SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 22nd, 2019 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Spomalenie vedecko-technologického pokroku vo svete za posledných 50 rokov
 2. -------------------------
 3. https://www.youtube.com/watch?v=T8IG0Weqdr0
 4.  
 5. Od konca WW2 sa prakticky okrem IT oblasti (internetu, počítačov a mobilov), vo vedecko-technologickej sfére nič prevratného neobjavilo.
 6. Spaľovacie motory automobilov tu boli známe už pred WW2, prúdové motory lietadiel sa začali takisto vyvíjať už pred WW2 (pričom plne boli v leteckom priemysle nasadené už prakticky len pár rokov po skončení WW2), na raketových motoroch nacisti pracovali už počas WW2 a jadrová veda je v podstate tiež dieťa WW2 (mimochodom, prvá jadrová elektráreň bola postavená v socialistickom Rusku!).
 7.  
 8. Odvtedy, čo tu máme?
 9. Okrem spomínanej IT oblasti nič nového a zásadného, čo by brutálnym spôsobom zmenilo doterajší spôsob života ľudí a celý svet, tak ako napr. spomínané počítače a internet.
 10. Veď napr. autá stále jazdia na spaľovacie motory (na benzín alebo naftu), v energetickej oblasti sa za (dajme tomu) posledných 50 rokov tiež nič nové neobjavilo (veterná energia je známa už min. stáročia, súčasná podoba solárneho článku sa objavila už v 50. rokoch minulého storočia a odvtedy nič prevratné).
 11. Ešte aj tá "Industry 4" sa zámerne brzdí, aby ľudia neprišli o prácu a mohli byť i naďalej riadení pomocou tradičných metód (dri od rána do večera, večer si sadni pred TV a v nedeľu choď do kostola).
 12. Od konca WW2 prakticky pribudli alebo napredovali len degradačné oblasti (i keď ten počítač a internet sa zdajú byť ako najprevratnejšie vynálezy od vynájdenia kolesa človekom - ešte ich tak vedieť aj správne používať).
 13.  
 14. Istotne aj tzv. globálny prediktor (GP) do určitej miery bránil a stále bráni vedecko-technologickému rozvoju (VTR) ľudstva, navyše má "požehnanie" Zhora, lebo ľudia sú zatiaľ stále iba takí človeku podobní opičiaci, ktorí by pravdepodobne s novými vynálezmi spravili na planéte Zem ešte viac paseky než úžitku (avšak predpokladám, že GP chtiac-nechtiac bude musieť v dôsledku oddialenia globálnej biosférno-ekologickej kataklizmy sprístupniť niektoré skryté technológie, resp. im aspoň nebrániť vo vývoji napr. zámernou likvidáciou niektorých kľúčových vedcov).
 15. Ale skutočne nové možnosti v oblasti VTR sa ľudstvu otvoria až potom, čo planétu požierajúci konzumný kapitalizmus skončí na smetisku dejín (lebo tam už dnes aj objektívne patrí).
 16. A to sa stane až potom, keď väčšina ľudí hlavne v západnej časti Európy a USA v dôsledku tlaku určitých objektívnych okolností, bude musieť od základu prehodnotiť svoj rebríček životných hodnôt a priorít, ďalej svoje zažraté stereotypy, a namiesto zisku a hedonizmu sa zamerať na hospodárnosť, nutné minimum a správnu mieru.
 17. Tá údajná budúca zmena ("malá doba ľadová") súčasných komfortných klimatických podmienok v Európe, trvajúcich asi už niekoľko posledných tisíc rokov, najskôr nebude žiadna náhoda, ale riadený proces (nazvime to) z vyšších sfér Vesmíru...
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top