Pastebin launched a little side project called VERYVIRAL.com, check it out ;-) Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
Guest

Polish.locale

By: Rzeznik on Jul 20th, 2011  |  syntax: None  |  size: 18.49 KB  |  views: 201  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print
This paste has a previous version, view the difference. Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Polish
 3. LocalizedName=Polski
 4. Version=2.0
 5. ContributedBy=Darek Rzeźnicki, Kamil Burek, GrzegorzJZD, Michał Trzebiatowski, Wojciech Kukla
 6. LocaleID=1045
 7. LocaleWinName=LANG_POLISH
 8. LocaleCode2=pl
 9. LocaleCode3=pol
 10. LanguageCode=pl
 11. Localeglibc=pl
 12. Codepage=1250
 13.  
 14.  
 15.  
 16. [GENERAL]
 17. BUTTON_OK=&OK
 18. BUTTON_CANCEL=&Anuluj
 19. BUTTON_REVERT=&Przywróć
 20. BUTTON_YES=&Tak
 21. BUTTON_NO=&Nie
 22. BUTTON_REMIND=&Zapytaj mnie później
 23. COLOR_PINK=Różowy
 24. COLOR_RED=Czerwony
 25. COLOR_ORANGE=Pomarańczowy
 26. COLOR_YELLOW=Żółty
 27. COLOR_GREEN=Zielony
 28. COLOR_BLUE=Niebieski
 29. COLOR_PURPLE=Purpurowy
 30. COLOR_VIOLET=Fioletowy
 31. COLOR_BLACK=Czarny
 32. COLOR_WHITE=Biały
 33. COLOR_GRAY=Szary
 34. COLOR_SILVER=Srebrny
 35. COLOR_BRONZE=Brązowy
 36. COLOR_GOLD=Złoty
 37. COLOR_BROWN=Brunatny
 38. KILOBYTE=KB
 39. MEGABYTE=MB
 40. GIGABYTE=GB
 41.  
 42.  
 43.  
 44. [FORM_MAIN]
 45. APP_MENU_RUN=&Uruchom
 46. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Uruchom jako &administrator
 47. APP_MENU_RENAME=Zmień &nazwę
 48. APP_MENU_HIDE=&Ukryj
 49. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Przesuń na &wierzch
 50. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Przesuń pod &spód
 51. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Pokaż ukryte &ikony
 52. APP_MENU_REFRESH=O&dśwież
 53. APP_MENU_UNINSTALL=Dezinstaluj
 54. APP_MENU_HELP=Pomoc
 55. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Uruchom au&tomatycznie
 56. APP_MENU_EXPLORE_HERE=Przeglądaj &tutaj
 57. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Zawsze pokazuj wszystkie aplikacje
 58. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Pokazuj kategorie w widoku wszystkich aplikacji
 59. APP_MENU_ALL_APPS=Wszystkie aplikacje przenośne
 60. APP_MENU_BACK=Wstecz
 61. APP_MENU_CATEGORY=Kategoria
 62. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Dodaj nową kategorię
 63. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Ułatwienia dostępu
 64. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Projektowanie
 65. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Nauka
 66. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Gry
 67. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Programy graficzne
 68. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 69. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Muzyka i filmy
 70. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Biuro
 71. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Systemy operacyjne
 72. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Bezpieczeństwo
 73. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Narzędzia
 74. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Inne
 75. APP_MENU_PREFIX_APP=Aplikacja
 76. DRIVE_SPACE=Zostało $DRIVEFREE z $DRIVETOTAL
 77. ICON_DOCUMENTS=&Dokumenty
 78. ICON_MUSIC=&Muzyka
 79. ICON_PICTURES=&Obrazy
 80. ICON_VIDEOS=&Wideo
 81. ICON_EXPLORE=&Przeglądaj
 82. ICON_BACKUP=&Kopia
 83. ICON_MANAGE_APPS=&Zarządzaj
 84. ICON_OPTIONS=Op&cje
 85. ICON_HELP=Po&moc
 86. ICON_SEARCH=Sz&ukaj
 87. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Zmień ścieżkę
 88. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Zmień ikonę
 89. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Zmień ścieżkę dokumentów
 90. ICON_MENU_RESET=Przywróć ustawienia domyślne
 91. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Sprawdź &aktualizacje
 92. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Więcej aplikacji
 93. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Według kategorii
 94. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Według tytułu
 95. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nowe aplikacje
 96. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Ostatnio zaktualizowane
 97. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Najpopularniejsze
 98. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Zainstaluj aplikację ręcznie
 99. MENU_BACKUP=&Stwórz kopię zapasową
 100. MENU_RESTORE=&Przywróć z kopii zapasowej
 101. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Małą czcionką
 102. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Dużą czcionką
 103. MENU_OPTIONS_ADD_APP=Z&ainstaluj nową aplikację
 104. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Usuń aplikację
 105. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Odśwież ikony
 106. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Więcej aplikacji…
 107. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Język
 108. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Pokaż &ikonę PortableApps.com
 109. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Ukryj ikony pulpitu
 110. MENU_OPTIONS_THEME=&Motyw
 111. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Dodaj nowy motyw
 112. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Do&myślny motyw PortableApps.com
 113. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Przezroczystość
 114. MENU_HELP_ABOUT=&O programie
 115. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Sprawdź &aktualizacje
 116. MENU_HELP_DONATE=Wspomóż finansowo PortableApps.com
 117. MENU_HELP_SUPPORT=Wsparcie techniczne
 118. MENU_SEARCH_DRIVE=Szukaj na tym &dysku
 119. MENU_SEARCH_COMPUTER=Szukaj w &komputerze
 120. MENU_SEARCH_WEB=Szukaj w &sieci
 121. MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Szukaj wśród zainstalowanych &aplikacji
 122. MENU_TRAY_EJECT=W&ysuń
 123. MENU_TRAY_EXIT=&Wyjście
 124. DIALOG_EJECT_FAIL=Następujące aplikacje są wciąż uruchomione:%RUNNINGAPPS%Zamknij wszystkie przenośne aplikacje przed odłączeniem urządzenia.
 125. INVALID_INSTALLER=Ten program instalacyjny prawdopodobnie nie jest w formacie PortableApps. Instalowana aplikacja może być zmodyfikowana lub niekompatybilna z platformą PortableApps.com i nie powinna być używana bez weryfikacji źródła pochodzenia pliku. Czy chcesz kontynuować instalację?
 126. CHECK_DRIVE=Przeskanuj dysk w poszukiwaniu błędów
 127. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Sprawdzanie błędów na dysku %DRIVE%…
 128. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Ostrzeżenie: plik Autorun.inf zmieniony
 129. AUTORUN_CHANGE_WARNING=Platforma PortableApps.com wykryła, że konfiguracja pliku automatycznego uruchamiania tego urządzenia została zmieniona. Zmiany mogły być spowodowane przez wirus, oprogramowanie szpiegujące lub inne aplikacje modyfikujące plik autorun.inf. Jeżeli zmiany w pliku nie zostały dokonane przez Ciebie, koniecznie sprawdź teraz to urządzenie na obecność wirusów i programów szpiegujących.
 130. APP_MENU_FAVORITE=Ulubione
 131. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=Do uruchomienia tej aplikacji wymagana jest biblioteka %SHAREDLIBRARY%. Czy chcesz ją automatycznie pobrać i zainstalować na swym dysku?
 132. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=Do działania niektórych funkcji tej aplikacji wymagana jest biblioteka %SHAREDLIBRARY%. Czy chcesz ją automatycznie pobrać i zainstalować na swym dysku?
 133. DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Czy następnym razem pytać o pobranie biblioteki %SHAREDLIBRARY%, gdy jest wymagana przez aplikację?
 134. DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Czy następnym razem pytać o pobranie biblioteki %SHAREDLIBRARY%, gdy może być potrzebna aplikacji?
 135. DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=Do uruchomienia tej aplikacji wymagane jest środowisko Microsoft .NET Framework %VERSION% zainstalowane na lokalnym PC. Instalacja wymaga uprawnień administratorskich i może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.  Czy chcesz pobrać i zainstalować to środowisko?
 136. DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=Do uruchomienia tej aplikacji wymagane jest środowisko Microsoft .NET Framework %VERSION% zainstalowane na lokalnym PC. Uruchom narzędzie Windows Update albo odwiedź update.microsoft.com w przeglądarce Internet Explorer, by pobrać i zainstalować to środowisko.
 137.  
 138.  
 139.  
 140. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 141. SHOW_PLATFORM=&Pokaż menu PortableApps.com
 142. ALWAYS_ON_TOP=Zawsze na &wierzchu
 143. HIDE_ICON=&Ukryj tę ikonę
 144.  
 145.  
 146.  
 147. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 148. CAPTION=Zmień nazwę
 149. LABEL_ORIGINAL=Oryginalna nazwa
 150. LABEL_CUSTOM=Twoja nazwa
 151.  
 152.  
 153.  
 154. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 155. TITLE=Odinstalować %APPNAME%?
 156. MESSAGE=UWAGA! Dezinstalacja spowoduje usunięcie aplikacji i wszystkich jej ustawień (preferencji, zakładek itp.). Dokumenty lub pliki zapisane w Twoim folderze Dokumenty lub innych nie zostaną zmienione, ale wszystkie pliki znajdujące się w tym folderze będą usunięte:
 157. QUESTION=Na pewno chcesz odinstalować %APPNAME%?
 158. FAILMESSAGE=Nie można odinstalować %APPNAME%.
 159.  
 160.  
 161.  
 162. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 163. TITLE=Usuwanie %APPNAME%
 164. MESSAGE=Usuwanie aplikacji %APPNAME%. Proszę czekać…
 165.  
 166.  
 167.  
 168. [FORM_UPDATE]
 169. LABEL_UPDATE=Aktualizacja
 170. LABEL_CHECK_INQUIRY=Chcesz sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja PortableApps.com?
 171. LABEL_CHECKING=Wyszukiwanie aktualizacji…
 172. LABEL_UP_TO_DATE=Nie ma nowych aktualizacji.
 173. LABEL_DOWNLOADING=Pobieranie aktualizacji…
 174. LABEL_UPDATED=Platforma PortableApps.com została zaktualizowana.
 175.  
 176.  
 177.  
 178. [FORM_OPTIONS]
 179. FORM_NAME=Opcje
 180. TAB_GENERAL=Ogólne
 181. TAB_THEMES=Motywy
 182. TAB_CONNECTION=Połączenie
 183. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Skojarzenia plików
 184. TAB_FONTS=Czcionki
 185. TAB_ADVANCED=Zaawansowane
 186. CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Typ połączenia
 187. CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatycznie (zalecane)
 188. CONNECTION_TYPE_DIRECT=Połączenie bezpośrednie (bez serwera proxy)
 189. CONNECTION_TYPE_PROXY=Ręczna konfiguracja serwera proxy
 190. CONNECTION_PROXY_IP=IP serwera proxy HTTP
 191. CONNECTION_PROXY_PORT=Port
 192. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Opcje wyświetlania menu
 193. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Użyj dużej czcionki
 194. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Przezroczystość
 195. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Wyłącz (100% nieprzezr.)
 196. GENERAL_LANGUAGE=Język
 197. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Użyj tego języka we wszystkich aplikacjach
 198. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Porządek listy aplikacji
 199. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Inteligentny z kategoriami: ulubione i ostatnio używane na pierwszym ekranie. Wszystkie wg kategorii na drugim.
 200. GENERAL_SMART_ALPHA=Inteligentny alfabetycznie: ulubione i ostatnio używane na pierwszym ekranie. Wszystkie alfabetycznie na drugim.
 201. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Pokaż wszystkie wg kategorii: ulubione jako pierwsze, wszystkie pozostałe pogrupowane wg kategorii.
 202. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Pokaż wszystkie alfabetycznie: ulubione jako pierwsze, wszystkie pozostałe ułożone alfabetycznie.
 203. THEMES_THEME_PREVIEW=Podgląd motywu
 204. THEMES_ADD_THEME=Dodaj motyw
 205. THEMES_GET_THEMES=Pobierz motywy
 206. THEMES_USE_THEME=Użyj motywu
 207. THEMES_REMOVE_THEME=Usuń motyw
 208. THEMES_CUSTOM_COLOR=Własny kolor
 209. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Podgląd własnego koloru
 210. THEMES_CLASSIC=Klasyczny
 211. THEMES_MODERN=Nowoczesny
 212. THEMES_GLASSY=Szklany
 213. THEMES_RETRO=Retro
 214. THEMES_FLAT=Płaski
 215. THEMES_LIGHT=Jasny
 216. THEMES_DARK=Ciemny
 217. THEMES_DEFAULT=Domyślny
 218. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Typ pliku
 219. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Otwórz z
 220. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Ikona
 221. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Dodaj typ pliku
 222. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Edytuj typ pliku
 223. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Usuń typ pliku
 224. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Wyłącz powiązania z plikami
 225. FONTS_NAME=Nazwa czcionki
 226. FONTS_FILE=Nazwa pliku
 227. FONTS_ADD=Dodaj czcionkę
 228. FONTS_REMOVE=Usuń czcionkę
 229. FONTS_DISABLE=Wyłącz przenośne czcionki
 230. ADVANCED_UPDATER=Ustawienia aktualizacji
 231. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Sprawdzaj dostępność aktualizacji:
 232. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=podczas uruchamiania platformy
 233. ADVANCED_UPDATER_DAILY=raz dziennie
 234. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=co godzinę
 235. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=tylko po kliknięciu Sprawdź aktualizacje
 236. ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Nazwy folderów pogrubione
 237. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=aktualizuj platformę także do wersji beta
 238. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Nie ukrywaj menu po zmianie okna
 239. ADVANCED_START_MINIMIZED=Uruchom menu zminimalizowane
 240. ADVANCED_FADE_MENU=Rozjaśniaj i ściemniaj menu
 241. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Ukryj ikony pulpitu przy uruchomionej platformie
 242. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Pokaż tylko jedną ikonę w aplikacjach o wielu ikonach
 243. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Wyłącz ekrany startowe aplikacji
 244. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Wyłącz pasek przewijania
 245. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Nie wszystkie aplikacje obsługują tę funkcję
 246. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Ukryj słowo „Portable” w nazwach aplikacji
 247. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Domyślnie rozwijaj kategorie
 248. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=Ustawienia katalogu aplikacji
 249. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Pokaż tylko aplikacje Open Source
 250. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Pokaż aplikacje specjalne (beta, testowe itp.)
 251. ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Ulubione pogrubione
 252. ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Pokaż zainstalowane aplikacje
 253. ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Zwiń pozostałe kategorie, gdy jedna zostanie rozwinięta
 254. ADVANCED_COLLAPSE_CATEGORIES_ON_MINIMIZE=Zwiń kategorie podczas minimalizowania
 255. ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Przyjazny dla Narratora wybór w aktualizatorze i kat. aplikacji
 256.  
 257.  
 258.  
 259. [FORM_ABOUT]
 260. TAB_PLATFORM=Platforma
 261. TAB_SPONSORS=Sponsorzy
 262. TAB_APPS=Aplikacje
 263. HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Sponsorzy platynowi
 264. HEADER_GOLD_SPONSORS=Sponsorzy złoci
 265. HEADER_SILVER_SPONSORS=Sponsorzy srebrni
 266. HEADER_BRONZE_SPONSORS=Sponsorzy brązowi
 267. HEADER_SUPPORTERS=Wspierający
 268. BUTTON_COPY=Skopiuj
 269.  
 270.  
 271.  
 272. [UPDATER]
 273. COLUMN_APP=Aplikacja przenośna
 274. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Pobieranie
 275. COLUMN_INSTALL_SIZE=Instalacja
 276. COLUMN_DESCRIPTION=Opis
 277. COLUMN_APP_TYPE=Typ aplikacji
 278. COLUMN_CATEGORY=Kategoria
 279. COLUMN_SUBCATEGORY=Subkategoria
 280. COLUMN_RELEASE_DATE=Wydana
 281. COLUMN_UPDATED_DATE=Zaktualizowana
 282. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 283. INTRO_WAIT=Wyszukiwanie aplikacji w PortableApps.com…
 284. INTRO_UPTODATE=Wszystkie aplikacje przenośne są aktualne.
 285. INTRO_NOOTHERAPPS=Wszystkie dostępne aplikacje przenośne są już zainstalowane.  Niesamowite!
 286. SELECTION_HEADING_NEW=Pobierz nowe aplikacje przenośne
 287. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Wybierz aplikacje, które chcesz zainstalować i kliknij %NEXT%
 288. SELECTION_HEADING_UPDATE=Aktualizuj aplikacje przenośne
 289. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Aktualizacje są dostępne dla następujących aplikacji przenośnych
 290. DOWNLOAD_HEADING=Pobieranie i instalowanie
 291. DOWNLOAD_SUBHEADING=Proszę czekać. Aplikacje są pobierane i instalowane…
 292. FINISH_HEADING_NEW=Aplikacje przenośne zostały dodane
 293. FINISH_TEXT_NEW=Wybrane nowe aplikacje zostały zainstalowane i są dostępne w menu PortableApps.com.
 294. FINISH_HEADING_UPDATE=Aktualizacja została zakończona
 295. FINISH_TEXT_UPDATE=Wybrane aplikacje zostały zaktualizowane i są dostępne w menu PortableApps.com.
 296. FINISH_HEADING_FAIL=Błąd
 297. FINISH_TEXT_FAIL=Aktualizacja aplikacji przenośnych nie powiodła się. Ponów próbę później.
 298. FINISH_HEADING_NOSELECTION=Nie wybrano aplikacji
 299. FINISH_TEXT_NOSELECTIONSTORE=Nie wybrano aplikacji do zainstalowania. Jeśli chcesz zainstalować nowe aplikacje, ponownie otwórz %APPSTORE% i wybierz je z listy.
 300. FINISH_TEXT_NOSELECTIONUPDATER=Nie wybrano aplikacji do zaktualizowania. Jeśli chcesz zaktualizować aplikacje, ponownie otwórz %UPDATER% i wybierz je z listy.
 301. ERROR_NOCONNECTION=Nie można połączyć z PortableApps.com w celu uzyskania aktualizacji. Ponów próbę później.
 302. FIRSTRUN=Czy chcesz, aby platforma PortableApps.com automatycznie sprawdzała dostępność aktualizacji przy starcie programu?
 303. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Wymagana aktualizacja platformy
 304. DOWNLOADING_X_OF_Y=Pobieranie %CURRENTAPP% z %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%…
 305. DOWNLOADREMAINING=pozostało
 306. DOWNLOADCONNECTING=Łączenie…
 307. DOWNLOADSECOND=s
 308. DOWNLOADHOUR=godz.
 309. DOWNLOADMINUTE=min
 310. DOWNLOADPLURAL=s
 311. DOWNLOADKB=kB
 312. DOWNLOADKBS=kB/s
 313. DOWNLOADOF=z
 314. DOWNLOADERROR=Błąd pobierania: %ERROR% w pliku %FILE%
 315. DOWNLOADERRORSENDREQUEST=Nie można pobrać pliku. Może to być wina serwera proxy albo sieci bądź też serwera hosta, który nie pozwala na pobieranie plików z Twojej lokalizacji. Plik: %FILE%
 316. DOWNLOADINVALID=Pobrana kopia aplikacji %CURRENTAPPNAME% jest nieprawidłowa i nie może być zainstalowana. Może to wynikać z niepełnego pobrania albo innego problemu z siecią. Spróbuj ponownie uruchomić aktualizator po zakończeniu operacji.
 317. INSTALLING_X_OF_Y=Instalowanie %CURRENTAPP% z %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%…
 318. LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Niektóre z aplikacji przenośnych podczas instalacji pokażą komunikat o braku wystarczającego miejsca na urządzeniu. Wynika to z zastosowanego w nich starszego instalatora i jego małej niezgodności z dyskami powyżej 2 TB. Wystarczy jednak kliknąć OK w komunikacie o błędzie, a następnie Dalej w oknie wyboru katalogu instalacyjnego, by instalacja była kontynuowana. Ten problem zostanie wkrótce wyeliminowany.
 319. ALREADY_RUNNING=Aktualizator PortableApps.com Updater albo katalog App Directory jest już uruchomiony.  Możliwe, że to efekt działania platformy PortableApps.com, która automatycznie sprawdza aktualizacje podczas uruchamiania. Poczekaj, aż zakończy pracę.
 320. DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=Witryna PortableApps.com jest chwilowo niedostępna z powodu konserwacji, więc aplikacja nie może być pobrana. Spróbuj później. (Plik: %FILE%)
 321.  
 322.  
 323.  
 324. [SUBCATEGORIES]
 325. Magnification=Lupy ekranowe
 326. On-Screen Keyboards=Klawiatury ekranowe
 327. Database=Bazy danych
 328. Packaging=Pakowanie
 329. Portablization=Tworzenie aplikacji przenośnych
 330. Programming Environment=Środowiska programistyczne
 331. Servers=Serwerowe
 332. Text Editors and IDEs=Edytory tekstu oraz środowiska IDE
 333. Web Editors=Edytory stron WWW
 334. Astronomy=Astronomia
 335. Dictionaries=Słowniki
 336. Geography=Geografia
 337. Genealogy=Genealogia
 338. Memorization=Ćwiczenie pamięci
 339. Religion=Religia
 340. Technical Computing=Obliczenia techniczne
 341. Typing=Pisanie na klawiaturze
 342. Action=Akcji
 343. Adventure=Przygodowe
 344. Arcade=Zręcznościowe
 345. Board=Planszowe
 346. Card=Karciane
 347. Emulators=Emulatory
 348. Music=Muzyczne
 349. Puzzle=Puzzle
 350. Racing=Wyścigi
 351. Role-Playing=Fabularne (RPG)
 352. Strategy=Strategiczne
 353. Diagramming=Wykresy
 354. Image Editors=Edytory grafiki
 355. Image Viewers=Przeglądarki grafiki
 356. Rendering=Renderowanie
 357. Vector Graphics=Narzędzia do grafiki wektorowej
 358. Browsers=Przeglądarki internetowe
 359. Chat=Komunikacja
 360. Download Managers=Menedżery pobierań
 361. Email=Poczta elektroniczna
 362. File Sharing=Udostępnianie plików
 363. FTP Clients=Klienty FTP
 364. Podcast Receivers=Odbiorniki podcastów
 365. RSS Readers=Czytniki RSS
 366. Telnet and SSH=Telnet i SSH
 367. Audio Editors and Converters=Edytory i konwertery dźwięku
 368. CD/DVD Burning and Authoring=Nagrywanie i przygotowanie płyt CD/DVD
 369. Media Players=Odtwarzacze multimediów
 370. Music Creation and Notation=Tworzenie muzyki i zapis nutowy
 371. Video Editors=Edytory wideo
 372. Document Viewers=Przeglądarki dokumentów
 373. Calculators=Kalkulatory
 374. Financial=Finansowe
 375. Journaling=Dzienniki
 376. Office Suites=Pakiety biurowe
 377. Organization=Organizacja informacji
 378. Sticky Notes=Notatki
 379. Document Tools=Narzędzia do dokumentów
 380. Presentations=Prezentacje
 381. Spreadsheets=Arkusze kalkulacyjne
 382. Word Processors=Procesory tekstu
 383. Antivirus and Antispyware=Antywirusowe i antyszpiegujące
 384. Password Managers=Menedżery haseł
 385. Secure File Deletion=Bezpieczne usuwanie plików
 386. Disk Tools=Narzędzia dyskowe
 387. File Comparison=Porównywanie plików
 388. File Compression and Packaging=Kompresja plików i pakowanie
 389. File Managers=Menedżery plików
 390. Networking=Sieciowe
 391. Remote Connectivity=Połączenia zdalne
 392. Synchronization=Synchronizacja
 393. Task Managers=Menedżery zadań
 394. Time Wasters=Marnotrawcy czasu
 395. Timers=Minutniki
 396. Desktop Enhancement=Ulepszenia pulpitu
 397. Clipboard Enhancement=Ulepszenia schowka systemowego
 398. Uninstallers=Dezinstalatory
 399. Screenshot Tools=Narzędzia do zrzutów ekranu
 400. Consoles=Konsole
 401. Unit Conversion=Konwertery jednostek
 402. Miscellaneous=Różne
 403. Typing Assistance=Ułatwienia pisania
 404. Application Launcher=Uruchamianie aplikacji
 405. CAD (Computer-Aided Design)=CAD (projektowanie wspomagane komputerowo)
 406. Clocks=Zegary
 407. Desktop Publishing=Skład publikacji (DTP)
 408. Ebooks=Ebooki
 409. File Analysis=Analiza plików
 410. File Utilities=Narzędzia do plików
 411. Font tools=Narzędzia do fontów
 412. Misc=Różne
 413. Note-Taking=Sporządzanie notatek
 414. Other=Inne
 415. Physics=Fizyka
 416. Social Media=Media społecznościowe
 417. System tools=Narzędzia systemowe
 418. Text-to-Speech=Zamiana tekstu na mowę