Check out the Pastebin Gadgets Shop. We have thousands of fun, geeky & affordable gadgets on sale :-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
tweet
Guest

Untitled

By: a guest on May 26th, 2010  |  syntax: None  |  size: 0.65 KB  |  views: 455  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều
 2. Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu
 3. Đời em là cả ước muốn tương lai
 4. Còn tôi sờ chỉ tay trắng đôi tay
 5. Làm sao chung đường chung bước
 6.  
 7. Roi được tin em lấy chồng,
 8. Lòng anh buồn biết mấy.
 9. Được tin em có chồng,
 10. Chắc người từ độ ấy
 11. Còn thương tiếc khôn nguôi
 12.  
 13. Giờ đây anh đã hiểu nàng phải không
 14. Còn thương anh cố quên nàng cho xong
 15. Dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu hôm nao cũng hết
 16.  
 17. Ngờ đâu, dây đứt lìa đàn,
 18. Nụ hoa chưa thắm vội tàn,
 19. Chưa thương đã sầu chia phôi
clone this paste RAW Paste Data
Top