daily pastebin goal
62%
SHARE
TWEET

Solidity v Slovenskom jazyku *-*

a guest Jun 8th, 2014 681 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. tfm.exec.newGame()
 2. tfm.exec.setUIMapName("<J><i><b>M<b>a<b>t<b>t<b>q<b>o</b></b></b></b></b></b></i>")
 3. ui.addTextArea(0, "<font size='12' face='Levenim MT' color='#000000' > <b>w<b>w<b>w<b>.<b>t<b>r<b>a<b>n<b>s<b>f<b>o<b>r</b><b>m<b>i<b>c<b>e<b>.<b>c<b>z</b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></font>",nil,20,385,350,20,nil,0x000000,0,true)
 4.  
 5. id=100
 6. def={}
 7. def[0]={width=1, height=1}
 8. def[1]={width=30, height=30}
 9. def[2]={width=60, height=60}
 10. def[3]={width=100, height=10}
 11. def[4]={width=200, height=10}
 12. def[6]={type=13, width=15, height=15}
 13. function eventLoop(timePassed, timeLeft)
 14.         if timeLeft < 500 or aliveMice == 0 then
 15.         doNextMap();
 16.         end
 17.         for i = 1, 100 do
 18.                 for p in pairs(tfm.get.room.playerList) do
 19. end
 20. end
 21. end    
 22.  
 23. function doNextMap()
 24.         tfm.exec.newGame(maplist[math.random(#maplist)]);
 25. end
 26.      
 27. function eventPlayerDied(pn)
 28.         aliveMice = aliveMice-1
 29. end
 30.      
 31. function eventPlayerWon(pn)
 32.         aliveMice = aliveMice-1
 33. end
 34. tfm.exec.disableAutoNewGame(true);
 35. maplist = {"@5104274", "@4869282","@1858832","@1658794","@2231103","@4654540","@4648042","@4647193","@4630779","@4635066","@4553048","@4493671","@4411062",};
 36. doNextMap();
 37.  
 38.  
 39. function eventNewGame()
 40.         players=0
 41.         for name, player in pairs(tfm.get.room.playerList) do
 42.                 players=players+1
 43.                 end
 44.         end
 45. function eventPlayerLeft()
 46.         players=players-1
 47.         if players<=0 then
 48.                 eventLoop(0, 0)
 49.         end
 50.         end
 51. eventPlayerWon=eventPlayerLeft
 52. eventPlayerDied=eventPlayerLeft
 53. function eventSummoningEnd(name, type, x, y, angle, xs, ys, data, other)
 54.         if def[type] then
 55.                 id=id+2
 56.                 local p=def[type]
 57.                 tfm.exec.removeObject(data.id)
 58.                 tfm.exec.addPhysicObject(id, x, y, {
 59.                         type=p.type or 0,
 60.                         width=p.width,
 61.                         height=p.height,
 62.                         foreground=not data.ghost,
 63.                         friction=0.2,
 64.                         restitution=0.1,
 65.                         angle=angle,
 66.                         color=0xffcc44,
 67.                         miceCollision=not data.ghost,
 68.                         groundCollision=true,
 69.                         dynamic=false
 70.                         })
 71.        
 72.         end
 73.         end
 74.  
 75.  
 76. tfm.exec.disableAfkDeath(true)
 77. tfm.exec.disableAllShamanSkills(true)
 78. tfm.exec.disableAutoNewGame(true)
 79. eventLoop(0, 0)
 80.  
 81. print("Vítajte v re-maked verzií (prerobenej verzií) v Slovenskom jazyku - <J>#solidity!</J>Tvorcom tejto hry je niekto z Anglickej komunity. Túto re-maked verziu zhotovil Mattqo s pomocou niektorých Cinclininých máp. <J>Nejaké informácie:</J>Pokiaľ použiješ šipku, zmení sa na ground. Balóny, kanóny, Runy, Anvily (závažia), ľadové kocky (pri zmrazení myši) sa nemenia a ostávajú ako vyzerajú. Totiž, zvyšné objekty sa menia na groundy. Shamanské skilly sú disabled (nedajú sa používať) a môže sa používať hocijaký mód, pretože sú tu mapy ľahké, aj ťažké. Vrátane zmeny gravitácie a podobne. Veľa šťastia!")
RAW Paste Data
Top