SHARE
TWEET

Tài liệu học IELTS

Longcampo2k Aug 14th, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Download tài liệu học IELTS
 2.  
 3. https://goo.gl/QmFpgQ
 4.  
 5. Tổng hợp sách IELTS song ngữ Anh-Việt mới nhất:http://bit.ly/2WN6NCD
 6.  
 7. IELTS Ebooks:https://goo.gl/WWLk8V
 8.  
 9. ----------------------------------
 10. 🎈Tổng hợp các bài ielts hay nhất của các giáo viên giỏi nhất
 11. https://goo.gl/QmFpgQ
 12.  
 13. 🎈Tổng hợp tài liệu học IELTS mới nhất
 14. http://bit.ly/TaiLieuTuHocIelts
 15.  
 16. ------------------------------------
 17.  
 18. 💢 Grammar for PET exam (Ngữ pháp ôn thi PET)
 19. http://susasoft.com/download_dethi.php?id=2236
 20. 💢 Grammar for KET exam (Ngữ pháp ôn thi KET)
 21. http://susasoft.com/download_dethi.php?id=1862
 22.  
 23. 🔰 Cambridge PET 1 - 6
 24. https://drive.google.com/file/d/0B0TjNd-dp2LURC1SX0E0Y2dEa2s/view
 25.  
 26. 🔰 1/ Cambrige KET 1:
 27. - Cambrige KET 1 Audio http://www.mediafire.com/download/9dxsssn27eky7p6/Cambridge_KET_1_Audio.rar
 28. - Cambrige KET 1 Book http://www.mediafire.com/view/73re8n8s6fmfn6t/Cambridge_KET_1_Book.pdf
 29.  
 30. 🔰 2/ Cambrige KET 2:
 31. - Cambrige KET 2 Audio http://www.mediafire.com/download/borc6zy5db1wbjj/Cambridge_KET_2_Audio.rar
 32. - Cambrige KET 2 Book http://www.mediafire.com/view/rodl6a5fqt7jufe/Cambridge_KET_2_Book.pdf
 33.  
 34. 🔰 3/ Cambrige KET 3:
 35. - Cambrige KET 3 Audio http://www.mediafire.com/download/tbubd9qsdbqzvx2/Cambridge_KET_3_Audio.rar
 36. - Cambrige KET 3 Book http://www.mediafire.com/view/1eixtnid2m7hkvm/Cambridge_KET_3_Book.pdf
 37.  
 38. 🔰 4/ Cambrige KET 4:
 39. - Cambrige KET 4 Audio http://www.mediafire.com/download/vzgro2asansu32l/Cambridge_KET_4_Audio.rar
 40. - Cambrige KET 4 Book http://www.mediafire.com/view/umfkq4q74f75sx7/Cambridge_KET_4_Book.pdf
 41.  
 42. 🔰 5/ Cambrige KET 5:
 43. - Cambrige KET 5 Audio (Test 1+2) https://drive.google.com/file/d/0BzKeXMrBlOL9YlFiVDgwdzV1RU0/view?usp=sharing
 44. - Cambrige KET 5 Audio (Test 3+4) https://drive.google.com/file/d/0BzKeXMrBlOL9NkFaZUNRSnd3ZkU/view?usp=sharing
 45. - Cambrige KET 5 Book https://drive.google.com/file/d/0B31GOEeG-bNcNzV0VDZ2NEU1UDg/view?usp=sharing
 46.  
 47. 🔰 6/ Cambrige KET 6:
 48. - Cambrige KET 6 Audio https://drive.google.com/file/d/0B31GOEeG-bNccjE3OFV1QWdfcVk/view?usp=sharing
 49. - Cambrige KET 6 Book https://drive.google.com/file/d/0B31GOEeG-bNcSEhQV2x4dl9XdVU/view?usp=sharing
 50.  
 51. 🔰 7/ Cambrige KET 7:
 52. - Cambrige KET 7 Audio https://drive.google.com/file/d/0B31GOEeG-bNcQzBqcy1XN2d5SjQ/view?usp=sharing
 53. - Cambrige KET 7 Book https://drive.google.com/file/d/0B31GOEeG-bNcVVdpSGZQQzkxdzQ/view?usp=sharing
 54.  
 55. 🔰 8/ Cambrige KET Extra:
 56. - Cambrige KET Extra Audio http://www.mediafire.com/download/2s7wio6695e07b7/Cambridge_KET_Extra_Audio.rar
 57. - Cambrige KET Extra Book http://www.mediafire.com/view/g37s4wc6jxgpr5i/Cambridge_KET_Extra_Book.pdf
 58.  
 59. 🔰 9/ KET Objective:
 60. - KET Objective Audio http://www.mediafire.com/download/bl8ed6vvxj3ji1p/KET_Objective_Audio.rar
 61. - KET Objective Book http://www.mediafire.com/download/0fsv1wg2xljwcvu/KET_Objective_Book.rar
 62.  
 63. 🔰 10/ Target KET for School:
 64. - Target KET for School Audio http://www.mediafire.com/download/wk12ekcugflj5gq/Target_KET_for_Schools_Audio.rar
 65. - Target KET for School Book http://www.mediafire.com/download/7gdo7jieu5lf1dw/Target_KET_for_Schools_Book.rar
 66. -----------------------------------------------------------
 67.  
 68.  
 69. ------------------------------------
 70. ️❎ Từ vựng :
 71. http://www.cambridgeenglish.org/…/22105-ket-vocabulary-list… (Tham khảo trình độ KET)
 72. ️❎ Practice hàng ngày, dạng bài tập ngắn theo từng activities (Grammar - Reading - Writing - Listening)
 73. http://www.cambridgeenglish.org/l…/activities-for-learners/… (Ad recommend Level Independent; Time từ 5-10 minutes)
 74. ️❎ Kiểm tra nhanh, rảnh cứ làm :
 75. http://www.cambridgeenglish.org/…/test-your…/adult-learners/
 76. ️❎ Dạng đề thi mẫu trên máy tính format gần giống khi test trường (Computer-based test trình độ KET) (chỉ mở được trên Firefox) (vừa làm vừa check đáp án vì làm xong là không check được)
 77. ->xem hướng dẫn trước khi làm : https://youtu.be/KLt_f4hED1Q
 78. + Reading and Writing : ️http://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-ket-readingwriting/index.xhtml
 79. ❣️Answer key : http://www.cambridgeenglish.org/…/141305-ket-read-write-sam…
 80. + Listening : http://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-ket-listening/index.xhtml
 81. ❣️Answer key : http://www.cambridgeenglish.org/…/141304-ket-listening-samp…
 82. ❎ English Game vùa học vừa chơi :
 83. http://www.cambridgeenglish.org/…/…/activities-for-children/
 84. ️❎ Sách
 85. + KET 1 :
 86. Book : http://www.mediafire.com/…/pn694r7…/Cambridge+KET+1+Book.pdf
 87. Audio : http://www.mediafire.com/…/1dto39…/Cambridge+KET+1+Audio.rar
 88. + KET 2 :
 89. Book : http://www.mediafire.com/…/yz08y8s…/Cambridge+KET+2+Book.pdf
 90. Audio : http://www.mediafire.com/…/e0fwze…/Cambridge+KET+2+Audio.rar
 91. + KET 3 :
 92. Book : http://www.mediafire.com/…/54t6fyw…/Cambridge+KET+3+Book.pdf
 93. Audio : http://www.mediafire.com/…/zr3h4w…/Cambridge+KET+3+Audio.rar
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top