Check out the Pastebin Gadgets Shop. We have thousands of fun, geeky & affordable gadgets on sale :-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
tweet
Guest

Untitled

By: a guest on Oct 10th, 2012  |  syntax: None  |  size: 0.83 KB  |  views: 30  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. Skutki pierwszej wojny światowej:
 2. głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe,
 3. zakończyła "belle epoque",
 4. zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych,
 5. rozwój nowych technik wojskowych,
 6. zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa,
 7. umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń,
 8. upadek trzech wielkich dynastii: Hohenzolernów, Habsburgów i Romanowów,
 9. koniec istnienia monarchii Austro-Węgierskiej,
 10. powstanie republiki w Niemczech,
 11. rewolucja bolszewicka w Rosji,
 12. odrodzenie się lub powstanie nowych państw w Europie: Polski, Czechosłowacji, Jugosławi, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii,
 13. powstanie Ligi Narodów,
 14. oddanie przez Niemcy Alzacji i Lotaryngii,
 15. nowy podział terytorialny w Europie,
 16. nowy podział kolonii pomiędzy mocarstwami.
clone this paste RAW Paste Data
Top