SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 15th, 2018 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stm32f4xx.h"
 2.     void delay(unsigned long int);   
 3.     char spiread(char addr);
 4.         void spiwrite(char, char);
 5.    char osx;
 6.  
 7. int main(void)
 8. {
 9. char abcds;          
 10. long int abcc=0;
 11.   RCC -> AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;    //to turn GPIOD's clock
 12.    RCC -> AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;   //to turn GPIOA's clock
 13.    RCC -> AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOEEN;   //to turn GPIOE's clock
 14.  
 15.    GPIOD -> MODER |= GPIO_MODER_MODER13_0;  //PD13 as output 01 bo tam jest podwojny rejestr jakby
 16.    GPIOA -> MODER &=~ GPIO_MODER_MODER0;    //PA0 as input
 17.    GPIOA-> PUPDR &=~ GPIO_PUPDR_PUPDR0; // wejscie jest z pul down
 18.    GPIOE -> MODER |= GPIO_MODER_MODER3_0;   //PE3 as output 01 bo tam jest podwojny rejestr jakby
 19.  
 20.    GPIOE -> ODR |= (1<<3);
 21.  
 22.    
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27. RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //SPI clock
 28.     GPIOA -> MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1 | GPIO_MODER_MODER7_1 | GPIO_MODER_MODER6_1;        // alterntativre function mode
 29.     GPIOA -> AFR[0] |= 5<<28 | 5<<24 | 5<<20;
 30.    
 31.     SPI1 -> CR1 |= SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI | 7<<3 | SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_CPOL | SPI_CR1_CPHA;// | SPI_CR1_LSBFIRST;
 32.     //SPI1 -> CR1 |= SPI_CR1_DFF; // 16 bitowa ramka
 33.     SPI1 -> CR1 |= SPI_CR1_SPE;
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.       /*
 40.  
 41.     if(spiread(0x20) == 0x07)
 42.         GPIOD -> ODR |= 1<<13; 
 43.        */
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.   GPIOD -> ODR |= (1<<13); //PD13 ustawiam na 1
 51.   spiwrite(0x20,0x47);    // ustawiam wartosci w rejestrach: rejest, wartosc
 52.  
 53.  
 54.   while(1)
 55.   {
 56.   GPIOD -> ODR |= (1<<13); //PD13 ustawiam na 1
 57. osx=spiread(0x29);
 58. if(osx >0x07)
 59. {
 60.  GPIOD -> ODR &=~ (1<<13); //PD13 ustawiam na 1
 61.    delay(1000);
 62. }
 63.  
 64.    
 65.  
 66. //   GPIOD -> ODR |= (1<<13); //PD13 ustawiam na 1
 67. //                                     
 68. //                            abcc= spiraz();
 69. //                          //   abcc=GPIOA->IDR & 0x0000001;   // ustawiam ze chce z portu A0 przypisac wartosc do abcc
 70. //                             if(abcc!=0)
 71. //                             {
 72. //                             
 73. //                                 GPIOD -> ODR &=~ (1<<13); //PD13 ustawiam na 0
 74. //                               // delay(1000);
 75. //                             
 76. //                             }   
 77.   }
 78.  
 79.     while(1);
 80.     return 0;
 81. }
 82.  
 83.  
 84.  
 85. // podajesz w milisekunkach opoznienie jakie ma byc i takie jest
 86.  
 87.  
 88. void delay(unsigned long int opoznieniems)      //funkcja wprowadza opoznienie w ms podane
 89. {
 90. long int licznikms=0;
 91. int i,b;
 92. for(licznikms; licznikms<opoznieniems/2; licznikms++)
 93. {   // tutaj ma byc 168 000 operacji
 94.      int a=6;
 95.      a=a+1;
 96.         for(i=0; i<84;i++)
 97.         {
 98.     for( b=0;b<1000;b++)
 99.      {}
 100.         }
 101.  
 102. }
 103. }
 104.  
 105. char spiread(char addr)
 106. {
 107.     char luka;
 108.        GPIOE -> ODR &=~ (1<<3); //PE3 ustawiam na 0 dzieki temu wybieram SPI
 109.  
 110.         while(!(SPI1 -> SR & (1<<1)));//czeka az txe bedzie =1
 111.         SPI1 -> DR = (1<<7) | addr; //wysyla adres rejestru + komende read
 112.  
 113.         while(!(SPI1 -> SR & (1<<0)));// czeka az rxne bedzie pelne, czyli sa jakies dane do odczytania
 114.         SPI1 -> DR; //zerowanie bufora odbiorczego
 115.  
 116.         while(!(SPI1 -> SR & (1<<1)));
 117.         SPI1 -> DR = 0xff;  //wysylamy nastepna ramke, smieci, by odpowiedzial na wczesniejsze pytanie
 118.  
 119.         while(!(SPI1 -> SR & (1<<0)));
 120.         luka = (char)(SPI1 -> DR);
 121.  
 122.  
 123.  
 124.         GPIOE -> ODR |= (1<<3); //PE3 ustawiam na 1 dzieki temu wylaczam modul                                                
 125.        
 126.       return luka;
 127. }
 128.         void spiwrite(char rej,char war)
 129.         {
 130.                
 131.             char lukaa;
 132.        GPIOE -> ODR &=~ (1<<3); //PE3 ustawiam na 0 dzieki temu wybieram SPI
 133.  
 134.         while(!(SPI1 -> SR & (1<<1)));//czeka az txe bedzie =1
 135.         SPI1 -> DR = (0<<7) | rej;  //wysyla adres rejestru + komende write
 136.  
 137.         while(!(SPI1 -> SR & (1<<0)));// czeka az rxne bedzie pelne, czyli sa jakies dane do odczytania
 138.         SPI1 -> DR; //zerowanie bufora odbiorczego
 139.  
 140.         while(!(SPI1 -> SR & (1<<1)));
 141.         SPI1 -> DR = war;   //wysylamy nastepna ramke, smieci, by odpowiedzial na wczesniejsze pytanie
 142.  
 143.         while(!(SPI1 -> SR & (1<<0)));
 144.         lukaa = (char)(SPI1 -> DR);
 145.        
 146.                  GPIOE -> ODR |= (1<<3); //PE3 ustawiam na 1 dzieki temu wylaczam modul                                                
 147.        
 148.       }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top