daily pastebin goal
32%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 12th, 2017 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. namespace _03_naloga
 2. {
 3.     class Program
 4.     {
 5.         static void Main(string[] args)
 6.         {
 7.            //naslov konzolnega okna
 8.             Console.WriteLine("\nNAJDI DALJŠI NIZ - uporaba metod");
 9.  
 10.             //poziv uporabniku
 11.             Console.Write("\nVnesi prvi niz: ");
 12.            
 13.             //oba niza shranim
 14.             string prviNiz = Console.ReadLine();
 15.             Console.Write("\nVnesi drugi niz: ");
 16.             string drugiNiz = Console.ReadLine();
 17.  
 18.             //shranim dolžini obeh nizov
 19.             int dolzinaPrvegaNiza = DolzinaNiza(prviNiz);
 20.             int dolzinaDrugegaNiza = DolzinaNiza(drugiNiz);
 21.            
 22.             //oba niza primerjam in izpišem rezultat
 23.             if (dolzinaPrvegaNiza == dolzinaDrugegaNiza)
 24.             {
 25.                 Console.WriteLine("\nOba niza sta dolga " + dolzinaPrvegaNiza + " znakov.");
 26.             }
 27.             else
 28.             {
 29.                 Console.WriteLine("\nDolžina najdaljšega niza je " + NajdiVecjeStevilo(dolzinaPrvegaNiza, dolzinaDrugegaNiza));
 30.             }
 31.  
 32.             Console.ReadKey();
 33.         }
 34.  
 35.         //metoda ki sprejme niz, vrne pa dolžino niza
 36.         public static int DolzinaNiza(string sprejetiNiz)
 37.         {
 38.             //v metodi s funkcijo Length preverim dolžino niza
 39.             //dolžino niza vrnem glavni metodi
 40.             return sprejetiNiz.Length;
 41.         }
 42.  
 43.         //metoda sprejme dve števili, vrne večjo med njima
 44.         public static int NajdiVecjeStevilo(int prvoSprejeto, int drugoSprejeto)
 45.         {
 46.             //če je prvo manjše od drugega
 47.             if (prvoSprejeto < drugoSprejeto)
 48.             {
 49.                 //vrni v glavno metodo drugo besedilo
 50.                 return drugoSprejeto;
 51.             }
 52.             //drugače pa
 53.             else
 54.             {
 55.                 //vrni prvo besedilo
 56.                 return prvoSprejeto;
 57.             }
 58.         }
 59.     }
 60. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top