Check out the Pastebin Gadgets Shop. We have thousands of fun, geeky & affordable gadgets on sale :-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
Guest

Untitled

By: a guest on Dec 8th, 2012  |  syntax: None  |  size: 1.48 KB  |  views: 174  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. PRACA KONTROLNA Z MATEMATYKI - SEMESTR IV
 2.  
 3. Zad. 1 W trapezie równoramiennym ramię ma długość 10 cm, wysokość ma długość 8 cm, a długość odcinka łączącego środki ramion wynosi 15 cm. Oblicz:
 4.  
 5. a) długości podstaw trapezu
 6.  
 7. b) długości odcinków, na jakie punkt przecięcia przekątnych dzieli każdą z nich.
 8.  
 9. Zad. 2 W jakim wielokącie foremnym miara kąta wewnętrznego jest równa 157,5°? Wykonaj odpowiednie obliczenia.
 10.  
 11. Zad. 3 W rombie ABCD o polu 384 cm2 poprowadzono odcinek EF długości 16 cm, którego końcami są odpowiednio środki boków AD i DC, tworzących kąt rozwarty rombu. Oblicz:
 12.  
 13. a) długości przekątnych rombu
 14.  
 15. b) długość wysokości rombu
 16.  
 17. c) pole pięciokąta ABCFE.
 18.  
 19. Zad. 4 Punkty A(–4, 3), B(1, –2), C(8, –1) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD.
 20.  
 21. a) Oblicz współrzędne wierzchołka D.
 22.  
 23. b) Wykaż, że równoległobok ABCD jest rombem.
 24.  
 25. Zad. 5 Wyznacz równania okręgów stycznych do obu osi układu współrzędnych i przechodzących przez punkt P(–1, 2).
 26.  
 27. Zad. 6 W trójkącie prostokątnym jedna przyprostokątna jest o 3 cm krótsza od przeciwprostokątnej. Druga przyprostokątna ma długość 9 cm. Oblicz:
 28.  
 29. a) obwód trójkąta
 30.  
 31. b) długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie
 32.  
 33. c) długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt
 34.  
 35. Zad. 7 Wiedząc, że cosa = 0,6 i a Î (0°, 90°), oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta a.
 36.  
 37. Oprac. B. Szymańska-Pakos
clone this paste RAW Paste Data
Top