daily pastebin goal
28%
SHARE
TWEET

Solidity v Slovenskom jazyku *-*

a guest Jun 8th, 2014 760 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. tfm.exec.newGame()
 2. tfm.exec.setUIMapName("<J><i><b>M<b>a<b>t<b>t<b>q<b>o</b></b></b></b></b></b></i>")
 3. ui.addTextArea(0, "<font size='12' face='Levenim MT' color='#000000' > <b>w<b>w<b>w<b>.<b>t<b>r<b>a<b>n<b>s<b>f<b>o<b>r</b><b>m<b>i<b>c<b>e<b>.<b>c<b>z</b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></font>",nil,20,385,350,20,nil,0x000000,0,true)
 4.  
 5. id=100
 6. def={}
 7. def[0]={width=1, height=1}
 8. def[1]={width=30, height=30}
 9. def[2]={width=60, height=60}
 10. def[3]={width=100, height=10}
 11. def[4]={width=200, height=10}
 12. def[6]={type=13, width=15, height=15}
 13. function eventLoop(timePassed, timeLeft)
 14.         if timeLeft < 500 or aliveMice == 0 then
 15.         doNextMap();
 16.         end
 17.         for i = 1, 100 do
 18.                 for p in pairs(tfm.get.room.playerList) do
 19. end
 20. end
 21. end    
 22.  
 23. function doNextMap()
 24.         tfm.exec.newGame(maplist[math.random(#maplist)]);
 25. end
 26.      
 27. function eventPlayerDied(pn)
 28.         aliveMice = aliveMice-1
 29. end
 30.      
 31. function eventPlayerWon(pn)
 32.         aliveMice = aliveMice-1
 33. end
 34. tfm.exec.disableAutoNewGame(true);
 35. maplist = {"@5104274", "@4869282","@1858832","@1658794","@2231103","@4654540","@4648042","@4647193","@4630779","@4635066","@4553048","@4493671","@4411062",};
 36. doNextMap();
 37.  
 38.  
 39. function eventNewGame()
 40.         players=0
 41.         for name, player in pairs(tfm.get.room.playerList) do
 42.                 players=players+1
 43.                 end
 44.         end
 45. function eventPlayerLeft()
 46.         players=players-1
 47.         if players<=0 then
 48.                 eventLoop(0, 0)
 49.         end
 50.         end
 51. eventPlayerWon=eventPlayerLeft
 52. eventPlayerDied=eventPlayerLeft
 53. function eventSummoningEnd(name, type, x, y, angle, xs, ys, data, other)
 54.         if def[type] then
 55.                 id=id+2
 56.                 local p=def[type]
 57.                 tfm.exec.removeObject(data.id)
 58.                 tfm.exec.addPhysicObject(id, x, y, {
 59.                         type=p.type or 0,
 60.                         width=p.width,
 61.                         height=p.height,
 62.                         foreground=not data.ghost,
 63.                         friction=0.2,
 64.                         restitution=0.1,
 65.                         angle=angle,
 66.                         color=0xffcc44,
 67.                         miceCollision=not data.ghost,
 68.                         groundCollision=true,
 69.                         dynamic=false
 70.                         })
 71.        
 72.         end
 73.         end
 74.  
 75.  
 76. tfm.exec.disableAfkDeath(true)
 77. tfm.exec.disableAllShamanSkills(true)
 78. tfm.exec.disableAutoNewGame(true)
 79. eventLoop(0, 0)
 80.  
 81. print("Vítajte v re-maked verzií (prerobenej verzií) v Slovenskom jazyku - <J>#solidity!</J>Tvorcom tejto hry je niekto z Anglickej komunity. Túto re-maked verziu zhotovil Mattqo s pomocou niektorých Cinclininých máp. <J>Nejaké informácie:</J>Pokiaľ použiješ šipku, zmení sa na ground. Balóny, kanóny, Runy, Anvily (závažia), ľadové kocky (pri zmrazení myši) sa nemenia a ostávajú ako vyzerajú. Totiž, zvyšné objekty sa menia na groundy. Shamanské skilly sú disabled (nedajú sa používať) a môže sa používať hocijaký mód, pretože sú tu mapy ľahké, aj ťažké. Vrátane zmeny gravitácie a podobne. Veľa šťastia!")
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top