Check out the Pastebin Gadgets Shop. We have thousands of fun, geeky & affordable gadgets on sale :-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
tweet
Guest

Untitled

By: a guest on Jan 22nd, 2012  |  syntax: None  |  size: 0.76 KB  |  views: 27,419  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. Polish government tango down
 2.  
 3.  
 4. sejm.gov.pl – Sejm RP
 5.  
 6. mf.gov.pl – Ministerstwo Finansów
 7.  
 8. stat.gov.pl – Główny Urząd Statystyczny
 9.  
 10. praca.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
 11.  
 12. mkidn.gov.pl – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 13.  
 14. pip.gov.pl – Państwowa Inspekcja Pracy
 15.  
 16. arimr.gov.pl - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 17.  
 18. uzp.gov.pl – Urząd Zamówień Publicznych
 19.  
 20. premier.gov.pl – Kancelaria Premiera
 21.  
 22. knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego
 23.  
 24. abw.gov.pl – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 25.  
 26. pawelgras.pl – Rzecznik Rządu RP
 27.  
 28. http://makelifeasier.pl/ defected
 29.  
 30. http://www.psl.org.pl/
 31.  
 32. http://ms.gov.pl/
 33.  
 34. www.abw.gov.pl
 35.  
 36. http://cbs.policja.pl/
 37.  
 38. http://premier.gov.pl/
clone this paste RAW Paste Data
Top