Advertisement
Guest User

se.pl

a guest
Jun 1st, 2012
145
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. :- [wiedza].
 2.  
 3. :- dynamic wiemy/2.
 4.  
 5. odp(116, tak) :- !.
 6. odp(110, nie) :- !.
 7. odp(StaryZnak, Odp) :-
 8.     write('nie zrozumiałem '),
 9.     put_code(StaryZnak), nl,
 10.     get_single_char(NowyZnak),
 11.     odp(NowyZnak, Odp).
 12.  
 13. zapytaj(OCo) :-
 14.     prefiks(pytanie, Prefiks),
 15.     write(Prefiks),
 16.     pytanie(OCo, Tresc),
 17.     write(Tresc),
 18.     write(' ? [t/n] '),
 19.     get_single_char(Znak),
 20.     put_code(Znak), nl,
 21.     odp(Znak, Odp),
 22.     assertz(wiemy(OCo, Odp)).
 23.  
 24. ustal(Co, Jakie) :-
 25.     wiemy(Co, _), !,
 26.     wiemy(Co, Jakie).
 27. ustal(Co, Jakie) :-
 28.     regula(Co), !,
 29.     sprawdz(Co, Jakie).
 30. ustal(Co, Jakie) :-
 31.     zapytaj(Co),
 32.     wiemy(Co, Jakie).
 33.  
 34. kolizje(X) :-
 35.     jednoz(Lista),
 36.     member(X, Lista),
 37.     member(Inne, Lista),
 38.     \+ X = Inne,
 39.     wiemy(Inne, tak).
 40.  
 41. sprawdz(X, tak) :-
 42.     \+ kolizje(X),
 43.     zachodzi(X), !,
 44.     assertz(wiemy(X, tak)).
 45. sprawdz(X, nie) :-
 46.     kolizje(X),
 47.     assertz(wiemy(X, nie)).
 48. sprawdz(X, nie) :-
 49.     \+ zachodzi(X),
 50.     assertz(wiemy(X, nie)).
 51.  
 52. sprawdz(X) :-
 53.     sprawdz(X, _).
 54.  
 55. rozpoznaj :-
 56.     regula(X),
 57.     sprawdz(X),
 58.     %tu cos wiemy i mamy zapisane
 59.     rodzaj(X),
 60.     sprawdz(X, tak), !, %ale musimy wiedzieć, czy to jest prawda
 61.     prefiks(odpowiedz, Prefiks),
 62.     nazwa(X, Nazwa),
 63.     nl, write(Prefiks),
 64.     write(Nazwa),
 65.     write('.'), nl, nl, fail.
 66. rozpoznaj.
 67.  
 68. odNowa :-
 69.     retractall(wiemy(_, _)).
 70.  
 71. coTo :-
 72.     odNowa, fail.
 73. coTo :-
 74.     rozpoznaj.
 75.  
 76. czy(X) :-
 77.     odNowa,
 78.     sprawdz(X),
 79.     wiemy(X, Odp),
 80.     nl, write(Odp), nl, nl.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement