MeehoweCK

Untitled

Sep 20th, 2020
835
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     int wiek;
 8.     cout << "Napisz ile masz lat: ";
 9.     cin >> wiek;
 10.  
 11.     while(cin.fail())      // cin.fail() - funkcja zwraca prawdę, jeśli pojawił się błąd w zapisie do bufora
 12.     {                   // jeśli wpisujemy kilka instrukcji po instrukcji warunkowej if, to musimy je wpisać wewnątrz klamry
 13.         cout << "Podana wartosc nie zostala wpisana w sposob prawidlowy. Wpisz jeszcze raz: ";
 14.         cin.clear();    // usunięcie flagi błędu
 15.         cin.ignore(99999, '\n');        // wyczyszczenie bufora wejścia
 16.         // teraz bufor wejścia jest już gotowy do przyjęcia nowej wartości
 17.         cin >> wiek;
 18.     }
 19.  
 20.     /* pętla WHILE - składnia:
 21.     while(A)
 22.         B
 23.     A - warunek kontynuacji pętli
 24.     B - "ciało" pętli czyli instrukcje do wykonania wewnątrz pętli (o ile warunek A jest spełniony)
 25.     */
 26.  
 27.     cout << "Masz " << wiek << " lat.\n";
 28.     if (wiek >= 18)
 29.         cout << "Jestes pelnoletni";
 30.     else
 31.         cout << "Nie jestes pelnoletni";
 32.  
 33.     return 0;
 34. }
RAW Paste Data