SHARE
TWEET

gffnfn

a guest May 24th, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Program nauki
 2. 0. Podstawowe narzędzia developerskie
 3.     a) Pycharm
 4.     b) Git
 5.  
 6. 1. Python niezbędne podstawy cz.1
 7.     a) zmienne, ich typy
 8.     b) operacje wejścia/wyjścia i rzutowania (input/print i str(), int()...)
 9.     c) operacje arytmetyczne, operacje na stringach
 10.     d) instrukcje warunkowe, logika w programowaniu
 11.     e) funkcje bez i z argumentami, nieokreśloną liczbą arg., zwracające wartości/nie zwracające
 12.     f) listy, tuple, słowniki i operacje na nich
 13.     g) pętle while i for, oraz instrukcje break, continue
 14.     e) lambda
 15.  
 16. 2. Python niezbędne podstawy cz.2
 17.     a) podstawy obiektowości (i metody magiczne)
 18.     b) hermetyzacja danych i accessory dostępu
 19.     c) dziedziczenie
 20.     d) polimorfizm
 21.     e) wyjątki
 22.  
 23. 3. Python uzupełnienie podstaw
 24.     a) TDD i testy jednostkowe
 25.     b) scope
 26.     c) dekoratory
 27.     d) korutyny
 28.     e) moduły, paczki i przestrzenie nazw
 29.     f) podstawowe wzorce projektowe (z 3, 4)
 30.     g) SOLID DRY KISS
 31.  
 32. 4. Pytania rekrutacyjne, odpowiedzi i wyjaśnienie
 33.  
 34. 5. Projekt
 35.     a) Podstawy Django i aplikacja webowa
 36.     b) Aplikacja Desktopowa najlepiej skomunikowana z aplikacją Django
 37.     c) ćwiczenia na https://www.codingame.com/start (na darmowym koncie)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top