Longcampo2k

Tài liệu học IELTS

Aug 14th, 2019
167
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Download tài liệu học IELTS
 2.  
 3. https://goo.gl/QmFpgQ
 4.  
 5. Tổng hợp sách IELTS song ngữ Anh-Việt mới nhất:http://bit.ly/2WN6NCD
 6.  
 7. IELTS Ebooks:https://goo.gl/WWLk8V
 8.  
 9. ----------------------------------
 10. 🎈Tổng hợp các bài ielts hay nhất của các giáo viên giỏi nhất
 11. https://goo.gl/QmFpgQ
 12.  
 13. 🎈Tổng hợp tài liệu học IELTS mới nhất
 14. http://bit.ly/TaiLieuTuHocIelts
 15.  
 16. ------------------------------------
 17.  
 18. 💢 Grammar for PET exam (Ngữ pháp ôn thi PET)
 19. http://susasoft.com/download_dethi.php?id=2236
 20. 💢 Grammar for KET exam (Ngữ pháp ôn thi KET)
 21. http://susasoft.com/download_dethi.php?id=1862
 22.  
 23. 🔰 Cambridge PET 1 - 6
 24. https://drive.google.com/file/d/0B0TjNd-dp2LURC1SX0E0Y2dEa2s/view
 25.  
 26. 🔰 1/ Cambrige KET 1:
 27. - Cambrige KET 1 Audio http://www.mediafire.com/download/9dxsssn27eky7p6/Cambridge_KET_1_Audio.rar
 28. - Cambrige KET 1 Book http://www.mediafire.com/view/73re8n8s6fmfn6t/Cambridge_KET_1_Book.pdf
 29.  
 30. 🔰 2/ Cambrige KET 2:
 31. - Cambrige KET 2 Audio http://www.mediafire.com/download/borc6zy5db1wbjj/Cambridge_KET_2_Audio.rar
 32. - Cambrige KET 2 Book http://www.mediafire.com/view/rodl6a5fqt7jufe/Cambridge_KET_2_Book.pdf
 33.  
 34. 🔰 3/ Cambrige KET 3:
 35. - Cambrige KET 3 Audio http://www.mediafire.com/download/tbubd9qsdbqzvx2/Cambridge_KET_3_Audio.rar
 36. - Cambrige KET 3 Book http://www.mediafire.com/view/1eixtnid2m7hkvm/Cambridge_KET_3_Book.pdf
 37.  
 38. 🔰 4/ Cambrige KET 4:
 39. - Cambrige KET 4 Audio http://www.mediafire.com/download/vzgro2asansu32l/Cambridge_KET_4_Audio.rar
 40. - Cambrige KET 4 Book http://www.mediafire.com/view/umfkq4q74f75sx7/Cambridge_KET_4_Book.pdf
 41.  
 42. 🔰 5/ Cambrige KET 5:
 43. - Cambrige KET 5 Audio (Test 1+2) https://drive.google.com/file/d/0BzKeXMrBlOL9YlFiVDgwdzV1RU0/view?usp=sharing
 44. - Cambrige KET 5 Audio (Test 3+4) https://drive.google.com/file/d/0BzKeXMrBlOL9NkFaZUNRSnd3ZkU/view?usp=sharing
 45. - Cambrige KET 5 Book https://drive.google.com/file/d/0B31GOEeG-bNcNzV0VDZ2NEU1UDg/view?usp=sharing
 46.  
 47. 🔰 6/ Cambrige KET 6:
 48. - Cambrige KET 6 Audio https://drive.google.com/file/d/0B31GOEeG-bNccjE3OFV1QWdfcVk/view?usp=sharing
 49. - Cambrige KET 6 Book https://drive.google.com/file/d/0B31GOEeG-bNcSEhQV2x4dl9XdVU/view?usp=sharing
 50.  
 51. 🔰 7/ Cambrige KET 7:
 52. - Cambrige KET 7 Audio https://drive.google.com/file/d/0B31GOEeG-bNcQzBqcy1XN2d5SjQ/view?usp=sharing
 53. - Cambrige KET 7 Book https://drive.google.com/file/d/0B31GOEeG-bNcVVdpSGZQQzkxdzQ/view?usp=sharing
 54.  
 55. 🔰 8/ Cambrige KET Extra:
 56. - Cambrige KET Extra Audio http://www.mediafire.com/download/2s7wio6695e07b7/Cambridge_KET_Extra_Audio.rar
 57. - Cambrige KET Extra Book http://www.mediafire.com/view/g37s4wc6jxgpr5i/Cambridge_KET_Extra_Book.pdf
 58.  
 59. 🔰 9/ KET Objective:
 60. - KET Objective Audio http://www.mediafire.com/download/bl8ed6vvxj3ji1p/KET_Objective_Audio.rar
 61. - KET Objective Book http://www.mediafire.com/download/0fsv1wg2xljwcvu/KET_Objective_Book.rar
 62.  
 63. 🔰 10/ Target KET for School:
 64. - Target KET for School Audio http://www.mediafire.com/download/wk12ekcugflj5gq/Target_KET_for_Schools_Audio.rar
 65. - Target KET for School Book http://www.mediafire.com/download/7gdo7jieu5lf1dw/Target_KET_for_Schools_Book.rar
 66. -----------------------------------------------------------
 67.  
 68.  
 69. ------------------------------------
 70. ️❎ Từ vựng :
 71. http://www.cambridgeenglish.org/…/22105-ket-vocabulary-list… (Tham khảo trình độ KET)
 72. ️❎ Practice hàng ngày, dạng bài tập ngắn theo từng activities (Grammar - Reading - Writing - Listening)
 73. http://www.cambridgeenglish.org/l…/activities-for-learners/… (Ad recommend Level Independent; Time từ 5-10 minutes)
 74. ️❎ Kiểm tra nhanh, rảnh cứ làm :
 75. http://www.cambridgeenglish.org/…/test-your…/adult-learners/
 76. ️❎ Dạng đề thi mẫu trên máy tính format gần giống khi test trường (Computer-based test trình độ KET) (chỉ mở được trên Firefox) (vừa làm vừa check đáp án vì làm xong là không check được)
 77. ->xem hướng dẫn trước khi làm : https://youtu.be/KLt_f4hED1Q
 78. + Reading and Writing : ️http://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-ket-readingwriting/index.xhtml
 79. ❣️Answer key : http://www.cambridgeenglish.org/…/141305-ket-read-write-sam…
 80. + Listening : http://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-ket-listening/index.xhtml
 81. ❣️Answer key : http://www.cambridgeenglish.org/…/141304-ket-listening-samp…
 82. ❎ English Game vùa học vừa chơi :
 83. http://www.cambridgeenglish.org/…/…/activities-for-children/
 84. ️❎ Sách
 85. + KET 1 :
 86. Book : http://www.mediafire.com/…/pn694r7…/Cambridge+KET+1+Book.pdf
 87. Audio : http://www.mediafire.com/…/1dto39…/Cambridge+KET+1+Audio.rar
 88. + KET 2 :
 89. Book : http://www.mediafire.com/…/yz08y8s…/Cambridge+KET+2+Book.pdf
 90. Audio : http://www.mediafire.com/…/e0fwze…/Cambridge+KET+2+Audio.rar
 91. + KET 3 :
 92. Book : http://www.mediafire.com/…/54t6fyw…/Cambridge+KET+3+Book.pdf
 93. Audio : http://www.mediafire.com/…/zr3h4w…/Cambridge+KET+3+Audio.rar
RAW Paste Data