SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 14th, 2019 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. struct element
 4.  
 5. {
 6.     int  dane; //przechowuje dane stosu
 7.     struct element *poprzedni; //wskaznik na poprzedni element
 8. };
 9.  
 10.  
 11. void push(struct element **gora, int wartosc) //funkcja dodwania do stsou
 12. {
 13.     struct element *nowy;
 14.     nowy = malloc(sizeof(struct element));
 15.     nowy->dane = wartosc;
 16.     nowy->poprzedni = *gora;
 17.     *gora = nowy;
 18. }
 19.  
 20. void pop(struct element **gora) // funkcja zdejmowania ze stosu
 21. {
 22.     struct element *tymczasowy;
 23.     tymczasowy = (*gora)->poprzedni;
 24.     free(*gora);
 25.     *gora = tymczasowy;
 26. }
 27.  
 28. void full_print(struct element **gora) //drukuje wszystkie elementy stosu
 29. {
 30.     struct element *tymczasowy;
 31.     tymczasowy = *gora;
 32.     while (pusty(&tymczasowy) != 0)
 33.     {
 34.         printf(" %d ", tymczasowy->dane);
 35.         tymczasowy = tymczasowy->poprzedni;
 36.     }
 37. }
 38.  
 39. int pusty(struct element **gora) //sprawdza czy stos jest pusty (funkcja pomocniczna)
 40. {
 41.     if (*gora == NULL)
 42.         return 0;
 43.     else
 44.         return 1;
 45. }
 46.  
 47. void empty(struct element **gora)//Drukuje informacje czy stos nie jest pusty
 48. {
 49.     if (*gora == NULL)
 50.         printf("Stos jest pusty \n");
 51.     else
 52.         printf("stos nie jest pusty \n");
 53. }
 54.  
 55. void dodawanie(struct element **gora) //dodaje dwa elementy stosu do siebie
 56. {//postepowanie takie same jak opisano przy funkcji ilorazu
 57.     int wynik;
 58.     struct element *jedna, *druga;
 59.     jedna=*gora;
 60.     druga=(*gora)->poprzedni;
 61.     wynik=jedna->dane + druga->dane;
 62.     pop(gora);
 63.     pop(gora);
 64.     push(gora, wynik);
 65. }
 66.  
 67. void roznica(struct element **gora) //odejmuje dwa elementy stosu od siebie
 68. {//postepowanie takie same jak opisano przy funkcji ilorazu
 69.     int wynik;
 70.     struct element *jedna, *druga;
 71.     jedna=*gora;
 72.     druga=(*gora)->poprzedni;
 73.     wynik=jedna->dane - druga->dane;
 74.     pop(gora);
 75.     pop(gora);
 76.     push(gora, wynik);
 77. }
 78.  
 79. void iloczyn(struct element **gora) //mnozy dwa elementy stosu przez siebie
 80. {//postepowanie takie same jak opisano przy funkcji ilorazu
 81.     int wynik;
 82.     struct element *jedna, *druga;
 83.     jedna=*gora;
 84.     druga=(*gora)->poprzedni;
 85.     wynik=jedna->dane * druga->dane;
 86.     pop(gora);
 87.     pop(gora);
 88.     push(gora, wynik);
 89. }
 90.  
 91. void iloraz(struct element **gora) // dzieli dwa elementy stosu przez sebie
 92. {
 93.     int wynik; //zmienna przechowujaca wynik
 94.     struct element *jedna, *druga; //struktury pomocnicze przechowujace liczby
 95.     jedna=*gora;
 96.     druga=(*gora)->poprzedni;
 97.     wynik=jedna->dane / druga->dane; //wykonujemy dzialanie
 98.     pop(gora); //usuwamy elementy na ktorych wykonujemy dzialanie
 99.     pop(gora);
 100.     push(gora, wynik); //dodajemy element do stosu przechowujacy wynik opercaji
 101. }
 102.  
 103. void duplikuj(struct element **gora) // duplikuje element ze szczytu
 104. {
 105.     int b;
 106.     b=(*gora)->dane;
 107.     push(gora, b);
 108. }
 109.  
 110. void print(struct element **gora) // drukuje element ze szczytu
 111. {
 112.     int d;
 113.     d=(*gora)->dane;
 114.     printf(" %d ", d);
 115. }
 116.  
 117. int main()
 118. {
 119.     int b;
 120.     char a;
 121.     struct element *gora = NULL;
 122.     printf("\n Podawaj po kolei po spacjach liczby lub znaki dzialan (pierwsze dwa znaki musza byc liczba) \n");
 123.     while ((a = getc(stdin)) != EOF)
 124.     {
 125.         if (a >= '0' && a <= '9')
 126.         {
 127.             ungetc(a,stdin);
 128.             scanf("%d",&b);
 129.             push(&gora, b);
 130.         }
 131.         if  (a == '+') dodawanie(&gora);
 132.         if  (a == '-') roznica(&gora);
 133.         if  (a == '*') iloczyn(&gora);
 134.         if  (a == '/') iloraz(&gora);
 135.     }
 136.     print(&gora);
 137.     printf("\n");
 138. }
 139.  
 140. /*TO DO:
 141.  * - Nie obsluguje liczb ujemnych i dwycyfrowych
 142.  * - Brak obslugi bledow
 143.  *      *Dzielenie przez 0
 144.  *      *Operacja na liczbach mimo ze tylko jeden element jest na stosie
 145.  *      *Działania na pustym stosie (majac gotowa funkcje "pusty" mozna latwo dodac to)
 146.  *      *Wpisanie niedozwolonego znaku
 147.  * - Majac gotowa funkcje "duplikuj" mozna latwo dodac potegowanie
 148.  * - Poinformowanie jeżeli na stosie został więcej niż jeden element (co z założenia programu nie powinno sie zdarzyć)
 149.  * - Zeby można bylo wykonywac obliczenia wiele razy bez koniecznsci ponownego wlaczania programu (trzeba tylko wtedy cały stos
 150.  *   ale mając funkcje "empty" i "pop" zaimplementowanie takiej nie bedzie specjalnie trudne
 151.  * - Podzielić program na moduły
 152.  */
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top