Guest User

Untitled

a guest
May 6th, 2019
102
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 04-05.2019 01
 2. Uruchomiony przez CZARNY (06-05-2019 14:56:02)
 3. Uruchomiony z C:\Users\CZARNY\Desktop
 4. Tryb startu: Normal
 5.  
 6. ==================== Skróty =============================
 7.  
 8. (Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 9.  
 10.  
 11. Shortcut: C:\ProgramData\Spectrasonics\STEAM.lnk -> D:\Program Files\Spectrasonics\STEAM (Brak pliku)
 12. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CDBurnerXP.lnk -> C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe (Canneverbe Limited)
 13. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 14. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
 15. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Studio One 3 x64.lnk -> C:\Program Files\PreSonus\Studio One 3\Studio One.exe (PreSonus)
 16. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
 17. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
 18. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
 19. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> D:\Program Files\Over The Top Games\Full Mojo Rampage\Steam.exe (Brak pliku)
 20. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rob Papen Predator\Rob Papen Predator Manual.lnk -> D:\Program Files\Orion Platinum\vstplugins\Rob Papen\Predator\Manual\RP_Predator_manual.pdf ()
 21. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rob Papen Predator\Uninstall Predator.lnk -> D:\Program Files\Orion Platinum\vstplugins\unins000.exe ()
 22. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerISO\PowerISO Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerISO\PowerISO.chm ()
 23. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerISO\PowerISO Virtual Drive Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE (PowerISO Computing, Inc.)
 24. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerISO\PowerISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerISO\PowerISO.exe (PowerISO Computing, Inc.)
 25. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerISO\Uninstall PowerISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerISO\uninstall.exe ()
 26. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision Photo Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstview.exe (NVIDIA Corporation)
 27. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Native Instruments\Guitar Rig 3\Guitar Rig 3.lnk -> D:\Program Files\Native Instruments\Guitar Rig 3\Guitar Rig 3.exe (Native Instruments GmbH)
 28. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Native Instruments\Guitar Rig 3\Documentation\Guitar Rig 3 Manual English.pdf.lnk -> D:\Program Files\Native Instruments\Guitar Rig 3\Documentation\Guitar Rig 3 Manual English.pdf ()
 29. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Native Instruments\Guitar Rig 3\Documentation\Readme.txt.lnk -> D:\Program Files\Native Instruments\Guitar Rig 3\Documentation\Readme.txt ()
 30. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Native Instruments\Guitar Rig 3\Documentation\Setup Guide English.pdf.lnk -> D:\Program Files\Native Instruments\Guitar Rig 3\Documentation\Setup Guide English.pdf ()
 31. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Native Instruments\Guitar Rig 3\Documentation\Welcome.pdf.lnk -> D:\Program Files\Native Instruments\Guitar Rig 3\Documentation\Welcome.pdf ()
 32. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Napisy24\Napisy24.pl.lnk ->
 33. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Informacje o zmianach.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\changelog.txt ()
 34. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe ()
 35. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Strona domowa NapiProjekt.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\www.url ()
 36. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Deinstalacja programu Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> D:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\unins000.exe (Brak pliku)
 37. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> D:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe (Brak pliku)
 38. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Tools\Malwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk -> D:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\Chameleon\Windows\chameleon.chm (Brak pliku)
 39. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
 40. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
 41. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
 42. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube 3.exe (IK Multimedia)
 43. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\Authorization Manager.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\Authorization Manager\Authorization Manager.exe ()
 44. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\Custom Shop.lnk -> C:\Program Files (x86)\IK Multimedia\Custom Shop\Custom Shop.exe ()
 45. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\MODO BASS.lnk -> D:\Program Files\MODO BASS\MODO BASS.exe (IK Multimedia Production)
 46. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\MODO BASS\MODO BASS User Manual.lnk -> D:\Program Files\MODO BASS\MODO BASS User Manual.pdf ()
 47. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\MODO BASS\Uninstall MODO BASS.lnk -> D:\Program Files\MODO BASS\unins000.exe ()
 48. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\Authorization Manager\Installation and Authorization Manual.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\Authorization Manager\Installation and Authorization Manual.pdf ()
 49. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\Authorization Manager\Uninstall IK Multimedia Authorization Manager.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\Authorization Manager\unins000.exe ()
 50. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3\Ampeg SVX Gear Models.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\Ampeg SVX Gear Models.pdf ()
 51. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube 3 User Manual.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube 3 User Manual.pdf ()
 52. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Custom Shop New Gear Models.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Custom Shop New Gear Models.pdf ()
 53. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Custom Shop User Manual.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Custom Shop User Manual.pdf ()
 54. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Fender Gear Models.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Fender Gear Models.pdf ()
 55. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Jimi Hendrix Gear Models.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Jimi Hendrix Gear Models.pdf ()
 56. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Metal Gear Models.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Metal Gear Models.pdf ()
 57. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Slash Gear Models.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\AmpliTube Slash Gear Models.pdf ()
 58. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3\Uninstall AmpliTube 3.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\unins000.exe ()
 59. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IK Multimedia\AmpliTube 3\What Is New in AmpliTube 3.5.lnk -> D:\Program Files\IK Multimedia\AmpliTube 3\What Is New in AmpliTube 3.5.pdf ()
 60. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\Trine 3 - Artifacts of Power\Trine 3 - Artifacts of Power.lnk -> D:\Program Files\Trine 3 - Artifacts of Power\trine3_launcher.exe (Brak pliku)
 61. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\Trine 3 - Artifacts of Power\Uninstall Trine 3 - Artifacts of Power.lnk -> D:\Program Files\Trine 3 - Artifacts of Power\unins000.exe (Brak pliku)
 62. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Chess.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Chess\Chess.exe (Microsoft Corporation)
 63. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Dust An Elysian Tail.lnk -> [LF6"pH,R GFSIA;6Ky3xDust: An Elysian Tail(1SPSXFL8C&m]
 64. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\FreeCell.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\FreeCell\FreeCell.exe (Microsoft Corporation)
 65. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\GameExplorer.lnk -> C:\Windows\System32\gameux.dll (Microsoft Corporation)
 66. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Hearts.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Hearts\Hearts.exe (Microsoft Corporation)
 67. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Backgammon.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Backgammon\bckgzm.exe (Microsoft Corporation)
 68. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Checkers.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Checkers\chkrzm.exe (Microsoft Corporation)
 69. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Internet Spades.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Multiplayer\Spades\shvlzm.exe (Microsoft Corporation)
 70. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Mahjong.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Mahjong\Mahjong.exe (Microsoft Corporation)
 71. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Minesweeper.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Minesweeper\Minesweeper.exe (Microsoft Corporation)
 72. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\More Games from Microsoft.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\More Games\MoreGames.dll (Microsoft Corporation)
 73. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Purble Place.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Purble Place\PurblePlace.exe (Microsoft Corporation)
 74. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Solitaire.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\Solitaire\Solitaire.exe (Microsoft Corporation)
 75. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Spider Solitaire.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Games\SpiderSolitaire\SpiderSolitaire.exe (Microsoft Corporation)
 76. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\ALLPlayer.lnk ->
 77. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\ALLPlayer.Radio.lnk ->
 78. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\Strona internetowa aplikacji ALLPlayer V7.X.lnk ->
 79. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
 80. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
 81. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
 82. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
 83. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
 84. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
 85. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
 86. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
 87. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
 88. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
 89. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
 90. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\NetworkProjection.lnk -> C:\Windows\System32\NetProj.exe (Microsoft Corporation)
 91. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
 92. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
 93. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
 94. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
 95. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
 96. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
 97. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
 98. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 99. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 100. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 101. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 102. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
 103. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
 104. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
 105. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
 106. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
 107. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
 108. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
 109. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
 110. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
 111. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip File Manager.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
 112. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip Help.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7-zip.chm ()
 113. Shortcut: C:\ProgramData\Media Center Programs\Tomb Raider - Underworld.lnk -> D:\Program Files\Eidos\Tomb Raider - Underworld\tru.mcl (Brak pliku)
 114. Shortcut: C:\Users\CZARNY\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\CZARNY\Desktop ()
 115. Shortcut: C:\Users\CZARNY\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\CZARNY\Downloads ()
 116. Shortcut: C:\Users\CZARNY\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
 117. Shortcut: C:\Users\CZARNY\Desktop\Kickstart (VST)\Epic Games Launcher.lnk -> C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe (Brak pliku)
 118. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ableton Live 9 Suite.lnk -> D:\ProgramFiles\Ableton\Live 9 Suite\Program\Ableton Live 9 Suite.exe (Ableton)
 119. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 120. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Universal Control.lnk -> C:\Program Files\PreSonus\Universal Control\Universal Control.exe (PreSonus)
 121. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XLN Audio\Addictive Drums\Uninstall.lnk -> D:\VST ABLETON\XLN Audio\Addictive Drums\uninstall.exe (Brak pliku)
 122. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 123. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cakewalk\Z3TA+ 2\Manual.lnk -> D:\VST ABLETON\Cakewalk\Z3TA+ 2\Z3TA+ 2 UG.pdf (Brak pliku)
 124. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cakewalk\Z3TA+ 2\Uninstall.lnk -> D:\VST ABLETON\Cakewalk\Z3TA+ 2\uninstall.exe ()
 125. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cakewalk\Z3TA+ 2\Z3TA+ 2.lnk -> D:\VST ABLETON\Cakewalk\Z3TA+ 2\Z3TA+ 2_64.exe ()
 126. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 127. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 128. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 129. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 130. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 131. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 132. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 133. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 134. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 135. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 136. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Android (ALLPlayer Pilot).lnk -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer Remote\ALLPlayerRemoteControl.exe (Brak pliku)
 137. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 138. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Napisy24.pl.lnk ->
 139. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 140. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 141. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Ableton Live 9 Suite.lnk -> D:\ProgramFiles\Ableton\Live 9 Suite\Program\Ableton Live 9 Suite.exe (Ableton)
 142. Shortcut: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
 143. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 144. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 145. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 146. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 147. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 148. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 149. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 150. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 151. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 152. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 153. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 154. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 155. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 156. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\BitComet.lnk -> C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe (www.BitComet.com)
 157. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
 158. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CDBurnerXP.lnk -> C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe (Canneverbe Limited)
 159. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 160. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
 161. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\PowerISO.lnk -> C:\Program Files (x86)\PowerISO\PowerISO.exe (PowerISO Computing, Inc.)
 162. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Studio One 3 x64.lnk -> C:\Program Files\PreSonus\Studio One 3\Studio One.exe (PreSonus)
 163.  
 164.  
 165. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
 166. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
 167. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
 168. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 169. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision preview pack 1.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /show
 170. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\Disable 3D Vision.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /disable
 171. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\Enable 3D Vision.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /enable
 172. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Napisy oczekujące na pobranie.lnk -> C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe () -> -kolejka
 173. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Uninstall Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\unins000.exe () -> /LOG
 174. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
 175. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
 176. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
 177. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
 178. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
 179. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 180. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
 181. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
 182. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
 183. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
 184. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 185. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
 186. ShortcutWithArgument: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> -extoff
 187. ShortcutWithArgument: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 188. ShortcutWithArgument: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 189. ShortcutWithArgument: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALLPlayer.Radio.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> Radio
 190. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 191. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 192.  
 193.  
 194. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Napisy24\Strona internetowa aplikacji Napisy24.pl.url -> URL: hxxp://napisy24.pl/
 195. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Napisy24\Strona WWW programu Napisy24.pl.url ->
 196. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
 197. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
 198. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
 199. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
 200. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
 201. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
 202. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Sport.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
 203. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
 204. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
 205. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\MSN — witryny sieci Web\Portal MSN.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
 206. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
 207. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
 208. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
 209. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
 210. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
 211. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
 212. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
 213. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
 214. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
 215. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
 216. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
 217. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
 218. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
 219. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
 220. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
 221. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
 222. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
 223. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
 224. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
 225. InternetURL: C:\Users\CZARNY\Desktop\Kickstart (VST)\Fortnite.url -> URL: com.epicgames.launcher://apps/Fortnite?action=launch&silent=true
 226. InternetURL: C:\Users\CZARNY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Native Instruments\Guitar Rig 3\Native Instruments Homepage.url -> URL: hxxp://www.native-instruments.net/
 227.  
 228. ==================== Koniec Shortcut.txt =============================
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×