** Pastebin PRO Accounts Winter Special ** Get 40% discount for a limited time only! Click Here to check it out ;-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
Guest

Untitled

By: a guest on Jan 10th, 2012  |  syntax: Java  |  size: 0.88 KB  |  views: 42  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. // abstracte klasse Dier welke de interface IDier.java implementeert
 2. //
 3. //
 4. // Maarten Brakkee
 5. //
 6. abstract class Dier implements IDier {
 7.  
 8.         /**
 9.          * krijgt een vierkant Dier-grid, met het dier zelf in het midden.
 10.          * geeft een int[] terug van lengte 2, met de relatieve-coordinaten (tov het midden) waar dit dier heen stapt.
 11.          * een dier stapt naar een willekeurig leeg veld in zijn omgeving, en als dit niet mogelijk is blijft het staan.
 12.          */
 13.         public int[] loop(IDier[][] omgeving) {
 14.                 // alle vrije velden in omgeving in array
 15.                         // return willekeurig veld uit array
 16.                        
 17.                 // geen leeg veld, blijven staan
 18.                 int loop[] = {0,0};
 19.                
 20.                 return loop;
 21.         }
 22.  
 23.         boolean isKonijn;
 24.        
 25.         // geen konijn en geen vos
 26.         public boolean isKonijn() {
 27.                 return false;
 28.         }
 29.         public boolean isVos() {
 30.                 return false;
 31.         }
 32.        
 33.         // Voor pkv pvs en pvek
 34.         Ecosysteem ecosys = new Ecosysteem();
 35.  
 36. }
clone this paste RAW Paste Data