Check out the Pastebin Gadgets Shop. We have thousands of fun, geeky & affordable gadgets on sale :-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
tweet
Guest

Untitled

By: a guest on Aug 1st, 2012  |  syntax: None  |  size: 0.27 KB  |  views: 47  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
  1. za pomoca 3 petli wyswietlic liczby parzyste od 0 do 100
  2.  
  3.  
  4. stworzyc 2 funkcje 1 słuzy dodawaniu 2 licz, a 2 mnozeniu i zwracaja wynik
  5.  
  6.  
  7. klasa ulamek ma 2 pola licznik i mianownik, stworzyc metode wyswietl ulamek, konstruktor z parametrami  i 2 dowolne obiekty
  8. destruktor
clone this paste RAW Paste Data
Top