VLADISLAVTODOROV

SoftUni Course Planning

Jun 9th, 2021
641
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Linq;
 3. using System.Collections.Generic;
 4. using System.Text;
 5.  
 6. namespace _10._SoftUni_Course_Planning
 7. {
 8.     class SoftUniCoursePlanning
 9.     {
 10.         static void Main(string[] args)
 11.         {
 12.             //На първия ред ще получите първоначалния график с Split(", ")
 13.             List<string> grapfic = Console.ReadLine()
 14.                 .Split(", ")
 15.                 .ToList();
 16.  
 17.             //вход за командата - тя е друг формат: Split(':')
 18.             string isCourseStart = Console.ReadLine();
 19.  
 20.             //докато не е "course start"
 21.             while (isCourseStart != "course start")
 22.             {
 23.                 //значи е команда и я записваме в масива от стринги command
 24.                 string[] command = isCourseStart.Split(':').ToArray();
 25.  
 26.                 //koмандата е някои от известните ни случай
 27.                 switch (command[0])
 28.                 {
 29.                     case "Add":   //Add: { lessonTitle}
 30.  
 31.                         Add(grapfic, command);   //метод за добавяне
 32.  
 33.                         break;   //Insert:{ lessonTitle}:{ index}
 34.                     case "Insert":
 35.  
 36.                         Insert(grapfic, command);
 37.  
 38.                         break;
 39.                     case "Remove":    //Remove:{ lessonTitle}
 40.  
 41.                         Remove(grapfic, command);
 42.  
 43.                         break;
 44.                     case "Swap":    //Swap:{ lessonTitle}:{ lessonTitle}
 45.  
 46.                         Swap(grapfic, command);
 47.  
 48.                         break;   //Exercise:{ lessonTitle}
 49.                     case "Exercise":
 50.  
 51.                         Exercise(grapfic, command);
 52.  
 53.                         break;
 54.  
 55.                     default: break;
 56.                 }              
 57.  
 58.                 //нова команда
 59.                 isCourseStart = Console.ReadLine();
 60.  
 61.             }
 62.  
 63.             //извеждаме резултата
 64.             foreach (var item in grapfic)
 65.             {
 66.                 Console.WriteLine("{0}.{1}", (grapfic.IndexOf(item) + 1), item);
 67.             }
 68.         }
 69.  
 70.         private static void Exercise(List<string> grapfic, string[] command)
 71.         {
 72.             //Exercise:{lessonTitle} -
 73.             // - ако урока съществува и няма упражнение, добавете упражнението в графика веднага след индекса на урока, в формат  "{lessonTle}-Exercise".
 74.             // - ако урокът не съществува, добавете урока в края на курса, следван от упражнението.
 75.  
 76.             //ИДЕЯТА:
 77.             //1. И в трите случая имаме стринг тип "{lessonTitle}-Exercise"
 78.             // - може да е изцяло наличен
 79.             // - може да е налична само лекцията
 80.             // - може нищо да не е налично
 81.             //2. Създаваме го
 82.             //3. И според случая го вкарваме в графика
 83.             //4. ТОВА ЩЕ ПРОМЕНИ УСЛОВИЯТА НА ДРУГИТЕ МЕТОДИ: ще имаме .Contains("{lessonTitle}" или "{lessonTitle}-Exercise")
 84.  
 85.             //1.
 86.             //например: command = Exercise:Databases
 87.             StringBuilder lessonExercise = new StringBuilder();
 88.             lessonExercise.Append(command[1]);   //Databases
 89.             lessonExercise.Append('-');           //-
 90.             lessonExercise.Append(command[0]);   //Exercise
 91.  
 92.             //сега стринга ни е както го искат на изхода: Databases-Exercise
 93.  
 94.             //2.
 95.             // съдържа ли се изцяло в графика?:
 96.             bool isLessonExercise = grapfic.Contains(lessonExercise.ToString());
 97.  
 98.             if (isLessonExercise)
 99.             {
 100.                 return;  //нищо не правим и излизаме от метода
 101.             }
 102.             else   //ako не е изцяло в графика
 103.             {
 104.                 //съдържа ли се само лекцията
 105.                 if (grapfic.Contains(command[1]))
 106.                 {
 107.                     //тогава в графика след лекцията, добавяме лекцията + упр. т.е. lessonExercise
 108.                     int indexLesson = grapfic.IndexOf(command[1]);
 109.                     grapfic.Insert((indexLesson + 1), lessonExercise.ToString());
 110.                 }
 111.                 else  //в графика не се съдържа нищо
 112.                 {
 113.                     //добавяме лекцията и упр накрая
 114.                     grapfic.Add(command[1]);
 115.                     grapfic.Add(lessonExercise.ToString());
 116.                 }
 117.             }
 118.  
 119.         }
 120.  
 121.         private static void Swap(List<string> grapfic, string[] command)
 122.         {
 123.             //Swap:{lessonTitle}:{lessonTitle} - променете мястото на двата урока,  ако съществуват
 124.  
 125.             //Първо работим само ако и ДВЕТЕ лекции съществуват!
 126.             //НО трябва да имаме предвид, че е възможно към всяка от тях да има и упражнение
 127.             //има упражнения само ако има лекции т.е. няма сами упражнения
 128.             //ПЪРВО да оправим лекциите - от това упражненията няма да се променят
 129.  
 130.             //да проверим за лекции
 131.             bool isЕxist = grapfic.Contains(command[1]) && grapfic.Contains(command[2]);
 132.  
 133.             if (isЕxist)   //ако съществуват
 134.             {
 135.                 //индексите на лекциите
 136.                 int indexLesOne = grapfic.IndexOf(command[1]);
 137.                 int indexLesTwo = grapfic.IndexOf(command[2]);
 138.  
 139.                 //за да не правим помощна променлива тип стринг, хайде да работим директно в графика
 140.  
 141.                 //първия урок го слагаме на мястото на втория(втория се отмества)
 142.                 grapfic.Insert(indexLesTwo, grapfic[indexLesOne]);
 143.  
 144.                 //трием първия урок от старото място(втория се връща на старото си място)
 145.                 grapfic.RemoveAt(indexLesOne);
 146.  
 147.                 //втория урок го слагаме на мястото на първия
 148.                 grapfic.Insert(indexLesOne, grapfic[indexLesTwo]);
 149.  
 150.                 //трием втория
 151.                 grapfic.RemoveAt(indexLesTwo + 1);
 152.  
 153.                 //ДО ТУК разменихме лекциите, като индексите на упражненията(ако ги има!) са си на оргиналните места
 154.                 //Сега:
 155.                 // - ако и двете упражнения съществуват, ще ги разменим както напраявихме с лекциите
 156.                 // - ако само еднато упражнение съществува, ще го вмъкнем на новото място и ще го изтрием от старото
 157.  
 158.  
 159.  
 160.                 //така трябва да изглеждат стринговите стойности на упражненията: ако съществуват ни трябват за да им хванем индексите
 161.                 string execiseOne = command[1] + "-" + "Exercise";
 162.                 string execiseTwo = command[2] + "-" + "Exercise";
 163.  
 164.                 //aко всяка от лекциите има и упражнение
 165.                 if (grapfic.Contains(execiseOne) && grapfic.Contains(execiseTwo))
 166.                 {
 167.                     int indexExeOne = grapfic.IndexOf(execiseOne);
 168.                     int indexExeTwo = grapfic.IndexOf(execiseTwo);
 169.  
 170.                     //първото упражнение го слагаме на мястото на второто(второто се отмества)                  
 171.                     grapfic.Insert(indexExeTwo, grapfic[indexExeOne]);
 172.  
 173.                     //трием първото упр. от старото място(второто се връща на старото си място)
 174.                     grapfic.RemoveAt(indexExeOne);
 175.  
 176.                     //второто упр. го слагаме на мястото на първото
 177.                     grapfic.Insert(indexExeOne, grapfic[indexExeTwo]);
 178.  
 179.                     //трием второто
 180.                     grapfic.RemoveAt(indexExeTwo + 1);
 181.                 }
 182.                 else if (grapfic.Contains(execiseOne))   //ако само първата лекция има упражнение
 183.                 {
 184.                     int indexExeOne = grapfic.IndexOf(execiseOne);
 185.  
 186.                     //го вмъкваме след едноимения урок, който Обаче вече сме преместили
 187.                     grapfic.Insert(indexLesTwo + 1, grapfic[indexExeOne]);
 188.  
 189.                     //трием от старото място
 190.                     grapfic.RemoveAt(indexExeOne);
 191.                 }
 192.                 else if (grapfic.Contains(execiseTwo))   //ако само втората лекция има упражнение
 193.                 {
 194.                     int indexExeTwo = grapfic.IndexOf(execiseTwo);
 195.  
 196.                     //го вмъкваме след едноимения урок, който Обаче вече сме преместили
 197.                     grapfic.Insert(indexLesOne + 1, grapfic[indexExeTwo]);
 198.  
 199.                     //трием от старото място
 200.                     grapfic.RemoveAt(indexExeTwo + 1);
 201.                 }
 202.             }
 203.         }
 204.  
 205.         private static void Remove(List<string> grapfic, string[] command)
 206.         {
 207.             //Remove: { lessonTitle} -премахнете урока,  ако съществува.
 208.  
 209.             grapfic.Remove(command[1]);   //задължително трием урока - ще го изтрие ако е наличен            
 210.  
 211.             //трябва да проверим дали има упражнение след урока
 212.             string exercise = command[1] + "-" + "Exercise";
 213.  
 214.             if (grapfic.Contains(exercise))
 215.             {
 216.                 grapfic.Remove(exercise);  //трием упражнението, то е дошло на индекса на урока
 217.             }
 218.         }
 219.  
 220.         private static void Insert(List<string> grapfic, string[] command)
 221.         {
 222.             //Insert:{lessonTitle}:{index}- вмъкнете урока в дадения индекс, ако той не съществува.
 223.             bool isContains = grapfic.Contains(command[1]);
 224.  
 225.             if (isContains == false)
 226.             {
 227.                 grapfic.Insert(int.Parse(command[2]), command[1]);
 228.             }
 229.  
 230.         }
 231.  
 232.         private static void Add(List<string> grapfic, string[] command)
 233.         {
 234.             //Add:{lessonTitle} - добавете урока в края на графика, ако той не съществува.
 235.             bool isContains = grapfic.Contains(command[1]);
 236.  
 237.             if (isContains == false)
 238.             {
 239.                 grapfic.Add(command[1]);
 240.             }
 241.         }
 242.     }
 243. }
 244.  
RAW Paste Data