SHARE
TWEET

list.inc

BigETI Jul 18th, 2013 350 Never
 1. /*
 2.         Linked lists in PAWN made by BigETI © 2013
 3. */
 4. #if defined _LIST_INCLUDED_
 5.         #endinput
 6. #endif
 7. #define _LIST_INCLUDED_
 8. #include <memory>
 9. #if defined MEM_NULL_EX
 10.         #define LIST_NULL_      MEM_EX::NULL
 11. #else
 12.         #define LIST_NULL_      NULL
 13. #endif
 14. #define LIST_init%1<%0>                                 List:%0[LIST_E_base]
 15. #define LIST_begin%1(%0)                                (ListIt:%0[LIST_base_begin])
 16. #define LIST_end%1(%0)                                  (ListIt:%0[LIST_base_end])
 17. #define LIST_exist%1(%0)                                (!!LIST_find(%0))
 18. #define LIST_arr_exist%1(%0)                    (!!LIST_find_arr(%0))
 19. #define LIST_IT_data_ptr%1(%0)                  (MEM_EX::get_ptr(Pointer:(%0)->LIST_IT_data_data_offset))
 20. #if defined SECURE_MEMORY_PLUGIN
 21.         #define LIST_IT_data_val%2(%0,%1)       (MEM_EX::get_val(Pointer:(%0)->(LIST_IT_data_data_offset+(%1))))
 22. #else
 23.         #define LIST_IT_data_val%2(%0,%1)       (MEM_EX::get_val(LIST_IT_data_ptr(%0)->(%1)))
 24. #endif
 25. #define LIST_IT_next%1(%0)                              ListIt:MEM_EX::get_val(Pointer:(%0)->LIST_IT_data_next)
 26. #define LIST_IT_previous%1(%0)                  ListIt:MEM_EX::get_val(Pointer:(%0)->LIST_IT_data_previous)
 27. #define LIST_IT_data_size%1(%0)                 MEM_EX::get_val(Pointer:(%0)->LIST_IT_data_data_size)
 28. #define LIST_foreach%2<%0>%3(%1)                for(new ListIt:%0 = ListIt:%1[LIST_base_begin]; _:%0 != LIST_NULL_; %0 = ListIt:MEM_EX::get_val(Pointer:(%0)->LIST_IT_data_next))
 29. #define LIST_foreach_rev%2<%0>%3(%1)    for(new ListIt:%0 = ListIt:%1[LIST_base_end]; _:%0 != LIST_NULL_; %0 = ListIt:MEM_EX::get_val(Pointer:(%0)->LIST_IT_data_previous))
 30. MEM::struct LIST_E_base
 31. {
 32.         LIST_base_begin,
 33.         LIST_base_end
 34. }
 35. MEM::struct LIST_IT_data
 36. {
 37.         LIST_IT_data_next,
 38.         LIST_IT_data_previous,
 39.         LIST_IT_data_data_size,
 40.         LIST_IT_data_data_offset
 41. }
 42. static const LIST_file_header[] = {0xD, 0xA, 0x14, 0x15, 0x0, 0x7, 0xA, 0xD, 0x6};
 43. stock ListIt:LIST_push_back(List:list[], value)
 44. {
 45.         new Pointer:next_LIST_ptr = MEM::calloc(LIST_IT_data_data_offset+1);
 46.         if(next_LIST_ptr)
 47.         {
 48.                 if(list[LIST_base_end])
 49.                 {
 50.                         MEM::set_val(Pointer:list[LIST_base_end], LIST_IT_data_next, _:next_LIST_ptr);
 51.                         MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_previous, list[LIST_base_end]);
 52.                 }
 53.                 else if(list[LIST_base_begin] == LIST_NULL_) list[LIST_base_begin] = _:next_LIST_ptr;
 54.                 list[LIST_base_end] = _:next_LIST_ptr;
 55.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_size, 1);
 56.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_offset, value);
 57.                 return LIST_end(list);
 58.         }
 59.         return ListIt:LIST_NULL_;
 60. }
 61. stock ListIt:LIST_push_back_arr(List:list[], arr[], arr_size = sizeof arr)
 62. {
 63.         if(arr_size < 1) return ListIt:LIST_NULL_;
 64.         new Pointer:next_LIST_ptr = MEM::calloc(arr_size+LIST_IT_data_data_offset);
 65.         if(next_LIST_ptr)
 66.         {
 67.                 if(list[LIST_base_end])
 68.                 {
 69.                         MEM::set_val(Pointer:list[LIST_base_end], LIST_IT_data_next, _:next_LIST_ptr);
 70.                         MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_previous, list[LIST_base_end]);
 71.                 }
 72.                 else if(list[LIST_base_begin] == LIST_NULL_) list[LIST_base_begin] = _:next_LIST_ptr;
 73.                 list[LIST_base_end] = _:next_LIST_ptr;
 74.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_size, arr_size);
 75.                 MEM::set_arr(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_offset, arr, arr_size);
 76.                 return LIST_end(list);
 77.         }
 78.         return ListIt:LIST_NULL_;
 79. }
 80. stock ListIt:LIST_pop_back(List:list[])
 81. {
 82.         if(list[LIST_base_begin] == LIST_NULL_) return ListIt:LIST_NULL_;
 83.         new last_node = MEM_EX::get_val(Pointer:list[LIST_base_end]->LIST_IT_data_previous);
 84.         if(last_node)
 85.         {
 86.                 MEM::set_val(Pointer:last_node, LIST_IT_data_next, LIST_NULL_);
 87.                 MEM::free(Pointer:list[LIST_base_end]);
 88.                 return ListIt:(list[LIST_base_end] = last_node);
 89.         }
 90.         list[LIST_base_begin] = LIST_NULL_;
 91.         list[LIST_base_end] = LIST_NULL_;
 92.         return ListIt:LIST_NULL_;
 93. }
 94. stock ListIt:LIST_push_front(List:list[], value)
 95. {
 96.         new Pointer:next_LIST_ptr = MEM::calloc(LIST_IT_data_data_offset+1);
 97.         if(next_LIST_ptr)
 98.         {
 99.                 if(list[LIST_base_begin])
 100.                 {
 101.                         MEM::set_val(Pointer:list[LIST_base_begin], LIST_IT_data_previous, _:next_LIST_ptr);
 102.                         MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_next, list[LIST_base_begin]);
 103.                 }
 104.                 else list[LIST_base_end] = _:next_LIST_ptr;
 105.                 list[LIST_base_begin] = _:next_LIST_ptr;
 106.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_size, 1);
 107.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_offset, value);
 108.                 return LIST_begin(list);
 109.         }
 110.         return ListIt:LIST_NULL_;
 111. }
 112. stock ListIt:LIST_push_front_arr(List:list[], arr[], arr_size = sizeof arr)
 113. {
 114.         new Pointer:next_LIST_ptr = MEM::calloc(LIST_IT_data_data_offset+arr_size);
 115.         if(next_LIST_ptr)
 116.         {
 117.                 if(list[LIST_base_begin])
 118.                 {
 119.                         MEM::set_val(Pointer:list[LIST_base_begin], LIST_IT_data_previous, _:next_LIST_ptr);
 120.                         MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_next, list[LIST_base_begin]);
 121.                 }
 122.                 else list[LIST_base_end] = _:next_LIST_ptr;
 123.                 list[LIST_base_begin] = _:next_LIST_ptr;
 124.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_size, arr_size);
 125.                 MEM::set_arr(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_offset, arr, arr_size);
 126.                 return LIST_begin(list);
 127.         }
 128.         return ListIt:LIST_NULL_;
 129. }
 130. stock ListIt:LIST_pop_front(List:list[])
 131. {
 132.         if(!list[LIST_base_begin]) return ListIt:LIST_NULL_;
 133.         new Pointer:free_node = Pointer:list[LIST_base_begin];
 134.         if((list[LIST_base_begin] = MEM_EX::get_val(Pointer:list[LIST_base_begin]->LIST_IT_data_next))) MEM::set_val(Pointer:list[LIST_base_begin], LIST_IT_data_previous, LIST_NULL_);
 135.         else list[LIST_base_end] = LIST_NULL_;
 136.         MEM::free(free_node);
 137.         return LIST_begin(list);
 138. }
 139. stock ListIt:LIST_insert(List:list[], ListIt:node, value)
 140. {
 141.         if(_:node == LIST_NULL_) return ListIt:LIST_NULL_;
 142.         new Pointer:next_LIST_ptr = MEM::calloc(LIST_IT_data_data_offset+1);
 143.         if(next_LIST_ptr)
 144.         {
 145.                 if(_:node == list[LIST_base_begin]) list[LIST_base_begin] = _:next_LIST_ptr;
 146.                 else
 147.                 {
 148.                         MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_previous, MEM_EX::get_val(Pointer:node->LIST_IT_data_previous));
 149.                         MEM::set_val(Pointer:MEM_EX::get_val(Pointer:node->LIST_IT_data_previous), LIST_IT_data_next, _:next_LIST_ptr);
 150.                 }
 151.                 MEM::set_val(Pointer:node, LIST_IT_data_previous, _:next_LIST_ptr);
 152.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_next, _:node);
 153.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_size, 1);
 154.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_offset, value);
 155.                 return ListIt:next_LIST_ptr;
 156.         }
 157.         return ListIt:LIST_NULL_;
 158. }
 159. stock ListIt:LIST_insert_arr(List:list[], ListIt:node, arr[], arr_size = sizeof arr)
 160. {
 161.         if(_:node == LIST_NULL_) return ListIt:LIST_NULL_;
 162.         new Pointer:next_LIST_ptr = MEM::calloc(LIST_IT_data_data_offset+arr_size);
 163.         if(next_LIST_ptr)
 164.         {
 165.                 if(_:node == list[LIST_base_begin]) list[LIST_base_begin] = _:next_LIST_ptr;
 166.                 else
 167.                 {
 168.                         MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_previous, MEM_EX::get_val(Pointer:node->LIST_IT_data_previous));
 169.                         MEM::set_val(Pointer:MEM_EX::get_val(Pointer:node->LIST_IT_data_previous), LIST_IT_data_next, _:next_LIST_ptr);
 170.                 }
 171.                 MEM::set_val(Pointer:node, LIST_IT_data_previous, _:next_LIST_ptr);
 172.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_next, _:node);
 173.                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_size, arr_size);
 174.                 MEM::set_arr(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_offset, arr, arr_size);
 175.                 return ListIt:next_LIST_ptr;
 176.         }
 177.         return ListIt:LIST_NULL_;
 178. }
 179. stock ListIt:LIST_erase(List:list[], ListIt:node)
 180. {
 181.         if(_:node == LIST_NULL_) return ListIt:LIST_NULL_;
 182.         new prev_addr = MEM_EX::get_val(Pointer:node->LIST_IT_data_previous), next_addr = MEM_EX::get_val(Pointer:node->LIST_IT_data_next);
 183.         if(list[LIST_base_begin] == _:node)
 184.         {
 185.                 if(list[LIST_base_end] == _:node)
 186.                 {
 187.                         list[LIST_base_begin] = LIST_NULL_;
 188.                         list[LIST_base_end] = LIST_NULL_;
 189.                         MEM::free(Pointer:node);
 190.                         return ListIt:LIST_NULL_;
 191.                 }
 192.                 MEM::set_val(Pointer:next_addr, LIST_IT_data_previous, LIST_NULL_);
 193.                 MEM::free(Pointer:node);
 194.                 return ListIt:(list[LIST_base_begin] = next_addr);
 195.         }
 196.         if(list[LIST_base_end] == _:node)
 197.         {
 198.                 MEM::set_val(Pointer:prev_addr, LIST_IT_data_next, LIST_NULL_);
 199.                 list[LIST_base_end] = prev_addr;
 200.                 MEM::free(Pointer:node);
 201.                 return ListIt:LIST_NULL_;
 202.         }
 203.         MEM::set_val(Pointer:prev_addr, LIST_IT_data_next, next_addr);
 204.         MEM::set_val(Pointer:next_addr, LIST_IT_data_previous, prev_addr);
 205.         MEM::free(Pointer:node);
 206.         return ListIt:next_addr;
 207. }
 208. stock ListIt:LIST_find(List:list[], value, index = 0, bool:reverse = false, jump = 0)
 209. {
 210.         if(index < 0) return ListIt:LIST_NULL_;
 211.         new do_jump = jump;
 212.         if(reverse)
 213.         {
 214.                 for(new Pointer:find_node = Pointer:list[LIST_base_end]; _:find_node != LIST_NULL_; find_node = Pointer:MEM_EX::get_val(find_node->LIST_IT_data_previous))
 215.                 {
 216.                         if(LIST_IT_data_size(find_node) <= index) continue;
 217.                         if(MEM_EX::get_val(find_node->(LIST_IT_data_data_offset+index)) != value) continue;
 218.                         if(do_jump-- > 0) continue;
 219.                         return ListIt:find_node;
 220.                 }
 221.         }
 222.         else
 223.         {
 224.                 for(new Pointer:find_node = Pointer:list[LIST_base_begin]; _:find_node != LIST_NULL_; find_node = Pointer:MEM_EX::get_val(find_node->LIST_IT_data_next))
 225.                 {
 226.                         if(LIST_IT_data_size(find_node) <= index) continue;
 227.                         if(MEM_EX::get_val(find_node->(LIST_IT_data_data_offset+index)) != value) continue;
 228.                         if(do_jump-- > 0) continue;
 229.                         return ListIt:find_node;
 230.                 }
 231.         }
 232.         return ListIt:LIST_NULL_;
 233. }
 234. stock ListIt:LIST_find_arr(List:list[], arr[], arr_size = sizeof arr, index = 0, bool:reverse = false, jump = 0)
 235. {
 236.         if(arr_size-index <= 0) return ListIt:LIST_NULL_;
 237.         new arr_i, bool:do_continue = false, do_jump = jump;
 238.         if(reverse)
 239.         {
 240.                 for(new Pointer:find_node = Pointer:list[LIST_base_end]; _:find_node != LIST_NULL_; find_node = Pointer:MEM_EX::get_val(find_node->LIST_IT_data_previous))
 241.                 {
 242.                         for(arr_i = 0; arr_i < arr_size; arr_i++)
 243.                         {
 244.                                 if(LIST_IT_data_size(find_node) <= (index+arr_i))
 245.                                 {
 246.                                         do_continue = true;
 247.                                         break;
 248.                                 }
 249.                                 if(MEM_EX::get_val(find_node->(LIST_IT_data_data_offset+(index+arr_i))) != arr[arr_i])
 250.                                 {
 251.                                         do_continue = true;
 252.                                         break;
 253.                                 }
 254.                         }
 255.                         if(do_continue)
 256.                         {
 257.                                 do_continue = false;
 258.                                 continue;
 259.                         }
 260.                         if(do_jump-- > 0) continue;
 261.                         return ListIt:find_node;
 262.                 }
 263.         }
 264.         else
 265.         {
 266.                 for(new Pointer:find_node = Pointer:list[LIST_base_begin]; _:find_node != LIST_NULL_; find_node = Pointer:MEM_EX::get_val(find_node->LIST_IT_data_next))
 267.                 {
 268.                         for(arr_i = 0; arr_i < arr_size; arr_i++)
 269.                         {
 270.                                 if(LIST_IT_data_size(find_node) <= (index+arr_i))
 271.                                 {
 272.                                         do_continue = true;
 273.                                         break;
 274.                                 }
 275.                                 if(MEM_EX::get_val(find_node->(LIST_IT_data_data_offset+(index+arr_i))) != arr[arr_i])
 276.                                 {
 277.                                         do_continue = true;
 278.                                         break;
 279.                                 }
 280.                         }
 281.                         if(do_continue)
 282.                         {
 283.                                 do_continue = false;
 284.                                 continue;
 285.                         }
 286.                         if(do_jump-- > 0) continue;
 287.                         return ListIt:find_node;
 288.                 }
 289.         }
 290.         return ListIt:LIST_NULL_;
 291. }
 292. stock LIST_count_found(List:list[], value, index = 0)
 293. {
 294.         if(index < 0) return 0;
 295.         new count = 0;
 296.         for(new Pointer:find_node = Pointer:list[LIST_base_begin]; _:find_node != LIST_NULL_; find_node = Pointer:MEM_EX::get_val(find_node->LIST_IT_data_next))
 297.         {
 298.                 if(LIST_IT_data_size(find_node) <= index) continue;
 299.                 if(MEM_EX::get_val(find_node->(LIST_IT_data_data_offset+index)) != value) continue;
 300.                 count++;
 301.         }
 302.         return count;
 303. }
 304. stock LIST_count_found_arr(List:list[], arr[], arr_size = sizeof arr, index = 0)
 305. {
 306.         if(arr_size-index <= 0) return 0;
 307.         new count = 0, arr_i, bool:do_continue = false;
 308.         for(new Pointer:find_node = Pointer:list[LIST_base_begin]; _:find_node != LIST_NULL_; find_node = Pointer:MEM_EX::get_val(find_node->LIST_IT_data_next))
 309.         {
 310.                 for(arr_i = 0; arr_i < arr_size; arr_i++)
 311.                 {
 312.                         if(LIST_IT_data_size(find_node) <= (index+arr_i))
 313.                         {
 314.                                 do_continue = true;
 315.                                 break;
 316.                         }
 317.                         if(MEM_EX::get_val(find_node->(LIST_IT_data_data_offset+(index+arr_i))) != arr[arr_i])
 318.                         {
 319.                                 do_continue = true;
 320.                                 break;
 321.                         }
 322.                 }
 323.                 if(do_continue)
 324.                 {
 325.                         do_continue = false;
 326.                         continue;
 327.                 }
 328.                 count++;
 329.         }
 330.         return count;
 331. }
 332. stock LIST_sort(List:list[], bool:descending = false)
 333. {
 334.         new bool:allow_repeat = true, Pointer:sort_it, Pointer:next_node, size_1, size_2, cmp_i, Pointer:temp_node, data_1, data_2;
 335.         if(descending)
 336.         {
 337.                 while(allow_repeat)
 338.                 {
 339.                         allow_repeat = false;
 340.                         for(sort_it = Pointer:list[LIST_base_begin]; (next_node = Pointer:MEM_EX::get_val(sort_it->LIST_IT_data_next)); sort_it = Pointer:MEM_EX::get_val(sort_it->LIST_IT_data_next))
 341.                         {
 342.                                 size_1 = LIST_IT_data_size(sort_it);
 343.                                 size_2 = LIST_IT_data_size(next_node);
 344.                                 for(cmp_i = 0; cmp_i >= 0; cmp_i++)
 345.                                 {
 346.                                         if(cmp_i >= size_2) break;
 347.                                         if(cmp_i >= size_1)
 348.                                         {
 349.                                                 if((temp_node = Pointer:MEM_EX::get_val(sort_it->LIST_IT_data_previous)))
 350.                                                 {
 351.                                                         MEM::set_val(temp_node, LIST_IT_data_next, _:next_node);
 352.                                                         MEM::set_val(next_node, LIST_IT_data_previous, _:temp_node);
 353.                                                 }
 354.                                                 else MEM::set_val((Pointer:list[LIST_base_begin] = next_node), LIST_IT_data_previous, LIST_NULL_);
 355.                                                 if((temp_node = Pointer:MEM_EX::get_val(next_node->LIST_IT_data_next)))
 356.                                                 {
 357.                                                         MEM::set_val(temp_node, LIST_IT_data_previous, _:sort_it);
 358.                                                         MEM::set_val(sort_it, LIST_IT_data_next, _:temp_node);
 359.                                                 }
 360.                                                 else MEM::set_val((Pointer:list[LIST_base_end] = sort_it), LIST_IT_data_next, LIST_NULL_);
 361.                                                 MEM::set_val(sort_it, LIST_IT_data_previous, _:next_node);
 362.                                                 MEM::set_val(next_node, LIST_IT_data_next, _:sort_it);
 363.                                                 sort_it = next_node;
 364.                                                 allow_repeat = true;
 365.                                                 break;
 366.                                         }
 367.                                         if((data_1 = MEM_EX::get_val(sort_it->LIST_IT_data_data_offset+cmp_i)) == (data_2 = MEM_EX::get_val(next_node->LIST_IT_data_data_offset+cmp_i))) continue;
 368.                                         if(data_1 > data_2) break;
 369.                                         if((temp_node = Pointer:MEM_EX::get_val(sort_it->LIST_IT_data_previous)))
 370.                                         {
 371.                                                 MEM::set_val(temp_node, LIST_IT_data_next, _:next_node);
 372.                                                 MEM::set_val(next_node, LIST_IT_data_previous, _:temp_node);
 373.                                         }
 374.                                         else MEM::set_val((Pointer:list[LIST_base_begin] = next_node), LIST_IT_data_previous, LIST_NULL_);
 375.                                         if((temp_node = Pointer:MEM_EX::get_val(next_node->LIST_IT_data_next)))
 376.                                         {
 377.                                                 MEM::set_val(temp_node, LIST_IT_data_previous, _:sort_it);
 378.                                                 MEM::set_val(sort_it, LIST_IT_data_next, _:temp_node);
 379.                                         }
 380.                                         else MEM::set_val((Pointer:list[LIST_base_end] = sort_it), LIST_IT_data_next, LIST_NULL_);
 381.                                         MEM::set_val(sort_it, LIST_IT_data_previous, _:next_node);
 382.                                         MEM::set_val(next_node, LIST_IT_data_next, _:sort_it);
 383.                                         sort_it = next_node;
 384.                                         allow_repeat = true;
 385.                                         break;
 386.                                 }
 387.                         }
 388.                 }
 389.         }
 390.         else
 391.         {
 392.                 while(allow_repeat)
 393.                 {
 394.                         allow_repeat = false;
 395.                         for(sort_it = Pointer:list[LIST_base_begin]; (next_node = Pointer:MEM_EX::get_val(sort_it->LIST_IT_data_next)); sort_it = Pointer:MEM_EX::get_val(sort_it->LIST_IT_data_next))
 396.                         {
 397.                                 size_1 = LIST_IT_data_size(sort_it);
 398.                                 size_2 = LIST_IT_data_size(next_node);
 399.                                 for(cmp_i = 0; cmp_i >= 0; cmp_i++)
 400.                                 {
 401.                                         if(cmp_i >= size_1) break;
 402.                                         if(cmp_i >= size_2)
 403.                                         {
 404.                                                 if((temp_node = Pointer:MEM_EX::get_val(sort_it->LIST_IT_data_previous)))
 405.                                                 {
 406.                                                         MEM::set_val(temp_node, LIST_IT_data_next, _:next_node);
 407.                                                         MEM::set_val(next_node, LIST_IT_data_previous, _:temp_node);
 408.                                                 }
 409.                                                 else MEM::set_val((Pointer:list[LIST_base_begin] = next_node), LIST_IT_data_previous, LIST_NULL_);
 410.                                                 if((temp_node = Pointer:MEM_EX::get_val(next_node->LIST_IT_data_next)))
 411.                                                 {
 412.                                                         MEM::set_val(temp_node, LIST_IT_data_previous, _:sort_it);
 413.                                                         MEM::set_val(sort_it, LIST_IT_data_next, _:temp_node);
 414.                                                 }
 415.                                                 else MEM::set_val((Pointer:list[LIST_base_end] = sort_it), LIST_IT_data_next, LIST_NULL_);
 416.                                                 MEM::set_val(sort_it, LIST_IT_data_previous, _:next_node);
 417.                                                 MEM::set_val(next_node, LIST_IT_data_next, _:sort_it);
 418.                                                 sort_it = next_node;
 419.                                                 allow_repeat = true;
 420.                                                 break;
 421.                                         }
 422.                                         if((data_1 = MEM_EX::get_val(sort_it->LIST_IT_data_data_offset+cmp_i)) == (data_2 = MEM_EX::get_val(next_node->LIST_IT_data_data_offset+cmp_i))) continue;
 423.                                         if(data_1 < data_2) break;
 424.                                         if((temp_node = Pointer:MEM_EX::get_val(sort_it->LIST_IT_data_previous)))
 425.                                         {
 426.                                                 MEM::set_val(temp_node, LIST_IT_data_next, _:next_node);
 427.                                                 MEM::set_val(next_node, LIST_IT_data_previous, _:temp_node);
 428.                                         }
 429.                                         else MEM::set_val((Pointer:list[LIST_base_begin] = next_node), LIST_IT_data_previous, LIST_NULL_);
 430.                                         if((temp_node = Pointer:MEM_EX::get_val(next_node->LIST_IT_data_next)))
 431.                                         {
 432.                                                 MEM::set_val(temp_node, LIST_IT_data_previous, _:sort_it);
 433.                                                 MEM::set_val(sort_it, LIST_IT_data_next, _:temp_node);
 434.                                         }
 435.                                         else MEM::set_val((Pointer:list[LIST_base_end] = sort_it), LIST_IT_data_next, LIST_NULL_);
 436.                                         MEM::set_val(sort_it, LIST_IT_data_previous, _:next_node);
 437.                                         MEM::set_val(next_node, LIST_IT_data_next, _:sort_it);
 438.                                         sort_it = next_node;
 439.                                         allow_repeat = true;
 440.                                         break;
 441.                                 }
 442.                         }
 443.                 }
 444.         }
 445. }
 446. stock LIST_count_nodes(List:list[])
 447. {
 448.         new count = 0;
 449.         for(new Pointer:list_it = Pointer:list[LIST_base_begin]; _:list_it != LIST_NULL_; list_it = Pointer:MEM_EX::get_val(list_it->LIST_IT_data_next)) count++;
 450.         return count;
 451. }
 452. stock LIST_get_data_cell_size(List:list[])
 453. {
 454.         new count = 0;
 455.         for(new Pointer:list_it = Pointer:list[LIST_base_begin]; _:list_it != LIST_NULL_; list_it = Pointer:MEM_EX::get_val(list_it->LIST_IT_data_next)) count += LIST_IT_data_size(list_it);
 456.         return count;
 457. }
 458. stock LIST_get_all_cell_size(List:list[])
 459. {
 460.         new count = 0;
 461.         for(new Pointer:list_it = Pointer:list[LIST_base_begin]; _:list_it != LIST_NULL_; list_it = Pointer:MEM_EX::get_val(list_it->LIST_IT_data_next)) count += (LIST_IT_data_size(list_it)+3);
 462.         return count;
 463. }
 464. stock LIST_clear(List:list[])
 465. {
 466.         if(list[LIST_base_begin] == LIST_NULL_) return;
 467.         new Pointer:last_node = Pointer:list[LIST_base_end], Pointer:free_node;
 468.         while((free_node = last_node))
 469.         {
 470.                 last_node = Pointer:MEM_EX::get_val(last_node->LIST_IT_data_previous);
 471.                 MEM::free(free_node);
 472.         }
 473.         list[LIST_base_begin] = LIST_NULL_;
 474.         list[LIST_base_end] = LIST_NULL_;
 475. }
 476. stock bool:LIST_copy(List:dest_list[], List:src_list[])
 477. {
 478.         new Pointer:next_LIST_ptr, arr_size;
 479.         LIST_clear(dest_list);
 480.         for(new Pointer:list_it = Pointer:src_list[LIST_base_begin]; _:list_it != LIST_NULL_; list_it = Pointer:MEM_EX::get_val(Pointer:list_it->LIST_IT_data_next))
 481.         {
 482.                 if((next_LIST_ptr = MEM::calloc((arr_size = MEM_EX::get_val(Pointer:list_it->LIST_IT_data_data_size))+LIST_IT_data_data_offset)) == Pointer:LIST_NULL_)
 483.                 {
 484.                         LIST_clear(dest_list);
 485.                         return false;
 486.                 }
 487.                 MEM::copy(next_LIST_ptr, list_it, arr_size+1, LIST_IT_data_data_size, LIST_IT_data_data_size);
 488.                 if(dest_list[LIST_base_end])
 489.                 {
 490.                         MEM::set_val(Pointer:dest_list[LIST_base_end], LIST_IT_data_next, _:next_LIST_ptr);
 491.                         MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_previous, dest_list[LIST_base_end]);
 492.                 }
 493.                 else if(dest_list[LIST_base_begin] == LIST_NULL_) dest_list[LIST_base_begin] = _:next_LIST_ptr;
 494.                 dest_list[LIST_base_end] = _:next_LIST_ptr;
 495.         }
 496.         return true;
 497. }
 498. stock bool:LIST_save(List:list[], const file_name[], bool:clear = false)
 499. {
 500.         new File:list_file = fopen(file_name, io_write);
 501.         if(list_file)
 502.         {
 503.                 new arr_size, i, buffer
 504. #if !defined SECURE_MEMORY_PLUGIN
 505.                         , Pointer:data_ptr
 506. #endif
 507.                         ;
 508.                 for(i = 0; i < sizeof LIST_file_header; i++) fputchar(list_file, LIST_file_header[i], false);
 509.                 for(new Pointer:list_it = Pointer:list[LIST_base_begin]; _:list_it != LIST_NULL_; list_it = Pointer:MEM_EX::get_val(Pointer:list_it->LIST_IT_data_next))
 510.                 {
 511.                         fputchar(list_file, 1, false);
 512.                         fputchar(list_file, (arr_size = MEM_EX::get_val(Pointer:list_it->LIST_IT_data_data_size))&0xFF, false);
 513.                         fputchar(list_file, (arr_size>>>8)&0xFF, false);
 514.                         fputchar(list_file, (arr_size>>>16)&0xFF, false);
 515.                         fputchar(list_file, (arr_size>>>24)&0xFF, false);
 516. #if !defined SECURE_MEMORY_PLUGIN
 517.                         data_ptr = MEM_EX::get_ptr(list_it->LIST_IT_data_data_offset);
 518. #endif
 519.                         for(i = 0; i < arr_size; i++)
 520.                         {
 521. #if defined SECURE_MEMORY_PLUGIN
 522.                                 fputchar(list_file, (buffer = LIST_IT_data_val(list_it, i))&0xFF, false);
 523. #else
 524.                                 fputchar(list_file, (buffer = MEM_EX::get_val(data_ptr->i))&0xFF, false);
 525. #endif
 526.                                 fputchar(list_file, (buffer>>>8)&0xFF, false);
 527.                                 fputchar(list_file, (buffer>>>16)&0xFF, false);
 528.                                 fputchar(list_file, (buffer>>>24)&0xFF, false);
 529.                         }
 530.                 }
 531.                 fclose(list_file);
 532.                 if(clear) LIST_clear(list);
 533.                 return true;
 534.         }
 535.         printf(" [LIST] LIST_save(): Failed to open or create file \"%s\".", file_name);
 536.         return false;
 537. }
 538. stock bool:LIST_load(List:list[], const file_name[], bool:rewrite = true)
 539. {
 540.         new File:list_file = fopen(file_name, io_read);
 541.         if(list_file)
 542.         {
 543.                 new Pointer:next_LIST_ptr, arr_size, i, j, k, buffer, buffer_temp
 544. #if !defined SECURE_MEMORY_PLUGIN
 545.                         , Pointer:data_ptr
 546. #endif
 547.                         ;
 548.                 for(i = 0; i < sizeof LIST_file_header; i++)
 549.                 {
 550.                         if(LIST_file_header[i] == fgetchar(list_file, 0, false)) continue;
 551.                         fclose(list_file);
 552.                         printf(" [LIST] LIST_load(): Invalid file header. \"%s\"", file_name);
 553.                         if(rewrite) LIST_clear(list);
 554.                         return false;
 555.                 }
 556.                 if(rewrite) LIST_clear(list);
 557.                 for(i = 1; ; i++)
 558.                 {
 559.                         if(fgetchar(list_file, 0, false) != 1) break;
 560.                         for(arr_size = (j = 0); j < 4; j++)
 561.                         {
 562.                                 if((buffer_temp = fgetchar(list_file, 0, false)) == EOF)
 563.                                 {
 564.                                         fclose(list_file);
 565.                                         printf(" [LIST] LIST_load(): Unexpected end of file. \"%s\"", file_name);
 566.                                         if(rewrite) LIST_clear(list);
 567.                                         return false;
 568.                                 }
 569.                                 arr_size |= (buffer_temp&0xFF)<<(j*8);
 570.                         }
 571.                         if(arr_size < 1)
 572.                         {
 573.                                 fclose(list_file);
 574.                                 printf(" [LIST] LIST_load(): Invalid array size (%d) at %d. node. \"%s\"", arr_size, i, file_name);
 575.                                 if(rewrite) LIST_clear(list);
 576.                                 return false;
 577.                         }
 578.                         if((next_LIST_ptr = MEM::calloc(arr_size+LIST_IT_data_data_offset)) == Pointer:LIST_NULL_)
 579.                         {
 580.                                 fclose(list_file);
 581.                                 if(rewrite) LIST_clear(list);
 582.                                 return false;
 583.                         }
 584.                         if(list[LIST_base_end])
 585.                         {
 586.                                 MEM::set_val(Pointer:list[LIST_base_end], LIST_IT_data_next, _:next_LIST_ptr);
 587.                                 MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_previous, list[LIST_base_end]);
 588.                         }
 589.                         else if(list[LIST_base_begin] == LIST_NULL_) list[LIST_base_begin] = _:next_LIST_ptr;
 590.                         list[LIST_base_end] = _:next_LIST_ptr;
 591.                         MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_size, arr_size);
 592. #if !defined SECURE_MEMORY_PLUGIN
 593.                         data_ptr = MEM_EX::get_ptr(next_LIST_ptr->LIST_IT_data_data_offset);
 594. #endif
 595.                         for(j = 0; j < arr_size; j++)
 596.                         {
 597.                                 for(buffer = (k = 0); k < 4; k++)
 598.                                 {
 599.                                         if((buffer_temp = fgetchar(list_file, 0, false)) == EOF)
 600.                                         {
 601.                                                 fclose(list_file);
 602.                                                 printf(" [LIST] LIST_load(): Unexpected end of file. \"%s\"", file_name);
 603.                                                 if(rewrite) LIST_clear(list);
 604.                                                 return false;
 605.                                         }
 606.                                         buffer |= (buffer_temp&0xFF)<<(k*8);
 607.                                 }
 608. #if defined SECURE_MEMORY_PLUGIN
 609.                         MEM::set_val(next_LIST_ptr, LIST_IT_data_data_offset+j, buffer);
 610. #else
 611.                         MEM::set_val(data_ptr, j, buffer);
 612. #endif
 613.                         }
 614.                 }
 615.                 fclose(list_file);
 616.                 return true;
 617.         }
 618.         printf(" [LIST] LIST_load(): Failed to open file \"%s\".", file_name);
 619.         return false;
 620. }
 621. #define LIST::                                                  LIST_
 622. #define LIST_IT::                                               LIST_IT_
RAW Paste Data
Top