Advertisement
datafile

021 (Shrimp Remix) 021 (Shrimp Remix) - Binz | HoatHinh.tv | SkdJuHrAM48x

Aug 12th, 2022
1,024
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 1.19 KB | None | 0 0
 1. Lời bài hát 021 (Shrimp Remix)  021 (Shrimp Remix) - Binz  | HoatHinh.tv | SkdJuHrAM48x Lyrics up by vnflix.com 10 years in the game
 2. Hold on
 3. Spacespeakers in da buildin
 4. 10 years in the game
 5.  
 6. Homie i aint even start it
 7. Can't stop wont stop
 8. Homie im shooting for the stars
 9. Ye tên anh, hot topic
 10.  
 11. Liên tục, drop drop heat hater
 12. Talk talk shh nhạc anh, on top list hit
 13. Da club bước xuống xe có, người đón
 14. Vip, không cần tên, thẳng vào trong
 15.  
 16. Hit the stage, đốt nó cháy they go crazy
 17. Hát bài cuối mấy em la one more song
 18. Anh chỉ vào việc
 19. Anh không hàn huyên
 20.  
 21. Anh mê tính cách
 22. Cả diện mạo em
 23. Anh hơi mạo hiểm
 24. Nhưng không xạo em
 25.  
 26. Anh không tạo nghiệp
 27. Anh chỉ tạo trend
 28. Trendsetter
 29. Anh never
 30.  
 31. Bị lỗi thời
 32. Em dễ thương
 33. Anh thả thính luôn
 34. Em dính chưa
 35.  
 36. Lướt qua quận nhất anh như rapstar
 37. Pink candy on, them fast car
 38. Từ số 0 anh trở thành số 1
 39. Để hater lại phía sau yea
 40.  
 41. Anh cách xa
 42. Lướt qua quận nhất anh như rapstar
 43. Pink candy on, them fast car
 44.  
 45. Từ số 0 anh trở thành số 1
 46. Để hater lại phía sau yeah
 47. Anh cách xa 10 years in the game (can't stop wont stop)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement