SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 23rd, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <cmath>
 4.  
 5.  
 6. bool sgn(double var)
 7. {
 8.     return var >= 0.0f;
 9. }
 10.  
 11. void bisection(double(*f)(double), double &a, double &b, double &aVar, double &bVar)
 12. {
 13.     double c = (a + b) / 2;
 14.     double var = f(c);
 15.  
 16.     if (sgn(aVar) == sgn(var))
 17.     {
 18.         a = c;
 19.         aVar = var;
 20.     }
 21.     else if (sgn(bVar) == sgn(var))
 22.     {
 23.         b = c;
 24.         bVar = var;
 25.     }
 26. }
 27.  
 28. double sieczne(double a, double b, double aVar, double bVar)
 29. {
 30.     return  b - ((bVar)*(b - a) / ((bVar)-(aVar)));
 31. }
 32.  
 33. bool checkVar(double var, double eps)
 34. {
 35.     if (abs(var) <= eps)
 36.         return true;
 37.  
 38.     return false;
 39. }
 40.  
 41. double wyznaczMiejsceZerowe(
 42.     double(*f)(double),  // funkcja której zera szukamy w [a, b]
 43.     double a,             // lewy koniec przedziału
 44.     double b,             // prawy koniec przedziału
 45.     int M,                // maksymalna dozwolona liczba wywołań funkcji f
 46.     double eps,           // spodziewana dokładność zera
 47.     double delta          // wystarczający błąd bezwzględny wyniku
 48. )
 49. {
 50.     double static startSieeczne = (1.0f / 64.0f);
 51.  
 52.     double varA = f(a);
 53.     if (checkVar(varA, eps))
 54.         return a;
 55.  
 56.     double varB = f(b);
 57.     if (checkVar(varB, eps))
 58.         return b;
 59.  
 60.  
 61.     do {
 62.        
 63.         if (sgn(varA) == sgn(varB))
 64.         {
 65.             double c = sieczne(a, b, varA, varB);
 66.             varA = varB;
 67.             a = b;
 68.             varB = f(c);
 69.             b = c;
 70.         }
 71.         else
 72.         {
 73.             if (abs(a - b) <= startSieeczne)
 74.             {
 75.                 double c = sieczne(a, b, varA, varB);
 76.                 varA = varB;
 77.                 a = b;
 78.                 varB = f(c);
 79.                 b = c;
 80.             }
 81.             else
 82.             {
 83.                 bisection(f, a, b, varA, varB);
 84.             }
 85.         }
 86.        
 87.     } while (abs(a - b) > delta && !checkVar(varB, eps));
 88.  
 89.     return b;
 90. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top