SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <fstream>
 4. #include <cmath>
 5. #include <stdlib.h>
 6. #include <cstring>
 7.  
 8.  
 9. using namespace std;
 10.  
 11.  
 12. //funkcja uout zapobiega wielokrotnemu wpisywaniu "cout<<endl;" w kod programu
 13.  
 14.  
 15. void cls() {
 16.     #ifdef _WIN32
 17.         system("cls");
 18.     #else
 19.         system("clear");
 20.     #endif
 21. }
 22.  
 23.  
 24.  
 25. void uout(int x){
 26. for(int i=0;i<x;i++){
 27.     cout<<endl;
 28. }
 29. }
 30.  
 31. void poczekaj_na_enter() {
 32.     uout(3);
 33.     cout << "kliknij enter aby kontynuowac" << endl;
 34.     getchar(); // bierze pierwszy enter
 35.     getchar(); // teraz czeka
 36. }
 37.  
 38. //funckja cmpr porownujaca dwa stringi
 39.  
 40. int cmpr(string a,string b){
 41.     int licznik=0;
 42.  
 43.     if(a.length()==b.length()){
 44.         for(int i=0;i<a.length();i++){
 45.             if(a[i]==b[i]){
 46.             licznik++;
 47.             }
 48.         }
 49.     if (licznik==a.length()){
 50.         return 1;
 51.     }
 52.     }else{
 53.     return 0;
 54.     }
 55. }
 56.  
 57. //struktura produktow
 58. struct SProdukt{
 59.     string S_nazwa;
 60.     int S_cena;
 61.     string S_kod;
 62. };
 63.  
 64. //funkcja wypisujaca struktury w postaci obiektow
 65. void Wypisz(SProdukt* produkty,int line_num){
 66.     cls();
 67.         cout<<"nr |  nazwa  |   cena  |  kod"<<endl;
 68.     for(int i=0;i<line_num;i++){
 69.         cout<<i+1<<".    "<<produkty[i].S_nazwa<<"    "<<produkty[i].S_cena<<"    "<<produkty[i].S_kod<<endl;
 70.     }
 71.     poczekaj_na_enter();
 72. }
 73.  
 74. //funkcja dodajaca produkty
 75. void Dodaj_P(SProdukt*& produkty,int &line_num,char ** argv){
 76.     cls();
 77.     int n;
 78.     string nazwa;
 79.     string cena;
 80.     string kod;
 81.     SProdukt* tmp=0;
 82.     cout<<"Ile produktow chcesz dodac?"<<endl;
 83.     cin>>n;
 84.     tmp=new SProdukt[n+line_num];
 85.     for(int i=0;i<line_num;i++){
 86.         tmp[i]=produkty[i];
 87.     }
 88.     for(int j=line_num;j<n+line_num;j++){
 89.         cout<<"Podaj Nazwe,Cene i kod produktu(oddziel wartosci spacja ):";
 90.         cin>>nazwa;
 91.         cin>>cena;
 92.         cin>>kod;
 93.         tmp[j].S_nazwa=nazwa;
 94.         tmp[j].S_cena=stoi(cena);
 95.         tmp[j].S_kod=kod;
 96.     }
 97.         line_num+=n;
 98.     ofstream plik1(argv[1]);
 99.     plik1<<line_num<<endl;
 100.     for(int z=0;z<line_num;z++){
 101.         plik1<<tmp[z].S_nazwa<<" ";
 102.         plik1<<tmp[z].S_cena<<" ";
 103.         plik1<<tmp[z].S_kod<<endl;
 104.     }
 105.     plik1.close();
 106.     delete [] tmp;
 107.     cout<<"Produkt zostal dodany do listy"<<endl;
 108.     poczekaj_na_enter();
 109. }
 110.  
 111. void instrukcja(){
 112. cls();
 113.     cout<<"Opis programu: ";
 114.     uout(3);
 115.     cout<<"Program ten sluzy do zarzadzania sklepem sporzywczym, ale mozna go z latwoscia rozszerzyc do innych branz"<<endl;
 116.     cout<<"Pozwala on na stworzenie bazy danych produktow, ktore znajduja sie na stanie"<<endl;
 117.     cout<<"Umozliwia dodawanie, usuwanie, wyswietlanie oraz wyszukiwanie konkretnych danych"<<endl;
 118.     cout<<"Dzialanie sklepu jest dzieki niemu lepsze, poniewaz pozwala dokladnie skatalogowac produkty, ktore znajduja sie w magazynie, co znacznie usprawnia prace"<<endl;
 119.     uout(3);
 120.     cout<<"_________________________________________________________"<<endl;
 121.     uout(3);
 122.     cout<<"Instrukcja obslugi: ";
 123.     uout(3);
 124.     cout<<"Obsluga jest bardzo prosta, nalezy wybrac numer odpowiadajacy interesujacej nas instrukcji i zatwierdzic klawiszem 'Enter'"<<endl;
 125.     cout<<"Czasem wymagane bedzie wprowadzenie konkretnych danych gdy program o nie poprosi, po wpisaniu wszystkiego do wiersza polecen, nalezy zatwierdzic 'Enterem'"<<endl;
 126.     poczekaj_na_enter();
 127.  
 128.  
 129. }
 130.  
 131. //funkcja usuwajaca produkty
 132.  
 133.  void Usun_P(SProdukt*& produkty,int& line_num,char ** argv)
 134. {
 135.     cls();
 136.     int n = 0;
 137.     Wypisz(produkty,line_num);
 138.  
 139.     uout(3);
 140.  
 141.     cout<<"Wybierz produkt ktory chcesz usunac z listy (wpisujac numer tego produktu od 1 do n): ";
 142.     cin>>n;
 143.     while(n>line_num || n<0)
 144.     {
 145.         cout<<"Podany numer jest bledny, sprobuj jeszcze raz"<<endl;
 146.         cout<<"Podaj numer: ";
 147.         cin>>n;
 148.     }
 149.  
 150.  
 151.     string prod = produkty[n-1].S_nazwa;
 152.  
 153.     SProdukt* tmp = new SProdukt[line_num];
 154.  
 155.     for(int i = 0; i < line_num;i++)
 156.     {
 157.         tmp[i] = produkty[i];
 158.     }
 159.     delete [] produkty;
 160.  
 161.  
 162.     produkty = new SProdukt[line_num - 1];
 163.     int a = 0;
 164.  
 165.     n--;
 166.     for(int i = 0;i<line_num;i++)
 167.     {
 168.         if(i!=n)
 169.         {
 170.             produkty[i-a] = tmp[i];
 171.         }
 172.         if(i==n)
 173.         {
 174.             a++;
 175.         }
 176.  
 177.     }
 178.     delete [] tmp;
 179.     line_num--;
 180.  
 181.     uout(3);
 182.  
 183.     cout<<"Pomyslnie usunieto produkt "<<prod<<" z listy";
 184.     uout(3);
 185.  
 186.  
 187.     ofstream plik1(argv[1]);
 188.     if(plik1.good())
 189.     {
 190.       plik1<<line_num<<endl;
 191.         for(int z=0;z<line_num;z++)
 192.         {
 193.             plik1<<produkty[z].S_nazwa<<" ";
 194.             plik1<<produkty[z].S_cena<<" ";
 195.             plik1<<produkty[z].S_kod<<endl;
 196.         }
 197.     plik1.clear();
 198.     plik1.close();
 199.     }
 200.     else
 201.     {
 202.         cout<<"Wystapil blad zapisu"<<endl;
 203.         plik1.clear();
 204.         plik1.close();
 205.     }
 206.  
 207.     poczekaj_na_enter();
 208. }
 209.  
 210.  
 211.  
 212. //funkcja menu stanowiaca interfejs programu
 213.  
 214.  
 215.  
 216. void menu(int argc,char ** argv,SProdukt*& produkty,int line_num){
 217.    while(true) {
 218.         cls();
 219.     int wybor;
 220.  
 221.      cout<<"Witaj w naszym programie "<<endl;
 222.      cout<<endl;
 223.      cout<<"Co chcesz zrobic? (wcisnij numer odpowiadajacy czynnosci)"<<endl;
 224.      cout<<"_________________________________________________________"<<endl;
 225.      cout<<endl;
 226.      cout<<"1. Instrukcja obslugi i opis dzialania programu"<<endl;
 227.      cout<<endl;
 228.      cout<<"2. Szukaj produktu przez kod (wyswietla rozkodowany opis)"<<endl;
 229.      cout<<endl;
 230.      cout<<"3. Zobacz liste produktow"<<endl;
 231.      cout<<endl;
 232.      cout<<"4. Dodaj produkt"<<endl;
 233.      cout<<endl;
 234.      cout<<"5. Usun produkt"<<endl;
 235.      cout<<endl;
 236.      cout<<"6. Zakoncz dzialanie programu"<<endl;
 237.      cout<<endl;
 238.      cout<<"_________________________________________________________"<<endl;
 239.  
 240.      cin>>wybor;
 241. switch( wybor )
 242. {
 243.     case 1:
 244.         instrukcja();
 245.         break;
 246.     case 2:
 247.  
 248.         break;
 249.     case 3:
 250.         Wypisz(produkty,line_num);
 251.         break;
 252.     case 4:
 253.         Dodaj_P(produkty,line_num,argv);
 254.         break;
 255.     case 5:
 256.         Usun_P(produkty, line_num,argv);
 257.         break;
 258.     case 6:
 259.         system("CLS");
 260.         uout(3);
 261.         cout<<"Dziekujemy za skorzystanie z programu!";
 262.         uout(3);
 263.         break;
 264.  
 265.  
 266. }
 267.    }
 268. }
 269.  
 270.  
 271. //funkcja pobierajaca dane z pliku i pobierajaca je do struktury
 272. void Struktura_plik(SProdukt*& produkty,int& line_num,ifstream &plik){
 273. string nazwa;
 274. string cena;
 275. string kod;
 276. string linia;
 277. plik>>linia;
 278.  
 279.  
 280. line_num=stoi(linia);
 281.  
 282.  
 283.  
 284. produkty = new SProdukt[line_num];
 285. for(int i=0;i<line_num;i++){
 286.     plik>>nazwa;
 287.     plik>>cena;
 288.     plik>>kod;
 289.  
 290.     produkty[i].S_nazwa=nazwa;
 291.     produkty[i].S_cena=stoi(cena);
 292.     produkty[i].S_kod=kod;
 293.  
 294. }
 295.  
 296. plik.close();
 297.  
 298. }
 299.  
 300. int main(int argc,char** argv)
 301. {
 302. const string nazwa_pliku = "in.txt";
 303.  
 304. if(argc>1){
 305. if(cmpr(nazwa_pliku,argv[1])==0){
 306.  
 307.     cout<<"Jako argument linii polecen trzeba podac 'in.txt' "<<endl;
 308.  
 309.     return 0;
 310. }
 311.  
 312. if(cmpr(nazwa_pliku,argv[1])==1){
 313.  
 314.     ifstream plik(argv[1]);
 315.     int line_num=0;
 316.     SProdukt* produkty=0;
 317.     Struktura_plik(produkty,line_num,plik);
 318.     menu(argc,argv,produkty,line_num);
 319.     delete [] produkty;
 320.     plik.close();
 321.  
 322. }
 323.     return 0;
 324.  
 325. }
 326. else{
 327.     cout<<"Nie podano zadnego argumentu linii polecen";
 328. }
 329. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top