SHARE
TWEET

pr2 (ispitni) #1

mdejkic Aug 22nd, 2019 81 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Napisati program sa opisanim funkcionalnostima*/
 3.  
 4. struct student {
 5.     char imePrezime[30];
 6.     char index[10];
 7.     int godinaStudija;
 8. };
 9.  
 10. void unos(student * pok) {
 11.     //vrsi inicijalizaciju svih vrijednosti atributa studenta na kojeg pokazuje
 12.     cout << "Unesite vrijednosti svih obiljezja" << endl;
 13.     cout << "Ime i prezime:" << endl;
 14.     cin.getline(pok->imePrezime, 29);
 15.     cout << "Indeks:" << endl;
 16.     cin.getline(pok->index, 9);
 17.     cout << "Godine studija:" << endl;
 18.     cin >> pok->godinaStudija;
 19.     cin.ignore();
 20. }
 21.  
 22. student * getPokazivac(student * pok, int max) {
 23.     //1. na samom pocetku funkcija ispisuje ime i prezime svakog studenta
 24.     //   koji se nalazi u nizu na kojeg pokazuje pokazivac
 25.     for (int i = 0; i < max; i++)
 26.         cout << i + 1 << ". student:" << endl << pok[i].imePrezime << endl;
 27.    
 28.     //2. korisnik unosi redni broj jednog od studenta cije ime i prezime
 29.     //   je ispisano, a na koga zeli kreirati pokazivac
 30.     int rb = 0;
 31.     cout << "Unesite redni broj:" << endl;
 32.     cin >> rb;
 33.  
 34.     //3. ukoliko je redni broj validan tj. ukoliko ne premasuje gornju i donju
 35.     //   granicu niza, funkcija vraca pokazivac na odabranog studenta
 36.     if (rb >= 1 || rb <= max){
 37.         rb--;
 38.         return &pok[rb];
 39.     }
 40.  
 41.     //4. ukoliko redni broj premasuje vrijednost niza funkcija vraca null
 42.     return NULL;
 43. }
 44.  
 45. void pretraga(student * pok, int max) {
 46.     //1. korisnik unosi broj indeksa studenta cije podatke pretrazuje
 47.     char indeks[10];
 48.     cout << "Unesi broj indeksa:" << endl;
 49.     bool pronadjen = false;
 50.     //2. funkcija vrsi pretragu, te ukoliko pronadje studenta sa unesenim brojem
 51.     //   indeksa ispisuje sve njegove podatke
 52.     cin.getline(indeks, 9);
 53.     for (int i = 0; i < max; i++) {
 54.         if (strcmp(pok[i].index, indeks)==0) {
 55.             cout << "Ime i prezime: " << pok[i].imePrezime << endl;
 56.             cout << "Broj indeksa: " << pok[i].index << endl;
 57.             cout << "Godina studija: " << pok[i].godinaStudija << endl;
 58.             pronadjen = true;
 59.         }
 60.     }
 61.  
 62.     //3. ukoliko student sa unesenim brojem indeksa ne postoji funkcija
 63.     //   treba da ispise odgovarajucu poruku
 64.     if (pronadjen=false)
 65.         cout << "Ne postoji student s unesenim brojem indeksa." << endl;
 66. }
 67.  
 68. void main() {
 69.     //1. korisniku omoguciti da odredi koliko objekata tipa student zeli kreirati
 70.     //   objekte kreirati u dinamickoj memoriji
 71.     int max = 0;
 72.     cout << "Koliko studenata zelite unijeti?" << endl;
 73.     cin >> max;
 74.     cin.ignore();
 75.     student * pok = new student[max];
 76.  
 77.     //2. korisniku omoguciti da inicijalizuje vrijednosti atributa svakog studenta
 78.     for (int i = 0; i < max; i++)
 79.         unos(&pok[i]);
 80.  
 81.     //3. korisniku omoguciti pretragu studenata
 82.     pretraga(pok, max);
 83.    
 84.     //4. kreirati pokazivac koji ce biti inicijalizovan vrijednoscu koju vrati
 85.     //   funkcija getPokazivac, ukoliko je moguce - preko kreiranog pokazivaca
 86.     //   ispisati podatke o tom studentu
 87.     student * vraceniPok = getPokazivac(pok, max);
 88.     if (vraceniPok != NULL) {
 89.         cout << "Ime i prezime: " << vraceniPok->imePrezime << endl;
 90.         cout << "Indeks: " << vraceniPok->index << endl;
 91.         cout << "Godina studija: " << vraceniPok->godinaStudija << endl;
 92.     }
 93.  
 94.     delete[] pok;
 95.     pok = NULL;
 96.     vraceniPok = NULL;
 97.     system("pause>0");
 98. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top