SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 1.2 Rozsah využitia systému
  2.  
  3. Produktom je systém pre Akademickú knižnicu UK umožňujúci sprístupňovať e-verzie záverečných prác v PDF formáte v prostredí webu tak, aby ich nebolo možné jednoducho tlačiť, kopírovať a šíriť.
  4. Záverečné práce v e-verzii (PDF) sú sprístupňované prostredníctvom knižničného online katalógu, pričom záznamy o prácach obsahujú odkaz (URL) na sprístupňovaný PDF súbor.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top