Need a unique gift idea?
A Pastebin account makes a great Christmas gift
SHARE
TWEET

se.pl

a guest Jun 1st, 2012 78 Never
Upgrade to PRO!
ENDING IN00days00hours00mins00secs
 
 1. :- [wiedza].
 2.  
 3. :- dynamic wiemy/2.
 4.  
 5. odp(116, tak) :- !.
 6. odp(110, nie) :- !.
 7. odp(StaryZnak, Odp) :-
 8.         write('nie zrozumiałem '),
 9.         put_code(StaryZnak), nl,
 10.         get_single_char(NowyZnak),
 11.         odp(NowyZnak, Odp).
 12.  
 13. zapytaj(OCo) :-
 14.         prefiks(pytanie, Prefiks),
 15.         write(Prefiks),
 16.         pytanie(OCo, Tresc),
 17.         write(Tresc),
 18.         write(' ? [t/n] '),
 19.         get_single_char(Znak),
 20.         put_code(Znak), nl,
 21.         odp(Znak, Odp),
 22.         assertz(wiemy(OCo, Odp)).
 23.  
 24. ustal(Co, Jakie) :-
 25.         wiemy(Co, _), !,
 26.         wiemy(Co, Jakie).
 27. ustal(Co, Jakie) :-
 28.         regula(Co), !,
 29.         sprawdz(Co, Jakie).
 30. ustal(Co, Jakie) :-
 31.         zapytaj(Co),
 32.         wiemy(Co, Jakie).
 33.  
 34. kolizje(X) :-
 35.         jednoz(Lista),
 36.         member(X, Lista),
 37.         member(Inne, Lista),
 38.         \+ X = Inne,
 39.         wiemy(Inne, tak).
 40.  
 41. sprawdz(X, tak) :-
 42.         \+ kolizje(X),
 43.         zachodzi(X), !,
 44.         assertz(wiemy(X, tak)).
 45. sprawdz(X, nie) :-
 46.         kolizje(X),
 47.         assertz(wiemy(X, nie)).
 48. sprawdz(X, nie) :-
 49.         \+ zachodzi(X),
 50.         assertz(wiemy(X, nie)).
 51.  
 52. sprawdz(X) :-
 53.         sprawdz(X, _).
 54.  
 55. rozpoznaj :-
 56.         regula(X),
 57.         sprawdz(X),
 58.         %tu cos wiemy i mamy zapisane
 59.         rodzaj(X),
 60.         sprawdz(X, tak), !, %ale musimy wiedzieć, czy to jest prawda
 61.         prefiks(odpowiedz, Prefiks),
 62.         nazwa(X, Nazwa),
 63.         nl, write(Prefiks),
 64.         write(Nazwa),
 65.         write('.'), nl, nl, fail.
 66. rozpoznaj.
 67.  
 68. odNowa :-
 69.         retractall(wiemy(_, _)).
 70.  
 71. coTo :-
 72.         odNowa, fail.
 73. coTo :-
 74.         rozpoznaj.
 75.  
 76. czy(X) :-
 77.         odNowa,
 78.         sprawdz(X),
 79.         wiemy(X, Odp),
 80.         nl,     write(Odp), nl, nl.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top