Timkor

numbers

Apr 18th, 2021
506
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Задача. Дізнатися номер.   https://zero.p2p.shpp.me/tasks/1_2_ask_number.html
 2.  
 3. let n = prompt ('Укажите ваше , любимое число' )//Присваиваем значению n число который укажет пользователь
 4. alert ((+n + 1) + ('...Все верно, мы его увеличили на 1'))//прописываем формулу которую даст нам к указанному числу +1
 5.  
 6.  
 7.  
 8. //Задача. Сума двох чисел. https://zero.p2p.shpp.me/tasks/1_2_ask_number.html
 9.  
 10. let n = prompt ('Укажите первое число' )//Присваиваем значению n и m число который укажет пользователь
 11. let m = prompt ('Укажите второе число')
 12. alert ((+n + +m) + ('Сумма указанных Вами чисел'))//прописываем формулу которую даст нам сумму указанных чисел
 13.  
 14. /*
 15. * Варто пам'ятати, що prompt повертає строкове значення, тобто у змінні буде присвоєно строковий вигляд введенного числа,
 16. * щоб математичні дії виконалися коректно ви преобразуєте його до числа за допомогою плюса перед ним, це норм, але якщо
 17. * треба, то так само можна преорбазувати поставивши плюс перед промпт - тоді вже до змінної присвоїться число, саме числовий
 18. * тип, і не треба буде додатково перетворювати надалі. А ще є parseInt функція, вона теж перетворює строку на число,
 19. * якщо може.
 20. * Команда алерт - це виклик модального вікна, в задачі так і треба зробити - все вірно, а надалі щоб зайве не клікати -
 21. * буде зручніше консольлогати - виводити до консолі результати)
 22. * Гарного коду!
 23. * */
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×