SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 16th, 2018 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* PuntentabelModel2.java
 2.  * ============================================================
 3.  * Copyright (C) 2001-2011 Universiteit Gent
 4.  *
 5.  * Bijlage bij de cursus 'Programmeren 2'.
 6.  *
 7.  * Auteur: Kris Coolsaet
 8.  */
 9.  
 10. package prog2.mvc;
 11.  
 12. import java.sql.Connection;
 13. import java.sql.SQLException;
 14. import java.util.ArrayList;
 15. import java.util.List;
 16. import javax.swing.Icon;
 17. import javax.swing.JFrame;
 18. import javax.swing.JScrollPane;
 19. import javax.swing.JTable;
 20. import javax.swing.table.AbstractTableModel;
 21. import javax.swing.table.TableColumnModel;
 22.  
 23. import prog2.io.Databank;
 24.  
 25. /**
 26.  * Model voor een tabel met punten van studenten. De verschillende
 27.  * kolommen bevatten de namen en voornamen van de studenten, de punten
 28.  * voor 1e en 2e semester, de gemiddelden over beide semesters en de
 29.  * graad.<p>
 30.  *
 31.  * Dit model haalt zijn gegevens uit de databank, via {@link PuntenDAO}, maar
 32.  * houdt die ook intern bij in een lijst.<p>
 33.  *
 34.  * Heeft ongeveer de zelfde functionaliteit als {@link PuntentabelModel1}
 35.  * maar ziet er iets beter uit.
 36.  */
 37.  
 38. public class PuntentabelModel2 extends AbstractTableModel {
 39.    
 40.     //
 41.     private List<Punten> data;
 42.    
 43.    
 44.     /**
 45.      * Construeer een tabel met de gegevens uit de databank.
 46.      */
 47.     public PuntentabelModel2 () {
 48.         try {
 49.             Connection conn = Databank.getConnection ();
 50.             try {
 51.                 PuntenDAO pdao = new PuntenDAO (conn);
 52.                 this.data = pdao.allePunten ();
 53.             }
 54.             finally {
 55.                 conn.close ();
 56.             }
 57.         }
 58.         catch (SQLException ex) {
 59.             System.out.println(ex);
 60.             this.data = new ArrayList<Punten> (); // lege lijst in geval van nood
 61.         }
 62.     }
 63.    
 64.     /*------------------------------------------------------------
 65.       Implementatie van AbstractTableModel
 66.       ------------------------------------------------------------*/
 67.    
 68.     private static final String[] COLUMN_NAMES
 69.         = { "Naam", "Voornaam", "1e sem", "2e sem", "Gem.", "Graad" };
 70.    
 71.     /**
 72.      * Naam van de opgegeven kolom. Implementatie van
 73.      * {@link AbstractTableModel}.  */
 74.     @Override
 75.     public String getColumnName (int column) {
 76.         return COLUMN_NAMES[column];
 77.     }
 78.    
 79.     /**
 80.      * Aantal kolommen in de tabel. Implementatie van
 81.      * {@link AbstractTableModel}.  */
 82.     public int getColumnCount () {
 83.         return COLUMN_NAMES.length;
 84.     }
 85.    
 86.     /**
 87.      * Aantal rijen in de tabel. Implementatie van {@link AbstractTableModel}.  */
 88.     public int getRowCount () {
 89.         return data.size();
 90.     }
 91.        
 92.     /**
 93.      * Waarde voor de gegeven cel. Implementatie van
 94.      * AbstractTableModel.  */
 95.     public Object getValueAt (int row, int column) {
 96.         Punten p = data.get (row);
 97.         switch (column) {
 98.             case 0:
 99.                 return p.getFamilienaam();
 100.             case 1:
 101.                 return p.getVoornaam();
 102.             case 2:
 103.             case 3:
 104.                 return new Integer (p.getPunten(column - 2));
 105.             case 4:
 106.                 return new Double (p.getGemiddelde ());
 107.             case 5:
 108.                 return p.getGraad ().getIcon();
 109.             default:
 110.                 return null; // this should not happen
 111.         }
 112.     }
 113.    
 114.     private static final Class[] COLUMN_CLASSES
 115.             = { String.class, String.class, Integer.class, Integer.class, Double.class, Icon.class };
 116.    
 117.     /**
 118.      * Klasse waartoe de gegeven kolom behoort. Implementatie van
 119.      * {@link AbstractTableModel}.
 120.      */
 121.     @Override
 122.     public Class getColumnClass (int column) {
 123.         return COLUMN_CLASSES [column];
 124.     }
 125.    
 126.     /**
 127.      * Mag inhoud worden gewijzigd? Implementatie van
 128.      * {@link AbstractTableModel}.  */
 129.     @Override
 130.     public boolean isCellEditable (int row, int column) {
 131.         return column == 2 || column == 3;
 132.     }
 133.    
 134.     /**
 135.      * Wijzig de inhoud van de gegeven cel. Implementatie van
 136.      * {@link AbstractTableModel}.  
 137.      */
 138.     public void setValueAt (Object value, int row, int column) {
 139.         if (column != 2 && column != 3)
 140.             return; // this should not happen
 141.        
 142.         try {
 143.             // pas aan in interne tabel EN in de databank
 144.             Punten p = data.get (row);
 145.             int mark = ((Integer)value).intValue ();
 146.             if (p.getPunten(column-2) != mark) {
 147.                 p.setPunten(column-2,mark);
 148.                 Connection conn = Databank.getConnection ();
 149.                 try {
 150.                     new PuntenDAO (conn).updatePunten (p, column - 2);
 151.                 } finally {
 152.                     fireTableRowsUpdated (row, row);  // meer dan deze cel alleen !
 153.                     conn.close ();
 154.                 }
 155.             }
 156.         }
 157.         catch (SQLException ex) {
 158.             System.out.println(ex);
 159.             // als oefening: waarschuw de gebruiker
 160.         }
 161.     }
 162.    
 163.     /*------------------------------------------------------------
 164.       Testprogramma
 165.       ------------------------------------------------------------*/
 166.  
 167.    
 168.     private static final int[] COLUMN_WIDTHS = { 180, 120, 60, 60, 60, 60 };
 169.    
 170.     /**
 171.      * Testprogramma.
 172.      */
 173.     public static void main (String[] s) {
 174.         JFrame window = new JFrame ("PuntentabelModel2.main (c) KC");
 175.        
 176.         PuntentabelModel2 model = new PuntentabelModel2 ();
 177.         JTable table = new JTable (model);
 178.        
 179.         // pas de groottes van de kolommen aan
 180.         TableColumnModel tcm = table.getColumnModel ();
 181.         for (int i = 0; i < 6; i++)
 182.             tcm.getColumn (i).setPreferredWidth (COLUMN_WIDTHS[i]);
 183.        
 184.         window.getContentPane ().add (new JScrollPane (table));
 185.         window.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 186.         window.pack ();
 187.         window.setVisible (true);
 188.     }
 189.    
 190. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top