SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 14th, 2019 85 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Ангел е голям запалянко на ски спорта и иска да се научи да кара ски, но все още няма екипировка.
 2.  Ангел има определен бюджет и се нуждае от ски, щеки, ски облекло и, разбира се, ски обувки.
 3. Напишете програма, която да изчислява дали той ще се вмъкне в бюджета си, като знаете, че:
 4. • Ски обувките са с 60% по-евтини от ските
 5. • Ски облеклото е с 40% по-скъпо от ските
 6. Ако общата цена(без щеките) е над 800лв той ще получи щеките безплатно.
 7. Вход
 8. Входът се състои от точно 3 реда:
 9. 1.  Бюджетът, с който разполага Ангел – реално число в интервала [1.00 … 10000.00]
 10. 2.  Цената на ските – реално число в интервала [1.00 ... 1000.00]
 11. 3.  Цената на щеките – реално число в интервала [1.00 ... 300.00]
 12. Изход
 13. Да се отпечата на конзолата един ред:
 14. • Ако бюджета е достатъчен:
 15. "Angel's sum is {общата сума} lv. He has {оставащата сума} lv. left."
 16. • Ако сметката превишава бюджета:
 17. "Not enough money! You need {нужна сума} leva more!"
 18.  Резултатът да се форматира до втория знак след десетичната запетая!
 19.  
 20. '''
 21. budget=float(input())
 22. skiprice=float(input())
 23. skisticks=float(input())
 24. skiclothes=skiprice*1.4
 25. skishoes=skiprice*0.4
 26. total=skiprice+skisticks+skiclothes+skishoes
 27. if total>=800:
 28.     total=total-skisticks
 29. if budget>=total:
 30.     print (f"Angel's sum is {total:.2f} lv. He has {budget-total:.2f} lv. left.")
 31. else:
 32.     print (f"Not enough money! You need {abs(total-budget):.2f} leva more!")
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top