SHARE
TWEET

Vos.java

a guest Jan 10th, 2012 24 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //
 2. //
 3. // Maarten Brakkee
 4. //
 5. //
 6. class Vos extends Dier {
 7.        
 8.         boolean isVos;
 9.         static int gegeten;
 10.         static int[] eet;
 11.        
 12.         /**
 13.          * Deze methode returnt true als dit object een Vos is, en anders returnt deze methode false
 14.          */
 15.         public boolean isVos() {
 16.                 return true;
 17.         }
 18.  
 19.         /**
 20.          * zorgt dat het dier met kans sterft als het ouder wordt dan
 21.          * een zekere, diersoortafhankelijke leeftijd, en anders een jaar
 22.          * (tijdstap) ouder wordt. geeft terug of het dier nog leeft.
 23.          */
 24.         public boolean verjaar(double kans) {
 25.                 // wanneer de vos jonger is als 24 en vos sterft niet
 26.                 if (kans < 24 && Math.random() > ecosys.pvs) {
 27.                         // tijdstap erbij
 28.                         kans++;
 29.                         return true;
 30.                         // break;
 31.                 } else {
 32.                         return false;
 33.                 }
 34.         }
 35.        
 36.         /**
 37.          * krijgt een vierkant Dier-grid, met het dier zelf in het midden.
 38.          * geeft een int[] terug van lengte 2, met de relatieve-coordinaten (tov het midden)
 39.          * van de prooi als er een prooi gegeten wordt (dat gebeurt met de gegeven kans),
 40.          * en anders de coordinaten 0,0.
 41.          */
 42.         public int[] eet(IDier[][] omgeving, double kans) {
 43.                 // grid doorlopen
 44.                                         // niet checken is vos zelf
 45.                                         // checken of konijn is
 46.                 // for aantal konijnen in de buurt
 47.                        
 48.                         // Math.random() om te kijken of konijn wordt gegeten
 49.                        
 50.                                 // ja, dan stoppen (max 1 konijn)
 51.                        
 52.                                 // nogmaals for loop uitvoeren
 53.                
 54.                 // vos eet geen konijn dan coordinaten 0,0
 55.                 eet[0] = 0;
 56.                 eet[1] = 0;
 57.                 return eet;
 58.         }
 59.        
 60.         /**
 61.          * krijgt een vierkant Dier-grid, met het dier zelf in het midden.
 62.          * zoekt in de omgeving een Dier van de zelfde soort
 63.          * waarmee voortgepland kan worden (dwz of twee gegeven Dieren van
 64.          * dezelfde soort zich kunnen voortplanten is soortafhankelijk
 65.          * en hangt af van factoren zoals of ze zich zojuist
 66.          * voortgeplant hebben en of ze voldoende gegeten hebben)
 67.          * geeft de coordinaat in de omgeving waar het jong
 68.          * geplaatst wordt terug (op die coordinaat mag
 69.          * nog geen Dier staan). Als er geen voortplanting
 70.          * plaatsvindt dan worden de coordinaten 0,0 teruggegeven
 71.          */
 72.         public int[] plantVoort(IDier[][] omgeving) {
 73.                 // dier van zelfde soort in de omgeving
 74.                
 75.                         // 6 tijdstappen niet voorgeplant
 76.                         // samen minstens 3 konijnen op
 77.                        
 78.                                 // jong komt op willekeurige plaats in omgeving
 79.                                 // return coordinaten jong, aantal gegeten konijnen op 0 & break
 80.                
 81.                 // geen jong, return coordinaten 0,0
 82.                 int plantVoort[] = {0,0};
 83.                 return plantVoort;
 84.         }
 85.        
 86.         /**
 87.          * Zie de opdracht voor informatie over deze methode
 88.          */
 89.         public boolean getKanVoortplanten() {
 90.                 return false;
 91.         }
 92.        
 93.         /**
 94.          * Zie de opdracht voor informatie over deze methode
 95.          */
 96.         public void setKanVoortplanten(boolean kanVoortplanten) {
 97.                
 98.         }
 99.        
 100.         /**
 101.          * Deze methode returnt het aantal consumpties dat dit dier genoten heeft.
 102.          */
 103.         public int getGegeten() {
 104.                 if (Vos.eet[0] == 0 && Vos.eet[1] == 0) {
 105.                         // als eet gelijk is aan 0,0 (niet eten) dan + 0
 106.                 } else {
 107.                         // wel eten (alles behalve 0,0) dan + 1
 108.                         Vos.gegeten++;
 109.                 }
 110.                 return Vos.gegeten;
 111.         }
 112.        
 113.         /**
 114.          * Deze methode zet het aantal consumpties dat dit dier genoten heeft op nul (0).
 115.          */
 116.         public void resetGegeten() {
 117.                 // de teller van het aantal genoten consumpties van deze vos terug op nul zetten
 118.                 Vos.gegeten = 0;
 119.         }
 120. }
RAW Paste Data
Top