SHARE
TWEET

lab3

piotrek32110 Dec 8th, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // lab3.cpp : Ten plik zawiera funkcję „main”. W nim rozpoczyna się i kończy wykonywanie programu.
 2. //
 3.  
 4. #include <iostream>
 5. #include <fstream>
 6. #include <string>
 7. using namespace std;
 8. string string_reverse(const string& in)
 9. {
 10.     string copyin;
 11.     copyin = in;
 12.     for (unsigned int i = 0; i < in.size(); i++)
 13.     {
 14.         copyin[i] = in[in.size() - 1 - i];
 15.     }
 16.     return copyin;
 17. }
 18. bool is_clic(const string& str1, const string& str2)
 19. {
 20.     string str1c = str1;
 21.     string str2c = str2;
 22.     for (int i = 0; i < sizeof(str1); i++)
 23.     {
 24.         str1c.insert(0, str1c, str1c.size() - 1, 1);
 25.         str1c.pop_back();
 26.         if (str1c == str2c)
 27.             return true;
 28.  
 29.  
 30.     }
 31.     return false;
 32. }
 33.  
 34. int main()
 35. {
 36.     string str1;
 37.     int numb = 0;
 38.     getline(cin, str1);
 39.     for (unsigned int i = 0; i < str1.size(); i++)
 40.     {
 41.         if (isdigit(str1[i]) > 0)
 42.             numb++;
 43.     }
 44.     cout << "Ilosc cyfr to " << numb << endl;
 45.  
 46.     ifstream file("C:/plik.txt");
 47.     string line;
 48.     if (file.is_open())
 49.     {
 50.         while (getline(file, line))
 51.         {
 52.             cout << string_reverse(line) << endl;
 53.         }
 54.         file.close();
 55.     }
 56.     string third = "Congratulations Mrs. <name>, you and Mr. <name> are the lucky recipients of a trip for two to XXXXXX. Your trip to XXX is already scheduled ";
 57.     string iks = "X";
 58.     string nazwa = "<name>";
 59.     int lengthx = 0;
 60.     while(third.find(nazwa) != -1)
 61.         third.replace(third.find(nazwa),nazwa.size() , "Smith");
 62.     while (third.find("X") != -1)
 63.     {
 64.         cout << "Test1" << endl;
 65.         cout << third[third.find(iks) + lengthx + 1] << endl;
 66.         if (third[third.find(iks) + lengthx + 1] != 'X')
 67.         {
 68.             third.replace(third.find(iks), lengthx + 1, "Siberia");
 69.             lengthx = 0;
 70.             cout << "Test" << endl;
 71.             continue;
 72.         }
 73.         lengthx++;
 74.     }
 75.     if(third.find("lucky") != -1)
 76.     {
 77.         third.insert(third.find("lucky"), "un");
 78.     }
 79.  
 80.     cout << third << endl;
 81.  
 82.     string testing = "Test";
 83.     testing.pop_back();
 84.     testing.insert(1, "dasdsd");
 85.     cout << testing << endl;
 86.     string str11 = "ACTGACG";
 87.     string str22 = "TGACGAC";
 88.     cout << "Test asd " << is_clic(str11, str22) << endl;
 89.  
 90.     char testing1;
 91.     cin >> testing1;
 92.  
 93.     switch (testing1)
 94.     {
 95.     case 'a':
 96.         cout << "Test";
 97.         break;
 98.     }
 99.  
 100.  
 101. }
 102.  
 103. // Uruchomienie programu: Ctrl + F5 lub menu Debugowanie > Uruchom bez debugowania
 104. // Debugowanie programu: F5 lub menu Debugowanie > Rozpocznij debugowanie
 105.  
 106. // Porady dotyczące rozpoczynania pracy:
 107. //   1. Użyj okna Eksploratora rozwiązań, aby dodać pliki i zarządzać nimi
 108. //   2. Użyj okna programu Team Explorer, aby nawiązać połączenie z kontrolą źródła
 109. //   3. Użyj okna Dane wyjściowe, aby sprawdzić dane wyjściowe kompilacji i inne komunikaty
 110. //   4. Użyj okna Lista błędów, aby zobaczyć błędy
 111. //   5. Wybierz pozycję Projekt > Dodaj nowy element, aby utworzyć nowe pliki kodu, lub wybierz pozycję Projekt > Dodaj istniejący element, aby dodać istniejące pliku kodu do projektu
 112. //   6. Aby w przyszłości ponownie otworzyć ten projekt, przejdź do pozycji Plik > Otwórz > Projekt i wybierz plik sln
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top