SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 26th, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. SQL 13.1
 2. -- Opdracht 13.1
 3.  
 4. USE DoctorWho;
 5. GO
 6.  
 7. -- 1. Maak een view aan waarin je de naam van de auteur, naam van de doctor, title en datum van de aflevering plaatst.
 8. --    Hier mogen alleen de afleveringen in die beginnen met de letter F.
 9. CREATE VIEW vAfleveringF
 10. AS
 11. SELECT AuthorName, DoctorName, Title, EpisodeDate
 12. FROM tblEpisode AS Episode
 13. JOIN tblDoctor AS Doctor
 14. ON Doctor.DoctorId = Episode.DoctorId
 15. JOIN tblAuthor AS Author
 16. ON Author.AuthorId = Episode.AuthorId
 17. WHERE Title LIKE 'F%'
 18. GO
 19.  
 20. -- 2. Toon de inhoud van de zojuist aangemaakte view.
 21. SELECT *
 22. FROM vAfleveringF
 23.  
 24. -- 3. Toon uit de view de afleveringen van auteur 'Steven Moffat'.
 25. SELECT *
 26. FROM vAfleveringF
 27. WHERE AuthorName = 'Steven Moffat'
 28.  
 29. -- 4. Pas de bestaande view aan en plaats alleen de afleveringen die beginnen met de letter A.
 30. GO
 31. ALTER VIEW vAfleveringF
 32. AS
 33. SELECT AuthorName, DoctorName, Title, EpisodeDate
 34. FROM tblEpisode AS Episode
 35. JOIN tblDoctor AS Doctor
 36. ON Doctor.DoctorId = Episode.DoctorId
 37. JOIN tblAuthor AS Author
 38. ON Author.AuthorId = Episode.AuthorId
 39. WHERE Title LIKE 'A%'
 40. GO
 41.  
 42. -- 5. Toon uit de view de afleveringen van doctor 'Matt Smith'.
 43. SELECT *
 44. FROM vAfleveringF
 45. WHERE DoctorName = 'Matt Smith'
 46.  
 47. -- 6. Maak een nieuwe view aan waarin je het serienummer, afleveringnummer, titel en de vijand(en) van de aflevering plaatst.
 48. --    Afleveringen waarin meerdere vijanden zitten, zullen meerdere records hebben.
 49. GO
 50. CREATE VIEW vAfleveringVijand
 51. AS
 52. SELECT SeriesNumber, EpisodeNumber, Title, EnemyName
 53. FROM tblEpisode AS Episode
 54. JOIN tblEpisodeEnemy AS EpisodeEnemy
 55. ON Episode.EpisodeId = EpisodeEnemy.EpisodeId
 56. JOIN tblEnemy AS Enemy
 57. ON Enemy.EnemyId = EpisodeEnemy.EnemyId
 58. GO
 59.  
 60. -- 7. Toon het resultaat van de zojuist aangemaakte view en sorteer het resultaat op serienummer en dan op afleveringnummer.
 61. SELECT *
 62. FROM vAfleveringVijand
 63. ORDER BY SeriesNumber ASC, EpisodeNumber ASC;
 64.  
 65. -- 8. Toon de afleveringen uit de view (op alfabetische volgorde) met vijand 'Cybermen'
 66. SELECT Title
 67. FROM vAfleveringVijand
 68. WHERE EnemyName = 'Cybermen'
 69. ORDER BY Title ASC;
 70.  
 71. -- 9. Geef, met behulp van de view, per vijand weer in hoeveel afleveringen hij/zij voorkomt.
 72. --    Toon de vijandnaam en het aantal afleveringen.
 73. --    Sorteer de lijst op aantal afleveringen van hoog naar laag.
 74.  
 75.  
 76.  
 77. -- 10. Verwijder beide views (2 queries)
 78. DROP VIEW vAfleveringVijand;
 79. GO
 80. DROP VIEW vAfleveringF;
 81. GO
 82. =====================================
 83. SQL 13.2
 84. -- Opdracht 13.2
 85.  
 86. USE WorldEvents;
 87. GO
 88.  
 89. -- 1a. Maak een view van alle events.
 90. --     Toon hiervan de kolommen op de volgende manier:
 91. --     * eventnaam: Hetzelfde als in de tabel
 92. --     * datum van het event: Op de Nederlandse manier, dus dag-maand-jaar, bijv. 20-3-2018.
 93. --     * landnaam: naam van het land ( naam van het continent ), bijv. 'Netherland (Europe)'.
 94. GO
 95. CREATE VIEW vEvents
 96. AS
 97. SELECT EventName, CONVERT(VARCHAR(20), EventDate, 103) AS Datum, CountryName + '(' + ContinentName + ')' AS Country
 98. FROM tblEvent AS Event
 99. JOIN tblCountry AS Country
 100. ON Event.CountryID = Country.CountryID
 101. JOIN tblContinent AS Continent
 102. ON Country.ContinentID = Continent.ContinentID
 103.  
 104. SELECT *
 105. FROM vEvents
 106. -- 1b. Pas de view, die je bij 1a hebt gemaakt, aan zodat alleen de events die plaatsvonden in Europa worden getoond.
 107. GO
 108. ALTER VIEW vEvents
 109. AS
 110. SELECT EventName, CONVERT(VARCHAR(20), EventDate, 103) AS Datum, CountryName + '(' + ContinentName + ')' AS Country
 111. FROM tblEvent AS Event
 112. JOIN tblCountry AS Country
 113. ON Event.CountryID = Country.CountryID
 114. JOIN tblContinent AS Continent
 115. ON Country.ContinentID = Continent.ContinentID
 116. WHERE ContinentName = 'Europe'
 117. GO
 118.  
 119. -- 1c. Toon alle inhoud van de view
 120. SELECT *
 121. FROM vEvents
 122.  
 123. -- 1d. Toon de inhoud van de view voor de evenementen die plaatsvonden in Frankrijk.
 124. SELECT *
 125. FROM vEvents
 126. WHERE Country = 'France(Europe)'
 127.  
 128. -- 1e. Wat is een nadeel van een view bij de query van 1d?
 129. --Dat je niet alleen het land kan invullen bij de Where omdat dat samen is gevoegd met het continent
 130.  
 131. -- 1f. Verwijder de view
 132. GO
 133. DROP VIEW vEvents
 134. GO
 135.  
 136. SELECT EventDate
 137. FROM tblEvent
 138. -- 2a. Maak een nieuwe view met alle gebeurtenissen van 1980 t/m 1989.
 139. GO
 140. CREATE VIEW vGebeurtenissen
 141. AS
 142. SELECT EventName, CONVERT(VARCHAR(20),EventDate, 103) AS Datum
 143. FROM tblEvent AS Event
 144. WHERE YEAR(EventDate) BETWEEN 1980 AND 1989
 145. GO
 146.  
 147. -- 2b. Toon met de view alle events die plaats hebben gevonden in maart.
 148. SELECT *
 149. FROM vGebeurtenissen
 150. WHERE Datum LIKE '%03%'
 151.  
 152. -- 3a. Maak een view met daarin alle landen en per land het aantal event dat daar hebben plaatsgevonden.
 153. --     Geef per land ook aan wanneer het eerste en laatste event plaatsvond.
 154. GO
 155. CREATE VIEW vLanden
 156. AS
 157. SELECT CountryName, COUNT(Event.CountryID) AS Aantal
 158. FROM tblEvent AS Event
 159. JOIN tblCountry AS Country
 160. ON Country.CountryID = Event.CountryID
 161. GROUP BY CountryName
 162.  
 163. -- 3b. Toon met een SELECT de landen met meer dan 10 events. Je mag de view nu niet gebruiken.
 164. SELECT CountryName
 165. FROM tblEvent AS Event
 166. JOIN tblCountry AS Country
 167. ON Country.CountryID = Event.CountryID
 168. GROUP BY CountryName
 169. HAVING COUNT(Event.CountryID) > 10
 170.  
 171. -- 3c. Toon met bovenstaande view de landen met meer dan 10 events.
 172. SELECT CountryName
 173. FROM vLanden
 174. WHERE Aantal > 10
 175.  
 176. -- 4a. Schrijf de query waarmee je een lijst toont met alle views.
 177. SELECT *
 178. FROM vLanden, vGebeurtenissen, vEvents
 179.  
 180. -- 4b. Verwijder alle views die nog bestaan.
 181. DROP VIEW vEvents, vGebeurtenissen, vLanden
 182.  
 183. -- 5. Bedenk zelf nog een logische view en maak de query.
 184. GO
 185. CREATE VIEW vCategory
 186. AS
 187. SELECT EventName, CategoryName
 188. FROM tblEvent AS Event
 189. JOIN tblCategory AS Category
 190. ON Event.CategoryID = Category.CategoryID
 191. WHERE CategoryName = 'Sports'
 192. GO
 193.  
 194. SELECT *
 195. FROM vCategory
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top