Check out the Pastebin Gadgets Shop. We have thousands of fun, geeky & affordable gadgets on sale :-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
tweet
Guest

Untitled

By: a guest on Mar 20th, 2013  |  syntax: None  |  size: 0.97 KB  |  views: 24  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1.                         Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.         Pomysł na wyznaczenie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego w tym ćwiczeniu polega na zmierzeniu kąta wychylenia igły magnetycznej, w zależności od natężenia prądu płynącego przez cewkę.
 7. W początkowym stanie, igła znajduje się w płaszczyźnie cewki. Kiedy jednak przez cewkę zaczyna płynąc prąd elektryczny, igła magnetyczna wychyla się w prawo lub w lewo od płaszczyzny cewki, pod kątem zależnym od natężenia płynącego prądu i kierunkiem zależnym od kierunku płynącego prądu.
 8. Dzięki znajomości prawa Biota-Savarta, możemy na podstawie zebranych wyników pomiarów, wyznaczyć natężenie składowej poziomej pola magnetycznego ziemi, w miejscu wykonywania pomiarów.
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13. Wzór na wartość pola magnetycznego wytworzonego przez cewkę:
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20. Wzór na wartość składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi:
clone this paste RAW Paste Data
Top