SHARE
TWEET

Untitled

Junx_PL Mar 19th, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: DXERR, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 2. 2>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: NVTT, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 3. 3>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: libvorbis_static, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 4. 4>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: LuaJIT-2, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 5. 5>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: ode, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 6. 6>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: OpenAL32, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 7. 7>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: libjpeg, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 8. 8>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: libogg_static, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 9. 4>D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Cpp.props(31,3): warning MSB4011: Nie można ponownie zaimportować pliku „D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Makefile.props”. Został on już zaimportowany w „C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Microsoft.cpp.props (31,3)”. Najprawdopodobniej jest to błąd kompilacji. Ten kolejny import zostanie zignorowany. [C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\luajit.vcxproj]
 10. 7>D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Cpp.props(31,3): warning MSB4011: Nie można ponownie zaimportować pliku „D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Makefile.props”. Został on już zaimportowany w „C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Microsoft.cpp.props (31,3)”. Najprawdopodobniej jest to błąd kompilacji. Ten kolejny import zostanie zignorowany. [C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\luajit.vcxproj]
 11. 2>D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Cpp.props(31,3): warning MSB4011: Nie można ponownie zaimportować pliku „D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Makefile.props”. Został on już zaimportowany w „C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Microsoft.cpp.props (31,3)”. Najprawdopodobniej jest to błąd kompilacji. Ten kolejny import zostanie zignorowany. [C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\luajit.vcxproj]
 12. 5>D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Cpp.props(31,3): warning MSB4011: Nie można ponownie zaimportować pliku „D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Makefile.props”. Został on już zaimportowany w „C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Microsoft.cpp.props (31,3)”. Najprawdopodobniej jest to błąd kompilacji. Ten kolejny import zostanie zignorowany. [C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\luajit.vcxproj]
 13. 1>D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Cpp.props(31,3): warning MSB4011: Nie można ponownie zaimportować pliku „D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Makefile.props”. Został on już zaimportowany w „C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Microsoft.cpp.props (31,3)”. Najprawdopodobniej jest to błąd kompilacji. Ten kolejny import zostanie zignorowany. [C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\luajit.vcxproj]
 14. 3>D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Cpp.props(31,3): warning MSB4011: Nie można ponownie zaimportować pliku „D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Makefile.props”. Został on już zaimportowany w „C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Microsoft.cpp.props (31,3)”. Najprawdopodobniej jest to błąd kompilacji. Ten kolejny import zostanie zignorowany. [C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\luajit.vcxproj]
 15. 8>D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Cpp.props(31,3): warning MSB4011: Nie można ponownie zaimportować pliku „D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Makefile.props”. Został on już zaimportowany w „C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Microsoft.cpp.props (31,3)”. Najprawdopodobniej jest to błąd kompilacji. Ten kolejny import zostanie zignorowany. [C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\luajit.vcxproj]
 16. 6>D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Cpp.props(31,3): warning MSB4011: Nie można ponownie zaimportować pliku „D:\VS\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Makefile.props”. Został on już zaimportowany w „C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Microsoft.cpp.props (31,3)”. Najprawdopodobniej jest to błąd kompilacji. Ten kolejny import zostanie zignorowany. [C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\luajit.vcxproj]
 17. 1>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl" przez " /GS-"
 18. 1>dxerr.cpp
 19. 2>Debug.cpp
 20. 2>Library.cpp
 21. 2>Memory.cpp
 22. 2>Radix.cpp
 23. 2>StrLib.cpp
 24. 2>TextReader.cpp
 25. 3>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 26. 3>cl : Wiersz polecenia warning D9030: "/Gm" jest niezgodny z przetwarzaniem wieloprocesorowym; ignorowanie przełącznika /MP
 27. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Library.cpp)
 28. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Library.cpp)
 29. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Debug.cpp)
 30. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Debug.cpp)
 31. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextReader.cpp)
 32. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextReader.cpp)
 33. 3>window.c
 34. 2>TextWriter.cpp
 35. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 36. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 37. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Debug.cpp)
 38. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Debug.cpp)
 39. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Debug.cpp)
 40. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Debug.cpp)
 41. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\StrLib.cpp)
 42. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\StrLib.cpp)
 43. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\StrLib.cpp)
 44. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\StrLib.cpp)
 45. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\StrLib.cpp)
 46. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\StrLib.cpp)
 47. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextReader.cpp)
 48. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextReader.cpp)
 49. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextReader.cpp)
 50. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextReader.cpp)
 51. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Memory.cpp)
 52. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Memory.cpp)
 53. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Memory.cpp)
 54. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Memory.cpp)
 55. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Memory.cpp)
 56. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Memory.cpp)
 57. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\StrLib.cpp)
 58. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\StrLib.cpp)
 59. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\StrLib.cpp)
 60. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextWriter.cpp)
 61. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextWriter.cpp)
 62. 2>Tokenizer.cpp
 63. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Tokenizer.cpp)
 64. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Tokenizer.cpp)
 65. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextWriter.cpp)
 66. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextWriter.cpp)
 67. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextWriter.cpp)
 68. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\TextWriter.cpp)
 69. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Tokenizer.cpp)
 70. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Tokenizer.cpp)
 71. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Tokenizer.cpp)
 72. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Tokenizer.cpp)
 73. 3>vorbisenc.c
 74. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Tokenizer.cpp)
 75. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Tokenizer.cpp)
 76. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 77. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 78. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Tokenizer.cpp)
 79. 2>BlockDXT.cpp
 80. 2>ColorBlock.cpp
 81. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ColorBlock.cpp)
 82. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ColorBlock.cpp)
 83. 2>ConeMap.cpp
 84. 2>DirectDrawSurface.cpp
 85. 2>Filter.cpp
 86. 2>FloatImage.cpp
 87. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\BlockDXT.cpp)
 88. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\BlockDXT.cpp)
 89. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\DirectDrawSurface.cpp)
 90. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\DirectDrawSurface.cpp)
 91. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Filter.cpp)
 92. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Filter.cpp)
 93. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ConeMap.cpp)
 94. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ConeMap.cpp)
 95. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 96. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 97. 2>HoleFilling.cpp
 98. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ConeMap.cpp)
 99. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ConeMap.cpp)
 100. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ConeMap.cpp)
 101. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Filter.cpp)
 102. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Filter.cpp)
 103. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Filter.cpp)
 104. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Filter.cpp)
 105. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\DirectDrawSurface.cpp)
 106. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\DirectDrawSurface.cpp)
 107. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\DirectDrawSurface.cpp)
 108. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\DirectDrawSurface.cpp)
 109. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\modes\psych_44.h(27): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 110. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\BlockDXT.cpp)
 111. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\BlockDXT.cpp)
 112. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\BlockDXT.cpp)
 113. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\BlockDXT.cpp)
 114. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ColorBlock.cpp)
 115. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ColorBlock.cpp)
 116. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 117. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ColorBlock.cpp)
 118. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 119. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ColorBlock.cpp)
 120. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 121. 2>Image.cpp
 122. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 123. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\HoleFilling.cpp)
 124. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\HoleFilling.cpp)
 125. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\HoleFilling.cpp)
 126. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\HoleFilling.cpp)
 127. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\HoleFilling.cpp)
 128. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\modes\psych_44.h(33): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 129. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\HoleFilling.cpp)
 130. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Image.cpp)
 131. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Image.cpp)
 132. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Debug.cpp)
 133. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Debug.cpp)
 134. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvcore\Debug.cpp)
 135. 2>ImageIO.cpp
 136. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Image.cpp)
 137. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\modes\psych_44.h(39): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 138. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\modes\psych_44.h(45): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 139. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\modes\psych_44.h(51): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 140. 5>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 141. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(203): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 142. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(259): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 143. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(260): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 144. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(262): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 145. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(242): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 146. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(283): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 147. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(284): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 148. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(285): warning C4244: "=": konwersja z "float" do "int", możliwa utrata danych
 149. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(287): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 150. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(288): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 151. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(289): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 152. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(295): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 153. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(296): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 154. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(297): warning C4244: "=": konwersja z "float" do "int", możliwa utrata danych
 155. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(300): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 156. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(302): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 157. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(303): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 158. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(269): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "const double" do "float", możliwa utrata danych
 159. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(270): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "float" do "int", możliwa utrata danych
 160. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(282): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 161. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(293): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 162. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(323): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 163. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(357): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 164. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(358): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 165. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(359): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 166. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(360): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 167. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(361): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 168. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(363): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 169. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(366): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 170. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(350): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 171. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(389): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 172. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(374): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 173. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(400): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 174. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(395): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 175. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(415): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 176. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(422): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 177. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(429): warning C4244: "+=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 178. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(410): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 179. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(441): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 180. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(442): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 181. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(459): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 182. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(553): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 183. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(583): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 184. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(612): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 185. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(652): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "const double" do "float", możliwa utrata danych
 186. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(653): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "const double" do "float", możliwa utrata danych
 187. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(654): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 188. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(831): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 189. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(837): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 190. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(839): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 191. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(870): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 192. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(910): warning C4305: "+=": obcięcie z "double" do "float"
 193. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(911): warning C4305: "=": obcięcie z "double" do "float"
 194. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(955): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 195. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(957): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 196. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(980): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 197. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(1064): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 198. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(1080): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 199. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisenc.c(1083): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 200. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Image.cpp)
 201. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Image.cpp)
 202. 2>NormalMap.cpp
 203. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ImageIO.cpp)
 204. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ImageIO.cpp)
 205. 5>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Zc:forScope-" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 206. 5>cl : Wiersz polecenia warning D9030: "/Gm" jest niezgodny z przetwarzaniem wieloprocesorowym; ignorowanie przełącznika /MP
 207. 5>de_padf_integration.cpp
 208. 7>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl" przez " /GS-"
 209. 3>synthesis.c
 210. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 211. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 212. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvimage\filter.cpp(53): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 213. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvimage\filter.cpp(165): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 214. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvimage\filter.cpp(175): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 215. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvimage\filter.cpp(190): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 216. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvimage\filter.cpp(200): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 217. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvimage\filter.cpp(214): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 218. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvimage\filter.cpp(236): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 219. 3>smallft.c
 220. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 221. 7>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl" przez " /GS-"
 222. 7>ansi2knr.c
 223. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 224. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\HoleFilling.cpp)
 225. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\HoleFilling.cpp)
 226. 5>util.cpp
 227. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\DirectDrawSurface.cpp)
 228. 7>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl" przez " /GS-"
 229. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\smallft.c(99): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 230. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\smallft.c(100): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 231. 7>cdjpeg.c
 232. 7>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl" przez " /GS-"
 233. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\DirectDrawSurface.cpp)
 234. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\HoleFilling.cpp)
 235. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvimage\filter.cpp(340): warning C4244: "+=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 236. 7>cjpeg.c
 237. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\smallft.c(283): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 238. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\smallft.c(284): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 239. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\smallft.c(853): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 240. 7>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl" przez " /GS-"
 241. 7>ckconfig.c
 242. 7>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl" przez " /GS-"
 243. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\DirectDrawSurface.cpp)
 244. 2>NormalMipmap.cpp
 245. 2>Quantize.cpp
 246. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvmath\matrix.h(301): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "nv::scalar", możliwa utrata danych (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 247. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvmath\matrix.h(313): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "nv::scalar", możliwa utrata danych (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 248. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMap.cpp)
 249. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMap.cpp)
 250. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ImageIO.cpp)
 251. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ImageIO.cpp)
 252. 7>djpeg.c
 253. 7>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\jpeg\ansi2knr.c(348): warning C4013: niezdefiniowany "exit"; przy założeniu, że extern zwraca int
 254. 7>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl" przez " /GS-"
 255. 7>jcapimin.c
 256. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\smallft.c(854): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 257. 3>sharedbook.c
 258. 5>timer.cpp
 259. 7>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl" przez " /GS-"
 260. 7>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl" przez " /GS-"
 261. 7>jcapistd.c
 262. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\ImageIO.cpp)
 263. 2>Basis.cpp
 264. 2>Montecarlo.cpp
 265. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 266. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 267. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\sharedbook.c(55): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 268. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Montecarlo.cpp)
 269. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Montecarlo.cpp)
 270. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 271. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 272. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\FloatImage.cpp)
 273. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Basis.cpp)
 274. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Basis.cpp)
 275. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMipmap.cpp)
 276. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMipmap.cpp)
 277. 2>Plane.cpp
 278. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Quantize.cpp)
 279. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Quantize.cpp)
 280. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Montecarlo.cpp)
 281. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Montecarlo.cpp)
 282. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Montecarlo.cpp)
 283. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Montecarlo.cpp)
 284. 7>jccoefct.c
 285. 7>jccolor.c
 286. 7>jcdctmgr.c
 287. 7>jchuff.c
 288. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMipmap.cpp)
 289. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMipmap.cpp)
 290. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\sharedbook.c(56): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 291. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\sharedbook.c(67): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 292. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\sharedbook.c(164): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 293. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\sharedbook.c(223): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 294. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\sharedbook.c(243): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 295. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\sharedbook.c(222): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "long" do "float", możliwa utrata danych
 296. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\sharedbook.c(242): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "long" do "float", możliwa utrata danych
 297. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMap.cpp)
 298. 7>jcinit.c
 299. 7>jcmainct.c
 300. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMipmap.cpp)
 301. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\sharedbook.c(393): warning C4244: "=": konwersja z "long" do "char", możliwa utrata danych
 302. 3>res0.c
 303. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 304. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 305. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\res0.c(348): warning C4456: deklaracja „i” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 306. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\res0.c(320): note: zobacz deklarację „i”
 307. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\res0.c(378): warning C4100: "acc": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 308. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\res0.c(428): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 309. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\res0.c(429): warning C4244: "+=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 310. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\res0.c(411): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 311. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\res0.c(491): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 312. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\res0.c(493): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 313. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\res0.c(521): warning C4100: "vb": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 314. 3>registry.c
 315. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 316. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 317. 3>psy.c
 318. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 319. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 320. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMap.cpp)
 321. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMap.cpp)
 322. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMap.cpp)
 323. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Plane.cpp)
 324. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Plane.cpp)
 325. 2>Random.cpp
 326. 2>SphericalHarmonic.cpp
 327. 2>Triangle.cpp
 328. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Triangle.cpp)
 329. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Triangle.cpp)
 330. 2>TriBox.cpp
 331. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\SphericalHarmonic.cpp)
 332. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\SphericalHarmonic.cpp)
 333. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Quantize.cpp)
 334. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Quantize.cpp)
 335. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Quantize.cpp)
 336. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\Quantize.cpp)
 337. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Basis.cpp)
 338. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Basis.cpp)
 339. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Basis.cpp)
 340. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Basis.cpp)
 341. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMap.cpp)
 342. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMap.cpp)
 343. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvimage\NormalMap.cpp)
 344. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\TriBox.cpp)
 345. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\TriBox.cpp)
 346. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Random.cpp)
 347. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Random.cpp)
 348. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Random.cpp)
 349. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Random.cpp)
 350. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Random.cpp)
 351. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Random.cpp)
 352. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Triangle.cpp)
 353. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Triangle.cpp)
 354. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Triangle.cpp)
 355. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Triangle.cpp)
 356. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Plane.cpp)
 357. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Plane.cpp)
 358. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Plane.cpp)
 359. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Plane.cpp)
 360. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\TriBox.cpp)
 361. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\TriBox.cpp)
 362. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\TriBox.cpp)
 363. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\TriBox.cpp)
 364. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvmath\matrix.h(301): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "nv::scalar", możliwa utrata danych (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Basis.cpp)
 365. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvmath\matrix.h(313): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "nv::scalar", możliwa utrata danych (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Basis.cpp)
 366. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\SphericalHarmonic.cpp)
 367. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\SphericalHarmonic.cpp)
 368. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\SphericalHarmonic.cpp)
 369. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\SphericalHarmonic.cpp)
 370. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvmath\matrix.h(301): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "nv::scalar", możliwa utrata danych (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Plane.cpp)
 371. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvmath\matrix.h(313): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "nv::scalar", możliwa utrata danych (kompilowanie pliku źródłowego src\nvmath\Plane.cpp)
 372. 2>CompressDXT.cpp
 373. 2>CompressionOptions.cpp
 374. 2>Compressor.cpp
 375. 2>CompressRGB.cpp
 376. 2>CudaCompressDXT.cpp
 377. 2>CudaUtils.cpp
 378. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaCompressDXT.cpp)
 379. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaCompressDXT.cpp)
 380. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressRGB.cpp)
 381. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressRGB.cpp)
 382. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaUtils.cpp)
 383. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaUtils.cpp)
 384. 2>InputOptions.cpp
 385. 2>nvtt.cpp
 386. 2>nvtt_wrapper.cpp
 387. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressRGB.cpp)
 388. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressRGB.cpp)
 389. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressRGB.cpp)
 390. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressRGB.cpp)
 391. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaCompressDXT.cpp)
 392. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaCompressDXT.cpp)
 393. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaCompressDXT.cpp)
 394. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaCompressDXT.cpp)
 395. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressionOptions.cpp)
 396. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressionOptions.cpp)
 397. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressionOptions.cpp)
 398. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressionOptions.cpp)
 399. 2>OptimalCompressDXT.cpp
 400. 2>OutputOptions.cpp
 401. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressionOptions.cpp)
 402. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressionOptions.cpp)
 403. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\Compressor.cpp)
 404. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressDXT.cpp)
 405. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\Compressor.cpp)
 406. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressDXT.cpp)
 407. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\Compressor.cpp)
 408. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressDXT.cpp)
 409. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\Compressor.cpp)
 410. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressDXT.cpp)
 411. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\Compressor.cpp)
 412. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\Compressor.cpp)
 413. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressDXT.cpp)
 414. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressDXT.cpp)
 415. 7>jcmarker.c
 416. 7>jcmaster.c
 417. 7>jcomapi.c
 418. 7>jcparam.c
 419. 7>jcphuff.c
 420. 7>jcprepct.c
 421. 7>jcsample.c
 422. 7>jctrans.c
 423. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\Compressor.cpp)
 424. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(137): warning C4244: "funkcja": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 425. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(139): warning C4244: "funkcja": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 426. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(173): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 427. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(174): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 428. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(175): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 429. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\Compressor.cpp)
 430. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\Compressor.cpp)
 431. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressRGB.cpp)
 432. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(239): warning C4456: deklaracja „bin” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 433. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(160): note: zobacz deklarację „bin”
 434. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(254): warning C4244: "=": konwersja z "int" do "float", możliwa utrata danych
 435. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(259): warning C4244: "=": konwersja z "int" do "float", możliwa utrata danych
 436. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(192): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 437. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(193): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 438. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(217): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 439. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(218): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 440. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(239): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 441. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(274): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 442. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(276): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 443. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(277): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 444. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(290): warning C4305: "=": obcięcie z "double" do "float"
 445. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(291): warning C4305: "=": obcięcie z "double" do "float"
 446. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(301): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 447. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(325): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 448. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(327): warning C4244: "funkcja": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 449. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(348): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 450. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(296): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 451. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(312): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 452. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(336): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 453. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(402): warning C4244: "=": konwersja z "const float" do "int", możliwa utrata danych
 454. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(404): warning C4244: "=": konwersja z "const float" do "int", możliwa utrata danych
 455. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(571): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 456. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(825): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 457. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(887): warning C4305: "=": obcięcie z "double" do "float"
 458. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(893): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 459. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(900): warning C4305: "=": obcięcie z "double" do "float"
 460. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(904): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 461. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(944): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 462. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(949): warning C4305: "inicjowanie": obcięcie z "double" do "const float"
 463. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(981): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 464. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(982): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 465. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(983): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 466. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(985): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 467. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(986): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 468. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(987): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 469. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(991): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 470. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(992): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 471. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(993): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 472. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(995): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 473. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(996): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 474. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(997): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 475. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(1026): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 476. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(1027): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 477. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(1086): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 478. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(1099): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 479. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(1117): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 480. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(1169): warning C4244: "=": konwersja z "const double" do "float", możliwa utrata danych
 481. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(1158): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "const double" do "float", możliwa utrata danych
 482. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(1159): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "const double" do "float", możliwa utrata danych
 483. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(1228): warning C4244: "*=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 484. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\psy.c(1222): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 485. 3>mdct.c
 486. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 487. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 488. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(58): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 489. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(66): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 490. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(67): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 491. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(68): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 492. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(69): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 493. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(72): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 494. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(73): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 495. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(79): warning C4456: deklaracja „i” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 496. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(56): note: zobacz deklarację „i”
 497. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(440): warning C4456: deklaracja „iX” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 498. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mdct.c(404): note: zobacz deklarację „iX”
 499. 3>mapping0.c
 500. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 501. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 502. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mapping0.c(272): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 503. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mapping0.c(318): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 504. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mapping0.c(335): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 505. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\mapping0.c(393): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 506. 3>lsp.c
 507. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 508. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 509. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\lsp.c(252): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 510. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\lsp.c(276): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 511. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\lsp.c(259): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 512. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\lsp.c(352): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 513. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\lsp.c(399): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 514. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\lsp.c(451): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 515. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\lsp.c(454): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 516. 3>lpc.c
 517. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 518. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 519. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\lpc.c(130): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 520. 3>lookup.c
 521. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 522. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 523. 3>info.c
 524. 7>jdapimin.c
 525. 8>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 526. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressRGB.cpp)
 527. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressRGB.cpp)
 528. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaCompressDXT.cpp)
 529. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaCompressDXT.cpp)
 530. 7>jdapistd.c
 531. 7>jdatadst.c
 532. 7>jdatasrc.c
 533. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 534. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 535. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\info.c(57): warning C4244: "=": konwersja z "long" do "char", możliwa utrata danych
 536. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\info.c(72): warning C4996: 'strcpy': This function or variable may be unsafe. Consider using strcpy_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 537. 3>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\string.h(133): note: zobacz deklarację „strcpy”
 538. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\info.c(79): warning C4996: 'strcpy': This function or variable may be unsafe. Consider using strcpy_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 539. 3>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\string.h(133): note: zobacz deklarację „strcpy”
 540. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\info.c(80): warning C4996: 'strcat': This function or variable may be unsafe. Consider using strcat_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 541. 3>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\string.h(90): note: zobacz deklarację „strcat”
 542. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\info.c(81): warning C4996: 'strcat': This function or variable may be unsafe. Consider using strcat_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 543. 3>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\string.h(90): note: zobacz deklarację „strcat”
 544. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\info.c(103): warning C4996: 'strcpy': This function or variable may be unsafe. Consider using strcpy_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 545. 3>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\string.h(133): note: zobacz deklarację „strcpy”
 546. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\info.c(104): warning C4996: 'strcat': This function or variable may be unsafe. Consider using strcat_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 547. 3>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\string.h(90): note: zobacz deklarację „strcat”
 548. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\info.c(122): warning C4996: 'strcpy': This function or variable may be unsafe. Consider using strcpy_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 549. 3>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\string.h(133): note: zobacz deklarację „strcpy”
 550. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\info.c(123): warning C4996: 'strcat': This function or variable may be unsafe. Consider using strcat_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 551. 3>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\string.h(90): note: zobacz deklarację „strcat”
 552. 8>cl : Wiersz polecenia warning D9030: "/Gm" jest niezgodny z przetwarzaniem wieloprocesorowym; ignorowanie przełącznika /MP
 553. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\cuda\CudaCompressDXT.cpp)
 554. 2>QuickCompressDXT.cpp
 555. 8>framing.c
 556. 3>floor1.c
 557. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 558. 7>jdcoefct.c
 559. 7>jdcolor.c
 560. 7>jddctmgr.c
 561. 2>alpha.cpp
 562. 2>clusterfit.cpp
 563. 7>jdhuff.c
 564. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 565. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OptimalCompressDXT.cpp)
 566. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OptimalCompressDXT.cpp)
 567. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OptimalCompressDXT.cpp)
 568. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OptimalCompressDXT.cpp)
 569. 8>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\ogg\src\framing.c(669): warning C4456: deklaracja „page” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 570. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(190): warning C4100: "vd": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 571. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(282): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "const float" do "int", możliwa utrata danych
 572. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OptimalCompressDXT.cpp)
 573. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OptimalCompressDXT.cpp)
 574. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\InputOptions.cpp)
 575. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\InputOptions.cpp)
 576. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\InputOptions.cpp)
 577. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\InputOptions.cpp)
 578. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\InputOptions.cpp)
 579. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\InputOptions.cpp)
 580. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\QuickCompressDXT.cpp)
 581. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\QuickCompressDXT.cpp)
 582. 2>colourblock.cpp
 583. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OutputOptions.cpp)
 584. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OutputOptions.cpp)
 585. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OutputOptions.cpp)
 586. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OutputOptions.cpp)
 587. 2>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\stdarg.h(20): warning C4005: "va_copy": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OutputOptions.cpp)
 588. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(29): note: zobacz poprzednią definicję „va_copy” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OutputOptions.cpp)
 589. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\InputOptions.cpp)
 590. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\InputOptions.cpp)
 591. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\InputOptions.cpp)
 592. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressDXT.cpp)
 593. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressDXT.cpp)
 594. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\CompressDXT.cpp)
 595. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1933): warning C4005: "snprintf": ponowna definicja makra (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OutputOptions.cpp)
 596. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\defsvcwin32.h(21): note: zobacz poprzednią definicję „snprintf” (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OutputOptions.cpp)
 597. 2>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1935): fatal error C1189: #error:  Macro definition of snprintf conflicts with Standard Library function declaration (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\OutputOptions.cpp)
 598. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(452): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "float" do "int", możliwa utrata danych
 599. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(507): warning C4457: deklaracja „a” powoduje ukrycie parametru funkcji
 600. 8>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\ogg\src\framing.c(614): note: zobacz deklarację „page”
 601. 8>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\ogg\src\framing.c(670): warning C4456: deklaracja „bytes” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 602. 8>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\ogg\src\framing.c(616): note: zobacz deklarację „bytes”
 603. 8>bitwise.c
 604. 8>Generowanie kodu...
 605. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(465): note: zobacz deklarację „a”
 606. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(509): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 607. 2>colourfit.cpp
 608. 2>colourset.cpp
 609. 2>fastclusterfit.cpp
 610. 7>jdinput.c
 611. 2>maths.cpp
 612. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(31): warning C4595: „operator new”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\QuickCompressDXT.cpp)
 613. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(36): warning C4595: „operator delete”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\QuickCompressDXT.cpp)
 614. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(510): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 615. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(734): warning C4456: deklaracja „y0” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 616. 7>jdmainct.c
 617. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(41): warning C4595: „operator new[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\QuickCompressDXT.cpp)
 618. 2>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\nvtt\src\nvcore\memory.h(46): warning C4595: „operator delete[]”: Operator new niebędący składową ani funkcje delete nie mogą być deklarowane ze specyfikatorem inline (kompilowanie pliku źródłowego src\nvtt\QuickCompressDXT.cpp)
 619. 2>rangefit.cpp
 620. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(633): note: zobacz deklarację „y0”
 621. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(735): warning C4456: deklaracja „y1” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 622. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor1.c(634): note: zobacz deklarację „y1”
 623. 3>floor0.c
 624. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 625. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 626. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor0.c(124): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 627. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor0.c(134): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 628. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\floor0.c(144): warning C4100: "vd": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 629. 3>envelope.c
 630. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 631. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 632. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\envelope.c(48): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 633. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\envelope.c(65): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 634. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\envelope.c(68): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 635. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\envelope.c(145): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 636. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\envelope.c(127): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 637. 7>jdmarker.c
 638. 7>jdmaster.c
 639. 7>jdmerge.c
 640. 2>singlechannelfit.cpp
 641. 2>singlecolourfit.cpp
 642. 2>squish.cpp
 643. 2>weightedclusterfit.cpp
 644. 6>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Zc:forScope-" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 645. 7>jdphuff.c
 646. 7>jdpostct.c
 647. 7>jdsample.c
 648. 6>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Zc:forScope-" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 649. 3>codebook.c
 650. 6>al.cpp
 651. 6>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Zc:forScope-" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 652. 6>alc.cpp
 653. 7>jdtrans.c
 654. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 655. 4>minilua.c
 656. 7>jerror.c
 657. 7>jfdctflt.c
 658. 7>jfdctfst.c
 659. 7>jfdctint.c
 660. 7>jidctflt.c
 661. 7>jidctfst.c
 662. 6>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Zc:forScope-" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 663. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 664. 3>block.c
 665. 7>jidctint.c
 666. 6>alList.cpp
 667. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 668. 6>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Zc:forScope-" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 669. 6>OpenAL32.cpp
 670. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 671. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\block.c(253): warning C4456: deklaracja „i” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 672. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\block.c(182): note: zobacz deklarację „i”
 673. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\block.c(859): warning C4244: "-=": konwersja z "ogg_int64_t" do "int", możliwa utrata danych
 674. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\block.c(862): warning C4244: "+=": konwersja z "ogg_int64_t" do "int", możliwa utrata danych
 675. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\block.c(875): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "ogg_int64_t" do "long", możliwa utrata danych
 676. 7>jidctred.c
 677. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\block.c(988): warning C4456: deklaracja „i” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 678. 7>jmemansi.c
 679. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\block.c(931): note: zobacz deklarację „i”
 680. 3>bitrate.c
 681. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 682. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 683. 7>jmemmgr.c
 684. 7>jmemname.c
 685. 7>jmemnobs.c
 686. 7>jpegtran.c
 687. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\bitrate.c(42): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 688. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\bitrate.c(43): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 689. 5>testing.cpp
 690. 7>jquant1.c
 691. 7>jquant2.c
 692. 7>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\jpeg\jmemname.c(130): warning C4013: niezdefiniowany "mktemp"; przy założeniu, że extern zwraca int
 693. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\bitrate.c(44): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 694. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\bitrate.c(51): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 695. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\bitrate.c(135): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 696. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\bitrate.c(83): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "int", możliwa utrata danych
 697. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\bitrate.c(88): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 698. 3>Generowanie kodu...
 699. 7>jutils.c
 700. 7>rdbmp.c
 701. 7>rdcolmap.c
 702. 7>rdgif.c
 703. 7>rdjpgcom.c
 704. 7>rdppm.c
 705. 7>rdrle.c
 706. 7>rdswitch.c
 707. 7>rdtarga.c
 708. 7>transupp.c
 709. 7>wrbmp.c
 710. 7>wrgif.c
 711. 7>wrjpgcom.c
 712. 7>wrppm.c
 713. 7>wrrle.c
 714. 7>wrtarga.c
 715. 5>StepJointInternal.cpp
 716. 1>DXERR.vcxproj -> C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\..\_build\lib\Debug\DxErr.lib
 717. 3>Trwa kompilowanie...
 718. 5>stepfast.cpp
 719. 3>analysis.c
 720. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(137): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 721. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\os.h(140): warning C4100: "fpu": parametr formalny, do którego nie istnieje odwołanie
 722. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\analysis.c(75): warning C4996: 'sprintf': This function or variable may be unsafe. Consider using sprintf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 723. 3>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(1774): note: zobacz deklarację „sprintf”
 724. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\analysis.c(76): warning C4996: 'fopen': This function or variable may be unsafe. Consider using fopen_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 725. 2>Kompilowanie projektu „NVTT.vcxproj” wykonane — NIEPOWODZENIE.
 726. 3>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(208): note: zobacz deklarację „fopen”
 727. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\analysis.c(82): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 728. 5>step.cpp
 729. 1>Kompilowanie projektu „DXERR.vcxproj” wykonane.
 730. 9>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: xrCore, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 731. 10>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: libtheora_static, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 732. 3>Generowanie kodu...
 733. 3>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\analysis.c(47): warning C4706: przypisanie wewnątrz wyrażenia warunkowego
 734. 5>rotation.cpp
 735. 8>libogg_static.vcxproj -> C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\..\_build\lib\Debug\libogg_static.lib
 736. 7>rdjpgcom.obj : warning LNK4006: element _main jest ju┐ zdefiniowany w elemencie wrjpgcom.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 737. 5>quickstep.cpp
 738. 7>jpegtran.obj : warning LNK4006: element _main jest ju┐ zdefiniowany w elemencie wrjpgcom.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 739. 7>jpegtran.obj : warning LNK4221: Ten plik obiektu nie definiuje ┐adnych wczeťniej niezdefiniowanych symboli publicznych, dlatego nie bŕdzie u┐ywany przez ┐adn╣ operacjŕ konsolidacji korzystaj╣c╣ z tej biblioteki.
 740. 7>jmemname.obj : warning LNK4006: element _jpeg_get_small jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 741. 7>jmemname.obj : warning LNK4006: element _jpeg_free_small jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 742. 7>jmemname.obj : warning LNK4006: element _jpeg_get_large jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 743. 7>jmemname.obj : warning LNK4006: element _jpeg_free_large jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 744. 7>jmemname.obj : warning LNK4006: element _jpeg_mem_available jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 745. 7>jmemname.obj : warning LNK4006: element _jpeg_open_backing_store jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 746. 7>jmemname.obj : warning LNK4006: element _jpeg_mem_init jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 747. 7>jmemname.obj : warning LNK4006: element _jpeg_mem_term jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 748. 7>jmemansi.obj : warning LNK4006: element _jpeg_get_small jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 749. 7>jmemansi.obj : warning LNK4006: element _jpeg_free_small jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 750. 7>jmemansi.obj : warning LNK4006: element _jpeg_get_large jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 751. 7>jmemansi.obj : warning LNK4006: element _jpeg_free_large jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 752. 7>jmemansi.obj : warning LNK4006: element _jpeg_mem_available jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 753. 7>jmemansi.obj : warning LNK4006: element _jpeg_open_backing_store jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 754. 7>jmemansi.obj : warning LNK4006: element _jpeg_mem_init jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 755. 7>jmemansi.obj : warning LNK4006: element _jpeg_mem_term jest ju┐ zdefiniowany w elemencie jmemnobs.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 756. 7>jmemansi.obj : warning LNK4221: Ten plik obiektu nie definiuje ┐adnych wczeťniej niezdefiniowanych symboli publicznych, dlatego nie bŕdzie u┐ywany przez ┐adn╣ operacjŕ konsolidacji korzystaj╣c╣ z tej biblioteki.
 757. 7>djpeg.obj : warning LNK4006: element _main jest ju┐ zdefiniowany w elemencie wrjpgcom.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 758. 7>djpeg.obj : warning LNK4221: Ten plik obiektu nie definiuje ┐adnych wczeťniej niezdefiniowanych symboli publicznych, dlatego nie bŕdzie u┐ywany przez ┐adn╣ operacjŕ konsolidacji korzystaj╣c╣ z tej biblioteki.
 759. 7>ckconfig.obj : warning LNK4006: element _main jest ju┐ zdefiniowany w elemencie wrjpgcom.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 760. 7>cjpeg.obj : warning LNK4006: element _main jest ju┐ zdefiniowany w elemencie wrjpgcom.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 761. 7>cjpeg.obj : warning LNK4221: Ten plik obiektu nie definiuje ┐adnych wczeťniej niezdefiniowanych symboli publicznych, dlatego nie bŕdzie u┐ywany przez ┐adn╣ operacjŕ konsolidacji korzystaj╣c╣ z tej biblioteki.
 762. 7>ansi2knr.obj : warning LNK4006: element _main jest ju┐ zdefiniowany w elemencie wrjpgcom.obj; druga definicja zosta│a zignorowana
 763. 8>Kompilowanie projektu „libogg_static.vcxproj” wykonane.
 764. 11>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: oalib, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 765. 7>libjpeg.vcxproj -> C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\..\_build\lib\Debug\libjpeg.lib
 766. 10>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 767. 9>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/DUSE_LUAJIT_ONE" przez " /UUSE_LUAJIT_ONE"
 768. 5>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\yvals_core.h(781): fatal error C1189: #error:  /RTCc rejects conformant code, so it is not supported by the C++ Standard Library. Either remove this compiler option, or define _ALLOW_RTCc_IN_STL to acknowledge that you have received this warning.
 769. 10>cl : Wiersz polecenia warning D9030: "/Gm" jest niezgodny z przetwarzaniem wieloprocesorowym; ignorowanie przełącznika /MP
 770. 10>x86state.c
 771. 9>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 772. 9>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Zc:forScope-" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 773. 9>stdafx.cpp
 774. 5>odemath.cpp
 775. 7>Kompilowanie projektu „libjpeg.vcxproj” wykonane.
 776. 10>x86enc.c
 777. 10>mmxstate.c
 778. 11>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 779. 5>ode.cpp
 780. 3>libvorbis_static.vcxproj -> C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\..\_build\lib\Debug\libvorbis_static.lib
 781. 10>mmxidct.c
 782. 11>OpenAutomate.c
 783. 3>Kompilowanie projektu „libvorbis_static.vcxproj” wykonane.
 784. 12>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: libvorbisfile_static, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 785. 10>mmxfrag.c
 786. 10>mmxfdct.c
 787. 10>mmxencfrag.c
 788. 5>obstack.cpp
 789. 10>tokenize.c
 790. 10>state.c
 791. 5>misc.cpp
 792. 10>rate.c
 793. 12>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 794. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(267): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 795. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(364): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 796. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(383): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 797. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(424): warning C4244: "=": konwersja z "ogg_int64_t" do "int", możliwa utrata danych
 798. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(487): warning C4244: "=": konwersja z "ogg_int64_t" do "ogg_uint32_t", możliwa utrata danych
 799. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(488): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 800. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(929): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 801. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(1056): warning C4244: "=": konwersja z "ogg_int64_t" do "ogg_uint32_t", możliwa utrata danych
 802. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(1057): warning C4244: "=": konwersja z "ogg_int64_t" do "ogg_int32_t", możliwa utrata danych
 803. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(1073): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 804. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(1091): warning C4244: "=": konwersja z "ogg_int64_t" do "ogg_uint32_t", możliwa utrata danych
 805. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(1092): warning C4244: "=": konwersja z "ogg_int64_t" do "ogg_int32_t", możliwa utrata danych
 806. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\rate.c(1108): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 807. 10>mcenc.c
 808. 12>vorbisfile.c
 809. 5>memory.cpp
 810. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mcenc.c(632): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 811. 10>mathops.c
 812. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(180): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 813. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(188): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 814. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(196): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 815. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(197): warning C4554: „<<”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 816. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(212): warning C4244: "+=": konwersja z "ogg_int64_t" do "long", możliwa utrata danych
 817. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(220): warning C4244: "+=": konwersja z "ogg_int64_t" do "long", możliwa utrata danych
 818. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(221): warning C4554: „<<”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 819. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(227): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 820. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(257): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 821. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(258): warning C4244: "funkcja": konwersja z "ogg_int64_t" do "long", możliwa utrata danych
 822. 6>   Trwa tworzenie biblioteki C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\..\_build\lib\Debug\OpenAL32.lib i obiektu C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\..\_build\lib\Debug\OpenAL32.exp
 823. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(272): warning C4244: "=": konwersja z "ogg_int64_t" do "int", możliwa utrata danych
 824. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(536): warning C4244: "return": konwersja z "ogg_int64_t" do "int", możliwa utrata danych
 825. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(562): warning C4244: "return": konwersja z "ogg_int64_t" do "int", możliwa utrata danych
 826. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(566): warning C4244: "return": konwersja z "ogg_int64_t" do "int", możliwa utrata danych
 827. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(576): warning C4244: "return": konwersja z "ogg_int64_t" do "int", możliwa utrata danych
 828. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(638): warning C4244: "return": konwersja z "ogg_int64_t" do "int", możliwa utrata danych
 829. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(868): warning C4244: "funkcja": konwersja z "ogg_int64_t" do "long", możliwa utrata danych
 830. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(1007): warning C4996: 'fopen': This function or variable may be unsafe. Consider using fopen_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
 831. 12>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(208): note: zobacz deklarację „fopen”
 832. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(1104): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 833. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(1105): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 834. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(1109): warning C4244: "return": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 835. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(1137): warning C4244: "=": konwersja z "double" do "long", możliwa utrata danych
 836. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(1653): warning C4244: "=": konwersja z "ogg_int64_t" do "long", możliwa utrata danych
 837. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(1689): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "ogg_int64_t", możliwa utrata danych
 838. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(1719): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "ogg_int64_t", możliwa utrata danych
 839. 12>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\vorbis\lib\vorbisfile.c(2052): warning C4244: "inicjowanie": konwersja z "double" do "float", możliwa utrata danych
 840. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(258): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 841. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(265): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 842. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(266): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 843. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(273): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 844. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(274): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 845. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(281): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 846. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(282): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 847. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(289): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 848. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(290): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 849. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\mathops.c(293): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 850. 10>internal.c
 851. 10>info.c
 852. 5>matrix.cpp
 853. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\info.c(57): warning C4028: formalny parametr 2 różni się od deklaracji
 854. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\info.c(78): warning C4028: formalny parametr 2 różni się od deklaracji
 855. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\info.c(78): warning C4028: formalny parametr 3 różni się od deklaracji
 856. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\info.c(94): warning C4028: formalny parametr 2 różni się od deklaracji
 857. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\info.c(110): warning C4028: formalny parametr 2 różni się od deklaracji
 858. 10>huffenc.c
 859. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\huffenc.c(865): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 860. 10>huffdec.c
 861. 12>libvorbisfile_static.vcxproj -> C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\..\_build\lib\Debug\libvorbisfile_static.lib
 862. 12>Kompilowanie projektu „libvorbisfile_static.vcxproj” wykonane.
 863. 5>mat.cpp
 864. 10>fragment.c
 865. 10>fdct.c
 866. 9>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning.
 867. 10>enquant.c
 868. 10>encode.c
 869. 5>mass.cpp
 870. 11>oalib.vcxproj -> C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\..\_build\lib\Debug\oalib.lib
 871. 9>Kompilowanie projektu „xrCore.vcxproj” wykonane — NIEPOWODZENIE.
 872. 6>Router.vcxproj -> C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\..\_build\_game\bin_dbg\OpenAL32.dll
 873. 6>Kompilowanie projektu „Router.vcxproj” wykonane.
 874. 11>Kompilowanie projektu „oalib.vcxproj” wykonane.
 875. 13>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: DXT, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 876. 14>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: crypto, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 877. 15>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: CxImage, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 878. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\encode.c(973): warning C4018: ">=": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 879. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\encode.c(982): warning C4018: ">=": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 880. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\encode.c(1323): warning C4018: ">=": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 881. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\encode.c(1433): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 882. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\encode.c(1442): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 883. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\encode.c(1444): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 884. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\encode.c(1451): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 885. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\encode.c(1453): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 886. 10>Generowanie kodu...
 887. 5>lcp.cpp
 888. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\tokenize.c(1035): warning C4700: użycie niezainicjowanej zmiennej lokalnej "ti"
 889. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\tokenize.c(795): warning C4700: użycie niezainicjowanej zmiennej lokalnej "token1"
 890. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\tokenize.c(796): warning C4700: użycie niezainicjowanej zmiennej lokalnej "eb1"
 891. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\tokenize.c(247): warning C4700: użycie niezainicjowanej zmiennej lokalnej "best_bits"
 892. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\tokenize.c(248): warning C4700: użycie niezainicjowanej zmiennej lokalnej "best_next"
 893. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\tokenize.c(249): warning C4700: użycie niezainicjowanej zmiennej lokalnej "best_token"
 894. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\tokenize.c(250): warning C4700: użycie niezainicjowanej zmiennej lokalnej "best_eb"
 895. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\tokenize.c(251): warning C4700: użycie niezainicjowanej zmiennej lokalnej "best_qc"
 896. 10>Trwa kompilowanie...
 897. 10>encinfo.c
 898. 5>joint.cpp
 899. 10>encfrag.c
 900. 10>encapiwrapper.c
 901. 13>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Zc:forScope-" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 902. 10>dequant.c
 903. 13>StdAfx.cpp
 904. 15>ximacfg.cpp
 905. 10>decinfo.c
 906. 15>ximaenc.cpp
 907. 15>ximaexif.cpp
 908. 15>xImage.cpp
 909. 15>ximainfo.cpp
 910. 10>decapiwrapper.c
 911. 15>ximaint.cpp
 912. 15>ximajpg.cpp
 913. 15>ximalpha.cpp
 914. 5>export-dif.cpp
 915. 14>crypto.cpp
 916. 10>cpu.c
 917. 14>xr_dsa.cpp
 918. 10>bitpack.c
 919. 14>xr_sha.cpp
 920. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\bitpack.c(41): warning C4554: „<<”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 921. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\bitpack.c(61): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 922. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\bitpack.c(81): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 923. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\bitpack.c(100): warning C4554: „>>”: Sprawdź pierwszeństwo operatorów w poszukiwaniu możliwego błędu; użyj nawiasów, aby ujednoznacznić pierwszeństwo
 924. 10>apiwrapper.c
 925. 5>Generowanie kodu...
 926. 10>analyze.c
 927. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\analyze.c(564): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 928. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\analyze.c(1550): warning C4018: ">": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 929. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\analyze.c(1589): warning C4018: ">": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 930. 5>Trwa kompilowanie...
 931. 5>error.cpp
 932. 10>Generowanie kodu...
 933. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\analyze.c(326): warning C4700: użycie niezainicjowanej zmiennej lokalnej "sb_full"
 934. 10>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\theora\lib\analyze.c(288): warning C4700: użycie niezainicjowanej zmiennej lokalnej "sb_full"
 935. 13>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning.
 936. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximacfg.cpp)
 937. 15>ximalyr.cpp
 938. 13>Kompilowanie projektu „DXT.vcxproj” wykonane — NIEPOWODZENIE.
 939. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximaenc.cpp)
 940. 15>ximapal.cpp
 941. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximaint.cpp)
 942. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximaexif.cpp)
 943. 15>ximasel.cpp
 944. 10>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 945. 15>ximath.cpp
 946. 4>buildvm.c
 947. 10>decode.c
 948. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximainfo.cpp)
 949. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego xImage.cpp)
 950. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximajpg.cpp)
 951. 15>xmemfile.cpp
 952. 14>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego crypto.cpp)
 953. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximalpha.cpp)
 954. 4>buildvm_asm.c
 955. 14>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego xr_sha.cpp)
 956. 5>collision_util.cpp
 957. 4>buildvm_fold.c
 958. 4>buildvm_lib.c
 959. 14>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego xr_dsa.cpp)
 960. 5>collision_transform.cpp
 961. 4>buildvm_peobj.c
 962. 10>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 963. 14>Kompilowanie projektu „crypto.vcxproj” wykonane — NIEPOWODZENIE.
 964. 10>idct.c
 965. 4>Generating Code...
 966. 5>collision_space.cpp
 967. 5>collision_kernel.cpp
 968. 5>Bounder33.cpp
 969. 10>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 970. 10>quant.c
 971. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximalyr.cpp)
 972. 5>array.cpp
 973. 5>Generowanie kodu...
 974. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximapal.cpp)
 975. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximasel.cpp)
 976. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego ximath.cpp)
 977. 10>libtheora_static.vcxproj -> C:\Users\Krzysiek\Desktop\coc-1.4-xray-64\src\..\_build\lib\Debug\libtheora_static.lib
 978. 10>Kompilowanie projektu „libtheora_static.vcxproj” wykonane.
 979. 5>Kompilowanie projektu „default.vcxproj” wykonane — NIEPOWODZENIE.
 980. 15>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\hash_map(17): fatal error C1189: #error:  <hash_map> is deprecated and will be REMOVED. Please use <unordered_map>. You can define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS to acknowledge that you have received this warning. (kompilowanie pliku źródłowego xmemfile.cpp)
 981. 15>Kompilowanie projektu „cximage.vcxproj” wykonane — NIEPOWODZENIE.
 982. 4>lj_alloc.c
 983. 4>lj_api.c
 984. 4>lj_asm.c
 985. 4>lj_bc.c
 986. 4>lj_bcread.c
 987. 4>lj_bcwrite.c
 988. 4>lj_carith.c
 989. 4>lj_ccall.c
 990. 4>lj_ccallback.c
 991. 4>lj_cconv.c
 992. 4>lj_cdata.c
 993. 4>lj_char.c
 994. 4>lj_clib.c
 995. 4>lj_cparse.c
 996. 4>lj_crecord.c
 997. 4>lj_ctype.c
 998. 4>lj_debug.c
 999. 4>lj_dispatch.c
 1000. 4>lj_err.c
 1001. 4>lj_ffrecord.c
 1002. 4>Generating Code...
 1003. 4>Compiling...
 1004. 4>lj_func.c
 1005. 4>lj_gc.c
 1006. 4>lj_gdbjit.c
 1007. 4>lj_ir.c
 1008. 4>lj_lex.c
 1009. 4>lj_lib.c
 1010. 4>lj_load.c
 1011. 4>lj_mcode.c
 1012. 4>lj_meta.c
 1013. 4>lj_obj.c
 1014. 4>lj_opt_dce.c
 1015. 4>lj_opt_fold.c
 1016. 4>lj_opt_loop.c
 1017. 4>lj_opt_mem.c
 1018. 4>lj_opt_narrow.c
 1019. 4>lj_opt_sink.c
 1020. 4>lj_opt_split.c
 1021. 4>lj_parse.c
 1022. 4>lj_record.c
 1023. 4>lj_snap.c
 1024. 4>Generating Code...
 1025. 4>Compiling...
 1026. 4>lj_state.c
 1027. 4>lj_str.c
 1028. 4>lj_strscan.c
 1029. 4>lj_tab.c
 1030. 4>lj_trace.c
 1031. 4>lj_udata.c
 1032. 4>lj_vmevent.c
 1033. 4>lj_vmmath.c
 1034. 4>lib_aux.c
 1035. 4>lib_base.c
 1036. 4>lib_bit.c
 1037. 4>lib_debug.c
 1038. 4>lib_ffi.c
 1039. 4>lib_init.c
 1040. 4>lib_io.c
 1041. 4>lib_jit.c
 1042. 4>lib_math.c
 1043. 4>lib_os.c
 1044. 4>lib_package.c
 1045. 4>lib_string.c
 1046. 4>Generating Code...
 1047. 4>Compiling...
 1048. 4>lib_table.c
 1049. 4>xr_alloc.c
 1050. 4>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\xr_alloc.h(9): error C2146: syntax error: missing ')' before identifier 'size'
 1051. 4>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\xr_alloc.h(9): error C2061: syntax error: identifier 'size'
 1052. 4>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\xr_alloc.h(9): error C2059: syntax error: ';'
 1053. 4>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\xr_alloc.h(9): error C2059: syntax error: ')'
 1054. 4>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\xr_alloc.h(10): error C2146: syntax error: missing ')' before identifier 'size'
 1055. 4>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\xr_alloc.h(10): error C2081: 'size_t': name in formal parameter list illegal
 1056. 4>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\xr_alloc.h(10): error C2061: syntax error: identifier 'size'
 1057. 4>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\xr_alloc.h(10): error C2059: syntax error: ';'
 1058. 4>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luajit-2\src\xr_alloc.h(10): error C2059: syntax error: ')'
 1059. 4>Generating Code...
 1060. 4>
 1061. 4>*******************************************************
 1062. 4>*** Build FAILED -- Please check the error messages ***
 1063. 4>*******************************************************
 1064. 4>C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Microsoft.MakeFile.Targets(37,5): error MSB3073: Polecenie „msvcbuild.bat x86” zostało zakończone przez kod -1.
 1065. 4>Kompilowanie projektu „luajit.vcxproj” wykonane — NIEPOWODZENIE.
 1066. 16>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: lua_extensions, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 1067. 17>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: luabind.beta7-devel.rc4, Konfiguracja: Debug Win32 ------
 1068. 17>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/DUSE_LUAJIT_ONE" przez " /UUSE_LUAJIT_ONE"
 1069. 17>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 1070. 17>pch.cpp
 1071. 16>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl-" przez " /GS-"
 1072. 16>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl-" przez " /GS-"
 1073. 16>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl-" przez " /GS-"
 1074. 16>base.cpp
 1075. 16>script_additional_libs.cpp
 1076. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_allocator_inline.h(51): warning C5037: „luabind::memory_allocator<T>::allocate”: Zewnętrzna definicja składowej szablonu klasy nie może mieć argumentów domyślnych
 1077. 16>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl-" przez " /GS-"
 1078. 16>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl-" przez " /GS-"
 1079. 16>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/sdl-" przez " /GS-"
 1080. 16>lfs.c
 1081. 16>lmarshal.c
 1082. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lmarshal.c(318): warning C4018: ">": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 1083. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lmarshal.c(322): warning C4018: ">": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 1084. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lmarshal.c(326): warning C4018: ">": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 1085. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lmarshal.c(335): warning C4018: ">": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 1086. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lmarshal.c(370): warning C4018: ">": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 1087. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lmarshal.c(392): warning C4018: "<=": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 1088. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lmarshal.c(403): warning C4018: ">": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 1089. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lmarshal.c(438): warning C4018: "<": niezgodność typu ze znakiem/bez znaku
 1090. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lfs.c(115): warning C4996: 'chdir': The POSIX name for this item is deprecated. Instead, use the ISO C and C++ conformant name: _chdir. See online help for details.
 1091. 16>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\direct.h(102): note: zobacz deklarację „chdir”
 1092. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lfs.c(133): warning C4996: 'getcwd': The POSIX name for this item is deprecated. Instead, use the ISO C and C++ conformant name: _getcwd. See online help for details.
 1093. 16>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\direct.h(94): note: zobacz deklarację „getcwd”
 1094. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lfs.c(193): warning C4996: 'fileno': The POSIX name for this item is deprecated. Instead, use the ISO C and C++ conformant name: _fileno. See online help for details.
 1095. 16>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\stdio.h(2459): note: zobacz deklarację „fileno”
 1096. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lfs.c(370): warning C4996: 'umask': The POSIX name for this item is deprecated. Instead, use the ISO C and C++ conformant name: _umask. See online help for details.
 1097. 16>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\corecrt_io.h(548): note: zobacz deklarację „umask”
 1098. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lfs.c(382): warning C4996: 'umask': The POSIX name for this item is deprecated. Instead, use the ISO C and C++ conformant name: _umask. See online help for details.
 1099. 16>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\corecrt_io.h(548): note: zobacz deklarację „umask”
 1100. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lfs.c(395): warning C4996: 'rmdir': The POSIX name for this item is deprecated. Instead, use the ISO C and C++ conformant name: _rmdir. See online help for details.
 1101. 16>c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.17763.0\ucrt\direct.h(116): note: zobacz deklarację „rmdir”
 1102. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lfs.c(598): warning C4244: "funkcja": konwersja z "time_t" do "lua_Number", możliwa utrata danych
 1103. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lfs.c(641): warning C4244: "funkcja": konwersja z "__time64_t" do "lua_Number", możliwa utrata danych
 1104. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lfs.c(645): warning C4244: "funkcja": konwersja z "__time64_t" do "lua_Number", możliwa utrata danych
 1105. 16>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\lua-extensions\lfs.c(649): warning C4244: "funkcja": konwersja z "__time64_t" do "lua_Number", możliwa utrata danych
 1106. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_allocator_inline.h(53): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1107. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1108. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_allocator_inline.h(52): note: podczas kompilowania funkcji składowej „<Nieznany>” klasy klasa <Nieznany>
 1109. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\xtree(929): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „std::_Tree_node<_Ty,void *> *luabind::memory_allocator<_1>::allocate(luabind::memory_allocator<_1>::size_type,const void *) const” jest kompilowane
 1110. 17>        with
 1111. 17>        [
 1112. 17>            _Ty=std::pair<const type_info *const ,luabind::detail::class_rep *>,
 1113. 17>            _1=std::_Tree_node<std::pair<const type_info *const ,luabind::detail::class_rep *>,void *>
 1114. 17>        ]
 1115. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\xmemory0(713): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „luabind::memory_allocator<_1>” jest kompilowane
 1116. 17>        with
 1117. 17>        [
 1118. 17>            _1=std::_Tree_node<std::pair<const type_info *const ,luabind::detail::class_rep *>,void *>
 1119. 17>        ]
 1120. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\xmemory0(905): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::_Normal_allocator_traits<_Alloc>” jest kompilowane
 1121. 17>        with
 1122. 17>        [
 1123. 17>            _Alloc=luabind::memory_allocator<std::_Tree_node<std::pair<const type_info *const ,luabind::detail::class_rep *>,void *>>
 1124. 17>        ]
 1125. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\xtree(435): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::allocator_traits<luabind::memory_allocator<_1>>” jest kompilowane
 1126. 17>        with
 1127. 17>        [
 1128. 17>            _1=std::_Tree_node<std::pair<const type_info *const ,luabind::detail::class_rep *>,void *>
 1129. 17>        ]
 1130. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\xtree(762): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::_Tree_base_types<std::pair<const K,V>,luabind::memory_allocator<std::pair<const K,V>>>” jest kompilowane
 1131. 17>        with
 1132. 17>        [
 1133. 17>            K=const type_info *,
 1134. 17>            V=luabind::detail::class_rep *
 1135. 17>        ]
 1136. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\xtree(1032): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::_Tree_comp_alloc<_Traits>” jest kompilowane
 1137. 17>        with
 1138. 17>        [
 1139. 17>            _Traits=std::_Tmap_traits<const type_info *,luabind::detail::class_rep *,luabind::detail::class_registry::cmp,luabind::memory_allocator<std::pair<const type_info *const ,luabind::detail::class_rep *>>,false>
 1140. 17>        ]
 1141. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\map(82): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::_Tree<std::_Tmap_traits<_Kty,_Ty,_Pr,_Alloc,false>>” jest kompilowane
 1142. 17>        with
 1143. 17>        [
 1144. 17>            _Kty=const type_info *,
 1145. 17>            _Ty=luabind::detail::class_rep *,
 1146. 17>            _Pr=luabind::detail::class_registry::cmp,
 1147. 17>            _Alloc=luabind::memory_allocator<std::pair<const type_info *const ,luabind::detail::class_rep *>>
 1148. 17>        ]
 1149. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_types.h(29): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::map<K,V,P,luabind::memory_allocator<std::pair<const K,V>>>” jest kompilowane
 1150. 17>        with
 1151. 17>        [
 1152. 17>            K=const type_info *,
 1153. 17>            V=luabind::detail::class_rep *,
 1154. 17>            P=luabind::detail::class_registry::cmp
 1155. 17>        ]
 1156. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\class_registry.hpp(82): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „luabind::internal_map<const type_info *,luabind::detail::class_rep *,luabind::detail::class_registry::cmp>” jest kompilowane
 1157. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\object.hpp(1327): warning C4297: "luabind::detail::proxy_caller<boost::tuples::tuple<boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type>>::~proxy_caller": wygenerowano wyjątek przy założeniu, że funkcja nie generuje wyjątku lecz wygenerowała
 1158. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\object.hpp(1327): note: destruktor lub program wycofujący przydzielenia ma (być może niejawną) specyfikację wyjątku niezwracalnego
 1159. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\object.hpp(1316): note: podczas kompilowania funkcji składowej „<Nieznany>” klasy klasa <Nieznany>
 1160. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\object.hpp(1503): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „luabind::detail::proxy_caller<boost::tuples::tuple<boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type>>::~proxy_caller(void)” jest kompilowane
 1161. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\object.hpp(1496): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „luabind::detail::proxy_caller<boost::tuples::tuple<boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type>>” jest kompilowane
 1162. 16>LINK : fatal error LNK1104: nie można otworzyć pliku „lua51.lib”
 1163. 16>Kompilowanie projektu „lua_extensions.vcxproj” wykonane — NIEPOWODZENIE.
 1164. 17>cl : Wiersz polecenia warning D9025: przesłanianie "/DUSE_LUAJIT_ONE" przez " /UUSE_LUAJIT_ONE"
 1165. 17>cl : Wiersz polecenia warning D9035: Opcja "Gm" jest przestarzała i będzie usunięta w przyszłych wydaniach
 1166. 17>cl : Wiersz polecenia warning D9030: "/Gm" jest niezgodny z przetwarzaniem wieloprocesorowym; ignorowanie przełącznika /MP
 1167. 17>wrapper_base.cpp
 1168. 17>weak_ref.cpp
 1169. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_manager_generator.h(71): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1170. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1171. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\weak_ref.cpp(149): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „T *luabind::luabind_new<luabind::weak_ref::impl,lua_State*,int>(const P0 &,const P1 &)” jest kompilowane
 1172. 17>        with
 1173. 17>        [
 1174. 17>            T=luabind::weak_ref::impl,
 1175. 17>            P0=lua_State *,
 1176. 17>            P1=int
 1177. 17>        ]
 1178. 17>stack_content_by_name.cpp
 1179. 17>scope.cpp
 1180. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_manager_generator.h(71): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1181. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1182. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\scope.cpp(196): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „T *luabind::luabind_new<luabind::namespace_::registration_,const char*>(const P0 &)” jest kompilowane
 1183. 17>        with
 1184. 17>        [
 1185. 17>            T=luabind::namespace_::registration_,
 1186. 17>            P0=const char *
 1187. 17>        ]
 1188. 17>ref.cpp
 1189. 17>pcall.cpp
 1190. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\pcall.cpp(42): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1191. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1192. 17>open.cpp
 1193. 17>object_rep.cpp
 1194. 17>object.cpp
 1195. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\object.cpp(219): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1196. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1197. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\object.cpp(262): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1198. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1199. 17>link_compatibility.cpp
 1200. 17>implicit_cast.cpp
 1201. 17>function.cpp
 1202. 17>find_best_match.cpp
 1203. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_allocator_inline.h(53): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1204. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1205. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_allocator_inline.h(52): note: podczas kompilowania funkcji składowej „<Nieznany>” klasy klasa <Nieznany>
 1206. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(956): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „const luabind::detail::overload_rep_base **luabind::memory_allocator<T>::allocate(luabind::memory_allocator<T>::size_type,const void *) const” jest kompilowane
 1207. 17>        with
 1208. 17>        [
 1209. 17>            T=const luabind::detail::overload_rep_base *
 1210. 17>        ]
 1211. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(922): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „const luabind::detail::overload_rep_base **std::vector<T,luabind::memory_allocator<T>>::_Emplace_reallocate<const _Ty&>(const luabind::detail::overload_rep_base **const ,const _Ty &)” jest kompilowane
 1212. 17>        with
 1213. 17>        [
 1214. 17>            T=const luabind::detail::overload_rep_base *,
 1215. 17>            _Ty=const luabind::detail::overload_rep_base *
 1216. 17>        ]
 1217. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(922): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „const luabind::detail::overload_rep_base **std::vector<T,luabind::memory_allocator<T>>::_Emplace_reallocate<const _Ty&>(const luabind::detail::overload_rep_base **const ,const _Ty &)” jest kompilowane
 1218. 17>        with
 1219. 17>        [
 1220. 17>            T=const luabind::detail::overload_rep_base *,
 1221. 17>            _Ty=const luabind::detail::overload_rep_base *
 1222. 17>        ]
 1223. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(932): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void std::vector<T,luabind::memory_allocator<T>>::emplace_back<const _Ty&>(const _Ty &)” jest kompilowane
 1224. 17>        with
 1225. 17>        [
 1226. 17>            T=const luabind::detail::overload_rep_base *,
 1227. 17>            _Ty=const luabind::detail::overload_rep_base *
 1228. 17>        ]
 1229. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(931): note: podczas kompilowania funkcji składowej „<Nieznany>” klasy klasa <Nieznany>
 1230. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\find_best_match.cpp(79): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void std::vector<T,luabind::memory_allocator<T>>::push_back(const _Ty &)” jest kompilowane
 1231. 17>        with
 1232. 17>        [
 1233. 17>            T=const luabind::detail::overload_rep_base *,
 1234. 17>            _Ty=const luabind::detail::overload_rep_base *
 1235. 17>        ]
 1236. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_types.h(25): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::vector<T,luabind::memory_allocator<T>>” jest kompilowane
 1237. 17>        with
 1238. 17>        [
 1239. 17>            T=const luabind::detail::overload_rep_base *
 1240. 17>        ]
 1241. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\get_overload_signature.hpp(47): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „luabind::internal_vector<const luabind::detail::overload_rep_base *>” jest kompilowane
 1242. 17>error.cpp
 1243. 17>create_class.cpp
 1244. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\create_class.cpp(139): warning C4456: deklaracja „name” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 1245. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\create_class.cpp(127): note: zobacz deklarację „name”
 1246. 17>class_rep.cpp
 1247. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class_rep.cpp(1282): warning C4456: deklaracja „crep” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 1248. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class_rep.cpp(1261): note: zobacz deklarację „crep”
 1249. 17>class_registry.cpp
 1250. 17>class_info.cpp
 1251. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class_info.cpp(36): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1252. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1253. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_manager_generator.h(71): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1254. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1255. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(302): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „T *luabind::luabind_new<luabind::detail::function_commiter<F,luabind::detail::null_type>,const char*,luabind::class_info(__cdecl *)(const luabind::object &),luabind::detail::null_type>(const P0 &,const P1 &,const P2 &)” jest kompilowane
 1256. 17>        with
 1257. 17>        [
 1258. 17>            T=luabind::detail::function_commiter<luabind::class_info (__cdecl *)(const luabind::object &),luabind::detail::null_type>,
 1259. 17>            F=luabind::class_info (__cdecl *)(const luabind::object &),
 1260. 17>            P0=const char *,
 1261. 17>            P1=luabind::class_info (__cdecl *)(const luabind::object &),
 1262. 17>            P2=luabind::detail::null_type
 1263. 17>        ]
 1264. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class_info.cpp(71): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „luabind::scope luabind::def<luabind::class_info(__cdecl *)(const luabind::object &)>(const char *,F)” jest kompilowane
 1265. 17>        with
 1266. 17>        [
 1267. 17>            F=luabind::class_info (__cdecl *)(const luabind::object &)
 1268. 17>        ]
 1269. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(479): warning C4458: deklaracja „invoker_type” powoduje ukrycie składowej klasy
 1270. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(541): note: zobacz deklarację „boost::function2<int,lua_State *,int,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::invoker_type”
 1271. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(432): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function2<int,lua_State *,int,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<Functor>(FunctionObj,boost::detail::function::function_obj_tag)” jest kompilowane
 1272. 17>        with
 1273. 17>        [
 1274. 17>            Functor=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>,
 1275. 17>            FunctionObj=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>
 1276. 17>        ]
 1277. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(432): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function2<int,lua_State *,int,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<Functor>(FunctionObj,boost::detail::function::function_obj_tag)” jest kompilowane
 1278. 17>        with
 1279. 17>        [
 1280. 17>            Functor=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>,
 1281. 17>            FunctionObj=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>
 1282. 17>        ]
 1283. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(293): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function2<int,lua_State *,int,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<Functor>(Functor)” jest kompilowane
 1284. 17>        with
 1285. 17>        [
 1286. 17>            Functor=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>
 1287. 17>        ]
 1288. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(293): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function2<int,lua_State *,int,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<Functor>(Functor)” jest kompilowane
 1289. 17>        with
 1290. 17>        [
 1291. 17>            Functor=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>
 1292. 17>        ]
 1293. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\class.hpp(956): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „boost::function2<int,lua_State *,int,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::function2<boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<T,D,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>>luabind::class_info::* >>>>(Functor,int)” jest kompilowane
 1294. 17>        with
 1295. 17>        [
 1296. 17>            T=luabind::class_info,
 1297. 17>            D=luabind::internal_string,
 1298. 17>            Functor=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>
 1299. 17>        ]
 1300. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\class.hpp(956): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „boost::function2<int,lua_State *,int,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::function2<boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<T,D,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>>luabind::class_info::* >>>>(Functor,int)” jest kompilowane
 1301. 17>        with
 1302. 17>        [
 1303. 17>            T=luabind::class_info,
 1304. 17>            D=luabind::internal_string,
 1305. 17>            Functor=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>
 1306. 17>        ]
 1307. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class_info.cpp(67): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „luabind::class_<luabind::class_info,luabind::detail::unspecified,luabind::detail::unspecified,luabind::detail::unspecified> &luabind::class_<luabind::class_info,luabind::detail::unspecified,luabind::detail::unspecified,luabind::detail::unspecified>::def_readonly<luabind::internal_string>(const char *,D luabind::class_info::* )” jest kompilowane
 1308. 17>        with
 1309. 17>        [
 1310. 17>            D=luabind::internal_string
 1311. 17>        ]
 1312. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class_info.cpp(72): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „luabind::class_<luabind::class_info,luabind::detail::unspecified,luabind::detail::unspecified,luabind::detail::unspecified> &luabind::class_<luabind::class_info,luabind::detail::unspecified,luabind::detail::unspecified,luabind::detail::unspecified>::def_readonly<luabind::internal_string>(const char *,D luabind::class_info::* )” jest kompilowane
 1313. 17>        with
 1314. 17>        [
 1315. 17>            D=luabind::internal_string
 1316. 17>        ]
 1317. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(486): warning C4458: deklaracja „allocator_type” powoduje ukrycie składowej klasy
 1318. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(273): note: zobacz deklarację „boost::function2<int,lua_State *,int,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::allocator_type”
 1319. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(446): warning C4458: deklaracja „invoker_type” powoduje ukrycie składowej klasy
 1320. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(541): note: zobacz deklarację „boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::invoker_type”
 1321. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(432): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<int(__cdecl *)(lua_State *)>(FunctionPtr,boost::detail::function::function_ptr_tag)” jest kompilowane
 1322. 17>        with
 1323. 17>        [
 1324. 17>            FunctionPtr=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1325. 17>        ]
 1326. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(432): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<int(__cdecl *)(lua_State *)>(FunctionPtr,boost::detail::function::function_ptr_tag)” jest kompilowane
 1327. 17>        with
 1328. 17>        [
 1329. 17>            FunctionPtr=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1330. 17>        ]
 1331. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(293): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<int(__cdecl *)(lua_State *)>(Functor)” jest kompilowane
 1332. 17>        with
 1333. 17>        [
 1334. 17>            Functor=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1335. 17>        ]
 1336. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(293): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<int(__cdecl *)(lua_State *)>(Functor)” jest kompilowane
 1337. 17>        with
 1338. 17>        [
 1339. 17>            Functor=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1340. 17>        ]
 1341. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(227): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::function1<int(__cdecl *)(lua_State *)>(Functor,int)” jest kompilowane
 1342. 17>        with
 1343. 17>        [
 1344. 17>            Functor=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1345. 17>        ]
 1346. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(227): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::function1<int(__cdecl *)(lua_State *)>(Functor,int)” jest kompilowane
 1347. 17>        with
 1348. 17>        [
 1349. 17>            Functor=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1350. 17>        ]
 1351. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(224): note: podczas kompilowania funkcji składowej „<Nieznany>” klasy klasa <Nieznany>
 1352. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(302): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „luabind::detail::function_commiter<F,luabind::detail::null_type>” jest kompilowane
 1353. 17>        with
 1354. 17>        [
 1355. 17>            F=luabind::class_info (__cdecl *)(const luabind::object &)
 1356. 17>        ]
 1357. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_allocator_inline.h(53): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1358. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1359. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_allocator_inline.h(52): note: podczas kompilowania funkcji składowej „<Nieznany>” klasy klasa <Nieznany>
 1360. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(489): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<T,D,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>>luabind::class_info::* >>> *luabind::memory_allocator<_1>::allocate(luabind::memory_allocator<_1>::size_type,const void *) const” jest kompilowane
 1361. 17>        with
 1362. 17>        [
 1363. 17>            T=luabind::class_info,
 1364. 17>            D=luabind::internal_string,
 1365. 17>            _1=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>
 1366. 17>        ]
 1367. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(487): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „luabind::memory_allocator<_1>” jest kompilowane
 1368. 17>        with
 1369. 17>        [
 1370. 17>            _1=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>
 1371. 17>        ]
 1372. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(432): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function2<int,lua_State *,int,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<Functor>(FunctionObj,boost::detail::function::function_obj_tag)” jest kompilowane
 1373. 17>        with
 1374. 17>        [
 1375. 17>            Functor=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>,
 1376. 17>            FunctionObj=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>
 1377. 17>        ]
 1378. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(432): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function2<int,lua_State *,int,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<Functor>(FunctionObj,boost::detail::function::function_obj_tag)” jest kompilowane
 1379. 17>        with
 1380. 17>        [
 1381. 17>            Functor=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>,
 1382. 17>            FunctionObj=boost::_bi::bind_t<int,luabind::detail::auto_get<luabind::class_info,luabind::internal_string,luabind::detail::null_type>,boost::_bi::list3<boost::arg<1>,boost::arg<2>,boost::_bi::value<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,luabind::memory_allocator<char>> luabind::class_info::* >>>
 1383. 17>        ]
 1384. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_manager_generator.h(71): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1385. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1386. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(792): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „T *luabind::luabind_new<T,T>(const P0 &)” jest kompilowane
 1387. 17>        with
 1388. 17>        [
 1389. 17>            T=luabind::class_info,
 1390. 17>            P0=luabind::class_info
 1391. 17>        ]
 1392. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(354): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void luabind::detail::value_converter<luabind::detail::cpp_to_lua>::apply<T>(lua_State *,const T &)” jest kompilowane
 1393. 17>        with
 1394. 17>        [
 1395. 17>            T=luabind::class_info
 1396. 17>        ]
 1397. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(407): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „int luabind::detail::free_functions::returns<R>::call<Policies,A0>(T (__cdecl *)(A0),lua_State *,const Policies *)” jest kompilowane
 1398. 17>        with
 1399. 17>        [
 1400. 17>            R=luabind::class_info,
 1401. 17>            Policies=luabind::detail::null_type,
 1402. 17>            A0=const luabind::object &,
 1403. 17>            T=luabind::class_info
 1404. 17>        ]
 1405. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(407): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „int luabind::detail::free_functions::returns<R>::call<Policies,A0>(T (__cdecl *)(A0),lua_State *,const Policies *)” jest kompilowane
 1406. 17>        with
 1407. 17>        [
 1408. 17>            R=luabind::class_info,
 1409. 17>            Policies=luabind::detail::null_type,
 1410. 17>            A0=const luabind::object &,
 1411. 17>            T=luabind::class_info
 1412. 17>        ]
 1413. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(174): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „int luabind::detail::free_functions::call<Policies,luabind::class_info,const luabind::object&>(R (__cdecl *)(A0),lua_State *,const Policies *)” jest kompilowane
 1414. 17>        with
 1415. 17>        [
 1416. 17>            Policies=luabind::detail::null_type,
 1417. 17>            R=luabind::class_info,
 1418. 17>            A0=const luabind::object &
 1419. 17>        ]
 1420. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(173): note: podczas kompilowania funkcji składowej „<Nieznany>” klasy klasa <Nieznany>
 1421. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(228): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „int luabind::detail::free_functions::function_callback_s<F,Policies>::apply(lua_State *,void (__cdecl *)(void))” jest kompilowane
 1422. 17>        with
 1423. 17>        [
 1424. 17>            F=luabind::class_info (__cdecl *)(const luabind::object &),
 1425. 17>            Policies=luabind::detail::null_type
 1426. 17>        ]
 1427. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\function.hpp(228): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „luabind::detail::free_functions::function_callback_s<F,Policies>” jest kompilowane
 1428. 17>        with
 1429. 17>        [
 1430. 17>            F=luabind::class_info (__cdecl *)(const luabind::object &),
 1431. 17>            Policies=luabind::detail::null_type
 1432. 17>        ]
 1433. 17>class.cpp
 1434. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class.cpp(170): warning C4456: deklaracja „stack_checker_object” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 1435. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class.cpp(98): note: zobacz deklarację „stack_checker_object”
 1436. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class.cpp(213): warning C4456: deklaracja „stack_checker_object” powoduje ukrycie poprzedniej deklaracji lokalnej
 1437. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class.cpp(98): note: zobacz deklarację „stack_checker_object”
 1438. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_manager_generator.h(71): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1439. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1440. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class.cpp(232): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „T *luabind::luabind_new<luabind::detail::class_registration,const char*>(const P0 &)” jest kompilowane
 1441. 17>        with
 1442. 17>        [
 1443. 17>            T=luabind::detail::class_registration,
 1444. 17>            P0=const char *
 1445. 17>        ]
 1446. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_allocator_inline.h(53): warning C4459: deklaracja „result” powoduje ukrycie deklaracji globalnej
 1447. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\detail\policy.hpp(1571): note: zobacz deklarację „luabind::`anonymous-namespace'::result”
 1448. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_allocator_inline.h(52): note: podczas kompilowania funkcji składowej „<Nieznany>” klasy klasa <Nieznany>
 1449. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(956): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „luabind::detail::class_base::base_desc *luabind::memory_allocator<T>::allocate(luabind::memory_allocator<T>::size_type,const void *) const” jest kompilowane
 1450. 17>        with
 1451. 17>        [
 1452. 17>            T=luabind::detail::class_base::base_desc
 1453. 17>        ]
 1454. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_memory_allocator_inline.h(68): note: podczas kompilowania funkcji składowej „<Nieznany>” klasy klasa <Nieznany>
 1455. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(1916): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void luabind::memory_allocator<T>::deallocate(luabind::detail::class_base::base_desc *,luabind::memory_allocator<T>::size_type) const” jest kompilowane
 1456. 17>        with
 1457. 17>        [
 1458. 17>            T=luabind::detail::class_base::base_desc
 1459. 17>        ]
 1460. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\xmemory0(713): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „luabind::memory_allocator<T>” jest kompilowane
 1461. 17>        with
 1462. 17>        [
 1463. 17>            T=luabind::detail::class_base::base_desc
 1464. 17>        ]
 1465. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\xmemory0(905): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::_Normal_allocator_traits<_Alloc>” jest kompilowane
 1466. 17>        with
 1467. 17>        [
 1468. 17>            _Alloc=luabind::memory_allocator<luabind::detail::class_base::base_desc>
 1469. 17>        ]
 1470. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(360): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::allocator_traits<_Alloc>” jest kompilowane
 1471. 17>        with
 1472. 17>        [
 1473. 17>            _Alloc=luabind::memory_allocator<luabind::detail::class_base::base_desc>
 1474. 17>        ]
 1475. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(360): note: zobacz odwołanie do klasy alias szablon; wystąpienie „std::_Rebind_alloc_t<luabind::memory_allocator<T>,_Ty>” jest kompilowane
 1476. 17>        with
 1477. 17>        [
 1478. 17>            T=luabind::detail::class_base::base_desc,
 1479. 17>            _Ty=luabind::detail::class_base::base_desc
 1480. 17>        ]
 1481. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(405): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::_Vec_base_types<_Ty,_Alloc>” jest kompilowane
 1482. 17>        with
 1483. 17>        [
 1484. 17>            _Ty=luabind::detail::class_base::base_desc,
 1485. 17>            _Alloc=luabind::memory_allocator<luabind::detail::class_base::base_desc>
 1486. 17>        ]
 1487. 17>d:\vs\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\vector(626): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::_Vector_alloc<std::_Vec_base_types<_Ty,_Alloc>>” jest kompilowane
 1488. 17>        with
 1489. 17>        [
 1490. 17>            _Ty=luabind::detail::class_base::base_desc,
 1491. 17>            _Alloc=luabind::memory_allocator<luabind::detail::class_base::base_desc>
 1492. 17>        ]
 1493. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\luabind\luabind_types.h(25): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „std::vector<T,luabind::memory_allocator<T>>” jest kompilowane
 1494. 17>        with
 1495. 17>        [
 1496. 17>            T=luabind::detail::class_base::base_desc
 1497. 17>        ]
 1498. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class.cpp(62): note: zobacz odwołanie do klasy klasa szablon; wystąpienie „luabind::internal_vector<luabind::detail::class_base::base_desc>” jest kompilowane
 1499. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(446): warning C4458: deklaracja „invoker_type” powoduje ukrycie składowej klasy
 1500. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(541): note: zobacz deklarację „boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::invoker_type”
 1501. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(432): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<int(__cdecl *)(lua_State *)>(FunctionPtr,boost::detail::function::function_ptr_tag)” jest kompilowane
 1502. 17>        with
 1503. 17>        [
 1504. 17>            FunctionPtr=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1505. 17>        ]
 1506. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(432): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<int(__cdecl *)(lua_State *)>(FunctionPtr,boost::detail::function::function_ptr_tag)” jest kompilowane
 1507. 17>        with
 1508. 17>        [
 1509. 17>            FunctionPtr=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1510. 17>        ]
 1511. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(293): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<int(__cdecl *)(lua_State *)>(Functor)” jest kompilowane
 1512. 17>        with
 1513. 17>        [
 1514. 17>            Functor=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1515. 17>        ]
 1516. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\sdk\include\boost\function\function_template.hpp(293): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „void boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::assign_to<int(__cdecl *)(lua_State *)>(Functor)” jest kompilowane
 1517. 17>        with
 1518. 17>        [
 1519. 17>            Functor=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1520. 17>        ]
 1521. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class.cpp(350): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::function1<int(__cdecl *)(lua_State *)>(Functor,int)” jest kompilowane
 1522. 17>        with
 1523. 17>        [
 1524. 17>            Functor=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1525. 17>        ]
 1526. 17>c:\users\krzysiek\desktop\coc-1.4-xray-64\src\3rd party\luabind\src\class.cpp(350): note: zobacz odwołanie do funkcji szablon; wystąpienie „boost::function1<int,lua_State *,luabind::memory_allocator<boost::function_base>>::function1<int(__cdecl *)(lua_State *)>(Functor,int)” jest kompilowane
 1527. 17>        with
 1528. 17>        [
 1529. 17>            Functor=int (__cdecl *)(lua_State *)
 1530. 17>        ]
 1531. 17>luabind_memory.cpp
 1532. 17>Generowanie kodu...
 1533. 17>Trwa kompilowanie...
 1534. 17>library_linkage.cpp
 1535. 17>Generowanie kodu...
 1536. 17>LINK : fatal error LNK1181: nie można otworzyć pliku wejściowego „lua51.lib”
 1537. 17>Kompilowanie projektu „luabind.beta7-devel.rc4.vcxproj” wykonane — NIEPOWODZENIE.
 1538. ========== Kompilacja: 8 zakończono powodzeniem, 9 zakończono niepowodzeniem, 0 zaktualizowano, 0 pominięto ==========
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top