** Pastebin PRO Accounts Easter Special ** Get 40% discount for a limited time only! Click Here to check it out ;-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
Guest

Untitled

By: a guest on Nov 14th, 2010  |  syntax: None  |  size: 9.00 KB  |  views: 44  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. qqpqqpttttttuutttttttuuuuuuuuuuuuuuuuvuujjkjjjjkjjkmlkfffffffffffffffffgggfffaaaaaaazzaaaaaaaaa
 2. qqpppttttuuuuuttttttuuuuvuuuuuuuuuuvvwvkjjkjkkjjkjlmlfffffffffffffgggghhhhgffaaaaaaazzaaaaaaaaa
 3. qpptttttuvvvvvuutttuuuvvwvuuuuuuuuuwxxvkkjkjkjkjklmmgfeeefffffffghhgghhggfffaaaaaaaazzaaaaaaaaa
 4. qpttttuuvwxxxxvutttuuvwxxwuuuuuuuuuwxwvjjjkjjjjkmnmhfeddeffffffghhgffffffffaaaaaaaaazzaaaaaaaaa
 5. ptttuuuvwxvvvwxvuttuuvwwvuuuuppppuvxxwujkkjjjjklmlgffeeefffffggggffdddcbaaaaaaaaaaaazzaaaaaaaaa
 6. pttuuuwxxvuuuvxvuttuvxxvuuuusqppppuvvukkllkjjklmlkffeeeffffggggffebaaaaaaaaaaaaaaaaazzaaaaaaaaa
 7. utttuvxxvuuuuuvutttuvwwvuuutsqppppuuuuklmlkjkkmmkffedeefffgggffeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzaaaaaaaaa
 8. uuuuuvwvuuuuuuutttuuvwwvuuutrqpppppuukkmlkjjjlnmkffedeffffffedaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzaaaaaaaaa
 9. uuuutuvuutttttttttuuvxvuuutsrqpppppppklmkjjjjkmmkfeeeefffffedbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzaaaaaaaaa
 10. vvuuttuutttttttttuuuvxvuuutrqppppppppklmkkjjjkmmkfeeeeffffedcbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzz
 11. wvvutttttttttttuuuvwxxvututrqppooppppkkmlkjkkkmlkfeeeefffeecbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzz
 12. wwvuutttttttttuuvvxxwvuututrqppooppppkkmmkjjkjlnlffedefffedcbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 13. xwvvuuttttttuuuwxxxwvuuutttrqppooppqppklnlkkjkkmnlfedefffedcbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 14. xxwvuuutttttuuvxxwvuuutttutqpppoopqsqpkkmmljjjklmlffeffffeecbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 15. yxwvuuuuttttuvxwvuuuuutttuppppoopqpqrqkklmlkkjjkmmhfffffffedbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 16. yyxvvuuuttttuwxvuuzzuuuuuupppooopqqprrpkkmmkjjjkmmgffffffffecbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 17. yyxwvuuuutttuvvuuyyzzuuuuppppoopqqpqrrqpkkkjkjjklmlfffffffgfdbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 18. yyywvvuuuuuuuuuuyyyyzzuuppppooppqqqqqsqppjjjjjjjkmmhffffffgffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 19. yyyxwvvuuuuuuuyyyyyzzzppppooooppqpqqqqrqpjjjjjjjjlmlfffffffhffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 20. yyyyxwvvuuuuyyyyyyzzzpppoooooqqqqqqpppqrqpjjjjjjkkmmhffffffggfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 21. yyyyyxwvvvyyyyzzzzzzppppooppqqqqqqqqqqqrrqkjjjjjjklmkffgfffghgeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 22. yyyyyyxwyyyyyzzzzzqqpoooppqqqqpppqpqpqprrqpjjjjjjklmlffgffffggfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 23. yyyyyyyyyyyyzzzzqqppoooopqqqqpqqqpqqqqpqsqpkjjkjjjkmmgfgffffggfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 24. yyyyyyyyzyzzzzzqqqpoooppqqqpqpqqrqqqqqqrrqpkjkjkkjkmmgfgffffghfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 25. yyyyyyzzzzzpppqqqqpoppqqppqkkpppqsqqqprrqpkkjkjjjjkmmgfgffffghgeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 26. yyyyyzzzzqpqqppqpqqpqqpqqkkkkkkppqsqpqrrppjkkjjjkjlmlffgfffffhgfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 27. yyyyzzzzzqqqpqqppqpqqqpkklmmlkkkppqsrrrqpjkjkjjjjklmgffffffffghfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 28. yyyyzzzzqqqqqqqpqpoookkkkmmmnlkkkppqrqppjjkjjjjkjjkkfffffffffghfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 29. yyyzzzqqqpqqqqqpponmlkkkmmlklnmlkkkpppjkjjjjjjkkjkjfffgfffffffhfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 30. yyzzzpqqqqqqqqpoonmlkjklmljkjllnmmllkkkjkjjjjkkkjkjffgfffffffghfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 31. zzzzzpppqqqqqponmllkjjjklkkkjjkllmmmkjjkjjjkjjkkkjfffffffffffghfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 32. zzzzppoopppqponmlkkjkkkjkjjjjjjkkkkkjjkjjjkjjjjkjigfffffeffffghfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 33. zzzppoooprrppomlkkkkkkjkjjkjjkjjjjjjjkjjjkjjjjjjihgfffffffffgggfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 34. zppoooppqrqppllkkkjjjjkkjjjjjkjkkjjjjkjjkkjjkjkjigffffffffffghgfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 35. ppooopppqrqpkjjjkjjjjjkjjjjjkkjjjjjjjkjkjjkjjkjihgffefffffffhgffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafffffffaaaa
 36. poopppqrsqppjjjkjjjjkkjjkklkklkkkjkjkjkjjjkklkjigfffffffeffghgfaaaaaaaaaaaaaaaaaaafffffffffffaa
 37. popppqrrqppjkjkjjjjkkklllmmmmmmmlkkjjjjjkklmmljgfffffffffffhhffaaaaaaaaaaaaaaaaafffghhhhhhfffff
 38. pppprrrqppkjjjkjkkkklmnnnmmllllmmmmljkkklmmmmkfffffffffffffgfffaaaaaaaaaaaaaaaafffghggffgggffff
 39. pppprrqpjjjjjkjkjjlmnmlllhhffffkklmmllmmmmlkkfffffffefffffffffeaaaaaaaaaaaaaaafffghgffffffggggg
 40. ppppppkkkjjjjjjjjlmmlkkfffffffffeklmmnmmlkkkfffffffedeffffffeffaaaaaaaaaaaaaafffghgffffffgggggg
 41. ppppkkklmkjjkkjklmmiffffffffffffffkkllkkkkfffffffffedeeeffffffaaaaaaaaaaaaaafgghhgffffffggggggg
 42. kkkkkklmmkkjjklmmmhfffffffffffffffffkkkfffffffffffffeeddefffffaaaaaaaaaaaaaafhhhgffffffffgggggg
 43. kmmkklmmljkjkmmmlgfeefffffffffffffffffffefffffffffffffeeeefffffaaaaaaaaaaaaaffgfffffffffffggggf
 44. lnmmmnmljjjkkllkffeedeffffghhgffffffffffffffffaaafffggffedeffffaaaaaaaaaaaaaafffffffffffffggggf
 45. klkmmlkjjjjjjkkfeeeeeeeeefgghhhgffffffffffffffaaaaffffggfdefffffaaaaaaaaaaaaaefffffffffffgggghh
 46. jjjkkjjjjkkkkkfeeeeeeddbbafffghhfffffeeffffffaaaaafffffgfdefffffaaaaaaaaaaabdefffffffffgghhiiii
 47. jjjkjkjkjjjigfeffeeddcbaaaaaffghgfffeeeffffffaaaaaafffgfedeffffffaaaaaaaaabcdeffffffggghiijjjjj
 48. jjkjjkjjiihgffeefeedcbaaaaaaaffghfefeeefgfffaaaaaaafffgfeeefefhgffaaaaaaabcdeefeeffghiijjkjjkjj
 49. jjjjjiihgggffffffedcbaaaaaaaaaffffffedefgfffaaaaaaffffffeeefffghgffaaaaabcddeeffefgijjjkjkjkjjj
 50. iiiihhggfffffffffedbaaaaaaaaaaafffffedfgfffffaaaaaffffffeefffffhhgfffabbddeeeeeefkkkkkjjjjkkjjj
 51. hhggggfffffffffffeaaaaaaaaaaaaafffffedfggffffaaaaffffffffffffffghhhggfeeeeeeeeefkkjjjjjjklmmklk
 52. fggggfffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaffffedeffggfffaaaffffffffffffffffghhgffffedeeffkllkkjjjlmnmmmnl
 53. fggggfffffffffffgffaaaaaaaaaaaaafffffeeeefffffffffffffefffffffffffffffffffeefglmmmkjkjlmmlkkmmk
 54. ggggggffffffffghhhfaaaaaaaaaaaaaafffffeddeefffffffffffffkkkfffffffffffffffffhmmmlkjjkkmmlkkkkkk
 55. gggggggffffffghhggfaaaaaaaaaaaaaaffffffeeedefffffffffkkkkllkkffffffffffffffimmlkjkkjjkmlkkkpppp
 56. ggggggffffffghgfffaaaaaaaaaaaaaaffeffffffedefffffffkkklmmnmmlkefffffffffkklmmljjjjjjjjkkkpppppp
 57. gggggffffffghgfffaaaaaaaaaaaaaaaefffffffffefffffffkklmmmmllmmlkkffffhhlllmnmljjkjkjjjjjpqrrpppp
 58. ffffgggffgghgfffaaaaaaaaaaaaaaaafffgfffffffffffffkmmmmlkkkjlmmmmllllmmnnnmlkkkkjkjjjkppqrrrpppp
 59. fffffhhhhhhgfffaaaaaaaaaaaaaaaaaffhhfffffffffffgjlmmlkkjjjjjkklmmmmmmmlllkkkjjjjkjkjppqrrqpppop
 60. aafffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaafghgffefffffffgijklkkjjjkjkjkjkkklkklkkjjkkjjjjkjjjppqsrqpppoop
 61. aaaafffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffghfffffffeffghijkjjkjjkjkjjjjjjjkkjjjjjkjjjjjkjjjkpqrqpppooopp
 62. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafghgffffffffffgijkjkjjkkjjkjjjjkkjkjjjjjkkjjjjkkkllppqrqppoooppz
 63. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafgggfffffffffghijjjjjjkjjjkjjjjjjjkjjkjjkjkkkkkklmopprrpoooppzzz
 64. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafhgffffefffffgijkjjjjkjjjkjjkkkkkjjjjjjkjkkkjkklmnopqpppooppzzzz
 65. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafhgfffffffffffjkkkjjkjjjkjjkmmmllkjjkkklkjjjkllmnopqqqqqpppzzzzz
 66. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafhgfffffffgffjkjkkkjjjjkjkkkllmmnlljkjlmlkjklmnoopqqqqqqqqpzzzyy
 67. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafhfffffffgfffjkjkkjjjjjjkjpppkkklmnlklmmkkklmnoppqqqqqpqqqzzzyyy
 68. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafhgfffffffffkkjjkjjjjkjjppqrqppkkklnmmmkkkkooopqpqqqqqqqzzzzyyyy
 69. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafhgffffffffgmlkjjjjkjkjpqrrrsqppkkklmmlkkpqqqpqppqqpqqqzzzzzyyyy
 70. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafghfffffgfflmljkjjjkkjpprrqpqsqppkkkkkkqqpqqpqqpqppqqpqzzzzyyyyy
 71. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeghgffffgfgmmkjjjjkjkkpqrrpqqqsqpppkkqppqqppopqqqqpppzzzzzyyyyyy
 72. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafhgffffgfgmmkjkkjkjkpqrrqqqqqqrqqpqpqqqppooopqqqzzzzzyzyyyyyyyy
 73. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafggffffgfgmmkjjjkjjkpqsqpqqqqpqqqpqqqqpooooppqqzzzzyyyyyyyyyyyy
 74. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafggffffgfflmlkjjjjjjpqrrpqpqpqpppqqqqppooopqqzzzzzyyyyywxyyyyyy
 75. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeghgfffgffkmlkjjjjjjkqrrqqqqqqqqqqqppooppppzzzzzzyyyyvvvwxyyyyy
 76. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafggffffffhmmkkjjjjjjpqrqpppqqqqqqooooopppzzzyyyyyyuuuuvvwxyyyy
 77. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffhffffffflmljjjjjjjjpqrqqqqpqppooooppppzzzyyyyyuuuuuuuvvwxyyy
 78. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffgffffffhmmkjjjjjjjppqsqqqqqppooppppuuzzyyyyuuuuuuuuuuvvwyyy
 79. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabdfgffffffflmlkjjkjkkkpqrrqpqqpooppppuuuuzzyyuuvvutttuuuuvwxyy
 80. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabceffffffffgmmkjjjkmmkkprrpqqpooopppuuuuuuzzuuvxwuttttuuuvvxyy
 81. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabdefffffffhmmkjjkklmlkkqrqpqpoopppputttuuuuuvwxvuttttuuuuvwxy
 82. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabceeffffefflmlkjjjlmmkkpqsqpoopppqtutttuuuvwxxvuutttttuuuvwxx
 83. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabcdefffedeflnmkkjkklnlkppqppooppqrtttuuuvwxxxwuuuttttttuuvvwx
 84. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabcdefffedefflnljkjjkmmkkppppooppqrtutuuvwxxvvuutttttttttuuvww
 85. zzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabceefffeeeefklmkkkjklmkkppppooppqrtutuvxxwvuuutttttttttttuvvw
 86. zzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabcdeffffeeeefkmmkjjjkkmlkppppppppqrtuuuvxvuuutttttttttuuttuuvv
 87. aaaaaaaaazzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabdefffffeeeefkmmkjjjjkmlkpppppppqrstuuuvxvuutttttttttuuvutuuuu
 88. aaaaaaaaazzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadeffffffedeffkmnljjjklmkkuupppppqrtuuuvwwvuutttuuuuuuuvwvuuuuu
 89. aaaaaaaaazzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeffgggfffeedeffkmmkkjklmlkuuuuppppqstuuuvwwvutttuvuuuuuvxxvutttu
 90. aaaaaaaaazzaaaaaaaaaaaaaaaaabeffggggffffeeeffklmlkjjkllkkuvvuppppqsuuuuvxxvuttuvxvuuuvxxwuuuttp
 91. aaaaaaaaazzaaaaaaaaaaaabcdddffggggfffffeeeffglmlkjjjjkkjuwxxvuppppuuuuvwwvuuttuvxwvvvxwvuuutttp
 92. aaaaaaaaazzaaaaaaaaaffffffffghhgffffffeddefhmnmkjjjjkjjjvwxwuuuuuuuuuwxxwvuutttuvxxxxwvuuttttpq
 93. aaaaaaaaazzaaaaaaaafffgghhgghhgfffffffeeefgmmlkjkjkjkjkkvxxwuuuuuuuuuvwvvuuutttuuvvvvvutttttppq
 94. aaaaaaaaazzaaaaaaaffghhhhggggffffffffffffflmljkjjkkjkjjkvwvvuuuuuuuuuuvuuuuttttttuuuuuttttpppqq
 95. aaaaaaaaazzaaaaaaafffgggfffffffffffffffffklmkjjkjjjjkjjuuvuuuuuuuuuuuuuuuutttttttuuttttttpqqpqq
clone this paste RAW Paste Data