Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
Guest

Untitled

By: a guest on Sep 2nd, 2013  |  syntax: JavaScript  |  size: 2.40 KB  |  views: 46  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
  1. {"link":"http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&lang=pl&objectId=15161","identifier":"15161","pageIdentyfier":"NAUKA_POLSKA","identityType":"SCHOOL","name":"prywatna instytucja naukowa, zawodowa","address":"ul. Domagalskiego 7a,  Radom 26-600  mazowieckie, Polska","webPage":"www.wsh.pl","email":["wsh@wsh.pl "],"phone":["(48) 340-16-94","(48) 360-10-75","(48) 363-15-10","(48) 363-22-90","(48) 363-22-91","(48) 365-57-81","(48) 363-22-90"],"fax":["(48) 360-10-75"],"subIdentities":[{"link":"http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&lang=pl&objectId=25476","identifier":"25476","pageIdentyfier":null,"name":"Wydział Informatyki"},{"link":"http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&lang=pl&objectId=25475","identifier":"25475","pageIdentyfier":null,"name":"Wydział Nauk Ekonomicznych"},{"link":"http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&lang=pl&objectId=210788","identifier":"210788","pageIdentyfier":null,"name":"Wydział Nauk Humanistycznych"},{"link":"http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&lang=pl&objectId=25477","identifier":"25477","pageIdentyfier":null,"name":"Wydział Nauk Prawnych"},{"link":"http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&lang=pl&objectId=201171","identifier":"201171","pageIdentyfier":null,"name":"Wydział Stosunków Międzynarodowych"}],"people":[{"link":"http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=204050","identifier":"204050","pageIdentyfier":null,"names":["Elżbieta"],"surname":"Kielska","email":null,"wwwPage":null,"titles":null,"specialities":null,"identityConnections":null,"synabaPublications":null,"dead":false,"kbns":null},{"link":"http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=90891","identifier":"90891","pageIdentyfier":null,"names":["Zbigniew"],"surname":"Kwaśnik","email":null,"wwwPage":null,"titles":null,"specialities":null,"identityConnections":null,"synabaPublications":null,"dead":false,"kbns":null},{"link":"http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=49104","identifier":"49104","pageIdentyfier":null,"names":["Barbara","Grażyna"],"surname":"Olbrych","email":null,"wwwPage":null,"titles":null,"specialities":null,"identityConnections":null,"synabaPublications":null,"dead":false,"kbns":null}],"kbn":["ekonomia","  informatyka","  nauki prawne","  organizacja i zarządzanie"]}
clone this paste RAW Paste Data