката превишава бюджета:
 17. "Not enough money! You need {нужна сума} leva more!"
 18. Резултатът да се форматира до втория знак след десетичната запетая!
 19.  
 20. '''
 21. budget=float(input())
 22. skiprice=float(input())
 23. skisticks=float(input())
 24. skiclothes=skiprice*1.4
 25. skishoes=skiprice*0.4
 26. total=skiprice+skisticks+skiclothes+skishoes
 27. if total>=800:
 28. total=total-skisticks
 29. if budget>=total:
 30. print (f"Angel's sum is {total:.2f} lv. He has {budget-total:.2f} lv. left.")
 31. else:
 32. print (f"Not enough money! You need {abs(total-budget):.2f} leva more!")
RAW Paste Data