SHARE
TWEET

Untitled

isabellaalstrom Sep 4th, 2018 123 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #### configuration.yaml
 2. #### surfa till trafikverket.se - klicka väg - klicka meny - välj vägväder - zooma sedan in på din väderstation och klicka "upp den", klicka sedan på bilden, högerklicka på bilden och välj "Kopiera bildlänk". Klipp in nedan.
 3. #### Skapar camera.e18_alster osv i home assistant
 4. camera:
 5.   - platform: generic
 6.     name: E18 Ölme
 7.     still_image_url: https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/Images/RoadConditionCamera_39626789.Jpeg
 8.     limit_refetch_to_url_change: false
 9.   - platform: generic
 10.     name: E18 Alster
 11.     still_image_url: https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/Images/RoadConditionCamera_39626896.Jpeg
 12.     limit_refetch_to_url_change: false
 13.   - platform: generic
 14.     name: E18 Ristjärn
 15.     still_image_url: https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/Images/RoadConditionCamera_39626766.Jpeg
 16.     limit_refetch_to_url_change: false
 17.   - platform: generic
 18.     name: E18 Lekhyttan
 19.     still_image_url: https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/Images/RoadConditionCamera_39626201.Jpeg
 20.     limit_refetch_to_url_change: false
 21.   - platform: generic
 22.     name: E18 Lanna
 23.     still_image_url: https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/Images/RoadConditionCamera_39626970.Jpeg
 24.     limit_refetch_to_url_change: false
 25.   - platform: generic
 26.     name: E18 Immetorp
 27.     still_image_url: https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/Images/RoadConditionCamera_39635399.Jpeg
 28.     limit_refetch_to_url_change: false
 29.   - platform: generic
 30.     name: E18 Linnebäck
 31.     still_image_url: https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/Images/RoadConditionCamera_39626766.Jpeg
 32.     limit_refetch_to_url_change: false
 33.  
 34. #### pushbullet, configuration.yaml
 35. #### Följ instruktionerna för componenten på home assistants hemsida
 36. notify:
 37.   platform: pushbullet
 38.   name: mobile_notify
 39.   api_key: !secret pushbullet_secret
 40.  
 41. #### Google Maps location tracker, configuration.yaml
 42. #### Följ instruktionerna för componenten på home assistants hemsida
 43. device_tracker:
 44.   - platform: google_maps
 45.     username: !secret gmapusername
 46.     password: !secret gmappasswd
 47.  
 48. #### sensors.yaml (el i configuration.yaml)
 49. #### Följ instruktionerna för componenten på home assistants hemsida
 50. - platform: trafikverket_weatherstation
 51.   name: E18 Lanna Lufttemp
 52.   api_key: !secret tvapi
 53.   station: Lanna
 54.   type: air
 55.   scan_interval: 600
 56.  
 57. - platform: trafikverket_weatherstation
 58.   name: E18 Lanna Vägtemp
 59.   api_key: !secret tvapi
 60.   type: road
 61.   station: Lanna
 62.   scan_interval: 600
 63.  
 64. - platform: trafikverket_weatherstation
 65.   name: E18 Lekhyttan Lufttemp
 66.   api_key: !secret tvapi
 67.   station: Lekhyttan
 68.   type: air
 69.   scan_interval: 600
 70.  
 71. - platform: trafikverket_weatherstation
 72.   name: E18 Lekhyttan Vägtemp
 73.   api_key: !secret tvapi
 74.   type: road
 75.   station: Lekhyttan
 76.   scan_interval: 600
 77.  
 78. - platform: trafikverket_weatherstation
 79.   name: E18 Alster Lufttemp
 80.   api_key: !secret tvapi
 81.   station: Alster
 82.   type: air
 83.   scan_interval: 600
 84.  
 85. - platform: trafikverket_weatherstation
 86.   name: E18 Alster Vägtemp
 87.   api_key: !secret tvapi
 88.   type: road
 89.   station: Alster
 90.   scan_interval: 600
 91.  
 92. - platform: trafikverket_weatherstation
 93.   name: E18 Ölme Lufttemp
 94.   api_key: !secret tvapi
 95.   station: Ölme
 96.   type: air
 97.   scan_interval: 600
 98.  
 99. - platform: trafikverket_weatherstation
 100.   name: E18 Ölme Vägtemp
 101.   api_key: !secret tvapi
 102.   station: Ölme
 103.   type: road
 104.   scan_interval: 600
 105.  
 106. - platform: trafikverket_weatherstation
 107.   name: E18 Immetorp Lufttemp
 108.   api_key: !secret tvapi
 109.   station: Immetorp
 110.   type: air
 111.   scan_interval: 600
 112.  
 113. - platform: trafikverket_weatherstation
 114.   name: E18 Immetorp Vägtemp
 115.   api_key: !secret tvapi
 116.   station: Immetorp
 117.   type: road
 118.   scan_interval: 600
 119.  
 120. - platform: trafikverket_weatherstation
 121.   name: E18 Ristjärn Lufttemp
 122.   api_key: !secret tvapi
 123.   station: Ristjärn
 124.   type: air
 125.   scan_interval: 600
 126.    
 127. - platform: trafikverket_weatherstation
 128.   name: E18 Ristjärn Vägtemp
 129.   api_key: !secret tvapi
 130.   station: Ristjärn
 131.   type: road
 132.   scan_interval: 600
 133.    
 134. #### zones.yaml
 135. #### Zoner mellan Karlstad och Örebro. Har använt google maps för att få ut long/lat.. Radius är generöst satta för att få en "tidig" förvarning om platsens väglag, Minska/öka vid behov
 136. #### Skapar zone.alster osv
 137. - name: Alster
 138.   latitude: 59.3993787
 139.   longitude: 13.5895483
 140.   radius: 2500
 141.   icon: mdi:road-variant
 142. - name: Ölme
 143.   latitude: 59.373975
 144.   longitude: 13.994161
 145.   radius: 2500
 146.   icon: mdi:road-variant
 147. - name: Ristjärn
 148.   latitude: 59.309881
 149.   longitude: 14.291166
 150.   radius: 2500
 151.   icon: mdi:road-variant
 152. - name: Linnebäck
 153.   latitude: 59.321347
 154.   longitude: 14.398684
 155.   radius: 2500
 156.   icon: mdi:road-variant
 157. - name: Immetorp
 158.   latitude: 59.316971
 159.   longitude: 14.596615
 160.   radius: 2500
 161.   icon: mdi:road-variant
 162. - name: Lekhyttan
 163.   latitude: 59.256311
 164.   longitude: 14.813925
 165.   radius: 2500
 166.   icon: mdi:road-variant
 167. - name: Lanna
 168.   latitude: 59.243569
 169.   longitude: 15.008971
 170.   radius: 2500
 171.   icon: mdi:road-variant
 172.  
 173.  
 174.  
 175. #### automations.yaml
 176. #### surfa till trafikverket.se - klicka väg - klicka meny - välj vägväder - zooma sedan in på din väderstation och klicka "upp den".
 177. #### lägg till en "condition" som inte triggar om temperaturen på vägen är högre än XX...
 178. - id: zone_alster
 179.   alias: Zones - Enter Alster
 180.   trigger:
 181.   - entity_id: device_tracker.google_maps_XXXYYY<ditt_id_här>
 182.     event: enter
 183.     platform: zone
 184.     zone: zone.alster
 185.   condition: []
 186.   action:
 187.   - data:
 188.       entity_id: camera.e18_alster
 189.       filename: /config/www/cam_captures/e18_alster.jpg
 190.     service: camera.snapshot
 191.   - delay:
 192.       seconds: 2
 193.   - data:
 194.       data:
 195.         file: /config/www/cam_captures/e18_alster.jpg
 196.       message: 'Vägtemperaturen Alster {{ states.sensor.e18_alster_vagtemp.state}}
 197.         C och snitt-temp väg är {{ states.sensor.snitttemp_vag_tf_min_max.state}}
 198.         C '
 199.       target:
 200.       - device/tubens_mobil
 201.     service: notify.mobile_notify
 202. - id: zone_immetorp
 203.   alias: Zones - Enter immetorp
 204.   trigger:
 205.   - entity_id: device_tracker.google_maps_XXXYYY<ditt_id_här>
 206.     event: enter
 207.     platform: zone
 208.     zone: zone.immetorp
 209.   condition: []
 210.   action:
 211.   - data:
 212.       entity_id: camera.e18_immetorp
 213.       filename: /config/www/cam_captures/e18_immetorp.jpg
 214.     service: camera.snapshot
 215.   - delay:
 216.       seconds: 2
 217.   - data:
 218.       data:
 219.         file: /config/www/cam_captures/e18_immetorp.jpg
 220.       message: Vägtemperaturen Immetorp {{ states.sensor.e18_immetorp_vagtemp.state}}
 221.         C
 222.       target:
 223.       - device/tubens_mobil
 224.     service: notify.mobile_notify
 225. - id: zone_lekhyttan
 226.   alias: Zones - Enter lekhyttan
 227.   trigger:
 228.   - entity_id: device_tracker.google_maps_XXXYYY<ditt_id_här>
 229.     event: enter
 230.     platform: zone
 231.     zone: zone.lekhyttan
 232.   condition: []
 233.   action:
 234.   - data:
 235.       entity_id: camera.e18_lekhyttan
 236.       filename: /config/www/cam_captures/e18_lekhyttan.jpg
 237.     service: camera.snapshot
 238.   - delay:
 239.       seconds: 2
 240.   - data:
 241.       data:
 242.         file: /config/www/cam_captures/e18_lekhyttan.jpg
 243.       message: Vägtemperaturen Lekhyttan {{ states.sensor.e18_lekhyttan_vagtemp.state}}
 244.         C
 245.       target:
 246.       - device/tubens_mobil
 247.     service: notify.mobile_notify
 248. - id: zone_lanna
 249.   alias: Zones - Enter Lanna
 250.   trigger:
 251.   - entity_id: device_tracker.google_maps_XXXYYY<ditt_id_här>
 252.     event: enter
 253.     platform: zone
 254.     zone: zone.lanna
 255.   condition: []
 256.   action:
 257.   - data:
 258.       entity_id: camera.e18_lanna
 259.       filename: /config/www/cam_captures/e18_lanna.jpg
 260.     service: camera.snapshot
 261.   - delay:
 262.       seconds: 2
 263.   - data:
 264.       data:
 265.         file: /config/www/cam_captures/e18_lanna.jpg
 266.       message: 'Vägtemperaturen Lanna {{ states.sensor.e18_lanna_vagtemp.state}} C
 267.         och snitt-temp väg är {{ states.sensor.snitttemp_vag_tf_min_max.state}} C '
 268.       target:
 269.       - device/tubens_mobil
 270.     service: notify.mobile_notify
 271. - id: zone_olme
 272.   alias: Zones - Enter Ölme
 273.   trigger:
 274.   - entity_id: device_tracker.google_maps_XXXYYY<ditt_id_här>
 275.     event: enter
 276.     platform: zone
 277.     zone: zone.olme
 278.   condition: []
 279.   action:
 280.   - data:
 281.       entity_id: camera.e18_olme
 282.       filename: /config/www/cam_captures/e18_olme.jpg
 283.     service: camera.snapshot
 284.   - delay:
 285.       seconds: 2
 286.   - data:
 287.       data:
 288.         file: /config/www/cam_captures/e18_olme.jpg
 289.       message: Vägtemperaturen Ölme {{ states.sensor.e18_olme_vagtemp.state}} C
 290.       target:
 291.       - device/tubens_mobil
 292.     service: notify.mobile_notify
 293. - id: zone_ristjarn
 294.   alias: Zones - Enter Ristjärn
 295.   trigger:
 296.   - entity_id: device_tracker.google_maps_XXXYYY<ditt_id_här>
 297.     event: enter
 298.     platform: zone
 299.     zone: zone.ristjarn
 300.   condition: []
 301.   action:
 302.   - data:
 303.       entity_id: camera.e18_ristjarn
 304.       filename: /config/www/cam_captures/e18_ristjarn.jpg
 305.     service: camera.snapshot
 306.   - delay:
 307.       seconds: 2
 308.   - data:
 309.       data:
 310.         file: /config/www/cam_captures/e18_ristjarn.jpg
 311.       message: Vägtemperaturen Ristjärn {{ states.sensor.e18_ristjarn_vagtemp.state}}
 312.         C
 313.       target:
 314.       - device/tubens_mobil
 315.     service: notify.mobile_notify
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top