MrFishPL

Zadanie z grafem - C++

Nov 27th, 2021
766
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "iostream"
 2. #include "stack"
 3.  
 4. using namespace std;
 5. int main() {
 6.   int n, a, b, v, parent, maximum = 0;
 7.   stack<int> S;
 8.  
 9.   cin >> n;
 10.  
 11.   int parents[n], d[n][n];
 12.  
 13.   // Nas graf jest definiowany jako macierz sąsiedztw
 14.   bool graf[n][n], visited[n];
 15.  
 16.   // Zerowanie macierzy sąsiedztw, tablicy odwiedzin, tablicy odległości i tablicy rodziców
 17.   for (int i = 0; i<n; i++) {
 18.     visited[i] = false;
 19.     parents[n] = -1;
 20.     for (int j = 0; j<n; j++) {
 21.       graf[i][j] = false;
 22.       d[i][j] = 0;
 23.     }
 24.   }
 25.  
 26.   // Wczytywanie grafu
 27.   for (int i = 0; i<n-1; i++) {
 28.     cin >> a >> b;
 29.  
 30.     graf[a-1][b-1] = true;
 31.     graf[b-1][a-1] = true;
 32.   }
 33.  
 34.   // DFS realizowany iteracyjnie
 35.   S.push(0);
 36.   while (!S.empty()) {
 37.     v = S.top();
 38.     S.pop();
 39.     parent = parents[v];
 40.  
 41.     // Wypełnianie tablicy odległości
 42.     if (parent != -1) {
 43.       for (int i = 0; i<n; i++) {
 44.         if (!visited[i]) continue;
 45.         d[v][i] = d[parent][i] + 1;
 46.         d[i][v] = d[i][parent] + 1;
 47.  
 48.         if (d[i][v]>maximum) maximum = d[i][v];
 49.       }
 50.     }
 51.  
 52.     // Przechodzenie wgłąb kolejnych wierzchołków
 53.     visited[v] = true;
 54.     for (int i = 0; i<n; i++) {
 55.       if (!graf[v][i]) continue;
 56.       if (!visited[i]) {
 57.         S.push(i);
 58.         parents[i] = v;
 59.       }
 60.     }
 61.   }
 62.  
 63.   cout << maximum << endl;
 64.  
 65.   return 0;
 66. }
RAW Paste Data