Pastebin launched a little side project called VERYVIRAL.com, check it out ;-) Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
Guest

Polish.nsh

By: Rzeznik on Apr 18th, 2011  |  syntax: None  |  size: 4.32 KB  |  views: 100  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. LangString welcome ${LANG_POLISH} "Kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS}.\r\n\r\nJeśli chcesz zaktualizować istniejącą wersję aplikacji, przed rozpoczęciem instalacji zamknij aktualizowany program.\r\n\r\nNaciśnij Dalej, by kontynuować."
 2. LangString finish ${LANG_POLISH} "${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS} został zainstalowany.\r\n\r\nNaciśnij Zakończ, by zamknąć instalator."
 3. LangString runwarning ${LANG_POLISH} "Zamknij wszystkie okna programu ${CLOSENAME} i naciśnij OK. Nie można zaktualizować uruchomionego programu."
 4. LangString invaliddirectory ${LANG_POLISH} "Wskazany folder jest niepoprawny. Wskaż poprawną ścieżkę docelową."
 5. LangString notenoughspace ${LANG_POLISH} "Za mało miejsca na dysku docelowym."
 6. LangString checkforplatform ${LANG_POLISH} "Sprawdzanie Platformy PortableApps.com"
 7. LangString refreshmenu ${LANG_POLISH} "Odświeżanie menu PortableApps.com"
 8. LangString copylocalfilesnotfound ${LANG_POLISH} "Ten instalator kopiuje lokalną wersję aplikacji i zamienia ją w przenośną. Niestety, nie znaleziono lokalnej kopii. Aby dokończyć instalację później, można zainstalować aplikację ponownie lub skopiować pliki ręcznie. (BŁĄD: nie znaleziono $MISSINGFILEORPATH.)"
 9. LangString downloadfilemismatch ${LANG_POLISH} "Pobrana kopia ${DownloadName} jest uszkodzona i nie może być zainstalowana. Spróbuj ponownie."
 10. LangString downloadfailed ${LANG_POLISH} "Instalator nie może pobrać $(DownloadName). Bez niego instalacja przenośnej aplikacji nie będzie kompletna. Spróbuj ponownie. (BŁĄD: $DOWNLOADRESULT)"
 11. LangString extractfailed ${LANG_POLISH} "Instalator nie może rozpakować niezbędnych plików z pobranego pliku. Bez nich instalacja przenośnej aplikacji nie będzie kompletna."
 12. LangString downloading ${LANG_POLISH} "Pobieranie ${DownloadName}…"
 13. LangString prepareupgrade ${LANG_POLISH} "Przygotowanie do aktualizacji ${PORTABLEAPPNAME}…"
 14. LangString installingstatus ${LANG_POLISH} "Instalacja ${PORTABLEAPPNAME}…"
 15. LangString downloadremaining ${LANG_POLISH} "pozostało"
 16. LangString downloadconnecting ${LANG_POLISH} "Łączenie…"
 17. LangString downloadsecond ${LANG_POLSIH} "s"
 18. LangString downloadhour ${LANG_POLISH} "godz."
 19. LangString downloadminute ${LANG_POLISH} "min"
 20. LangString downloadplural ${LANG_POLISH} ""
 21.  
 22. LangString runwarningplatform ${LANG_POLISH} "Zamknij wszystkie kopie ${CLOSENAME} i kliknij OK.  Platformy nie można aktualizować w trakcie jej działania."
 23. LangString installlocation ${LANG_POLISH} "Instalator zainstaluje ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS} na dysku wybranym poniżej.  Najlepiej instalować w głównym katalogu dysku zamiast w wybranym folderze, ale jeśli chcesz, możesz wybrać własny folder.  Podczas instalacji nie zostaną usunięte żadne istniejące pliki osobiste.  Wybierz miejsce instalacji."
 24. LangString launch ${LANG_POLISH} "Uruchom ${PORTABLEAPPNAME}…"
 25. LangString sethomepage ${LANG_POLISH} "Ustaw przenośną stronę domową na Start.PortableApps.com"
 26.  
 27. LangString otherplatform ${LANG_POLISH} "Wygląda na to, że używasz $OTHERPLATFORM, która wcześniej niewłaściwie/bezprawnie wykorzystała kod i procesy PortableApps.com.  To może spowodować problemy lub konflikty z oprogramowaniem w otwartym formacie PortableApps.com.  Chcesz się dowiedzieć więcej przed instalacją tej aplikacji przenośnej?"
 28. LangString installplatformonly ${LANG_POLISH} "Platforma PortableApps.com – dodaj tylko te aplikacje, których potrzebujesz"
 29. LangString installsuitestandard ${LANG_POLISH} "Pakiet PortableApps.com – pełny pakiet biurowy, przeglądarka, email, antywirus i więcej"
 30. LangString installsuitelight ${LANG_POLISH} "Lekki pakiet PortableApps.com – lekki edytor tekstu, przeglądarka, email, antywirus i więcej"
 31. LangString installsuitelight2 ${LANG_POLISH} "Lekki pakiet PortableApps.com – lekki edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka, email, antywirus i więcej"
 32. LangString installsuitecomplete ${LANG_POLISH} "Pełny pakiet PortableApps.com – bierz wszystko! Setki aplikacji przenośnych na Twoim urządzeniu."
 33.  
 34. LangString outdatedplatform ${LANG_POLISH} "Wygląda na to, że używasz $OUTDATEDPLATFORM.  Czy chcesz ją zaktualizować do najnowszej wersji Platformy PortableApps.com i mieć więcej funkcji oraz ulepszenia?  To całkowicie darmowe oprogramowanie open source!"