Advertisement
Parastais

Catalan Translation Template of PA.c 12.0 Beta 2

Mar 10th, 2014
185
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
INI file 17.30 KB | None | 0 0
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Catalan
 3. LocalizedName=Català
 4. Version=2.0
 5. ContributedBy=nataliamarta & Hemin & Joan Montané
 6. LocaleID=1027
 7. LocaleWinName=LANG_CATALAN
 8. LocaleCode2=ca
 9. LocaleCode3=cat
 10. LanguageCode=ca
 11. Localeglibc=ca
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&D'acord
 16. BUTTON_CANCEL=&Cancel·la
 17. BUTTON_REVERT=&Desfés
 18. BUTTON_YES=&Sí
 19. BUTTON_NO=&No
 20. BUTTON_REMIND=Re&corda-m'ho més tard
 21. COLOR_PINK=Rosa
 22. COLOR_RED=Vermell
 23. COLOR_ORANGE=Taronja
 24. COLOR_YELLOW=Groc
 25. COLOR_GREEN=Verd
 26. COLOR_BLUE=Blau
 27. COLOR_PURPLE=Porpra
 28. COLOR_VIOLET=Violat
 29. COLOR_BLACK=Negre
 30. COLOR_WHITE=Blanc
 31. COLOR_GRAY=Gris
 32. COLOR_SILVER=Plata
 33. COLOR_BRONZE=Bronze
 34. COLOR_GOLD=Or
 35. COLOR_BROWN=Marró
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Executa
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Executa com &administrador
 40. APP_MENU_RENAME=Canvia el &nom
 41. APP_MENU_HIDE=&Amaga
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mou a la part &superior
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mou a la part &inferior
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostra les &icones amagades
 45. APP_MENU_REFRESH=&Actualitza
 46. APP_MENU_UNINSTALL=Uninstall
 47. APP_MENU_HELP=Help
 48. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Comença automàticament
 49. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explora aquí
 50. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mostra sempre totes les aplicacions
 51. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostra categories a totes les vistes de les aplicacions
 52. APP_MENU_ALL_APPS=Totes les aplicacions portables
 53. APP_MENU_BACK=Enrere
 54. APP_MENU_CATEGORY=Categoria
 55. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Afegeix una categoria nova
 56. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilitat
 57. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Desenvolupament
 58. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educació
 59. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jocs
 60. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Gràfics i imatges
 61. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 62. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Música i vídeo
 63. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Oficina
 64. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemes operatius
 65. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Seguretat
 66. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitats
 67. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Altres
 68. APP_MENU_PREFIX_APP=App
 69. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE lliure(s) de $DRIVETOTAL
 70. ICON_DOCUMENTS=&Documents
 71. ICON_MUSIC=&Música
 72. ICON_PICTURES=Imatges
 73. ICON_VIDEOS=&Vídeos
 74. ICON_EXPLORE=&Explora
 75. ICON_BACKUP=Còpia de seg.
 76. ICON_MANAGE_APPS=Gest. les &aplic.
 77. ICON_OPTIONS=Configuració
 78. ICON_HELP=Ajuda
 79. ICON_SEARCH=Cerca
 80. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Canvia la ruta
 81. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Canvia la icona
 82. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Canvia la ruta dels documents
 83. ICON_MENU_RESET=Restableix els valors predeterminats
 84. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Comprova les actualitzacions
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Obté més aplicacions
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Per categoria
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Per títol
 88. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Aplicacions noves
 89. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Aplicacions actualitzades recentment
 90. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Més populars
 91. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Instal·la l'aplicació manualment
 92. MENU_BACKUP=Crea una còpia de seguretat
 93. MENU_RESTORE=Restaura una còpia de seguretat
 94. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Tipus de lletra petit
 95. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Tipus de lletra gran
 96. MENU_OPTIONS_ADD_APP=Afegeix una aplicació
 97. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Suprimeix una aplicació
 98. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Actualitza les icones
 99. MENU_OPTIONS_GET_APPS=Aconsegueix més aplicacions...
 100. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Llengua
 101. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Mostra la &Icona del PortableApps.com
 102. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Amaga les icones de l'Escriptori
 103. MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
 104. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Afegeix un tema nou
 105. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema predeterminat del PortableApps.com
 106. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparency
 107. MENU_HELP_ABOUT=Quant a
 108. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Comprova si hi ha &actualitzacions
 109. MENU_HELP_DONATE=Feu un donatiu al PortableApps.com
 110. MENU_HELP_SUPPORT=Suport
 111. MENU_SEARCH_DRIVE=Cerca en aquesta unitat
 112. MENU_SEARCH_COMPUTER=Cerca en aquest ordinador
 113. MENU_SEARCH_WEB=Cerca a la web
 114. MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Search Installed &Apps
 115. MENU_TRAY_EJECT=E&xtreu
 116. MENU_TRAY_EXIT=Surt
 117. DIALOG_EJECT_FAIL=LA següent aplicació portable encara és en funcionament:%RUNNINGAPPS%STanqueu totes les aplicacions portables abans d'extreure el dispositiu.
 118. INVALID_INSTALLER=Aquest instal·lador no sembla que sigui del format PortableApps.com.  El portable pot estar modificat, o no és totalment portable, i no hauria de ser utilitzat sense verificar l'origen d'aquest fitxer.  Voleu continuar amb la instal·lació?
 119. CHECK_DRIVE=Comprova la unitat per si hi ha errors
 120. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=S'està comprovant la unitat %DRIVE% per si hi ha errors...
 121. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Alerta: S'ha modificat l'autorun.inf
 122. AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plataforma PortableApps.com ha detectat que la configuració de l'autorun.inf d'aquest dispositiu ha estat modificada. Aquests canvis poden ser causats per infeccións de virus o spyware o per altres aplicacions que modifiquen el fitxer autorun.inf.  Si no heu fet vós els canvis, hauríeu de revisar el dispositiu per si hi ha virus o spyware, ara.
 123. APP_MENU_FAVORITE=Preferit
 124. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=This application requires %SHAREDLIBRARY% to run. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 125. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=This application requires %SHAREDLIBRARY% to enable certain functionality. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 126. DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it is required by an application?
 127. DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it can be used by an application?
 128. DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Installation requires administrative rights and may require a reboot of the PC.  Would you like to download and install it now?
 129. DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Please run Windows Update or visit update.microsoft.com within Internet Explorer to download and install it.
 130.  
 131. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 132. SHOW_PLATFORM=Mostra la plataforma PortableApps.com
 133. ALWAYS_ON_TOP=Sempre &visible
 134. HIDE_ICON=Amaga aquesta icona
 135.  
 136. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 137. CAPTION=Canvia el nom de
 138. LABEL_ORIGINAL=Nom Original
 139. LABEL_CUSTOM=Nom personalitzat
 140.  
 141. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 142. TITLE=Voleu desinstal·lar el %APPNAME%?
 143. MESSAGE=ALERTA: Suprimireu l'aplicació portable i totes les seves configuracions (preferències, preferits, etc).  Els documents o fitxer desats a la carpeta Documents o altres carpetes no es veuran afectats, però tots els fitxers dins d'aquesta carpeta se suprimiran:
 144. QUESTION=Esteu segur que voleu desinstal·lar el %APPNAME%?
 145. FAILMESSAGE=No es pot desinstal·lar el %APPNAME%.
 146.  
 147. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 148. TITLE=Desinstal·lació %APPNAME%
 149. MESSAGE=S'està desinstal·lant el %APPNAME%.  Espereu...
 150.  
 151. [FORM_UPDATE]
 152. LABEL_UPDATE=Actualitza
 153. LABEL_CHECK_INQUIRY=Us agradaria comprovar si hi ha una nova versió de la plataforma PortableApps.com?
 154. LABEL_CHECKING=S'està comprovant si hi ha actualitzacions...
 155. LABEL_UP_TO_DATE=No hi ha noves actualitzacions disponibles.
 156. LABEL_DOWNLOADING=S'està descarregant una actualització...
 157. LABEL_UPDATED=La plataforma PortableApps.com s'ha actualitzat.
 158.  
 159. [FORM_OPTIONS]
 160. FORM_NAME=Opcions
 161. TAB_GENERAL=General
 162. TAB_THEMES=Temes
 163. TAB_CONNECTION=Connection
 164. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Associació de fitxers
 165. TAB_FONTS=Tipus de lletra
 166. TAB_ADVANCED=Avançat
 167. CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Connection Type
 168. CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatic (Recommended)
 169. CONNECTION_TYPE_DIRECT=Direct Connection (No Proxy)
 170. CONNECTION_TYPE_PROXY=Manual Proxy Configuration
 171. CONNECTION_PROXY_IP=HTTP Proxy IP
 172. CONNECTION_PROXY_PORT=Port
 173. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Opcions de pantalla
 174. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Utilitza tipus de lletra grans
 175. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Transp. del menú
 176. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=100% (opac)
 177. GENERAL_LANGUAGE=Llengua
 178. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Utilitza aquesta llengua per a totes les aplicacions
 179. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Organització de la llista d'aplicacions
 180. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Intel·ligent amb les categories - Favorits i aplicacions recents a la primera pantalla. Totes les aplicacions per categories a la segona.
 181. GENERAL_SMART_ALPHA=Intel·ligent alfabèticament - Favorits i aplicacions recents a la primera pantalla. Totes les aplicacions en ordre alfabètic a la segona.
 182. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Mostra tot amb categories - Aplicacions favorites i recents apareix en primer lloc. Totes les altres aplicacions agrupades per categoria.
 183. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Mostra tot alfabèticament - Aplicacions favorites apareixen en primer lloc. Totes les altres aplicacions en ordre alfabètic.
 184. THEMES_THEME_PREVIEW=Temes previs
 185. THEMES_ADD_THEME=Afegeix el tema
 186. THEMES_GET_THEMES=Obté un tema
 187. THEMES_USE_THEME=Utiliza el tema
 188. THEMES_REMOVE_THEME=Treu el tema
 189. THEMES_CUSTOM_COLOR=Color personalitzat
 190. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Vista prèvia color personalitzat
 191. THEMES_CLASSIC=Classic
 192. THEMES_MODERN=Modern
 193. THEMES_GLASSY=Glassy
 194. THEMES_RETRO=Retro
 195. THEMES_FLAT=Pla
 196. THEMES_LIGHT=Clar
 197. THEMES_DARK=Fosc
 198. THEMES_DEFAULT=Default
 199. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Tipus de fitxer
 200. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Obre amb
 201. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Icona
 202. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Afegeix un tipus de fitxer
 203. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Edita el tipus de fitxer
 204. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Suprimeix el tipus de fitxer
 205. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Desactiva l'associació de fitxers
 206. FONTS_NAME=Nom de tipus de lletra
 207. FONTS_FILE=Nom de fitxer
 208. FONTS_ADD=Afegeix un tipus de lletra
 209. FONTS_REMOVE=Suprimeix el tipus de lletra
 210. FONTS_DISABLE=Desactiva els tipus de lletra portables
 211. ADVANCED_UPDATER=Configura l'actualització
 212. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Comprova si hi ha actualitzacións...
 213. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=En iniciar la plataforma
 214. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Cada dia
 215. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Cada hora
 216. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Només quant premi de comprovació
 217. ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Bold Folder Names
 218. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Actualitza a les verisons beta de la plataforma
 219. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=NO amaguis el menú en perdre le focus
 220. ADVANCED_START_MINIMIZED=Inicia el menú minimitzat
 221. ADVANCED_FADE_MENU=Menú es mostra i amaga amb transició
 222. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Amaga els icones de l'Escriptori durant l'execució
 223. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Mostra només unna icona per a les aplicacions amb més d'una icona
 224. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Inhabilitat les imatges d'inici de les aplicacions
 225. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Inhabilita la barra de desplaçament
 226. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=No totes les aplicacions suporten aquesta funcionalitat
 227. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Amaga "Portable" al nom de les aplicacions
 228. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Expandeix les categories
 229. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=Configuracó del directori d'aplicacions
 230. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Mostra només les aplicacions de codi obert
 231. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Mostra les aplicacions avançades (beta, test, etc)
 232. ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Bold Favorites
 233. ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Show Installed Apps
 234. ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Collapse Other Categories When One Is Expanded
 235. ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Screen Reader-Friendly Selections in Updater and App Directory
 236.  
 237. [FORM_ABOUT]
 238. TAB_PLATFORM=Platform
 239. TAB_SPONSORS=Sponsors
 240. TAB_APPS=Apps
 241. HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Platinum Sponsors
 242. HEADER_GOLD_SPONSORS=Gold Sponsors
 243. HEADER_SILVER_SPONSORS=Silver Sponsors
 244. HEADER_BRONZE_SPONSORS=Bronze Sponsors
 245. HEADER_SUPPORTERS=Supporters
 246. BUTTON_COPY=Copy
 247.  
 248. [UPDATER]
 249. COLUMN_APP=Aplicació portable
 250. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Baixa
 251. COLUMN_INSTALL_SIZE=Instal·la
 252. COLUMN_DESCRIPTION=Descripció
 253. COLUMN_APP_TYPE=Afegeix un tipus
 254. COLUMN_CATEGORY=Categoria
 255. COLUMN_SUBCATEGORY=Subcategoria
 256. COLUMN_RELEASE_DATE=Data de llançament
 257. COLUMN_UPDATED_DATE=Data de l'actualitació
 258. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 259. INTRO_WAIT=S'està comprovant PortableApps.com per aplicacions...
 260. INTRO_UPTODATE=Totes les aplicacions portables es troben actualitzades.
 261. INTRO_NOOTHERAPPS=All available portable apps are already installed.  You rock!
 262. SELECTION_HEADING_NEW=Baixa les aplicacions noves
 263. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Sel·leccioneu les aplicacions portables que esteu buscant i feu clic a %NEXT%
 264. SELECTION_HEADING_UPDATE=Actualitza les aplicacions portables
 265. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Hi ha actualitzacions disponibles per a les aplicacions següents
 266. DOWNLOAD_HEADING=S'està descarregant i instal·lant
 267. DOWNLOAD_SUBHEADING=Espereu mentre les aplicacions es descarreguen i s'instal·len
 268. FINISH_HEADING_NEW=Aplicacions portables afegides
 269. FINISH_TEXT_NEW=Les noves aplicacions portables s'han instal·lat i estan disponibles al menú de PortableApps.com.
 270. FINISH_HEADING_UPDATE=Actualització finalitzada
 271. FINISH_TEXT_UPDATE=Les noves aplicacions portables s'han actualitzar i estan disponibles al menú del PortableApps.com.
 272. FINISH_HEADING_FAIL=S'ha produït un error
 273. FINISH_TEXT_FAIL=Les actualitzacions no s'han completat correctament. Proveu-ho més tard.
 274. ERROR_NOCONNECTION=No es pot connectar a PortableApps.com per recuperar les aplicacions portables. Proveu-ho més tard.
 275. FIRSTRUN=Voleu que la plataforma PortableApps.com comprovi automàticament a l'inici si hi ha noves actualitzacions?
 276. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Es requereix actualitzar la plataforma
 277. DOWNLOADING_X_OF_Y=S'està descarregant el %CURRENTAPP% de %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 278. DOWNLOADREMAINING=Restant
 279. DOWNLOADCONNECTING=S'està connectant...
 280. DOWNLOADSECOND=segon
 281. DOWNLOADHOUR=hora
 282. DOWNLOADMINUTE=minut
 283. DOWNLOADPLURAL=s
 284. DOWNLOADKB=kB
 285. DOWNLOADKBS=kB/s
 286. DOWNLOADOF=of
 287. DOWNLOADERROR=S'ha produït un error durant la baixada: %ERROR% al fitxer %FILE%
 288. DOWNLOADINVALID=La còpia baixada del %CURRENTAPPNAME% no és valida i no pot ser instal·lada. Pot ser degut a una baixada incompleta o un altre problema de xarxa. Intenteu tornar a executar l'actualizador quan estigui completat.
 289. INSTALLING_X_OF_Y=S'està instal·lant el %CURRENTAPP% de %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 290. LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Some of the portable apps will show an error that there is not enough space on your device during installation.  This is due to a slight incompatibility with drives over 2TB and the older installer they are packaged with. Just click OK to the error and then click Next on the directory selection screen to continue installing them when they pop up. This issue will be fully resolved shortly.
 291. ALREADY_RUNNING=The PortableApps.com Updater or App Directory is already running.  This could be the PortableApps.com Platform automatically checking for updates on startup. Please wait for other instances to finish before starting another.
 292. DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=The PortableApps.com website is temporarily inaccessible due to maintenance and the app can not be downloaded.  Please try again later. (File: %FILE%)
 293.  
 294. [SUBCATEGORIES]
 295. Magnification=Augment
 296. On-Screen Keyboards=Teclats en pantalla
 297. Database=Base de Dades
 298. Packaging=Empaquetament
 299. Portablization=Portabilització
 300. Programming Environment=Entor de Programació
 301. Servers=Servidors
 302. Text Editors and IDEs=Editors de text i IDE
 303. Web Editors=Editors web
 304. Astronomy=Astronomia
 305. Dictionaries=Diccionaris
 306. Geography=Geografia
 307. Genealogy=Genealogia
 308. Memorization=Memorització
 309. Religion=Religió
 310. Technical Computing=Computació tècnica
 311. Typing=Escriptura
 312. Action=Acció
 313. Adventure=Aventura
 314. Arcade=Arcade
 315. Board=Taula
 316. Card=Carta
 317. Emulators=Emuladors
 318. Music=Música
 319. Puzzle=Puzzle
 320. Racing=Curses
 321. Role-Playing=Jocs de rol
 322. Strategy=Estratègia
 323. Diagramming=Diagrames
 324. Image Editors=Editors d'imatge
 325. Image Viewers=Visors d'imatge
 326. Rendering=Renderització
 327. Vector Graphics=Gràfics de vectors
 328. Browsers=Navegadors
 329. Chat=Xat
 330. Download Managers=Gestor de baixades
 331. Email=Correu electrònic
 332. File Sharing=Compartició de fitxers
 333. FTP Clients=Clients FTP
 334. Podcast Receivers=Receptors de podcast
 335. RSS Readers=Lectors RSS
 336. Telnet and SSH=Telnet i SSH
 337. Audio Editors and Converters=Editos i conversors d'àudio
 338. CD/DVD Burning and Authoring=Enregistrament i creació de CD/DVD
 339. Media Players=Reproductors Multimèdia
 340. Music Creation and Notation=Creació i notació de música
 341. Video Editors=Editors de vídeo
 342. Document Viewers=Visors de documents
 343. Calculators=Calculadores
 344. Financial=Financers
 345. Journaling=Diaris
 346. Office Suites=Suite d'Oficina
 347. Organization=Organizació
 348. Sticky Notes=Notes Addesives
 349. Document Tools=Eines de documents
 350. Presentations=Presentacions
 351. Spreadsheets=Fulls de càlcul
 352. Word Processors=Processadors de text
 353. Antivirus and Antispyware=Antivirus i antispyware
 354. Password Managers=Gestors de contrasenyes
 355. Secure File Deletion=Supressió segura de fitxers
 356. Disk Tools=Eines de disc
 357. File Comparison=Comparadors de fitxers
 358. File Compression and Packaging=Compressió i empaquetament
 359. File Managers=Gestors de fitxers
 360. Networking=Xarxa
 361. Remote Connectivity=Connectivitat remota
 362. Synchronization=Sincronització
 363. Task Managers=Gestors de tasques
 364. Time Wasters=Passatemps
 365. Timers=Temporitzadors
 366. Desktop Enhancement=Millores d'escriptori
 367. Clipboard Enhancement=Millores del porta-retalls
 368. Uninstallers=Desinstal·ladors
 369. Screenshot Tools=Eines de captura de pantalla
 370. Consoles=Consoles
 371. Unit Conversion=Conversor d'unitats
 372. Miscellaneous=Miscel·lània
 373. Typing Assistance=Typing Assistance
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement