SHARE
TWEET

Untitled

RemoteExpert Nov 22nd, 2019 230 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. -- This file was generated using Luraph Obfuscator v11.5 by memcorrupt.
  2.  
  3. local lIiiIiII1IIiiiiI1ll = assert local lIiIl1ill1lli1i1I1i = select local llIIllIl1lil11iliii = tonumber local I1iiIlliIiIiIi1Il1l = unpack local l1iliI11lII1Iii11Ii = pcall local iIIIiii11i1i1I1iii1 = setfenv local lI1lIiII1l1lII1li1l = setmetatable local lIl11liIIIiiiiIii111l = type local liI1i1i1iII1iI111iI = getfenv local III11ilIilIlIlI1ii1 = tostring local lIlI1111I1li1ill1IiI1 = error local lIliIllliIiI111Ii11ii = string.sub local Il1l11IIIII111I1i1i = string.byte local iiil1IlIIl1l1lIi1i1 = string.char local Ill1I1I1liIiiIlli11 = string.rep local lIl11II1ilillI1IIII1i = string.gsub local lIlil1ii1lilliiIIii1l = string.match local li1IilIil1l1llIlii1 = 1 local function lIlli11llilII1i1illl1(lIlIi1iiiiIi1I1IiIi1i, lIl1IIi1lIlII1iIlliI1) local lIlI1IiIIiIIIIIIilIi1 lIlIi1iiiiIi1I1IiIi1i = lIl11II1ilillI1IIII1i(lIliIllliIiI111Ii11ii(lIlIi1iiiiIi1I1IiIi1i, 5), "..", function(liiIlliilII11I111II) if Il1l11IIIII111I1i1i(liiIlliilII11I111II, 2) == 71 then lIlI1IiIIiIIIIIIilIi1 = llIIllIl1lil11iliii(lIliIllliIiI111Ii11ii(liiIlliilII11I111II, 1, 1)) return "" else local IlIiiI1lI1Il111111i = iiil1IlIIl1l1lIi1i1(llIIllIl1lil11iliii(liiIlliilII11I111II, 16)) if lIlI1IiIIiIIIIIIilIi1 then local lIll1IlI11i1Ii1III1il = Ill1I1I1liIiiIlli11(IlIiiI1lI1Il111111i, lIlI1IiIIiIIIIIIilIi1) lIlI1IiIIiIIIIIIilIi1 = nil return lIll1IlI11i1Ii1III1il else return IlIiiI1lI1Il111111i end end end) local function li1iii1l1I1i1Ii1lil() local lIlI11iiil1l11iI1i1ii = Il1l11IIIII111I1i1i(lIlIi1iiiiIi1I1IiIi1i, li1IilIil1l1llIlii1, li1IilIil1l1llIlii1) li1IilIil1l1llIlii1 = li1IilIil1l1llIlii1 + 1 return lIlI11iiil1l11iI1i1ii end local function i1liii1IIIiIIi1I1Ii() local lIlI11iiil1l11iI1i1ii, IlIiiI1lI1Il111111i, lIll1IlI11i1Ii1III1il, liiIlII1lIiiI1IiI11 = Il1l11IIIII111I1i1i(lIlIi1iiiiIi1I1IiIi1i, li1IilIil1l1llIlii1, li1IilIil1l1llIlii1 + 3) li1IilIil1l1llIlii1 = li1IilIil1l1llIlii1 + 4 return liiIlII1lIiiI1IiI11 * 16777216 + lIll1IlI11i1Ii1III1il * 65536 + IlIiiI1lI1Il111111i * 256 + lIlI11iiil1l11iI1i1ii end local function I1I1iIlIIl1lIl1111i(lillIllI1iI11l1IIl1, ll1lil1IiIIi1lIl1ii, i11IiII1111l1111llI) if i11IiII1111l1111llI then local I1li1IIii11li1III1i, lliIIliIililiiiliil = 0, 0 for ii11l1iliIi1l11lIl1 = ll1lil1IiIIi1lIl1ii, i11IiII1111l1111llI do I1li1IIii11li1III1i = I1li1IIii11li1III1i + 2 ^ lliIIliIililiiiliil * I1I1iIlIIl1lIl1111i(lillIllI1iI11l1IIl1, ii11l1iliIi1l11lIl1) lliIIliIililiiiliil = lliIIliIililiiiliil + 1 end return I1li1IIii11li1III1i else local I11ii1ii1iIi11llIl1 = 2 ^ (ll1lil1IiIIi1lIl1ii - 1) return I11ii1ii1iIi11llIl1 <= lillIllI1iI11l1IIl1 % (I11ii1ii1iIi11llIl1 + I11ii1ii1iIi11llIl1) and 1 or 0 end end local function IIliiiiiIlIliilill1() local lIlI11iiil1l11iI1i1ii, IlIiiI1lI1Il111111i = i1liii1IIIiIIi1I1Ii(), i1liii1IIIiIIi1I1Ii() if lIlI11iiil1l11iI1i1ii == 0 and IlIiiI1lI1Il111111i == 0 then return 0 end return (-2 * I1I1iIlIIl1lIl1111i(IlIiiI1lI1Il111111i, 32) + 1) * 2 ^ (I1I1iIlIIl1lIl1111i(IlIiiI1lI1Il111111i, 21, 31) - 1023) * ((I1I1iIlIIl1lIl1111i(IlIiiI1lI1Il111111i, 1, 20) * 4294967296 + lIlI11iiil1l11iI1i1ii) / 4503599627370496 + 1) end local function lIiiI11Ii1ili1ilIlI(i1llIliliIlII1ilI1I) local llIIIIIlllli1lI11ll = { Il1l11IIIII111I1i1i(lIlIi1iiiiIi1I1IiIi1i, li1IilIil1l1llIlii1, li1IilIil1l1llIlii1 + 3) } li1IilIil1l1llIlii1 = li1IilIil1l1llIlii1 + 4 local lIll1lIIiililIIll1lII = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for ii11l1iliIi1l11lIl1 = 1, 8 do lIll1lIIiililIIll1lII[ii11l1iliIi1l11lIl1] = I1I1iIlIIl1lIl1111i(i1llIliliIlII1ilI1I, ii11l1iliIi1l11lIl1) end local lil1I1ii111Ii1IlIil = "" for ii11l1iliIi1l11lIl1 = 1, 4 do local I1li1IIii11li1III1i, lliIIliIililiiiliil = 0, 0 for I1i1i11lliI1iIlilI1 = 1, 8 do local lIliii1lilIliI1IIil1i = I1I1iIlIIl1lIl1111i(llIIIIIlllli1lI11ll[ii11l1iliIi1l11lIl1], I1i1i11lliI1iIlilI1) if lIll1lIIiililIIll1lII[I1i1i11lliI1iIlilI1] == 1 then lIliii1lilIliI1IIil1i = lIliii1lilIliI1IIil1i == 1 and 0 or 1 end I1li1IIii11li1III1i = I1li1IIii11li1III1i + 2 ^ lliIIliIililiiiliil * lIliii1lilIliI1IIil1i lliIIliIililiiiliil = lliIIliIililiiiliil + 1 end lil1I1ii111Ii1IlIil = lil1I1ii111Ii1IlIil .. lil1I1ii111Ii1IlIil.char(I1li1IIii11li1III1i) end local lIlI11iiil1l11iI1i1ii, IlIiiI1lI1Il111111i, lIll1IlI11i1Ii1III1il, liiIlII1lIiiI1IiI11 = Il1l11IIIII111I1i1i(lil1I1ii111Ii1IlIil, 1, 4) return liiIlII1lIiiI1IiI11 * 16777216 + lIll1IlI11i1Ii1III1il * 65536 + IlIiiI1lI1Il111111i * 256 + lIlI11iiil1l11iI1i1ii end local function lIl1lilII11lIiiiII1Il(i1llIliliIlII1ilI1I) local Il1ll1lli1iii1iil1i = i1liii1IIIiIIi1I1Ii() li1IilIil1l1llIlii1 = li1IilIil1l1llIlii1 + Il1ll1lli1iii1iil1i local lIll1lIIiililIIll1lII = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for ii11l1iliIi1l11lIl1 = 1, 8 do lIll1lIIiililIIll1lII[ii11l1iliIi1l11lIl1] = I1I1iIlIIl1lIl1111i(i1llIliliIlII1ilI1I, ii11l1iliIi1l11lIl1) end local lil1I1ii111Ii1IlIil = "" for ii11l1iliIi1l11lIl1 = 1, Il1ll1lli1iii1iil1i do local I1li1IIii11li1III1i, lliIIliIililiiiliil = 0, 0 for I1i1i11lliI1iIlilI1 = 1, 8 do local lIliii1lilIliI1IIil1i = I1I1iIlIIl1lIl1111i(Il1l11IIIII111I1i1i(lIlIi1iiiiIi1I1IiIi1i, li1IilIil1l1llIlii1 - Il1ll1lli1iii1iil1i + ii11l1iliIi1l11lIl1 - 1), I1i1i11lliI1iIlilI1) if lIll1lIIiililIIll1lII[I1i1i11lliI1iIlilI1] == 1 then lIliii1lilIliI1IIil1i = lIliii1lilIliI1IIil1i == 1 and 0 or 1 end I1li1IIii11li1III1i = I1li1IIii11li1III1i + 2 ^ lliIIliIililiiiliil * lIliii1lilIliI1IIil1i lliIIliIililiiiliil = lliIIliIililiiiliil + 1 end lil1I1ii111Ii1IlIil = lil1I1ii111Ii1IlIil .. lil1I1ii111Ii1IlIil.char(I1li1IIii11li1III1i) end return lil1I1ii111Ii1IlIil end local lIliIIIlIiIlI1i11lll1 = li1iii1l1I1i1Ii1lil() local i1IIl1IiIilI1l1iilI = li1iii1l1I1i1Ii1lil() local function llilIi1IiiiIIiiiiIi() local lIlliIIii1l1i1il1I1Il = { [78688] = {}, [113125] = {}, [93661] = {}, [57940] = {} } local lIlliiIIiIlIlIlI1liiI = #{1468} li1iii1l1I1i1Ii1lil() li1iii1l1I1i1Ii1lil() i1liii1IIIiIIi1I1Ii() li1iii1l1I1i1Ii1lil() lIlliIIii1l1i1il1I1Il[104954] = li1iii1l1I1i1Ii1lil() li1iii1l1I1i1Ii1lil() lIlliIIii1l1i1il1I1Il[66083] = li1iii1l1I1i1Ii1lil() li1iii1l1I1i1Ii1lil() lIlliIIii1l1i1il1I1Il[10191] = li1iii1l1I1i1Ii1lil() i1liii1IIIiIIi1I1Ii() li1iii1l1I1i1Ii1lil() i1liii1IIIiIIi1I1Ii() local I111IlilI111IIi1I11 = i1liii1IIIiIIi1I1Ii() for ii11l1iliIi1l11lIl1 = lIlliiIIiIlIlIlI1liiI, I111IlilI111IIi1I11 do lIlliIIii1l1i1il1I1Il[113125][ii11l1iliIi1l11lIl1 - lIlliiIIiIlIlIlI1liiI] = llilIi1IiiiIIiiiiIi() end i1liii1IIIiIIi1I1Ii() li1iii1l1I1i1Ii1lil() local I111IlilI111IIi1I11 = i1liii1IIIiIIi1I1Ii() for ii11l1iliIi1l11lIl1 = lIlliiIIiIlIlIlI1liiI, I111IlilI111IIi1I11 do lIlliIIii1l1i1il1I1Il[93661][ii11l1iliIi1l11lIl1] = i1liii1IIIiIIi1I1Ii() end i1liii1IIIiIIi1I1Ii() local I111IlilI111IIi1I11 = i1liii1IIIiIIi1I1Ii() - (#{ 5336, 4851, 887, 163, 4717, 2682, 3260, 2965, 4785, 1267, 1689, 194, 1192, 396, 3710, 285, 3755, 1198, 1559, 6559, 2155, 6465 } + 133730) for ii11l1iliIi1l11lIl1 = lIlliiIIiIlIlIlI1liiI, I111IlilI111IIi1I11 do local IllilI1IIii11IiiIl1 = {} local iilIlll1iIIiIi1l1ii = lIiiI11Ii1ili1ilIlI(i1IIl1IiIilI1l1iilI) IllilI1IIii11IiiIl1[76867] = I1I1iIlIIl1lIl1111i(iilIlll1iIIiIi1l1ii, #{ 1733, 1122, 6480, 4210, 1019, 6173, 4745, 3730, 2107, 2579, 1, 3354, 1548, 4947, 2191, 5117, 324, 3839, 5278 }, #{ 539, 1079, 2671, 319, 4959, 488, 2987, 2940, 778, 6261, 1926, 946, 6964, 3494, 276, 246, 3355, 472, 6204, 1101, 2423 } + 5) IllilI1IIii11IiiIl1[84690] = I1I1iIlIIl1lIl1111i(iilIlll1iIIiIi1l1ii, #{288}, #{ 1794, 1027, 2615, 2199, 2428, 3076, 3515, 3926, 3022, 5797, 4023, 5109, 6890, 4068, 79, 6239, 4977, 2386 }) IllilI1IIii11IiiIl1[13335] = I1I1iIlIIl1lIl1111i(iilIlll1iIIiIi1l1ii, #{ 4475, 1129, 1766, 1691, 4398, 1930, 85, 2589, 3424, 397, 303, 1157, 3805, 5246, 5065, 3422, 1984, 4680, 2619, 318, 1841, 5605 } + 5, #{ 6518, 1580, 192, 4408, 4487, 2566, 3636, 6435, 4058, 1099, 3688, 5898, 2024, 87, 3601, 6725, 1136, 1083, 6540, 5589, 3319, 4193, 2598 } + 9) IllilI1IIii11IiiIl1[128843] = I1I1iIlIIl1lIl1111i(iilIlll1iIIiIi1l1ii, #{ 3434, 1954, 5708, 1277, 61, 3119, 2441, 4793, 6364, 1705, 5216, 1430, 6269, 2075, 1258, 1681, 2176, 2153, 1870 }, #{ 971, 5341, 6962, 6755, 6935, 202, 93, 6087, 5665, 6008, 4018, 4478, 5150, 1502, 6517, 6543, 5695, 6300, 3046, 6435, 3500, 2946, 3968, 318 } + 2) IllilI1IIii11IiiIl1[50245] = I1I1iIlIIl1lIl1111i(iilIlll1iIIiIi1l1ii, #{537}, #{ 494, 5794, 661, 6203, 4389, 4908, 3921, 3174, 4546, 1682, 3154, 3699, 917, 4130, 6823, 1453, 363, 3215 }) IllilI1IIii11IiiIl1[33591] = I1I1iIlIIl1lIl1111i(iilIlll1iIIiIi1l1ii, #{ 6009, 6358, 722, 2741, 5992, 4280, 2352, 2714, 6291, 1030 }, #{ 527, 3609, 21, 4357, 4510, 4584, 2411, 3169, 3287, 6867, 5532, 999, 2505, 1434, 6617, 5284, 1749, 3987 }) IllilI1IIii11IiiIl1[44414] = I1I1iIlIIl1lIl1111i(iilIlll1iIIiIi1l1ii, #{288}, #{ 879, 6628, 3171, 1451, 4508, 1719, 4767, 704, 6743 }) lIlliIIii1l1i1il1I1Il[57940][ii11l1iliIi1l11lIl1] = IllilI1IIii11IiiIl1 end i1liii1IIIiIIi1I1Ii() li1iii1l1I1i1Ii1lil() li1iii1l1I1i1Ii1lil() i1liii1IIIiIIi1I1Ii() local I111IlilI111IIi1I11 = i1liii1IIIiIIi1I1Ii() - (#{ 4832, 1844, 1326, 5022, 3364, 703, 5238, 6599, 5672, 5393, 602, 1591, 4707, 5950, 3349, 1509, 5449, 5436, 4442, 4336, 5873, 4462, 426 } + 133753) for ii11l1iliIi1l11lIl1 = lIlliiIIiIlIlIlI1liiI, I111IlilI111IIi1I11 do local i1IIiIlIi1I1ilIilIl = {} local lIl11liIIIiiiiIii111l = li1iii1l1I1i1Ii1lil() if lIl11liIIIiiiiIii111l == #{ 5231, 5523, 1027, 6078, 827, 3503, 1621, 4689, 6790, 4205, 1208, 1591, 3660, 5890, 5493, 630, 1910, 2796, 5837, 1375, 386, 4327, 1125, 6211 } + 35 then i1IIiIlIi1I1ilIilIl[64015] = lIl1lilII11lIiiiII1Il(#{ 284, 884, 3599, 1348, 747, 1268, 5480, 5106, 1956, 6308, 4950, 5579, 6873, 1448, 6916, 4333, 2690, 391, 6031, 1522 } + 100) end if lIl11liIIIiiiiIii111l == #{ 6732, 3992, 3278, 6235, 1196, 6023, 6383, 6171, 6286, 5776, 1750, 2556, 2464, 3657, 2905, 3445, 4009, 6824, 2007, 2577, 4941, 5593, 4507 } + 192 then i1IIiIlIi1I1ilIilIl[64015] = lIl1lilII11lIiiiII1Il(lIliIIIlIiIlI1i11lll1) end if lIl11liIIIiiiiIii111l == #{ 6346, 2033, 1631, 4796, 6502, 231, 485, 3680, 4264, 6643, 893, 5032, 6272, 4637, 6596, 2028, 2626, 5290, 6430, 6748 } + 12 then i1IIiIlIi1I1ilIilIl[64015] = #{ 2443, 4533, 3567, 6631, 5098, 5735, 2611, 5093, 5257, 6350, 1655, 2417, 1442, 4142, 3976, 375, 3625, 2363, 5642, 4591, 4199, 5284 } + 100731 == #{ 2443, 4533, 3567, 6631, 5098, 5735, 2611, 5093, 5257, 6350, 1655, 2417, 1442, 4142, 3976, 375, 3625, 2363, 5642, 4591, 4199, 5284 } + 100731 end if lIl11liIIIiiiiIii111l == #{ 1960, 5640, 2077, 6008, 3952, 3991, 2735, 6618, 6695, 4122, 120, 1114, 4214, 6852, 6452, 1174, 4030, 589, 1842, 338, 5184, 6646, 4923, 375 } + 171 then i1IIiIlIi1I1ilIilIl[64015] = IIliiiiiIlIliilill1() end if lIl11liIIIiiiiIii111l == #{ 818, 2514, 3367, 11, 589, 3667, 4146, 5699, 1246, 393, 2918, 1632, 5828, 3025, 4694, 4931, 168, 924, 487, 3409, 5141, 4561, 6408, 4040 } + 18 then i1IIiIlIi1I1ilIilIl[64015] = lIl1lilII11lIiiiII1Il(#{ 284, 884, 3599, 1348, 747, 1268, 5480, 5106, 1956, 6308, 4950, 5579, 6873, 1448, 6916, 4333, 2690, 391, 6031, 1522 } + 100) end if lIl11liIIIiiiiIii111l == #{ 6608, 4892, 5575, 2575, 2685, 1310, 2509, 2611, 5534, 4556, 4525, 6684, 543, 5958, 6676, 6481, 5079, 432, 2243, 1110, 56, 2684, 4278, 6352 } + 12 then i1IIiIlIi1I1ilIilIl[64015] = IIliiiiiIlIliilill1() end if lIl11liIIIiiiiIii111l == #{ 6158, 6404, 3654, 3743, 6039, 2546, 2313, 3738, 6706, 5211, 3433, 3373, 5126, 4549, 5687, 5983, 6376, 2955, 1386, 2275, 6545, 6173, 4111 } + 121 then i1IIiIlIi1I1ilIilIl[64015] = li1iii1l1I1i1Ii1lil() + i1liii1IIIiIIi1I1Ii() + IIliiiiiIlIliilill1() end if lIl11liIIIiiiiIii111l == #{ 280, 1122, 3722, 653, 4191, 3753, 1195, 1433, 541, 5328, 1548, 5339, 3668, 1915, 551, 3204, 1891, 4123, 3905, 1641, 1755, 3307, 6189, 6538 } + 68 then i1IIiIlIi1I1ilIilIl[64015] = #{ 1824, 3023, 4032, 162, 5461, 4644, 2963, 4715, 2029, 3489, 902, 5900, 3678, 1766, 4980, 2964, 1946, 6047, 4060, 2745, 36, 4128 } + 64367 == #{ 2218, 1607, 2694, 4054, 6085, 559, 3225, 5957, 1678, 4663, 1984, 4327, 4092, 4796, 5182, 6704, 5429, 6279, 517, 2584, 3261, 3494, 3878, 2529 } + 26346 end if lIl11liIIIiiiiIii111l == #{ 3369, 2076, 4565, 1013, 2969, 1323, 782, 456, 5843, 3349, 2666, 1495, 5511, 441, 3451, 5701, 5659, 4457, 2381, 5148, 593, 3851 } + 183 then i1IIiIlIi1I1ilIilIl[64015] = lIl1lilII11lIiiiII1Il(lIliIIIlIiIlI1i11lll1) end lIlliIIii1l1i1il1I1Il[78688][ii11l1iliIi1l11lIl1 - lIlliiIIiIlIlIlI1liiI] = i1IIiIlIi1I1ilIilIl end i1liii1IIIiIIi1I1Ii() i1liii1IIIiIIi1I1Ii() li1iii1l1I1i1Ii1lil() i1liii1IIIiIIi1I1Ii() return lIlliIIii1l1i1il1I1Il end local function illilii1l1Ili1llIi1(lIlliIIii1l1i1il1I1Il, lIl1IIi1lIlII1iIlliI1, ll1IiIlIilIi1IIlilI) local Iiiiili111lII1I1IiI, Il11i11I1II1iIiIl1I = -1, -1 local lliliIiil1l1l1ii1I1 = lIlliIIii1l1i1il1I1Il[57940] local il1iiI1ililIllIIl1I = lI1lIiII1l1lII1li1l({}, { __index = function(llIIiIliIiiliIli1iI, lIIi1liii1Ii1IlIi1I) local lil1I1ii111Ii1IlIil = lIlliIIii1l1i1il1I1Il[78688][lIIi1liii1Ii1IlIi1I] if lIliIllliIiI111Ii11ii(lIl11liIIIiiiiIii111l(lil1I1ii111Ii1IlIil[64015]), 1, 1) == "s" then return { [64015] = lIliIllliIiI111Ii11ii(lil1I1ii111Ii1IlIil[64015], 3) } end return lil1I1ii111Ii1IlIil end }) local IiilI1IIIlI1lIIiIii = 104954 local lIliiI1lIIillil11iiil = lIlliIIii1l1i1il1I1Il[113125] local i1IiI11IilIlliIllli = 64015 local li1il11II1IIllilIli = lIlliIIii1l1i1il1I1Il[10191] local lIlI1IIIl111II1lliiIi = 13335 local iIil1lIII1IlIlili11 = lIlliIIii1l1i1il1I1Il[93661] local liII1iiIIl1illl1III = 44414 local function lilli1i1ii111lli1Il(...) local lIliiilil11Il1iIIil1l = 0 local lIlIil1IliIlIl1iiIIlI = { I1iiIlliIiIiIi1Il1l({}, 1, lIlliIIii1l1i1il1I1Il[66083]) } local lIl11liIl1iIlI1iillli = 1 local I1IIli1l1l11lIII11i = {} local lIlliiilII111liI1II = {} local l1iIilIiii1I1IliIIi = 1 local lIl1IIi1lIlII1iIlliI1 = liI1i1i1iII1iI111iI() local i1ll1lIli11lIi1iIii = { ... } local liiiliIlIiiiIIIII1I = {} local lIlI11IIllllI1iIlill1 = #i1ll1lIli11lIi1iIii - 1 for ii11l1iliIi1l11lIl1 = 0, lIlI11IIllllI1iIlill1 do if li1il11II1IIllilIli >= ii11l1iliIi1l11lIl1 + 1 then lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ii11l1iliIi1l11lIl1] = i1ll1lIli11lIi1iIii[ii11l1iliIi1l11lIl1 + 1] end liiiliIlIiiiIIIII1I[ii11l1iliIi1l11lIl1] = i1ll1lIli11lIi1iIii[ii11l1iliIi1l11lIl1 + 1] end local function lIl1i111iliI1l1illllI(...) local lIll1IlI11i1Ii1III1il = lIiIl1ill1lli1i1I1i("#", ...) local llIIiIliIiiliIli1iI = { ... } return lIll1IlI11i1Ii1III1il, llIIiIliIiiliIli1iI end local I1l1iII11iI1I1l1lli = #{ 218, 2601, 5401, 2930, 2377, 6370, 6169, 5527, 4137, 2596, 201, 5075, 2507, 1756, 235, 2155, 2904, 586, 4366, 2982, 3558 } + 131050 local lIlII11i1lillIll1llIl local I1i1iil1l111iIliIIl = { nil, nil, nil, function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I, illl1IIl111iiIIIIlI, lIllliI11lIIlII1Il1li) local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = lIiiIiII1IIiiiiI1ll(llIIllIl1lil11iliii(lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill]), "`for` initial value must be a number") lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 1] = lIiiIiII1IIiiiiI1ll(llIIllIl1lil11iliii(lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 1]), "`for` limit value must be a number") lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 2] = lIiiIiII1IIiiiiI1ll(llIIllIl1lil11iliii(lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 2]), "`for` step value must be a number") lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] - lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 2] lIl11liIl1iIlI1iillli = lIl11liIl1iIlI1iillli + lIllIIll1I1i1IIIiiIii end, function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I) local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] if liilili11l1II1I1IiI > 255 then liilili11l1II1I1IiI = il1iiI1ililIllIIl1I[liilili11l1II1I1IiI - 256][i1IiI11IilIlliIllli] else liilili11l1II1I1IiI = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[liilili11l1II1I1IiI] end if ilIi111l1lI1I1iiiii > 255 then ilIi111l1lI1I1iiiii = il1iiI1ililIllIIl1I[ilIi111l1lI1I1iiiii - 256][i1IiI11IilIlliIllli] else ilIi111l1lI1I1iiiii = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ilIi111l1lI1I1iiiii] end lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill][liilili11l1II1I1IiI] = ilIi111l1lI1I1iiiii end, function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I, illl1IIl111iiIIIIlI) local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local i1llIliliIlII1ilI1I if I1ilI1iIlili111ll11 == 100000 then i1llIliliIlII1ilI1I = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[251] else i1llIliliIlII1ilI1I = il1iiI1ililIllIIl1I[I1ilI1iIlili111ll11][i1IiI11IilIlliIllli] end lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = lIl1IIi1lIlII1iIlliI1[i1llIliliIlII1ilI1I] end, nil, function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I, illl1IIl111iiIIIIlI, lIllliI11lIIlII1Il1li) local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] for ii11l1iliIi1l11lIl1 = Ill1i1lIll1l1lI1Ill, liilili11l1II1I1IiI do lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ii11l1iliIi1l11lIl1] = nil end end, nil, nil, function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I, illl1IIl111iiIIIIlI, lIllliI11lIIlII1Il1li, lIl1i1lliililIiIii1li) local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local iliiillI1I1l1ili1iI = lIliiI1lIIillil11iiil[I1ilI1iIlili111ll11] local lIlIlIIi1I1III1111iII = {} local l1il1ill111iii1Iili = lI1lIiII1l1lII1li1l({}, { __index = function(llIIiIliIiiliIli1iI, lIIi1liii1Ii1IlIi1I) local iIIiiIlIiIlilil1lIl = lIlIlIIi1I1III1111iII[lIIi1liii1Ii1IlIi1I] return iIIiiIlIiIlilil1lIl[1][iIIiiIlIiIlilil1lIl[2]] end, __newindex = function(llIIiIliIiiliIli1iI, lIIi1liii1Ii1IlIi1I, ii1I11IillI1ii1Ii1i) local iIIiiIlIiIlilil1lIl = lIlIlIIi1I1III1111iII[lIIi1liii1Ii1IlIi1I] iIIiiIlIiIlilil1lIl[1][iIIiiIlIiIlilil1lIl[2]] = ii1I11IillI1ii1Ii1i end }) for ii11l1iliIi1l11lIl1 = 1, iliiillI1I1l1ili1iI[IiilI1IIIlI1lIIiIii] do local iilIiIi1iIii1Iil11l = lliliIiil1l1l1ii1I1[lIl11liIl1iIlI1iillli] if iilIiIi1iIii1Iil11l[lIlI1IIIl111II1lliiIi] == Iiiiili111lII1I1IiI then lIlIlIIi1I1III1111iII[ii11l1iliIi1l11lIl1 - 1] = { lIlIil1IliIlIl1iiIIlI, iilIiIi1iIii1Iil11l[liII1iiIIl1illl1III] } elseif iilIiIi1iIii1Iil11l[lIlI1IIIl111II1lliiIi] == Il11i11I1II1iIiIl1I then lIlIlIIi1I1III1111iII[ii11l1iliIi1l11lIl1 - 1] = { ll1IiIlIilIi1IIlilI, iilIiIi1iIii1Iil11l[liII1iiIIl1illl1III] } end lIl11liIl1iIlI1iillli = lIl11liIl1iIlI1iillli + 1 end if iliiillI1I1l1ili1iI[IiilI1IIIlI1lIIiIii] > 0 then I1IIli1l1l11lIII11i[#I1IIli1l1l11lIII11i + 1] = lIlIlIIi1I1III1111iII end local lIli1iIl1I11ilIIIl1il = illilii1l1Ili1llIi1(iliiillI1I1l1ili1iI, lIl1IIi1lIlII1iIlliI1, l1il1ill111iii1Iili) lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = lIli1iIl1I11ilIIIl1il end, nil, function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I) local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli liilili11l1II1I1IiI = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[liilili11l1II1I1IiI] if ilIi111l1lI1I1iiiii > 255 then ilIi111l1lI1I1iiiii = il1iiI1ililIllIIl1I[ilIi111l1lI1I1iiiii - 256][i1IiI11IilIlliIllli] else ilIi111l1lI1I1iiiii = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ilIi111l1lI1I1iiiii] end lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 1] = liilili11l1II1I1IiI lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = liilili11l1II1I1IiI[ilIi111l1lI1I1iiiii] end, function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I, illl1IIl111iiIIIIlI, lIllliI11lIIlII1Il1li, lIl1i1lliililIiIii1li) local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] if ilIi111l1lI1I1iiiii == 119 then return lIlII11i1lillIll1llIl[12]({ [128843] = (Ill1i1lIll1l1lI1Ill - 209) % 256, [44414] = (liilili11l1II1I1IiI - 209) % 256, [50245] = 0 }) end local iilIi1Iii1I1liii1II = liilili11l1II1I1IiI > 0 and liilili11l1II1I1IiI - 1 or lIlI11IIllllI1iIlill1 - li1il11II1IIllilIli for ii11l1iliIi1l11lIl1 = Ill1i1lIll1l1lI1Ill, Ill1i1lIll1l1lI1Ill + iilIi1Iii1I1liii1II do if ii11l1iliIi1l11lIl1 - Ill1i1lIll1l1lI1Ill <= lIlI11IIllllI1iIlill1 then lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ii11l1iliIi1l11lIl1] = liiiliIlIiiiIIIII1I[li1il11II1IIllilIli + (ii11l1iliIi1l11lIl1 - Ill1i1lIll1l1lI1Ill)] else lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ii11l1iliIi1l11lIl1] = nil end end lIliiilil11Il1iIIil1l = Ill1i1lIll1l1lI1Ill + iilIi1Iii1I1liii1II end, function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I) local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] if liilili11l1II1I1IiI > 255 then liilili11l1II1I1IiI = il1iiI1ililIllIIl1I[liilili11l1II1I1IiI - 256][i1IiI11IilIlliIllli] else liilili11l1II1I1IiI = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[liilili11l1II1I1IiI] end if ilIi111l1lI1I1iiiii > 255 then ilIi111l1lI1I1iiiii = il1iiI1ililIllIIl1I[ilIi111l1lI1I1iiiii - 256][i1IiI11IilIlliIllli] else ilIi111l1lI1I1iiiii = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ilIi111l1lI1I1iiiii] end lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = liilili11l1II1I1IiI + ilIi111l1lI1I1iiiii end, function(ll1l1IIilllllI1l1lI) local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] if ilIi111l1lI1I1iiiii == 120 then return lIlII11i1lillIll1llIl[16]({ [128843] = (Ill1i1lIll1l1lI1Ill - 87) % 256, [44414] = (liilili11l1II1I1IiI - 87) % 256, [50245] = 0 }) end local lIl11i1il11llIiliI1li, lI1i1111II1lil11IlI, IlIlIl11II1i1lll1Il if liilili11l1II1I1IiI == 1 then return true end if liilili11l1II1I1IiI == 0 then lIl11i1il11llIiliI1li = lIliiilil11Il1iIIil1l else lIl11i1il11llIiliI1li = Ill1i1lIll1l1lI1Ill + liilili11l1II1I1IiI - 2 end IlIlIl11II1i1lll1Il = {} lI1i1111II1lil11IlI = 0 for ii11l1iliIi1l11lIl1 = Ill1i1lIll1l1lI1Ill, lIl11i1il11llIiliI1li do lI1i1111II1lil11IlI = lI1i1111II1lil11IlI + 1 IlIlIl11II1i1lll1Il[lI1i1111II1lil11IlI] = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ii11l1iliIi1l11lIl1] end return true, IlIlIl11II1i1lll1Il, lI1i1111II1lil11IlI end, function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I, illl1IIl111iiIIIIlI, lIllliI11lIIlII1Il1li) local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local i1llIliliIlII1ilI1I if I1ilI1iIlili111ll11 == 100000 then i1llIliliIlII1ilI1I = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[251] else i1llIliliIlII1ilI1I = il1iiI1ililIllIIl1I[I1ilI1iIlili111ll11][i1IiI11IilIlliIllli] end lIl1IIi1lIlII1iIlliI1[i1llIliliIlII1ilI1I] = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] end, nil, nil } I1i1iil1l111iIliIIl[2] = function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I, illl1IIl111iiIIIIlI, lIllliI11lIIlII1Il1li, lIl1i1lliililIiIii1li) local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local i1ll1lIli11lIi1iIii, l1IIiiIlIiiI111lIIi, lIl11i1il11llIiliI1li, lI1i1111II1lil11IlI i1ll1lIli11lIi1iIii = {} if liilili11l1II1I1IiI ~= 1 then if liilili11l1II1I1IiI ~= 0 then lIl11i1il11llIiliI1li = Ill1i1lIll1l1lI1Ill + liilili11l1II1I1IiI - 1 else lIl11i1il11llIiliI1li = lIliiilil11Il1iIIil1l end lI1i1111II1lil11IlI = 0 for ii11l1iliIi1l11lIl1 = Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 1, lIl11i1il11llIiliI1li do lI1i1111II1lil11IlI = lI1i1111II1lil11IlI + 1 i1ll1lIli11lIi1iIii[lI1i1111II1lil11IlI] = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ii11l1iliIi1l11lIl1] end lIl11i1il11llIiliI1li, l1IIiiIlIiiI111lIIi = lIl1i111iliI1l1illllI(lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill](I1iiIlliIiIiIi1Il1l(i1ll1lIli11lIi1iIii, 1, lIl11i1il11llIiliI1li - Ill1i1lIll1l1lI1Ill))) else lIl11i1il11llIiliI1li, l1IIiiIlIiiI111lIIi = lIl1i111iliI1l1illllI(lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill]()) end if ilIi111l1lI1I1iiiii ~= 1 then if ilIi111l1lI1I1iiiii ~= 0 then lIl11i1il11llIiliI1li = Ill1i1lIll1l1lI1Ill + ilIi111l1lI1I1iiiii - 2 else lIl11i1il11llIiliI1li = lIl11i1il11llIiliI1li + Ill1i1lIll1l1lI1Ill end lI1i1111II1lil11IlI = 0 for ii11l1iliIi1l11lIl1 = Ill1i1lIll1l1lI1Ill, lIl11i1il11llIiliI1li do lI1i1111II1lil11IlI = lI1i1111II1lil11IlI + 1 lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ii11l1iliIi1l11lIl1] = l1IIiiIlIiiI111lIIi[lI1i1111II1lil11IlI] end end lIliiilil11Il1iIIil1l = lIl11i1il11llIiliI1li - 1 end I1i1iil1l111iIliIIl[7] = function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I) local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local I1IiIIIilI1iI1I1lI1 = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[liilili11l1II1I1IiI] for ii11l1iliIi1l11lIl1 = liilili11l1II1I1IiI + 1, ilIi111l1lI1I1iiiii do I1IiIIIilI1iI1I1lI1 = I1IiIIIilI1iI1I1lI1 .. lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ii11l1iliIi1l11lIl1] end lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = I1IiIIIilI1iI1I1lI1 end I1i1iil1l111iIliIIl[12] = function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I) local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local l1li1IlIIlIiIIiliiI = Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 2 local I1IiIIIilI1iI1I1lI1 = { lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill](lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 1], lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 2]) } for ii11l1iliIi1l11lIl1 = 1, ilIi111l1lI1I1iiiii do lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[l1li1IlIIlIiIIiliiI + ii11l1iliIi1l11lIl1] = I1IiIIIilI1iI1I1lI1[ii11l1iliIi1l11lIl1] end if lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 3] ~= nil then lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 2] = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 3] else lIl11liIl1iIlI1iillli = lIl11liIl1iIlI1iillli + 1 end end I1i1iil1l111iIliIIl[3] = function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I) local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = il1iiI1ililIllIIl1I[I1ilI1iIlili111ll11][i1IiI11IilIlliIllli] end I1i1iil1l111iIliIIl[19] = function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I) local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] lIl11liIl1iIlI1iillli = lIl11liIl1iIlI1iillli + lIllIIll1I1i1IIIiiIii end I1i1iil1l111iIliIIl[10] = function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I, illl1IIl111iiIIIIlI) local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] if not not lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[liilili11l1II1I1IiI] == (ilIi111l1lI1I1iiiii == 0) then lIl11liIl1iIlI1iillli = lIl11liIl1iIlI1iillli + 1 else lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[liilili11l1II1I1IiI] end end I1i1iil1l111iIliIIl[1] = function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I) local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] if ilIi111l1lI1I1iiiii > 255 then ilIi111l1lI1I1iiiii = il1iiI1ililIllIIl1I[ilIi111l1lI1I1iiiii - 256][i1IiI11IilIlliIllli] else ilIi111l1lI1I1iiiii = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[ilIi111l1lI1I1iiiii] end lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[liilili11l1II1I1IiI][ilIi111l1lI1I1iiiii] end I1i1iil1l111iIliIIl[18] = function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I) local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = { I1iiIlliIiIiIi1Il1l({}, 1, liilili11l1II1I1IiI > 7999 and 7999 or liilili11l1II1I1IiI) } end I1i1iil1l111iIliIIl[9] = function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I, illl1IIl111iiIIIIlI) local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local IiiIIiiII1Il11l1ili = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 2] local li1IilIil1l1llIlii1 = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] + IiiIIiiII1Il11l1ili lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] = li1IilIil1l1llIlii1 if IiiIIiiII1Il11l1ili > 0 then if li1IilIil1l1llIlii1 <= lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 1] then lIl11liIl1iIlI1iillli = lIl11liIl1iIlI1iillli + lIllIIll1I1i1IIIiiIii lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 3] = li1IilIil1l1llIlii1 end elseif li1IilIil1l1llIlii1 >= lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 1] then lIl11liIl1iIlI1iillli = lIl11liIl1iIlI1iillli + lIllIIll1I1i1IIIiiIii lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill + 3] = li1IilIil1l1llIlii1 end end I1i1iil1l111iIliIIl[0] = function(ll1l1IIilllllI1l1lI, l11ilIIiIIIlili111I) local I1ilI1iIlili111ll11 = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] local liilili11l1II1I1IiI = ll1l1IIilllllI1l1lI[44414] local lIllIIll1I1i1IIIiiIii = ll1l1IIilllllI1l1lI[50245] - I1l1iII11iI1I1l1lli local Ill1i1lIll1l1lI1Ill = ll1l1IIilllllI1l1lI[128843] local ilIi111l1lI1I1iiiii = ll1l1IIilllllI1l1lI[33591] if ilIi111l1lI1I1iiiii == 62 then return lIlII11i1lillIll1llIl[6]({ [128843] = (Ill1i1lIll1l1lI1Ill - 27) % 256, [33591] = (liilili11l1II1I1IiI - 27) % 256, [50245] = 0 }) end ll1IiIlIilIi1IIlilI[liilili11l1II1I1IiI] = lIlIil1IliIlIl1iiIIlI[Ill1i1lIll1l1lI1Ill] end lIlII11i1lillIll1llIl = { I1i1iil1l111iIliIIl[4], I1i1iil1l111iIliIIl[19], I1i1iil1l111iIliIIl[18], I1i1iil1l111iIliIIl[0], I1i1iil1l111iIliIIl[7], I1i1iil1l111iIliIIl[12], I1i1iil1l111iIliIIl[1], I1i1iil1l111iIliIIl[9], I1i1iil1l111iIliIIl[5], I1i1iil1l111iIliIIl[2], I1i1iil1l111iIliIIl[6], I1i1iil1l111iIliIIl[16], I1i1iil1l111iIliIIl[3], I1i1iil1l111iIliIIl[14], I1i1iil1l111iIliIIl[15], I1i1iil1l111iIliIIl[8], I1i1iil1l111iIliIIl[17], I1i1iil1l111iIliIIl[11], I1i1iil1l111iIliIIl[10], I1i1iil1l111iIliIIl[13] } local function lI1i1111II1lil11IlI() while true do local ll1l1IIilllllI1l1lI = lliliIiil1l1l1ii1I1[lIl11liIl1iIlI1iillli] lIl11liIl1iIlI1iillli = lIl11liIl1iIlI1iillli + 1 local I1li11lIIII1IiI1lli, lil1I1ii111Ii1IlIil, lIlii1I11llIIIllllii1 = lIlII11i1lillIll1llIl[ll1l1IIilllllI1l1lI[13335] + 1](ll1l1IIilllllI1l1lI) if I1li11lIIII1IiI1lli then return lil1I1ii111Ii1IlIil, lIlii1I11llIIIllllii1 end end end local liIlllIiIIIiiIiii11, lil1I1ii111Ii1IlIil, lIlii1I11llIIIllllii1 = l1iliI11lII1Iii11Ii(lI1i1111II1lil11IlI) if liIlllIiIIIiiIiii11 then if lil1I1ii111Ii1IlIil and lIlii1I11llIIIllllii1 > 0 then return I1iiIlliIiIiIi1Il1l(lil1I1ii111Ii1IlIil, 1, lIlii1I11llIIIllllii1) end else local lIlIIlIllIIiili1iiiIi = lIl11II1ilillI1IIII1i("Luraph Script:" .. (iIil1lIII1IlIlili11[lIl11liIl1iIlI1iillli - 1] or "") .. ": " .. III11ilIilIlIlI1ii1(lil1I1ii111Ii1IlIil), "[^:]+:%d*: ", function(liiIlliilII11I111II) if not lIlil1ii1lilliiIIii1l(liiIlliilII11I111II, "Luraph Script:%d") then return "" end end) lIlI1111I1li1ill1IiI1(lIlIIlIllIIiili1iiiIi, 0) end end iIIIiii11i1i1I1iii1(lilli1i1ii111lli1Il, lIl1IIi1lIlII1iIlliI1) return lilli1i1ii111lli1Il end local il11l1iIIli1iIilll1 = llilIi1IiiiIIiiiiIi() return illilii1l1Ili1llIi1(il11l1iIIli1iIilll1, lIl1IIi1lIlII1iIlliI1)() end lIlli11llilII1i1illl1("LPH|C2F7790148D424430800AA00C100A8241F4662F7754427013G00772E37596137AC009D0D59005B6C215355C7D0B4374G0059232549869C9G006G00013G00013G00013G00013G00029G002G00023G00029G002G00023G00023G00039G002G00039G002G00039G002G00039G002G00033G00033G00049G002G00049G002G00049G002G00043G00043G00049G002G00043G00059G002G00059G002G00059G002G00053G00053G00059G002G00053G00069G002G00069G002G00069G002G00063G00063G00069G002G00063G00079G002G00079G002G00079G002G00073G00073G00079G002G00073G00089G002G00089G002G00089G002G00083G00083G00089G002G00083G00099G002G00099G002G00099G002G00093G00093G00099G002G00093G000A9G002G000A9G002G000A9G002G000A3G000A3G000A9G002G000A3G000B9G002G000B9G002G000B9G002G000B3G000B3G000B9G002G000B3G00039G002G000B3G00013G000D3G0033D683701C0B0200F6F7F5F33GF7B33GF7DF3GF7C7F6F7F3C72GF7FFC765F7F5F7F4F7E7DF2GF7F5F32GF7E7DFF3FFE5BBF5F7EFC72GF7F5F33DF6E7CBF4F3E7D3F5F7E7B7F2F7E7DF2GF7F5F32GF7E7DFF5F7E3DF2GF7F5F32GF7E3DFF2FBE1BB2GF7F5F318F6E3CBF5F7E3D32GF7F5F338079BDAF7FFE7D380F7F5F3F4F7D3DF2GF7F5F32GF7D3DFFEF9D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE7D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE5D1BBFDF7DBC7FCF72GC72GF7F5F3A4F6D3CBF3F52GD3F4F7D3DF2GF7F5F32GF7D3DFFEF9D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE7D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE5D1BBFDF7DBC7FCF72GC72GF7F5F3610777DAF3F52GD3F4F7D3DF2GF7F5F32GF7D3DFFEF9D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE7D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE5D1BBFDF7DBC7FCF72GC72GF7F5F35F0777DAF3F52GD3F4F7D3DF2GF7F5F32GF7D3DFFEF9D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE7D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE5D1BBFDF7DBC7FCF72GC72GF7F5F3250777DAF3F52GD3F4F7D3DF2GF7F5F32GF7D3DFFEF9D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE7D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE5D1BBFDF7DBC7FCF72GC72GF7F5F3170777DAF3F52GD3F4F7D3DF2GF7F5F32GF7D3DFFEF9D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE7D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE5D1BBFDF7DBC7FCF72GC72GF7F5F3F9F6D3CBF3F52GD3F4F7D3DF2GF7F5F32GF7D3DFFEF9D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE7D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE5D1BBFDF7DBC7FCF72GC72GF7F5F39CF6D3CBF3F52GD3F4F7D3DF2GF7F5F32GF7D3DFFEF9D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE7D1EF2GF7F5F32GF7D3DFFEE5D1BBFDF7DBC7FCF72GC72GF7F5F36EF6D3CBF3F52GD3EA2G8BFB2GF7F5F32GF7F5F37408F6F39C08F6EB2519B3C02320BEEA46ABB6D462ABFAFD3D1BC4E59ABD76CF36074BE48229C4BE6B07CBD9E6BDE92E61C285BFFE1F9D0A0200C36G00F03FC36G003E40CD093G002GC292AEA3BBA7B0B1CD063G002GC2A5A3AFA7CD0C3G002GC285A7B691A7B0B4ABA1A7CD073G002GC2B2A3ABB0B1CD0C3G002GC285A7B692AEA3BBA7B0B1CD133G002GC290A7B2AEABA1A3B6A7A691B6ADB0A3A5A7CD0B3G002GC28FA3B1B6A7B089A7BBCD0C3G002GC284ABB0A791A7B0B4A7B0CD053G002GC283A5A7CD053G002GC292B7B2CD023G002GC29587A056F5413F73D859F6510C7D497535934G00CE6C72027F0A02002GF7F5F3F62GF7B33GF7B33GF7B73GF7DFF62GF7D33GF7DB784BC65BD73B71D7D637910A0200C35G00E4944071C71031A8B38B70948354893F", liI1i1i1iII1iI111iI())
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top