SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2019 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Elif-lam-ra. Ovo su ajeti Knjige, Kur’ana jasnog! /1/ Oni
 2. koji ne vjeruju često će žaliti što muslimani nisu bili.552 /2/
 3. Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavarava nada
 4. – znat će oni! /3/ A nijedno naselje nismo uništili a da mu
 5. nije propisan određeni rok.553 /4/ Nijedan narod ne može ni
 6. ubrzati ni usporiti vrijeme mu određeno. /5/ Oni govore:
 7. “Hej ti kome se Opomena554 objavljuje, ti si uistinu lud! /6/
 8. Zašto nam meleke ne dovedeš, ako si jedan od iskrenih?!555”
 9. /7/ Mi meleke šaljemo samo s Istinom, a da ih pošaljemo,
 10. tada se njima ne bi vremena dalo. /8/ Mi, uistinu, Opomenu
 11. objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.556 /9/ I prije tebe poslanike smo narodima prijašnjim slali. /10/ I nijedan
 12. im poslanik nije došao a da mu se nisu izrugivali. /11/ Eto,
 13. tako dajemo da to uđe u srca prestupnika.557 /12/ Oni u njega
 14. neće vjerovati, a već je primijenjena zakonitost kažnjavanja
 15. na narodima prijašnjim.558 /13/ Kad bismo im kapiju na nebu
 16. otvorili i oni se kroz nju uspinjali, /14/ opet bi oni, sigurno,
 17. rekli: “Pogledi očiju su nam opijeni, štaviše, mi smo ljudi
 18. opčinjeni.”559 /15/ Mi smo na nebu velike zvijezde560 stvorili
 19. i okitili ga za one koji posmatraju. /16/ I zaštitili smo ga
 20. od svakog šejtana prokletog. /17/ A onoga koji kradom
 21. prisluškuje stiže plamen vidljivi. /18/ A Zemlju smo prostrli
 22. i po njoj nepomične planine postavili i učinili da na njoj sve
 23. s mjerom raste. /19/ I tu smo vam dali sve što je za život
 24. potrebno, a i onima koje vi ne hranite. /20/ I ne postoji ništa
 25. čije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo samo po
 26. mjeri određenoj.561 /21/ Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a
 27. iz neba spuštamo vodu pa vas njome napajamo – vi je niste
 28. u stanju zadržati. /22/ I samo Mi dajemo život i smrt, i samo
 29. Mi sve nasljeđujemo. /23/ I samo Mi znamo one koji su vam
 30. prethodili, i samo Mi znamo one koji će poslije doći. /24/ A On,
 31. Gospodar tvoj, zaista će ih sabrati. On je Mudri i Sveznajući.
 32. /25/ Mi smo stvorili Adema od suhe gline; od blata glatkoga.
 33. /26/ A još prije stvorili smo džine od vatre užarene. /27/ I
 34. kad Gospodar tvoj reče melecima: “Ja ću stvoriti čovjeka od
 35. suhe gline, od blata glatkoga. /28/ I kad mu dam lik i u njega
 36. udahnem dušu, vi mu na sedždu padnite!” /29/ Svi meleki su skupa sedždu učinili, /30/ osim Iblīsa; on je odbio da bude s
 37. onim koji su sedždu učinili. /31/ “O Iblīse”, reče On, “zašto
 38. nisi bio s onima koji su sedždu učinili?” /32/ “Nije moje da
 39. učinim sedždu čovjeku koga si stvorio od suhe gline, od blata
 40. glatkoga.” /33/ “Onda izlazi iz Dženneta”, reče On, “zaista
 41. si proklet! /34/ I neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana
 42. sudnjega!” /35/ “Gospodaru moj”, reče on, “daj mi vremena
 43. do Dana kad će oni biti oživljeni!” /36/ “Daje ti se vrijeme”,
 44. reče On, /37/ “do Dana već određenog.” /38/ “Gospodaru
 45. moj”, reče, “kao što si me u zabludu doveo, tako ću i ja njima
 46. na Zemlji poroke lijepim činiti i sve ću ih zavesti, /39/ osim
 47. Tvojih iskrenih robova među njima.” /40/ “Ovo je Pravi put
 48. k Meni”, reče On. /41/ “Ti nećeš imati nikakve vlasti nad
 49. robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih
 50. zalutalih; /42/ za sve njih Džehennem će odredište biti, /43/
 51. on sedam kapija ima i kroz svaku će određen broj njih proći.”
 52. /44/ Zaista će bogobojazni u džennetskim baščama i pored
 53. izvora biti. /45/ “Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni!” /46/
 54. Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti; kao braća će biti,
 55. jedni naspram drugih oni će na divanima sjediti. /47/ Tu ih
 56. umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti. /48/
 57. Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Oprostitelj grijeha,
 58. Milostivi, /49/ ali da je i kazna Moja, doista, bolna kazna! /50/
 59. I obavijesti ih o gostima Ibrāhīmovim, /51/ kada su mu ušli i
 60. rekli: “Selam!”, on je rekao: “Prepali smo vas se!” /52/ “Ne
 61. plaši se!”, rekoše, “donosimo ti radosnu vijest, imat ćeš sina
 62. koji će znan biti.”562 /53/ “Donosite radosnu vijest sada kad
 63. me je starost ophrvala?”, reče on, “čime ćete me obradovati?”
 64. /54/ “Donosimo ti radosnu vijest koja će se doista obistiniti”,
 65. rekoše oni, “zato ne budi među očajnicima!” /55/ “A ko osim
 66. oni koji su zabludjeli gubi nadu u milost svoga Gospodara?!”,
 67. reče on. /56/ I upita: “A koji je tačno razlog vašeg dolaska,
 68. o izaslanici?” /57/ “Mi smo”, rekoše, “zaista, bili poslani i
 69. narodu koji je prestupe činio, /58/ izuzev Lūtove porodice,
 70. njih ćemo, zaista, sve spasiti, /59/ osim žene njegove, ona
 71. će, odredili smo, biti od onih koji će ostati i kaznu iskusiti.” /60/ I kad izaslanici dođoše do Lūtove porodice, /61/ on
 72. reče: “Vi ste, doista, ljudi neznani!” /62/ “Ne”, rekoše oni.
 73. “Donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju, /63/ donosimo ti
 74. ono što će se sigurno dogoditi, a mi, zaista, istinu govorimo.
 75. /64/ Izvedi porodicu svoju u gluho doba noći, a ti budi na
 76. začelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrće, i idite tamo
 77. gdje vam se naređuje!” /65/ I Mi smo mu objavili ono što
 78. će se zbiti: da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni
 79. biti. /66/ I dođoše stanovnici grada, veseli. /67/ “Doista su
 80. ovo moji gosti”, reče, “pa me ne sramotite, /68/ i bojte se
 81. Allaha, i mene ne ponižavajte!” /69/ “A zar ti nismo zabranili
 82. da muški svijet ugošćavaš?” /70/ On reče: “Evo vam za brak
 83. kćeri mojih, ako to hoćete učiniti!” /71/ A života mi tvoga, oni
 84. su u pijanstvu svom lutali. /72/ I njih je zadesio strašan glas
 85. kad je Sunce izlazilo, /73/ i Mi smo učinili da ono što je bilo
 86. gore bude dolje, i na njih smo kišu grumenja od skamenjene
 87. gline sručili. /74/ U tome su, zaista, znaci za one koji o tome
 88. pronicljivo razmišljaju, /75/ a naselje563 je baš uz postojeći
 89. put. /76/ U tome su, zaista, znaci za one koji vjeruju. /77/ A
 90. i stanovnici Ejke bili su zulumćari, /78/ pa smo ih kaznili, i
 91. oba naselja su uz put koji se vidi. /79/ I stanovnici Hidžra su
 92. poslanike lažnim smatrali, /80/ a Mi smo im znakove Naše
 93. bili dali, ali su se oni od njih okretali. /81/ Oni su kuće u
 94. brdima klesali, vjerujući da su sigurni, /82/ pa i njih u svitanje
 95. strašan glas zadesi, /83/ i ne bijaše im ni od kakve koristi ono
 96. što su stjecali. /84/ Mi smo nebesa i Zemlju i ono između
 97. njih s Istinom stvorili. Čas oživljenja će zacijelo doći, zato ti
 98. velikodušno oprosti, /85/ Gospodar tvoj je, zaista, Stvoritelj
 99. svega, Sveznajući. /86/ Mi smo ti dali sedam ajeta, koji se
 100. ponavljaju,564 a i Kur’an veličanstveni. /87/ Ne pružaj poglede
 101. svoje na ono što Mi dajemo na uživanje nekima od njih i ne
 102. budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi, /88/ i
 103. reci: “Ja sam samo upozoritelj jasni.” /89/ Isto tako smo i urotitelje565 opomenuli, /90/ one koji Kur’an na dijelove
 104. podijeliše. /91/ I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na
 105. odgovornost pozvati /92/ za ono što su radili! /93/ Ti javno
 106. ispovijedaj ono što ti se naređuje i višebožaca se okani. /94/
 107. Zaista ćemo te sačuvati onih koji se rugaju, /95/ koji pored
 108. Allaha drugog boga uzimaju; i znat će oni! /96/ Mi dobro
 109. znamo da ti se u prsima steže zbog onoga što oni govore, /97/
 110. zato, veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i budi od onih što na
 111. sedždu padaju, /98/ i Gospodaru svome ibadet čini sve dok ti
 112. smrt – ono što je neupitno – ne dođe! /99/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top