SHARE
TWEET

postac

a guest Mar 2nd, 2019 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3.     session_start();
 4.         if((isset($_SESSION['zalogowany'])) && ($_SESSION['zalogowany']==false))
 5.         {
 6.             header('Location: zaloguj.php');
 7.         if(isset($_SESSION))
 8.             exit();
 9.         }
 10.  
 11.         if(isset($_POST['nick1']))
 12.         {
 13.             //Udana walidacja? Załóżmy, że tak!
 14.             $wszystko_OK=true;
 15.  
 16.             //Wybierz nick
 17.             $nick1 = $_POST['nick1'];
 18.             $nick2 = $_POST['nick2'];
 19.  
 20.             //Sprawdzenie długości nick'a
 21.             if ((strlen($nick1)<3) || (strlen($nick1)>20))
 22.             {
 23.                 $wszystko_OK = false;
 24.                 $_SESSION['e_nick']= "Nick musi posiadać od 3 do 20 znaków.";
 25.             }
 26.             if (strlen($nick2)>20)
 27.             {
 28.                 $wszystko_OK = false;
 29.                 $_SESSION['e_nick']= "Nick musi posiadać od 3 do 20 znaków.";
 30.             }
 31.  
 32.             //sprawdzenie poprawności nicku
 33.             if(ctype_alpha($nick1)==false)
 34.             {
 35.                 $wszystko_OK=false;
 36.                 $_SESSION['e_nick']="Imię postaci może składać się wyłącznie z liter";
 37.             }
 38.             //if((ctype_alpha($nick2)==false)
 39.             //{
 40.             //  $wszystko_OK=false;
 41.             //  $_SESSION['e_nick']="Imię / nazwisko może składać się wyłącznie z liter";
 42.         //  }
 43.  
 44.             //Wybierz rasę
 45.             $rasa = $_POST['rasa'];
 46.  
 47.  
 48.  
 49.             //Wybierz płeć
 50.             $gender = $_POST['gender'];
 51.  
 52.             //Wybierz charakter
 53.             $charakter = $_POST['charakter'];
 54.  
 55.             //Zapamiętaj wprowadzone dane
 56.             $_SESSION['fr_nick1'] = $nick1;
 57.             $_SESSION['fr_nick2'] = $nick2;
 58.             $_SESSION['fr_gender'] = $gender;
 59.             $_SESSION['fr_charakter'] = $charakter;
 60.             $_SESSION['fr_rasa'] = $rasa;
 61.  
 62.             require_once'../connect.php';
 63.  
 64.             mysqli_report(MYSQLI_REPORT_STRICT);
 65.  
 66.             try
 67.             {
 68.                     $polaczenie = new mysqli($host, $db_user, $db_password, $db_name);
 69.                     if ($polaczenie->connect_errno!=0)
 70.                     {
 71.                         throw new Exception(mysqli_connect_errno());
 72.                     }
 73.                     else
 74.                     {
 75.  
 76.                         //Czy nick jest juz zajęty
 77.                         $rezultat= $polaczenie->query("select nick from characters where nick='$nick1'");
 78.                         if(!$rezultat) throw new Exception($polaczenie->error);
 79.  
 80.                         $ile_takich_nickow = $rezultat->num_rows;
 81.  
 82.                         if($ile_takich_nickow>0)
 83.                         {
 84.                             $wszystko_OK = false;
 85.                             $_SESSION['e_nick']= "Istnieje już postać o tym imieniu.";
 86.                         }
 87.  
 88.                         //Podsumowanie
 89.                         if($wszystko_OK==true)
 90.                         {
 91.                             //Dodajemy postac, wszystko działa.
 92.                             if($polaczenie->query("INSERT INTO characters SET char_id=NULL, nick='$nick1', gender='$gender', rasa='$rasa', charakter='$charakter'"))
 93.                             {
 94.                                 $_SESSION['sukces']=true;
 95.                                 header('Location:sukces.php');
 96.                             }
 97.                             else
 98.                             {
 99.                                 throw new Exception($polaczenie->error);
 100.                             }
 101.                         }
 102.  
 103.                         $polaczenie->close();
 104.                     }
 105.             }
 106.             catch (Exception $e)
 107.             {
 108.                 echo '<div class="error">"Błąd serwera! Proszę spróbować ponownie później."</div>';
 109.             }
 110.         }
 111. ?>
 112.  
 113. <!DOCTYPE HTML>
 114. <html lang="pl">
 115. <head>
 116.     <meta charset="utf-8" />
 117.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
 118.     <title>Asmarion - rejestracja</title>
 119.     <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>
 120.     <link rel="stylesheet" href="create.css" type="text/css"/>
 121.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato" rel="stylesheet">
 122.  
 123. </head>
 124. <body>
 125.  
 126.     <div id="container">
 127.  
 128.         <div id="topbar">
 129.             <div id="topbarl">
 130.  
 131.             </div>
 132.             <div id="topbarr">
 133.                 <img src="../logo1.png">
 134.             </div>
 135.             <div style="clear:both"></div>
 136.         </div>
 137.  
 138.         <div id="sidebar">
 139.             <div class="optionL">Imię</div>
 140.             <div class="optionL">Płeć</div>
 141.             <div class="optionL">Rasa</div>
 142.             <div class="optionL">Charakter</div>
 143.         </div>
 144.  
 145.         <div id="content">
 146.             <form action="create.php" method="post">
 147.  
 148.                 Imię postaci: </br> <input type="text" name="nick1"/>
 149.                  <input type="text" name="nick2"/> </br>
 150.                     <div style="clear:both"></div>
 151.                 <?php
 152.                     if(isset($_SESSION['e_nick']))
 153.                     {
 154.                         echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_nick'].'</div>';
 155.                         unset($_SESSION['e_nick']);
 156.                     }
 157.                 ?>
 158.  
 159.                 Płeć: </br>
 160.                     <label id="gender" name="gender">
 161.                       <input type="radio" name="gender" value="mezczyzna"> Mężczyzna
 162.                     </label>
 163.  
 164.                     <label id="gender"  name="gender">
 165.                       <input type="radio" name="gender" value="kobieta"> Kobieta
 166.                     </label>
 167.                     <div style="clear:both"></div>
 168.                 <?php
 169.                     if(isset($_SESSION['e_gender']))
 170.                     {
 171.                         echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_gender'].'</div>';
 172.                         unset($_SESSION['e_gender']);
 173.                     }
 174.                 ?>
 175.  
 176.             </br>Rasa: </br>
 177.                     <label label id="rasa">
 178.                             <input type="radio" name="rasa" value="dorran"> Dorran
 179.                     </label>
 180.                     <label label id="rasa">
 181.                             <input type="radio" name="rasa" value="ludzie"> Ludzie
 182.                     </label>
 183.                     <label label id="rasa">
 184.                             <input type="radio" name="rasa" value="rahaki"> Rahaki
 185.                     </label>
 186.                     <label label id="rasa">
 187.                             <input type="radio" name="rasa" value="saol"> Saol'Almen
 188.                     </label>
 189.                     <label label id="rasa">
 190.                             <input type="radio" name="rasa" value="soldrak"> Zoldrak-Zoln
 191.                     </label>
 192.                     <label label id="rasa">
 193.                             <input type="radio" name="rasa" value="szaenol"> Szaenol
 194.                     </label>
 195.                     <div style="clear:both"></div>
 196.                 <?php
 197.                     if(isset($_SESSION['e_rasa']))
 198.                     {
 199.                         echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_rasa'].'</div>';
 200.                         unset($_SESSION['e_rasa']);
 201.                     }
 202.                 ?>
 203.                     <div style="clear:both"></div>
 204.  
 205.                 Wybierz charakter: </br>
 206.                 <label label id="charakter">
 207.                   <input type="radio" name="charakter" value="pr_d"> Praworządny dobry
 208.                 </label>
 209.                 <label label id="charakter">
 210.                   <input type="radio" name="charakter" value="ne_d"> Neutralny dobry
 211.                 </label>
 212.                 <label label id="charakter">
 213.                   <input type="radio" name="charakter" value="ch_d"> Chaotyczny dobry
 214.                 </label>
 215.  
 216.                 <class type:"clear:both"/>
 217.  
 218.                 <label label id="charakter">
 219.                   <input type="radio" name="charakter" value="pr_n"> Praworządny neutralny
 220.                 </label>
 221.                 <label label id="charakter">
 222.                   <input type="radio" name="charakter" value="neu"> Prawdziwie neutralny
 223.                 </label>
 224.                 <label label id="charakter">
 225.                   <input type="radio" name="charakter" value="ch_n"> Chaotyczny neutralny
 226.                 </label>
 227.  
 228.                 <class type:"clear:both"/>
 229.  
 230.                 <label label id="charakter">
 231.                   <input type="radio" name="charakter" value="pr_z"> Praworządny zły
 232.                 </label>
 233.                 <label label id="charakter">
 234.                   <input type="radio" name="charakter" value="ne_z"> Neutralny zły
 235.                 </label>
 236.                 <label label id="charakter">
 237.                   <input type="radio" name="charakter" value="ch_z"> Chaotyczny zły
 238.                 </label>
 239.                 <?php
 240.                     if(isset($_SESSION['e_charakter']))
 241.                     {
 242.                         echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_charakter'].'</div>';
 243.                         unset($_SESSION['e_charakter']);
 244.                     }
 245.                 ?>
 246.                     <div style="clear:both"></div>
 247.               <input type="submit" value="Stwórz"/>
 248.  
 249.             </form>
 250.         </div>
 251.  
 252.         <div id="rejestracja">
 253.             <form action="../logout.php" method="post">
 254.                 <input type="submit" value="Powrót">
 255.                 <a href="logout.php"></a>
 256.                 </input>
 257.         </form>
 258.         </div>
 259.         <div style="clear:both"></div>
 260.  
 261.         <div id="footer">
 262.             No to stopka.
 263.         </div>
 264.  
 265.     </div>
 266.  
 267. </body>
 268. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top